help
Verdere invulling samenwerking binnen VMP \ GD pluimvee / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Workamp, J. \ 2014
Vanuit de productschapsverordening zijn dierenartsen verplicht voorgeschreven antibiotica bij pluimvee, inclusief de bevindingen (klinische verschijnselen) en gestelde diagnoses, te registreren in IKB-CRA. Daarnaast legt een deel van de dierenartsen ...
help
Monitoring: wie, wat, waar en waarom? \ GD pluimvee / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Workamp, J. \ Brus, M. \ 2010
De monitoring van diergezondheid is een belangrijk deel van het werk van de GD. Door trends en ontwikkelingen op de voet te volgen, kunnen problemen bestreden en zelfs voorkomen worden. De afdeling Pluimvee van de GD voert de monitoring sinds 2003 ui ...
help
GD Bloedbank: meer informatie over de gezondheid van uw dieren \ GD pluimvee / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Workamp, J. \ Brus, M. \ 2009
Bij de GD kunnen bloedmonsters worden ingevroren in de ‘bloedbank’. Als er dan gezondheidsklachten zijn in het koppel, kan het ingevroren bloed onderzocht worden samen met nieuw afgenomen bloed. Op die manier wordt meer informatie verkregen over de g ...
help
Voer mogelijk oorzaak van nieuwe ziekten bij scharrelhennen \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Workamp, J. \ Heijmans, J. \ 2006
Bij GD zijn het afgelopen jaar tientallen meldingen binnengekomen van productie- en gezondheidsproblemen bij kippen in scharrel- en volièrestallen. Het gaat dan om huidontsteking en/of chronische darmontsteking. De oorzaak is nog onduidelijk; een ges ...
help
Een belangwekkende sprong naar een oplossing: inventarisatie snelslijtende koppels op legbedrijven van start \ De pluimveehouderij [Artikel]
Workamp, J. \ Fiks-van Niekerk, TH.G.C.M. \ 2006
De eerste bevindingen zijn er al van het project dat zich buigt over de nieuwe productieproblemen (huidontsteking en chronische darmonsteking) bij alternatief gehuisveste leghennen. En nu gaat een inventarisatie van het economisch grootste probleem ( ...
help
Bij laag voerniveau in de goot : technisch blijft sleepketting niet achter bij voerpannen \ De pluimveehouderij [Artikel]
Workamp, J.A. \ 1987
Uit een proef op het pluimveeteeltproefbedrijf te Maarheeze is gebleken dat de technische resultaten bij het gebruik van sleepkettingen of voerpannen gelijk zijn, echter met dien verstande, dat bij sleepkettingen een laag voerniveau moet worden aange ...
help
Flinke voerbesparing bij hogere temperatuur \ De pluimveehouderij [Artikel]
Workamp, J.A. \ Meijerhof, R. \ 1987
Uit een proef op het pluimveeteeltproefbedrijf te Maarheeze blijkt, dat een hogere temperatuur een aanmerkelijke voerbesparing geeft en er tot 24 graden Celsius geen verschil in produktie is tussen bruine en witte hennen. Ook neemt het percentage twe ...
help
Verlaging van de relatieve vochtigheid in slachtkuikenstallen m.b.v. een condensatiedroger [Boek]
Workamp, J.A. \ Meijerhof, R. \ 1986
Op het pluimveeproefbedrijf te Maarheeze is de toepassing van een condensatiedroger in een slachtkuikenstal gedurende 5 ronden beproefd. Tijdens het gebruik van de condensatiedroger zijn veel storingen opgetreden door het dichtslibben van het luchtfi ...
help
Intermitterende verlichting bij kalkoenen interessant? \ De pluimveehouderij [Artikel]
Workamp, J.A. \ 1986
Op het proefbedrijf Maarheeze is bij kalkoenen continue verlichting vergeleken met een intermitterend lichtschema. Het gebruikte intermitterende schema resulteerde in een hoger eindgewicht met een ongunstiger voerkonversie. Geen noemenswaardige versc ...
help
Layers perform better with intermittent lighting \ Poultry international [Artikel]
Hutschemaekers, L.W.H. \ Workamp, J.A. \ 1986
Kippen leggen beter als met tussenpozen licht wordt toegediend, zodanig dat 15 minuten licht wordt afgewisseld met 45 minuten donker gedurende 16 tot 17 uur per dag. De lichtperiode en -intensiteit regelen niet alleen de eiproduktie maar ook de fysis ...
help
Kuikenweegsysteem is een goed hulpmiddel bij bedrijfsvoering \ De pluimveehouderij [Artikel]
Klein Wolterink, J.B. \ Workamp, J.A. \ 1986
Op het pluimveeproefbedrijf zijn ervaringen opgedaan met het automatisch weegsysteem voor slachtkuikens. In een goed overzicht worden de voor- en nadelen genoemd van een dergelijk systeem. Aanschaf van deze aparatuur zal mede afhangen van een verdere ...
help
Voerniveau in de sleepketting moet laag zijn \ De pluimveehouderij [Artikel]
Workamp, J.A. \ 1985
Uit een proef op het proefbedrijf Maarheeze werden twee verschillende voersystemen met elkaar vergeleken: met sleepketting en voerpannen. Uit de proef bleek, dat de voorkeur uitgaat naar voerpannen
help
Roostertype heeft gering effekt op de technische resultaten \ De pluimveehouderij [Artikel]
Workamp, J.A. \ 1984
In dit artikel worden de resultaten weergegeven van huisvestingsonderzoek op het pluimveeteeltproefbedrijf te Delden. In deze proef worden de volgende typen roosters vergeleken: draadrooster, lattenrooster breed (breedte latten 4.5 cm) en lattenroost ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.