Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 72

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Wondergem
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Kansen voor meer natuurlijkheid in Natura 2000-gebieden \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Bijlsma, R.J. \ Jansen, A.J.M. \ Janssen, J.A.M. \ Maas, G.J. \ Pleijte, M. \ Wondergem, H.E. \ 2017
Aan alle Natura 2000-gebieden zijn instandhoudingsdoelstellingen toegewezen voor soorten en/of habitattypen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. De bezorgdheid groeit dat beheerplannen te weinig rekening houden met noodzakelijke natuurlijke dynamiek en ...
help
Kies Kleur in Groen in actie \ Kies kleur in groen magazine [Artikel]
Wouters, E. \ Wondergem, J. \ 2014
Kies Kleur in Groen is nog volop actief tot augustus 2015. Wat doen we allemaal en wat staat er op stapel de komende tijd?
help
Zestig jaar bosontwikkeling in de Wieringermeer \ De levende natuur [Artikel]
Wondergem, H.W. \ Schipper, P.C. \ 2012
In de kop van Noord-Holland liggen het Robbenoordbos en het Dijkgatbos. Hier is op de voormalige Zuiderzeebodem van de Wieringermeer bos aangelegd. Beide bossen zijn onbekend binnen Nederland. Bij de aanleg is destijds gebruik gemaakt van boomsoorten ...
help
De Kerf \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Wondergem, H.E. \ 2009
In 1997 vond een revolutionaire maatregel plaats in de Schoorlse duinen. Tussen strandpaal 30.50 en 30.75 is over een breedte van circa 100 meter de zeereep (duinenrij direct aan het strand) afgegraven tot een niveau van 1,5 meter +NAP. De Kerf vormd ...
help
Vegetatiekartering van het Kooibosch-Luttickduin 2004 [Boek]
Wondergem, H.E. \ 2008
help
Herstel van duinmobiliteit : naar een nieuw duurzaam beheer? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Arens, S.M. \ Geelen, L.H.W.T. \ Slings, Q.L. \ Wondergem, H.E. \ 2005
Tussenresultaten van drie grootschalige projecten in verschillende duingebieden: De Kerf (Schoorlse duinen van Staatsbosbeheer): Van Limburg Stirum gebied (Amsterdamse Waterleidingduinen) en Het Verlaten Veld (bij Overveen Zandvoort, beheerd door PWN ...
help
Handreiking ecologische effecten van hydromorfologische belastingen : beoordeling van belang in kader van KRW \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bouwhuis, H. \ Wagemaker, F. \ Wondergem, P. \ Wal, B. van der \ 2004
Ingrepen in de hydromorfologie hebben doorgaans grote invloed op de aard en ecologische toestand van waterlichamen. In de risico-analyse dienen deze ingrepen gescreend en beoordeeld te worden op hun bijdrage aan het niet kunnen bereiken van de doelst ...
help
Duurzaam bodemleven "Op goede gronden" : composteren in de bloembollenteelt [Boek]
Dam, A.M. van \ Riet, S. van ‘t \ Wondergem, M. \ Vlaming, E. \ 2004
Ieder bedrijf produceert afval. Bij bloembollenbedrijven is een groot deel van het afval plantaardig, zoals pelafval, maaisel, stro. Dit afval kan afgevoerd worden. Dat heeft een uitstroom van nutriënten en organische stof van het bedrijf tot gevolg ...
help
Rijenbemesting met rundveedrijfmest in biologische teelt van narcis : teelttechnische toepassing en ammoniakemissie [Boek]
Zuilichem, J.A.A. van \ Kater, L.J.M. \ Bakkum, C.A. \ Wondergem, M.J. \ Jansma, J.E. \ Huijsmans, J.F.M. \ Hol, J.M.G. \ 2004
In een biologische teelt van bloembollen is het zeer lastig om de bemesting optimaal af te stemmen op de gewasbehoefte. Dit geldt vooral voor bloembollen die in het voorjaar bloeien, zoals narcis. Deze gewassen hebben al vroeg in het voorjaar stiksto ...
help
Vijf jaar De Kerf \ Duin : contactblad van de Stichting Duinbehoud en Waterwinning [Artikel]
Arens, S.M. \ Vertegaal, K. \ Wondergem, H. \ 2003
Ervaringen met het creëren van natuurlijke dynamiek van de duinen via het weggraven van een duinenrij tussen Schoorl en Bergen; een gebied aansluitend aan de Parnassiavallei
help
Stikstofvoorziening van tulp : is fertigatie de oplossing? \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Wondergem, M. \ Zuilichem, H. \ Snoek, B. \ Jansma, J.E. \ 2002
In de teelt van voorjaarsbloeiende bloembollen is het onmogelijk om vroeg in het voorjaar dierlijke meststoffen onder te werken. Met fertigatie via ondergrondse slangen kan binnen alle regels stikstofrijk filtraat (effluent) van drijfmest worden toeg ...
