help
Status quo in markt mengvoergrondstof \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2020
Een handelsoorlog, varkenspest in China; er waren weer meerdere onvoorspelbare incidenten in 2019 die hun weerslag hadden op de prijsvorming voor mengvoergrondstoffen. Dat zal in 2020 niet anders zijn, maar de markt voor granen en soja is nu stabiel.
help
Plantaardig alternatief ligt gevoelig in de zuivel \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2020
De opmars van zuivelvervangers is onmiskenbaar. En de groei versnelt, zo valt op te maken uit marktonderzoek. Hoe gaan zuivelverwerkers om met de transitie van dierlijk naar plantaardig eiwit? En wat is het perspectief voor de melkveehouder?
help
Mest verdunnen met water reduceert uitstoot van ammoniak fors \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2020
Veehouders die de drijfmest van hun koeien met water aanlengen, zetten flinke stappen in de reductie van stikstofemissie. Tijdens de aanwending van mest daalt de ammoniakuitstoot met veertig procent, als er aan elke twee delen mest één deel water wor ...
help
Vleesverwerkers spelen in op eiwittransitie \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Zessen, T. van \ 2020
De opmars van vleesvervangers is onmiskenbaar. En de groei versnelt, zo valt te lezen in het trendrapport van ABN Amro. Hoe gaan vlees verwerkers om met de transitie van dierlijk naar plantaardig eiwit? En wat is het perspectief voor de veehouder?
help
Minderen, niet stoppen met dierlijk eiwit eten : Serie vegan versus vee \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2020
Volgens het Voedingscentrum bestaat op dit moment 61 procent van het eiwit in ons eetpatroon uit dierlijk eiwit. Voor onze gezondheid is het gunstig als we meer plantaardig eiwit opnemen, zegt het adviesorgaan. Maar er is controverse over de wetensch ...
help
Veehouderij kan klimaatdienst leveren \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2020
Hoe zit het nu echt met de impact van veehouderij op het klimaat? Wie zich verdiept in de discussies op internet en social media, krijgt de indruk dat de veeteelt het klimaat verziekt. Ja, de veehouderij is een bron van methaan en methaan is een broe ...
help
Van automatisering valt niet te winnen \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2019
Erwin Matthezing was niet van plan om met een robot te melken. Uiteindelijk lieten lichamelijke klachten hem geen andere keuze. Sinds oktober laten zijn koeien zich dagelijks melken door drie monoboxen van GEA. Hij waardeert het arbeidsgemak, maar oo ...
help
Voeren in loonwerk veruit het voordeligst \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2019
Wanneer het voersysteem aan vervanging toe is, sta je als veehouder voor de keuze: investeer ik in dezelfde techniek of kan het slimmer en goedkoper? In ‘Cijfers die Spreken’ zet Alfa Accountants en Adviseurs de mogelijkheden voor gemengd voeren op e ...
help
Onzekerheid ligt op de loer op zuivelmarkt \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2019
De ontwikkeling van de melkprijzen hangt deze zomer vooral af van de melkproductie in Europa. Wereldwijd stokt het aanbod van zuivel. De balans tussen vraag en aanbod is wankel, een nieuw seizoen met droogte geeft aanleiding voor een opwaartse prijsb ...
help
Bedrijfsreportage : Granxa O Cancelo transformeert melk tot euro’s \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2019
Een hoge melkproductie per koe staat niet altijd voor een hoog rendement. Vraag een boekhouder ernaar en hij zal het kunnen staven met cijfers. Maar het omgekeerde is ook waar: een hoge melkproductie per koe staat soms wel voor rendement. Het Spaanse ...
help
Gehalten winnen weer aan betekenis \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2019
De hoeveelheid vet en eiwit per kilogram fosfaat is in het fosfaatrechtenstelsel maatgevend voor het rendement van een melkveebedrijf. Omdat de fosfaatexcretie samenhangt met het aantal kilo’s melk per koe, is ‘dikkere’ melk weer lucratief. Het maakt ...
help
Krapte aan jongvee steeds meer merkbaar \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2019
Twee jaar lang daalde het aantal stuks jongvee onophoudelijk. Vroeg of laat moest dat leiden tot een krapte aan gebruiksvee. De eerste maanden van dit jaar blijkt de import van vaarzen plotseling te stijgen. Is er sprake van een onderbezetting aan jo ...
help
Sensor rendeert op papier, nu praktijk nog \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2019
Rekenmodellen zetten het zwart op wit: een investering in sensoren voor tochtwaarneming kan al heel snel uit. Maar boekhoudcijfers uit de praktijk bevestigen dat nog niet. Het praktijkonderzoek Sense of Sensors wil het rendement beter in kaart brenge ...
help
Biest voor boer én burger \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2019
Biest is er in de eerste plaats voor het pasgeboren kalf. Maar de overgebleven biest vindt gretig aftrek bij producenten van voedingssupplementen. In Son en Breugel staat de eerste Nederlandse fabriek van biestfabricaten. Bionatin wil er dit jaar min ...
help
Kunstmest staat niet langer op een voetstuk \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2019
De waardering voor dierlijke mest staat op een keerpunt. Europa wil een circulaire economie, Nederland werkt aan een kringlooplandbouw. Vanaf 2022 staan alle seinen op groen voor een rehabilitatie van mest in de wetgeving: meer ruimte voor organische ...
help
Fosfaatrechtenmarkt komt tot rust \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2019
Het eerste jaar met fosfaatrechten was een oefenjaar voor melkveehouders. Emotie dicteerde de prijs in sterke mate. Vanaf nu gaan veehouders planmatiger te werk, denken insiders.
help
Langer leven loont \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2019
Het tweede levensduursymposium gaf een interessante kijk op het optimale moment om afscheid te nemen van een melkkoe. In Lelystad bleek dat de inzichten daaromtrent nogal uiteenlopen.
help
Biest voor boer én burger \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Zessen, T. van \ 2019
Biest is er in de eerste plaats voor het pasgeboren kalf. Maar de overgebleven biest vindt gretig aftrek bij producenten van voedingssupplementen. In Son en Breugel staat de eerste Nederlandse fabriek van biestfabricaten. Bionatin wil er dit jaar min ...
help
Eetpatroon schuift naar nieuw evenwicht \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2019
Bij een volledig plantaardig dieet zou er meer land nodig zijn om de wereld te voeden. Maar het huidige niveau aan dierlijke productie is ook niet houdbaar, het vraagt te veel van wat de aarde kan bieden. De hamvraag die volgt, is waar dierlijke prod ...
help
Voor het vierde jaar op rij in de top 10 voor mpr : bedrijfsreportage Bosscha \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2019
De koeien van de familie Bosscha produceren al 25 jaar lang meer dan tienduizend kilo melk per dier. Hard melken zit in het systeem van de Flevolanders. Op hun dure grond is een hoge productie economisch gezien een logisch uitgangspunt. Het is een sa ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.