help
Gevolgen van overstromingen voor het drinkwaterleidingnet \ H2O online [Artikel]
Vossen-van den Berg, J. van \ Wols, B. \ 2019
Dit onderzoek richtte zich op de vraag welke delen van het drinkwaternet onder welke omstandigheden potentieel kwetsbaar zijn bij overstromingen. Grote effecten op de drinkwaterlevering (los van eventuele effecten op de productielocaties) zijn alleen ...
help
Datamining voor de zuivering [Boek]
Wols, B.A. \ Korevaar, M. \ Vries, D. \ Beerendonk, E. \ 2019
Binnen het thema Zuivering is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden die big data biedt voor de drinkwaterzuivering. Dit levert een overzicht op van verschillende toepassingsgebieden, zoals het karakteriseren van waterkwaliteitspar ...
help
Drinkwatersector is voorbereid op klimaatverandering \ H2O online [Artikel]
Dorland, E. \ Agudelo-Vera, C. \ Hartog, N. \ Sjerps, R. \ Vonk, E. \ Witte, F. \ Wols, B. \ 2018
Onderzoek van KWR toonde aan dat klimaatverandering invloed heeft op diverse facetten van de toekomstige drinkwatervoorziening. Voorbeelden zijn een toename van enkele organische microverontreinigingen in de grote rivieren, mogelijke problemen met de ...
help
Drinkwatersector beter voorbereid op klimaatverandering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dorland, E. \ Agudelo-Vera, C. \ Hartog, N. \ Sjerps, R. \ Vonk, E. \ Witte, F. \ Wols, B. \ 2018
Uit een vijf jaar Bedrijfstakonderzoek (BTO) blijkt dat klimaatverandering de drinkwatervoorziening op allerlei manieren gaat beïnvloeden. Vele effecten zullen zich voordoen, van hogere vervuiling van oppervlaktewater tot een hogere temperatuur in he ...
help
Implementatie automatische snelle detectie van fecale verontreiniging in het distributienet [Boek]
Hofman-Caris, C.H.M. \ Brand, T. van den \ Huiting, H. \ Vries, D. \ Wols, B.A. \ 2018
Bij het coagulatie//flocculatie/sedimentatie-proces in De Punt wordt een grote hoeveelheid slib gevormd, die moet worden gestort. Dit is vanuit milieuoogpunt geen wenselijke situatie en bovendien relatief duur. Daarom is onderzocht welke alternatieve ...
help
Functioneren leidingnet na overstroming [Boek]
Vossen, J. van \ Wols, B. \ Moerman, A. \ 2018
Het doel van dit onderzoek is het inventariseren van de effecten van overstromingen op de levering van drinkwater met focus op het drinkwaterleidingnet. De aanname bij deze studie is dat de drinkwaterproductielocaties ofwel in werking blijven of zeer ...
help
De highlights uit het BTO onderzoek naar: Klimaatbestendige Watersector [Boek]
Dorland, Edu \ Sjerps, R. \ Wols, B. \ Vonk, E. \ Agudelo-Vera, C. \ Hartog, N. \ Witte, J.P.M. \ 2018
In dit rapport presenteren wij de belangrijkste uitkomsten van vijf jaar Bedrijfstakonderzoek. Het doel van dit onderzoek was om de belangrijkste risico’s en kansen van klimaatverandering voor de drinkwatersector in beeld te brengen, en om vervolgens ...
help
Doorbraakcurves voor het vaststellen van reactivatie criteria voor actieve kool [Boek]
Hofman-Caris, Roberta \ Korevaar, Martin \ Siegers, Wolter \ Vries, Dirk \ Wols, Bas \ 2018
Voor drinkwaterbedrijven is het van groot belang dat reactivatie van actieve kool op het juiste moment wordt uitgevoerd: niet te vroeg maar zeker niet te laat. In dit onderzoek is een methode ontwikkeld om reactivatie-criteria op een objectieve manie ...
help
Behandeling van brak grondwater [Boek]
Waal, Luuk de \ Huiting, Hans \ Wols, Bas \ 2018
Op basis van het Grondstoffenakkoord wil ook Vitens zuiniger en slimmer omgaan met grondstoffen, in dit geval (brak) grondwater. Verder onderzoeken en ontwikkelen van (eutectische) vrieskristallisatie na behandeling met omgekeerde osmose (closed circ ...
help
AquaPriori: a priori het verwijderings-rendement bepalen : methodiek en eerste applicatie voor de voorspelling van de verwijdering van organische microverontreinigingen in omgekeerde osmose en actievekoolfiltratie [Boek]
Vries, Dirk \ Leerdam, Ton van \ Wols, Bas \ Korevaar, Martin \ Vonk, Erwin \ 2017
Het is vrijwel niet haalbaar of te kostbaar om voor een groot aantal microverontreinigingen die in oppervlaktewateren voorkomen, op experimentele wijze de verwijdering door een zuiveringsstap als actievekoolfiltratie (AKF) of omgekeerde osmose (RO) t ...
