Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 54

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Woltjer
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De betekenis van mestverwerking in een circulaire economie [Boek]
Woltjer, Geert \ Smits, Marie-José \ 2019
Wat is de rol van mestverwerking bij de transitie naar een circulaire economie? Hiertoe is het allereerst van belang om een helder beeld te krijgen van wat mestverwerking is en hoe het (mest)beleid hier invloed op heeft. De huidige mestverwerking pas ...
help
Effect van kleine landschapselementen en buitenlandse natuur op het duurzaam voorkomen van soorten in de provincie Limburg : doorrekening met het MNP [Boek]
Wamelink, Wieger \ Adrichem, Marjolijn van \ Meeuwsen, Henk \ Frissel, Joep \ Woltjer, Inez \ Knegt, Bart de \ Pouwels, Rogier \ 2018
help
Ecosysteemdiensten Hart van Holland : een bonus voor diversiteit [Boek]
Vos, Claire \ Meeuwsen, Henk \ Woltjer, Inez \ 2018
Dit rapport beschrijft de ecosysteemdiensten die zijn ontwikkeld binnen de omgevingsvisie Hart van Holland. De volgende ecosysteemdiensten zijn geselecteerd: Groene recreatie, Groen in de directe woon- en werkomgeving, Waterzuivering en Bestuiving.
help
Study Report on Reporting Requirements on Biofuels and Bioliquids stemming from the Directive (EU) 2015/1513 [Boek]
Woltjer, Geert \ Daioglou, Vassilis \ Elbersen, Berien \ Barberena Ibañez, Goizeder \ Smeets, Edward \ Sánchez González, David \ Gil Barnó, Javier \ 2017
help
Methodology for the case studies [Boek]
Smits, Marie-José \ Woltjer, Geert \ 2017
This document is about the methodology and selection of the case studies. It is meant as a guideline for the case studies, and together with the other reports in this work package can be a source of inform ation for policy officers, interest groups a ...
help
De betekenis van Fryslân voor de instandhouding van soorten en habitattypen : toelichting op de totstandkoming van de tabellen die als hulpmiddel dienen voor het beoordelen van de betekenis van provinsje Fryslân voor de instandhouding van soorten en habitattypen onder de nieuwe Wet natuurbescherming [Boek]
Bink, R.J. \ Schmidt, A.M. \ Vreeswijk, T. van \ Swaay, C.A.M. \ Turnhout, C.A.M. van \ Verweij, R.J.T. \ Woltjer, I. \ Broekmeyer, M.E.A. \ Soldaat, L. \ 2016
Op 1 januari 2017 wordt de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht. De provincies krijgen door deze wet een grotere verantwoordelijkheid voor het beschermen en in stand houden van vele soorten en habitattypen. Elke provincie moet daartoe een provinci ...
help
Kansen voor ontwikkeling van robuuste natuur in Nederland [Boek]
Sanders, M.E. \ Henkens, R.J.H.G. \ Veraart, J.A. \ Woltjer, I. \ Greft-van Rossum, J.G.M. van der \ Clement, J. \ 2016
Het kabinet wil een robuuste en veelzijdige natuur die de invloed van de samenleving kan verdragen. Deze natuur moet passen bij het veranderende klimaat, maximaal aansluiten bij natuurlijke processen, duurzaam en betaalbaar zijn, een toekomstbestendi ...
help
Nederlands bosbeheer en bos- en houtsector in de bio-economie : scenario’s tot 2030 in een internationaal bio-economie perspectief [Boek]
Nabuurs, G.J. \ Schelhaas, M.J. \ Oldenburger, J. \ Jong, A. de \ Schrijver, R. \ Woltjer, G. \ Silvis, H. \ Hendriks, C.M.A. \ 2016
Nederland heeft een grote bio-economieambitie die voor een groot deel gebaseerd is op houtige biomassa. Deze studie is uitgevoerd als ondersteuning voor het opstellen van een Actieplan Bos en Hout. Dit actieplan is een initiatief van alle spelers in ...
help
Kansenkaarten voor duurzaam benutten Natuurlijk Kapitaal [Boek]
Knegt, B. de \ Hoek, D.C.J. van der \ Veerkamp, C.J. \ Woltjer, I. \ Aa, N.G.F.M. van der \ Boekel, E.M.P.M. van \ Diederiks, J.F.H.A. \ Goosen, H. \ Koekoek, A. \ Lesschen, J.P. \ Staritsky, I.G. \ Veeneklaas, F.R. \ Vries, F. de \ Hendriks, C.M.A. \ 2016
Lokaal uitgevoerde praktijkprojecten die voor het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland zijn uitgevoerd, laten zien dat er kansen zijn voor de wederzijdse versterking van natuur en economie. Dit leidt tot de volgende vragen: welke kansen zijn er om ...
