help
Resultaten en analyse van monitoringsdata : gunstige diergezondheidsstatus geassocieerd met lagere sterfte \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Santman-Berends, I. \ Mars, J. \ Schaik, G. van \ Wuijckhuise, L. van \ 2019
GD combineert en analyseert elk kwartaal data van verschillende bronnen. Als onderdeel van deze analyse wordt vier keer per jaar een aantal kengetallen gemonitord over sterfte bij runderen in verschillende leeftijden en op verschillende typen rundvee ...
help
Vee aankopen, waar moet u aan denken? \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Wuijckhuise, L. van \ 2019
Veel bedrijven hebben momenteel een tekort aan jongvee en er worden ter vervanging melkkoeien gekocht. Elke aanvoer van een rund brengt het risico op insleep van ziekten met zich mee. Is aankoop echt nodig? En zo ja, hoe doet u dit dan met de minste ...
help
Knopvelsiekte: zou u het herkennen? : infectie treft Balkanlanden \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Wuijckhuise, L. \ 2016
De spelling van de knopvelsiekte verraadt al dat de ziekte niet uit Nederland komt. Aan de Afrikaanse naam zien we dat de ziekte, veroorzaakt door een pox-virus, van het Afrikaanse continent komt. Aanvankelijk kwam het alleen daar voor, maar de laats ...
help
GD Diergezondheidsmonitoring leverde ook in 2014 weer informatie over zoönosen \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Witteveen, G.M. \ Wuijckhuise, L. van \ Vellema, P. \ Wolf, P. van der \ Geudeke, T. \ Fabri, T. \ Kock, P. \ 2015
In 2002 heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) de monitor van diergezondheid van landbouwhuisdieren in Nederland ingericht met de volgende 3 kerndoelen: 1) Het opsporen van uitbraken van bekende aandoeningen of ziekteverwekkers die niet in Neder ...
help
Koeien weiden in natuurgebieden : hebben natuurweiden genoeg te bieden? \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Wuijckhuise, L. van \ 2015
Het is een idyllisch plaatje: runderen die in een natuurgebied grazen. De GD Veekijker krijgt echter meerdere keren per jaar vragen over gezondheidsproblemen bij jongvee of zoogkoeien, die in natuurweiden lopen of uitsluitend ruwvoer van die gebieden ...
help
Pilotonderzoek geeft meer inzicht in Mannheimia : uitbraken van longontstekingen bij melkkoeien \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Holzhauer, M. \ Wuijckhuise, L. van \ 2015
Uitbraken van longontstekingen bij melkkoeien worden sinds 2009 gemiddeld twintig keer per jaar gemeld bij de GD Veekijker, met name tijdens de stalperiode. Ondanks een relatief laag aantal gevallen per jaar is het belangrijk aandacht te besteden aan ...
help
Verworpen kalveren: Hoe kom ik achter de oorzaak? \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Wuijckhuise, L. van \ 2013
In Nederland zijn de belangrijkste oorzaken van verwerpen infecties met neospora, BVD en salmonella. Echter, de oorzaak blijft vaak onbekend. Extra onderzoek aangevraagd op het bloed van de verwerper en onderzoek van de verworpen vrucht (liefst met n ...
help
Diarree en productiedaling op Nederlandse melkveebedrijven door het Schmallenbergvirus \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Muskens, J. \ Smolenaars, A.J.G. \ Poel, W.H.M. van der \ Mars, M.H. \ Wuijckhuise, L. van \ Holzhauer, M. \ Weering, H. van \ Kock, P \ 2012
Eind augustus en in de eerste helft van september 2011 kwamen bij de GD Veekijker tientallen meldingen binnen van praktiserende dierenartsen over meerdere melkveebedrijven in hun praktijk met koeien met plotselinge melkproductiedaling, waterdunne dia ...
help
Verwerpen, vruchtbaarheidsproblemen en mastitis op een rundveebedrijf en een zieke veehouder: een zoönose? : infectie met Staphylococcus aureus faagtype T543 \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Wuijckhuise, L. van \ Otten, J. \ 2008
Op een melkveebedrijf kreeg de veehouder een huidinfectie, terwijl in de loop van een jaar tijd een aantal koeien verwierpen, het tankgetal opliep en de vruchtbaarheidskengetallen verslechterden. De oorzaak bleek een infectie met Staphylococcus aureu ...