help
Sources of dissolved oxygen in monitoring and pumping wells \ Hydrogeology journal : official journal of the International Association of Hydrogeologists [Artikel]
Bonte, M. \ Wols, B. \ Maas, K. \ Stuyfzand, P. \ 2017
Groundwater monitoring and pumping wells set in anoxic aquifers require attention to keep the groundwater free of dissolved oxygen (DO). In properly constructed monitoring or pumping wells, two processes can however still introduce oxygen to anoxic g ...
help
Exploring the boundaries of non-target screening with Liquid Chromatography coupled to ESI-MS [Boek]
Leerdam, J.A. van \ Bajema, B.L \ Sjerps, R.M.A. \ Wols, B.A. \ Bäuerlein, P.S. \ Laak, T.L. ter \ Kooi, M.M.E. van der \ Emke, E \ Kools, S.A.E. \ 2017
Vitens en KWR hebben op basis van uitgebreide metingen, literatuuronderzoek en ervaring twee modellen ontwikkeld die inzicht bieden in de inzetbaarbeid van non-target screening met vloeistofchromatografie (LC) en hoge-resolutie-massaspectrometrie (MS ...
help
CFD modellering van spoelen snelfilters en doorstromen reinwaterreservoirs [Boek]
Wols, B.A. \ Akker, B. van den \ Palmen, L. \ 2017
Aan de hand van een gedetailleerde modellering van vloeistofstromen (computational fluid dynamics – CFD) is verbetering van ontwerp en bedrijfsvoering van snelfilters en reinwaterreservoirs mogelijk. Dit blijkt uit onderzoek waarbij in de modellering ...
help
Risico’s en risicobeoordelingsmethodieken voor zuiveringsinstallaties [Boek]
Wols, B.A. \ Bertelkamp, C. \ Beuken, R. \ Slaats, P.G.A. \ 2017
Voor de beoordeling van risico’s van zuiveringsinstallaties gebruiken waterbedrijven diverse risicobeoordelingsmethodieken. In dit onderzoek is aan de hand van literatuuronderzoek en interviews een overzicht gemaakt van de meest gebruikte risicobeoor ...
help
Development and performance of a parsimonious model to estimate temperature in sewer networks \ Urban water journal [Artikel]
Elías-Maxil, J.A. \ Hofman, J. \ Wols, B. \ Clemens, F. \ Hoek, J.P. van der \ Rietveld, L. \ 2017
This paper presents a model (inspired by another model) to calculate water temperature in free-surface flow with two main innovations: the convective heat transfer occurs only at the wetted perimeter of pipes, and the model was integrated to commerci ...
help
Biomassa in een GAC filter : effecten van filtratie en terugspoelen [Boek]
Hofman-Caris, Roberta \ Bertelkamp, Cheryl \ Wols, Bas \ 2017
Filtratie over actieve kool wordt toegepast om kleur, geur, en smaak, te verbeteren, en organisch materiaal (en organische microverontreinigingen) uit het water te verwijderen. Het is echter bekend dat zich op die kool ook biomassa bevindt, die een d ...
help
Towards achieving <1 µg/L arsenic at Katwijk, Ouddorp and Leiduin : baseline study and batch experiments with KMnO4 and FeCl3 to remove arsenic [Boek]
Ahmad, Arslan \ Wols, Bas \ 2017
De Nederlandse waterbedrijven hebben zichzelf tot doel gesteld de arseenconcentraties in drinkwater te verlagen tot onder 1 µg/L. Voor drie DPWE bedrijven is op drie verschillende locaties gemeten wat de huidige arseenconcentraties van het ruw- en re ...
help
Kennis uit waterdata in en rondom het leidingnet : toepassing van machine learning en statistiek op data van Brabant Water [Boek]
Vonk, E. \ Vries, D. \ Summeren, J.R.G. van \ Verbree, J.M. \ Wols, B.A. \ Raterman, B.W. \ Diemel, R. \ Erp, J. van \ Leerdam, J.A. \ 2016
Knowledge Discovery in Databases (KDD) is een analysemethodiek waarbij getracht wordt waardevolle kennis uit een combinatie van dergelijke databronnen te destilleren, die vervolgens ingezet kan worden om op operationeel niveau informatievergaring en ...
help
Optimization of UV/H2O2 processes for the removal of organic micropollutants from drinking water: effect of reactor geometry and water pretreatment on EEO values \ Water science and technology : water supply / International Water Supply Association [Artikel]
Hofman-Caris, C.H.M. \ Harmsen, D.J.H. \ Van Remmen, A.M. \ Knol, A.H. \ Pol, W.L.C. van \ Wols, B.A. \ 2016
Increasing concentrations of organic micropollutants, like pharmaceuticals, in surface water may require additional treatment for drinking water production. The UV/H2O2 process is very effective for this purpose, but is known for its relatively high ...
help
Prestatie-indicatoren voor het functioneren van drinkwaterbereidingsinstallaties [Boek]
Wols, B.A. \ Hofs, P.S. \ Palmen, L. \ Slaats, P.G. \ 2016
Het doel van het project is om te onderzoeken hoe de gehele drinkwaterbereidingsinstallatie beschreven kan worden aan de hand van een beperkt aantal kenmerken (systeembeschrijving), en het functioneren van die installatie vervolgens te kwantificeren ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.