help
Financiële resultaten bloembollenteelt onder de maat : biologische teelt op PPO-proefbedrijven geëvalueerd \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Snoek, B. \ Jansma, J.-E. \ Wondergem, M. \ Zuilichem, H. van \ 2002
Evaluatie van de resultaten van biologische teeltsystemen voor bloembollen op zandgrond op PPO-proefbedrijven De Zuid (periode 1994-1997) en De Noord (periode 1995-1999). Zowel knelpunten in de teelt (onkruidbestrijding, het verkrijgen van goed uitga ...
help
Biologische teelt tulp : stikstofvoorziening via fertigatie werkt goed \ Bloembollencultuur : wekelijks orgaan van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur [Artikel]
Wondergem, M.J. \ Zuilichem, H. van \ Snoek, A.J. \ Jansma, J.E. \ 2002
Fertigatie van dierlijke meststoffen met ondergronds liggende slangen bij tulp: verslag van een oriënterende proef op PPO-locatie De Noord in St. Maartensburg. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) De totale stikstofgift in kg/ha van de gefertigeerde tu ...
help
Projectplan Telen met toekomst : kernbedrijf De Noord [Boek]
Ruijter, F.J. de \ Jansma, J.E. \ Wondergem, M.J. \ Smit, A.L. \ Langeveld, J.W.A. \ Pulleman, M. \ Postma, R. \ 2002
Hierbij wordt speciaal aandacht besteed aan processen in bodem en water die de kwaliteit van grond-­ en oppervlaktewater en het duurzame beheer van bodem sterk kunnen beïnvloeden, zoals (de)nitrifica­tie, mineralisatie, uitspoeling e.a. Het onderzoek ...
help
Augustaziekte in tulp : pelafval composteren loont \ Bloembollencultuur : wekelijks orgaan van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur [Artikel]
Asjes, C.J. \ Blom-Barnhoorn, G.J. \ Wondergem, M.J. \ Derks, A.F.L.M. \ 2001
Gegevens in bijgaande tabel: percentage Augustaziek in tulpen cultivar 'Angelique' na planten op besmette grond of pelafval dat eerst een temperatuurbehandeling heeft ondergaan, of op onbehandelde grond of pelafval
help
Pelafval composteren loont : augustaziek in tulp \ Vakwerk [Artikel]
Asjes, C.J. \ Blom - Barnhoorn, G.J. \ Wondergem, M.J. \ Derksen, A.F.L.M. \ 2001
Besmetting met augustaziek in tulpen kan voorkomen worden door gewasresten eerst te composteren voor het op de teeltgrond wordt uitgereden
help
Weinig inspanning, veel natuur! : natuurvriendelijk slootkantenbeheer \ Vakwerk [Artikel]
Reijers, N. \ Wondergem, M.J. \ Jansma, J.E. \ 2001
Natuurvriendelijk beheer van slootkanten kost volgens onderzoek weinig meer, is onderhoudsarm en geeft bedrijf een positieve uitstraling
help
Ontwikkeling biologische bloembollenteelt : eindrapportage project 618-1 (periode 1999-2001) [Boek]
Zuilichem, J.A.A. van \ Jansma, J.E. \ Ende, E. van den \ Conijn, C. \ Koster, A. \ Dam, A.M. van \ Wijnker, J. \ Boer, M. de \ Pennock-Vos, I. \ Vlaming, E. \ Wondergem, M. \ 2001
help
Loonwerk betaalt kosten composteren \ Vakwerk [Artikel]
Wondergem, M.J. \ Schreuder, R. \ Snoek, A.J. \ 2000
Composteren van loofresten en bollenafval neemt sterk toe in de kop van Noord-Holland. Op proefboerderij De Noord wordt onderzocht wat de kosten zijn en de beste methode
help
Loonwerk bepaalt kostenplaatje van het composteren \ Bloembollencultuur : wekelijks orgaan van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur [Artikel]
Wondergem, M.J. \ Schreuder, R. \ Snoek, A.J. \ 2000
Aan de hand van twee voorbeelden van Proefbedrijf De Noord probeert men in dit artikel inzicht te geven in de kostenposten. Ook maakt men een vergelijking met niet composteren, waarbij loofresten op het land worden achtergelaten en het afval uit de s ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.