Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 28

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Zelfde
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Sleutelfactor Context : Ecosysteemdiensten van watersystemen inzichtelijk gemaakt \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Bodegom, P.M. van \ Oudenhoven, A.P.E. van \ Biest, K. van der \ Pijpers, B. \ Zelfde, M. van 't \ Besteman, B. \ 2018
Beheer van water- en landgebruik vereisen een gedegen afweging van het maatschappelijk nut dat natuur en ruimte leveren aan verschillende belanghebbenden. Ecosysteemdiensten maken dit nut inzichtelijk en het analyse-instrument van de Sleutelfactor Co ...
help
Sleutelfactor context: handvaten voor maatschappelijke afwegingen / auteurs Peter van Bodegom, Bert Pijpers, Katrien Van der Biest, Alexander van Oudenhoven, Maarten van ’t Zelfde, Bertien Besteman [Boek]
Bodegom, Peter van \ Pijpers, Bert \ Biest, Katrien van der \ Oudenhoven, Alexander van \ Zelfde, Maarten van 't \ Besterman, Bertien \ 2018
Dit rapport heeft als doel de (ontwikkeling tot) het Analyse-instrument Sleutelfactor Context bestaande uit een checklist en een GIS-instrument te beschrijven. Met het Analyse-instrument faciliteert de sleutelfactor Context het gesprek met ‘de omgevi ...
help
Effecten van het gebruiksverbod gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw op oppervlaktewater : een analyse van meetgegevens [Boek]
Knoben, R. \ Schoffelen, N. \ Tamis, W. \ Zelfde, M. van 't \ 2018
Het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw is niet meer toegestaan, op verhardingen (sinds april 2016) en op niet-verhardingen (sinds november 2017). In bepaalde situaties gelden uitzonderingen, zoals voor sport- en vo ...
help
Evaluatie van bestrijdingsmiddelenmetingen in Nederland; effecten van simultane blootstelling aan meerdere bestrijdingsmiddelen? \ H2O online [Artikel]
Baas, J. \ Vijver, M. \ Zelfde, M. van 't \ 2016
De Nederlandse bestrijdingsmiddelenmetingen in oppervlaktewater zoals die zijn verzameld in de bestrijdingsmiddelenatlas zijn geanalyseerd op het voorkomen van effecten ten gevolge van simultane blootstelling aan meerdere stoffen (mengseleffecten) te ...
help
Analyse van imidacloprid in het oppervlaktewater tot en met februari 2016 [Boek]
Tamis, Wil L.M. \ Zelfde, Marten van 't \ Vijver, Martina G. \ 2016
Eind 2015 heeft het Ministerie van Economische Zaken verzocht om een vervolgstudie op basis van metingen tot en met februari 2016 voor de twee kassenregio’s, Westland en Oostland in de provincie Zuid-Holland. Hierbij moest speciaal aandacht worden be ...
help
De bijdrage van (wilde) bestuivers aan een hoogwaardige teelt van peren en aardbeien : nieuwe kwantitative inzichten in de diensten geleverd door bestuivende insecten aan de fruitteeltsector in Nederland [Boek]
Groot, G. Arjen de \ Knoben, Nieke \ Kats, Ruud van \ Dimmers, Wim \ Zelfde, Maarten van't \ Reemer, Menno \ Biesmeijer, Koos \ Kleijn, David \ 2016
help
Analyse van imidacloprid in het oppervlaktewater : gebruikmakend van recente meetgegevens uit de Bestrijdingsmiddelenatlas [Boek]
Tamis, Wil L.M. \ Zelfde, Marten van 't \ Vijver, Martina G. \ 2015
Het Ministerie van Economische Zaken heeft in verband met recente wetenschappelijke publicaties over ecologische neveneffecten van het (neonicotinoïde) insecticide imidacloprid het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden (CML - UL ...
help
De waarde van een gemeentelijk grondwatermeetnet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zelfde, A. van 't \ 2011
Door verandering in wetgeving is nu ook grondwaterzorgplicht een taak van de gemeente. Dat betekent nogal wat. Bovendien neemt de drukte in de ondergrond toe door de groei van het aantal grondwatergebruikers, vooral in grote steden. Ondergrondse bela ...
help
Integrating Natura2000 into critical load calculations for nitrogen [Boek]
Tamis, W.L.M. \ Bakker, N.V.J. de \ Zelfde, M. van 't \ 2008
In deze studie wordt voorgesteld om de verschillende habitats en soorten genoemd in de Habitat- en Vogelrichtlijn te integreren door de toepassing van een “habitat-benadering”. Er is een procedure ontwikkeld waarin wordt bepaald of het noodzakelijk i ...