help
Bluetonguevirus serotype 8 in jonge gezonde kalveren \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Wuijckhuise, L. van \ Vellema, P. \ Pelgrim, W. \ Tolboom, R. \ Mulder, H. \ Rijn, P. van \ 2008
Op 43 bedrijven werden bloedmonsters van 388 melkkoeien en hun kalveren verzameld om te onderzoeken of er in het 1e kwartaal van 2008 BTV-8 PCR-positieve kalveren waren geboren. Dit om na te gaan of drachtige runderen bij de overwintering van blueton ...
help
Bluetongue: behandeladvies voor runderen en schapen [Boek]
Dercksen, D. \ Vellema, P. \ Wuijckhuise, L. van \ [ca. 2007]
Het doel van dit artikel is het geven van een behandeladvies voor runderen en schapen met klinische verschijnselen van bluetongue. Het is bedoeld voor dierenarts, schapen- en rundveehouder. Daarnaast geeft dit artikel inzicht in het ontstaan van klin ...
help
Parafilariose, een nieuwe parasitaire ziekte bij het rund in Nederland \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Wuijckhuise, L. van \ Peutz, J. \ Roumen, M. \ Borgsteede, F. \ Kock, P. \ 2007
Bij een in november 2006 uit Frankrijk geïmporteerde stamboekdekstier werden in maart 2007 bultjes in de huid van het nek-, schouder- en ruggebied waargenomen. De bultjes gingen spontaan open waarna uit de bultjes gedurende een aantal uren bloederig ...
help
Mond-en-klauwzeer en bluetongue : verschillen en overeenkomsten \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Dekker, A. \ Dercksen, D. \ Snoep, J. \ Wuijckhuise, L. van \ 2007
Op 26 juli 2007 werd opnieuw bluetongue in Nederland vastgesteld en op 2 augustus 2007 brak in Engeland MKZ uit en ontstond de dreiging van introductie in Nederland. Bluetongue en MKZ hebben een verschillende pathogenese, maar de symptomen kunnen in ...
help
Bluetongue voor het eerst in Nederland: beschrijving van de klinische verschijnselen en differentiaaldiagnose : bekende ziektebeelden maar toch net iets anders en op te veel bedrijven \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Wuijckhuise, L. van \ Dercksen, D. \ Muskens, J. \ Bruijn, J. de \ Scheepers, M. \ Vrouenraets, R. \ 2006
De klinische verschijnselen van blauwtong op vijf bedrijven worden beschreven
help
Pithomycotoxicosis of facial eczema bij het rund voor de eerste maal aangetoond in Nederland : Zonnebrand als koppelprobleem op rundveebedrijven \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Wuijckhuise, L. van \ Snoep, J. \ Duvivier, A. \ Groeneveld, A. \ Ottens, W. \ Sar, S. van der \ 2006
Een beschrijving van de eerste gevallen van pithomycotoxicosis in Europa bij koeien. Bij tenminste zes bedrijven was het de oorzaak van het ziektebeeld eczema solare, ook wel facial eczema genoemd. Ernstige leverschade werd veroorzaakt door sporen va ...
help
Detectie van hyperketonemie met behulp van beoordeling van de melkproductie en twee melktesten \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Dobbelaar, P. \ Lange, L.L.M. de \ Wuijckhuise, L.A. van \ 1998
Om inzicht te krijgen in het optreden van deze stofwisselingsstoornis op het melkveebedrijf werden in 1995 op 12 geselecteerde bedrijven melkmonsters genomen van 114 koeien, die maximaal 70 dagen in lactatie waren
help
Bovine spongiform encephalopathy (BSE): het klinische beeld, de meldingsplicht en de consequenties van een positieve bevinding \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Wuijckhuise, L. van \ Emmerzaal, A. \ Lengkeek, M.M. \ 1997
De consequenties van het feit dat Nederland sinds 21 maart 1997 niet langer BSE-vrij is
help
Energievoorziening meten : slepende melkziekte is aan te tonen in melkmomsters \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Lange, L. de \ Wuijckhuise, L.A. van \ Dobbelaar, P. \ 1996
help
De betrouwbaarheid van het bacteriologisch onderzoek van mengmonsters voor de diagnose van subklinische uierinfecties bij rundvee \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Morselt, M.L. \ Lam, T.J.G.M. \ Wuijckhuise, L.A. van \ 1995
In dit onderzoek is de betrouwbaarheid van het bacteriologisch onderzoek van mengmonsters t.o.v. kwartiermonsters voor de diagnose van subklinische uierinfecties in beeld gebracht. Op 69 Nederlandse bedrijven zijn van 482 koeien, verdacht van subklin ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.