help
De bodem als waterberging: infiltreren in de polder in ophoogzand \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Woortman, W. \ Boer, S.B. de \ 2011
Bij nieuwbouwprojecten in laaggelegen gebieden met hoge grondwaterstanden moet 10% van het gebied water worden, ter compensatie van de toegenomen verharding. Toch zijn er juist in polders kansen om aan de waterbergingsopgave te voldoen zonder open wa ...
help
Pro-actieve houding gericht op krijgen van inzicht : opsporen van hemelwateraansluitingen helpt bij optimalisatie van stelsel en zuivering \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Kraker, J.M. de \ Woortman, W. \ Burggraaff, A. \ 2011
Op verzoek van de gemeente Zeewolde heeft ingenieursbureau DHV geïnventariseerd welke methode voor het opsporen van regenwateraansluitingen op het vuilwaterriool het meest geschikt is onder de gegeven omstandigheden en randvoorwaarden. Daar waar norm ...
help
Alkmaar legt nieuwe Friesebrug direct naast oude \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Woortman, A.J. \ Heidema, G.E.J. \ 2010
Na elf jaar van voorbereiding is op 16 september 2009 in Alkmaar de nieuwe Friesebrug met aansluitende infrastructuur geopend, die direct naast de oude is gebouwd. De Friesebrug over het Noord-Hollands Kanaal bij het centrum van Alkmaar is een belang ...
help
Zetmeel in zure sauzen: interactiemodel toont functionaliteit van zetmeel als verdikker in zure sauzen \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Steeneken, P. \ Woortman, A. \ Jurgens, A. \ 2005
Zetmeelinteractiemodellen maken het mogelijk om de functionaliteit van zetmeel in geselecteerde toepassingen vast te stellen en te begrijpen. Een interactiemodel is opgebouwd uit een representatief kleinschalig productmodel, inclusief testmethoden vo ...
help
Toepassing gebiedseigen baggerspecie in natuurontwikkeling : proefproject met moeras in Woerdense Verlaat \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Woortman, N. \ Alta, F. \ Bruijn, B. de \ Koenraadt, M. \ 2000
In het kader van ecologisch herstel van het Nieuwkoops Plassengebied wordt spoelbagger uit dichtgeslibde petgaten verwijderd en na ontwatering en rijping in een baggerdepot gebruikt voor de inrichting van een moerasgebied. Een beschrijving van het in ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.