help
Drijvende krachten van de voedselconsumptie en het voedselaanbod : achtergrondrapport bij 'Wat ligt er op ons bord? : veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland' [Boek]
Zantinge, E. M.. \ Bakel, A. M.. \ Loon, A. J. M. van \ Ocké, M. C.. \ 2017
Dit rapport is het resultaat van een literatuuronderzoek naar drijvende krachten, ofwel maatschappelijke ontwikkelingen en trends, die invloed hebben op de voedselconsumptie en het voedselaanbod. De meeste krachten spelen zowel in Nederland als mondi ...
help
Gezond ouder worden in Nederland [Boek]
Zantinge, E.M. \ cop. 2011
Ouderen die ziek zijn, hoeven niet per se beperkt te zijn in hun functioneren. De helft van de zelfstandig wonende Nederlandse ouderen leeft met één of meer chronische ziekten. Ondanks dat gegeven ervaart twee derde van de zelfstandig wonende ouderen ...
help
De klimaatdijk in de praktijk : gebiedsspecifiek onderzoek naar nieuwe klimaatbestendige dijkverbeteringsalternatieven langs de Nederrijn en Lek [Boek]
Moel, H. de \ Beijersbergen, J. \ Berg, F. van den \ Goei, J. de \ Koch, R.C. \ Koelewijn, A.R. \ Loon-Steensma, J.M. van \ Molenaar, I.M. \ Steenbergen-Kajabova, J. \ Schelfhout, H. \ Versluis, S. \ Zantinge, A.M. \ 2010
Momenteel worden op vele locaties in het Nederlandse rivierengebied de dijken versterkt om mensen en kapitaal in het achterliggende gebied te beschermen. Deze dijkversterkingen lijken bijna een continu proces te zijn, in gang gehouden door veranderen ...
help
Klimaatdijk : een verkenning [Boek]
Hartog, M. \ Loon-Steensma, J.M. van \ Schelfhout, H. \ Slim, P.A. \ Zantinge, A. \ 2009
Door het veranderende klimaat is de tijd rijp om na te denken over andere concepten van waterveiligheid dan het steeds maar ophogen van dijken. Een Klimaatdijk is een inrichtingsvorm waarbij de waterkering zo robuust is dat hij niet doorbreekt en dus ...
help
Veehouder, veevoervoorlichter en veearts: drie handen op één koe \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Bosch, H. \ Zantinge, S. \ 2009
Klauwproblemen bij het jongvee waren onlangs op het melkveebedrijf van Henk en Thea Blankena te Bathmen aanleiding om te overleggen met voorlichter Niek Visser van voerleverancier ForFarmers en met dierenarts Ruben Tolboom. Dit driehoeksoverleg gebeu ...
help
KI-organisaties gericht op veiligheid \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Bosch, H. \ Zantinge, S. \ 2009
De Nederlandse veehouder kan met een gerust hart sperma aanschaffen van Nederlandse KI-organisaties. Dankzij Europese richtlijnen en vele extra controles worden de belangrijkste ziekten, zoals BVD, Bluetongue en IBR uitgesloten. Alles is gericht op v ...
help
Thema : eendenkooien \ Nieuwsbrief / Stichting Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland [Artikel]
Karelse, J.J.H.G.D. \ Zantinge, H. \ Smits, H. \ Vliet, A.P. van \ 1986
Vier artikelen, respectievelijk: Karelse: De Zuid-Hollandse eendenkooien (p. 11-16 en 20); Zantinge: Het kooibedrijf (p. 16-17); Smits: Eendenkooien? En,en! Een beheersvisie (p. 18-19) en Van Vliet: Onderhoud van een eendenkooi [bij Vlaardingen] door ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.