help
Commodities, prices and risk the changing market for non-slave products in pre-abolition in West Africa [Boek]
Dalrymple Smith, Angus \ Woltjer, Pieter \ 2016
help
Catching up with history: a methodology to validate global CGE models [Boek]
Dijk, Michiel van \ Philippidis, George \ Woltjer, Geert \ 2016
help
Naar een samenhangend monitoring- en beoordelingssysteem voor het natuurbeleid - Deel 1: Evaluatie van de bruikbaarheid van gegevens van de Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS voor de Europese rapportages [Boek]
Schmidt, A.M. \ Bijlsma, R.J. \ Soldaat, L. \ Turnhout, C.A.M. van \ Swaay, C.A.M. van \ Zoetebier, D. \ Woltjer, I. \ 2015
In dit rapport worden de resultaten van de evaluatie van de bruikbaarheid van de gegevens van de Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuur (WMBN) voor de EU-rapportages beschreven. Geconcludeerd is dat de gegevens van de WMBN voor de meetdoelen t.a. ...
help
A vision of the growth process in a technologically progressive economy: the United States, 1899-1941 [Boek]
Bakker, Gerben \ Crafts, Nicolas \ Woltjer, Pieter \ 2015
help
Baten innovatieve dijkconcepten Waddengebied : een overzicht van de generieke baten voor natuur en recreatie & toerisme van innovatieve dijkconcepten [Boek]
Loon-Steensma, J.M. van \ Henkens, R.J.H.G. \ Groot, A.V. de \ Woltjer, I. \ 2014
In dit rapport worden de generieke baten van de kansrijke innovatieve dijken beschreven, en worden voor de dijkvakken langs de Waddenkust voor zover mogelijk nadere specificaties omtrent de mogelijke baten gegeven. Samen met deskundigen uit de kennis ...
help
An economy-wide assessment of the food security impacts of changes in bioenergy use : WP 4 – D4.1 [Boek]
Achterbosch, T. \ Woltjer, G. \ Meijl, H. van \ Tabeau, A. \ Bartelings, H. \ Berkum, S. van \ 2013
The purpose of this paper is to deliver a framework and initial application of a model-based assessment of the food security impacts of changes in bioenergy production and relevant policies on food security. The climate change impact of biofuels is l ...
help
Forestry in MAGNET : a new approach for land use and forestry modelling [Boek]
Woltjer, G.B. \ 2013
This report discusses improvements of MAGNET in order to improve the analysis of land use change and forestry dynamics. In the standard approach only a difference is made between agricultural land, non-used land that can be potentially used for agric ...
help
Modellering van verandering van grondgebruik en bosbouw in een algemeen evenwichtsmodel [Boek]
Woltjer, G. \ 2013
Het algemene evenwichtsmodel MAGNET van LEI Wageningen UR wordt regelmatig gebruikt om de effecten van het grondgebruik te analyseren van het beleid voor biobrandstoffen, landbouw of handel. Een van de sterke kanten van het model is de aandacht voor ...
help
Modellering van vleesconsumptie en productie in een algemeen evenwichtsmodel [Boek]
Woltjer, G. \ 2013
Het algemene evenwichtsmodel MAGNET van LEI Wageningen UR is gebruikt om verschillende beleidsopties voor vleesconsumptie door te rekenen. Het resultaat daarvan is terug te vinden in het PBL-rapport 'The protein puzzle' uit 2011. Om dit soort bereken ...
help
Effectenindicator soorten : gebruikershandleiding en verantwoording gegevens [Boek]
Broekmeyer, M.E.A. \ Sanders, M.E. \ Ottburg, F.G.W.A. \ Woltjer, I. \ Hennekens, S.M. \ 2013
Dit rapport bevat een gebruikershandleiding voor de effectenindicator soorten en de verantwoording van de gegevens. De effectenindicator soorten is een internetapplicatie en dient als hulpmiddel voor vergunningverleners en handhavers bij gemeenten di ...
help
KNMI neerslagdata op de kaart \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Woltjer, D.J. \ 2012
In het kader van de openstelling van overheidsdata stelt ook het KNMI sinds 2009 een groot deel van haar klimaatwaarnemingen vrij beschikbaar. De data wordt veelal gebruikt voor klimaatonderzoek. Maar er zijn ook andere toepassingen. Eén daarvan is e ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.