help
Koppeling meetgegevens aan landgebruik \ Technische beschrijving van de atlas "Bestrijdingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater" en een verkenning koppeling van meetgegevens aan landgebruik [Hoofdstuk uit boek]
Tamis, W.L.M. \ Zelfde, M. van 't \ 2003
Voor vier bestrijdingsmiddelen (carbendazim, carbofuran, diuron en isoproturon) is een koppeling gemaakt met 24 gewassen in de jaren 1999 en 2000; deze gegevens zijn afkomstig uit het project Nationale MilieuIndicator (NMI) Bestrijdingsmiddelen van R ...
help
Effecten van klimaatsverandering op hogere planten in Nederland [themanummer klimaatsverandering] \ De levende natuur [Artikel]
Tamis, W.L.M. \ Zelfde, M. van 't \ Meijden, R. van der \ 2003
In de 20ste eeuw is de Nederlandse flora dramatisch veranderd door veranderend grondgebruik, ingrepen in de waterhuishouding, industrialisatie (en de bijbehorende emissies), en in de laatste decennia komt klimaatsverandering erbij
help
KilometerhokFrequentieKlassen, een nieuwe zeldzaamheidsschaal voor de Nederlandse flora \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Tamis, W.L.M. \ Zelfde, M. van 't \ 2003
De vroegere zeldzaamheidsschaal UFK (uurhokfrequentieklassen) van Van der Maarel is vervangen door de KFK, die gebaseerd is op digitaal verkregen gegevens, op een fijnere schaal. In dit artikel wordt ingegaan op de keuzen van de klassengrenzen, de me ...
help
Effecten van klimaatsverandering op planten in Nederland \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Tamis, W.L.M. \ Zelfde, M. van 't \ Meijden, R. van der \ 2003
Binnen de Nederlandse flora zijn ongeveer 1300 soorten (en hun onderverdeling) geselecteerd en beoordeeld op hun totale voorkomen in Nederland over drie periodes: 1902-1949; 1975-1984; en 1985-1999. Statistisch is bepaald of veranderingen systematisc ...
help
Digitale ontsluiting van floristische streeplijsten van de provincie Drenthe \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]vegetation database Alterra
Tamis, W.L.M. \ Heeswijk, J. van \ Zelfde, M. van 't \ 2003
De eerste landsdekkende inventarisatie van de wilde flora startte rond 1900, op initiatief van de Kon. Ned. Botanische Vereniging. De resultaten verschenen in het Nederlandsch Kruidkundig Archief. Vanaf 1950 ging dat over in handen van het Rijksherba ...
help
Afstemming biotische responsmodules DEMNAT-SMART/MOVE [Boek]
Runhaar, J. \ Alkemade, J.R.M. \ Hennekens, S.M. \ Wiertz, J. \ Zelfde, M. van 't \ [2002]
In 1995 is door vertegenwoordigers van RIVM, RIZA, EC-LNV, IBN- en SC-DLO, CML overlegd over de afstemming van de modellen gebruikt bij ecologische voorspelling. Een onderdeel daarvan omvat de te verwachten veranderingen in standplaatsfactoren (biolo ...
help
Recreanten tellen mee \ Recreatie en toerisme : maandblad voor recreatie, toerisme, milieu en landschap / uitg. van: Afdeling Recreatie, Milieu en Landschap van de ANWB [Artikel]
Zelfde, J. van 't \ 2001
Wie zijn de bezoekers van de recreatiegebieden in Voorne-Putten-Rozenburg en IJsselmonde, wat trekt ze aan en wat zien zij nog als verbeterpunten? Vragen waarop het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde en het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg g ...
help
De kracht van zwaar beton : magnetiet uitstekend toeslagmateriaal \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Triemstra, R. \ Zelfde, W.D.A. van 't \ 2000
Proeven zijn genomen betreffende stabiliteits- en betoneigenschappen van zwaar beton voor golfbrekers
help
An expert habitat suitability model for the disaggregation of bird survey data : bird counts in the Netherlands downscaled from atlas block to kilometre cell \ Landscape and urban planning : an international journal of landscape design, conservation and reclamation, planning and urban ecology [Artikel]
Tamis, W.L.M. \ Zelfde, M. van 't \ 1998
help
Verspreidingsprofielen van ecotoopgroepen : kansrijkdom biotisch herstel natte en vochtige ecosystemen [Boek]
Tamis, W.L.M. \ Zelfde, M. van 't \ 1998
help
Groene randen rond de landbouw : zoekgebieden voor akkerrandenbeheer in het zeekleigebied van westelijk Noord-Brabant [Boek]
Tamis, W.L.M. \ Jong, F.M.W. de \ Zelfde, M. van 't \ 1998
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.