help
Making businesses accountable for the realization of the right to food [Studentenverslag]
Wopereis, Tamika \ 2019
help
Enhanced catch-up growth after a challenge in animals on organic feed [Poster]
Huber, M. \ Coulier, L. \ Wopereis, S. \ Savelkoul, H. \ Nierop, D. \ Hoogenboom, R. \ 2012
A feeding experiment was performed in two generations of three groups of chickens with different immune responsiveness. All groups were fed identically composed feeds from either organic or conventional production. In the young animals of the second ...
help
Geurwet en nertsenhouderij \ De pelsdierenhouder [Artikel]
Wopereis, B. \ 2007
Per 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij in werking getreden. Na een half jaar wordt duidelijk hoe de wet in de praktijk uitpakt. De wet legt meer beperkingen op aan de uitbreidingsmogelijkheden van nertenshouderijen
help
Milieuwetgeving en ruimtelijke ordening \ De pelsdierenhouder [Artikel]
Wopereis, B.H. \ 2005
Uitleg van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot milieuwetgeving en ruimtelijke ordening. Deze keer toelichtingen op de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)en de Wet ammoniak en veehouderij (WAV)
help
Actual and potential salt-related soil degradation in an irrigated rice scheme in the Sahalian zone of Mauritania \ Agricultural water management : an international journal [Artikel]
Asten, P.J.A. van \ Barbiéro, L. \ Wopereis, M.C.S. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2003
The PHREEQC 2.0 model was used to study actual and potential development of soil salinity and alkalinity problems, by simulating excessive concentration of the irrigation water through evaporation
help
Explaining yield gaps on farmer-identified degraded and non-degraded soils in a Sahelian irrigated rice scheme \ NJAS : Wageningen journal of life sciences / Royal Society for Agricultural Sciences [Artikel]
Asten, P.J.A. van \ Wopereis, M.C.S. \ Haefele, S. \ Ould Isselmou, M. \ Kropff, M.J. \ 2003
The objective of this study was to identify to what extent rice productivity problems are caused by soil quality problems (soil alkalinity) and to what extent by sub-optimal crop management. The study area used is the Foum Gleita irrigation scheme, M ...
help
Milieuvergunning van Minkcon b.v. te Putten houdt stand bij Raad van State \ De pelsdierenhouder [Artikel]
Wopereis, B. \ 2002
Weerlegging van de twee belangrijkste bezwaren tegen een nertsenhouderij in Putten: mogelijk ontsnappingsgevaar en toename van de 'cumulatieve stankhinder'. Dit laatste is een lastig aspect voor nertsenhouderijen; het ontbreken van een beoordeling va ...
help
Uit onderzoek Agrarische Onderwijskunde Wageningen UR blijkt: zelfinstructie heeft potentie \ Agrarisch onderwijs : onafhankelijk maandblad [Artikel]
Wopereis, I. \ Lazonder, A. \ Mulder, M. \ 2000
In het project 'Ontwerpprincipes voor het (Zelf) Ontwikkelen van zelfinstructiematerialen (OZO)' worden richtlijnen opgesteld. Docenten en leerlingen van AOC Oost werken mee aan een onderzoek waarbij zelfinstructiematerialen worden ontwikkeld en gebr ...
help
Het sein op groen in Nieuwegein \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Reitsma, J.M. \ Klinkhamer, H.M.W.M. \ Wopereis, A.B.T. \ 2000
Het omzetten van beleidsplannen in concrete groenprojecten
help
Preserving soil quality under irrigation in the Senegal river valley \ Netherlands journal of agricultural science : issued by the Royal Netherlands Society for Agricultural Science [Artikel]
Wopereis, M.C.S. \ Ceuppens, J. \ Boivin, P. \ 1998
help
Taking soil samples in the field for laboratory determination \ Manual for soil physical measurements : version 3 [Hoofdstuk uit boek]
Stolte, J. \ Veerman, G.J. \ Wopereis, M.C.S. \ 1997
help
Spatial interpolation of soil hydraulic properties and simulated rice yield \ Soil use and management / British Society of Soil Science [Artikel]
Wopereis, M.C.S. \ Stein, A. \ Kropff, M.J. \ Bouma, J. \ 1996
help
Spatial and temporal variability and the data crisis in scenario studies \ Scenario studies for the rural environment : selected and edited proceedings of the symposium scenario studies for the rural environment, Wageningen, The Netherlands, 12 - 15 September 1994 [Hoofdstuk uit boek]
Finke, P.A. \ Bouma, J. \ Wopereis, M.C.S. \ Woesten, J.H.M. \ 1995
help
Reducing bypass flow through a dry, cracked and previously puddled rice soil \ Soil and tillage research : an international journal on research and development in soil tillage and field traffic, and their relationships with soil environment, land use and crop production [Artikel]
Wopereis, M.C.S. \ Bouma, J. \ Kropff, M.J. \ 1994
help
Vochttekort van grasland in Noord-Brabant \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Holst, A.F. van \ Wopereis, F.A. \ Vries, F. de \ 1994
help
Soil physical properties : measurement and use in rice - based cropping systems [Boek]
Wopereis, M. \ Kropff, M. \ Bouma, J. \ 1994
help
Invloed van bodemverdichting op de wortelontwikkeling van grasland op zandgrond [Boek]
Wopereis, F.A. \ 1994
help
Effect bodemverdichting op opbrengst en stikstofopname Engels raaigras op zandgrond = Effect of soil compaction on yield and nitrogen uptake of English ryegrass on a sandy soil [Boek]
Snijders, P.J.M. \ Wopereis, F.A. \ Everts, H. \ 1994
help
Mechanismus and control of percolation losses in irrigated puddled rice fields \ Soil Science Society of America journal [Artikel]
Tuong, T.P. \ Wopereis, M.C.S. \ Marquez, J.A. \ 1994
help
Measurement of soil hydraulic properties \ Soil physical properties : measurement and use in rice - based cropping systems [Hoofdstuk uit boek]
Stolte, J. \ Veerman, G.J. \ Wopereis, M.C.S. \ 1994
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.