help
Botulisme \ Aquacultuur [Artikel]
Tulden, P. van \ Haenen, O. \ Zijderveld, F. van \ 2013
Elke zomer sterven grote hoeveelheden vogels en vissen tijdens aanhoudend warm weer.
help
Minder BSE en scrapie \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV. Special [Artikel]
Zijderveld, F. van \ 2011
De dierziekte BSE is gevaarlijk voor de mens. Onderzoekers van het Central Veterinary Institute (CVI) hebben daarom snelle diagnostische tests ontwikkeld en ingezet bij rundvee, schapen en geiten. Ook hebben ze ervoor gezorgd dat schapen minder vatba ...
help
Aanvullende informatie over dieren op (partieel) geruimde bedrijven [Boek]
Zijderveld, F. van \ Vellema, P. \ 2010
Aanvullende informatie over melkgeiten op (partieel) geruimde bedrijven. Uit de beperkte gegevens van de veldstudie van de GD en het CVI en het literatuuronderzoek van het CVI is de voorlopige conclusie dat vaccinatie de kans op abortus bij geiten st ...
help
Twee paarden met neurologische verschijnselen: is botulisme in het spel? \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Roest, H.I.J. \ Bruijn, C.M. de \ Picavet, M.T.J.E. \ Prins, B. \ Parmentier, D. \ Zwart, G.M.A.M. de \ Dijkstra, Y.E. \ Zijderveld, F.G. van \ 2009
De klinische verschijnselen, diagnostiek en therapie van botulisme bij paarden in Nederland worden beschreven aan de hand van 2 patiënten en de resultaten van laboratoriumdiagnostiek van 2003 t/m 2008, aangevuld met een kort literatuuroverzicht
help
Risicobeoordeling schapenscheren en schapenwol voor mens en dier in de Nederlandse wolproductieketen [Boek]
Elbers, A.R.W. \ Roest, H.I.J. \ Zijderveld, F.G. van \ 2009
Het doel van dit onderzoek is een risicobeoordeling van de microbiologische risico's voor mens en dier van het schapenscheren, transport en het bewerken van schapenwol in de wolproductieketen in Nederland, inclusief de opties voor eventueel noodzakel ...
help
TSE's kleine herkauwers [Presentatie]
Zijderveld, F.G. van \ Davidse, A. \ Bossers, A. \ Keulen, L.J.M. van \ [2008]
Presentatie van Wageningen UR over scrapie bij schapen
help
Verslag van de First International Conference on Contagious Equine Metritis \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Roest, H.I.J. \ Heath, P.J. \ Dawson, D. \ Markey, G. \ Dijkstra, Y.E. \ Engelsma, M. \ Zijderveld, F.G. van \ 2007
Op 11 en 12 juli 2007 werd bij het Centraal Instituut DierziekteControle (CIDC)-Lelystad in Lelystad de eerste internationale conferentie over Contagious Equine Metritis (CEM) gehouden. In totaal namen 56 onderzoekers en beleidsmedewerkers van versch ...
help
Dynamische overgangen in Kwade Hoek \ Duin : contactblad van de Stichting Duinbehoud en Waterwinning [Artikel]
Zijderveld, F. van \ Steenis, W. van \ Annema, M. \ 2007
Dynamiek is beweging. Maar gaat de dynamiek de goede kant op? Er is een spanningsveld tussen een natuurlijk landschap en menselijk ingrijpen. De overgangen in de Kwade Hoek staan onder invloed van de zee, de wind.. en de mens
help
Kans op minder melk : verlagen van ureum via voeding is goed mogelijk, maar financieel niet aantrekkelijk \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zijderveld, S. van \ Straalen, W.M. van \ 2007
Een lager ureumgehalte kan interessant zijn voor veehouders die willen voorkomen dat ze mest moeten afvoeren. De vraag is of het verlagen van het ureumgehalte via voeding een aantrekkelijke optie is. Om dat na te gaan voerde Schothorst Feed Research ...
help
Boviene spongiforme encephalopathie (BSE) in Nederland : een update \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Heres, L. \ Zijderveld, F.G. van \ 2007
In Nederland zijn tot en met 2006 tweeëntachtig gevallen van BSE geconstateerd bij i n Nederland geboren runderen. In dit artikel wordt een update gegeven over de BSE-situatie in Nederland. De klinische symptomen waaraan BSE is te herkennen worden sa ...
help
Sturing van melkureumgehaltes door rantsoenaanpassingen; thema: Sturen met voer \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Zijderveld, S. van \ Straalen, W. van \ 2006
Schothorst Feed Research onderzocht de mogelijkheden om met behulp van rantsoenmaatregelen de ureumgehaltes van melk te verlagen. Wanneer Nederlandse melkveehouders in staat zijn de ureumgehaltes in de tankmelk te verlagen, wordt een lagere stikstofe ...
help
BSE in Nederland : een verklaring van de oorzaak en interpretatie van de risisofactoren [Boek]
Heeres, L. \ Elbers, A.R.W. \ Schreuder, B.E.C. \ Zijderveld, F.G. van \ 2005
Dit rapport beschrijft de resultaten van het project "Uitbreiding epidemiologisch onderzoek BSE risicofactoren" dat bij het CIDC in Lelystad werd uitgevoerd
help
De werking van de siderische zon en maan in de landbouw : effect grondbewerkingstijden op de gewasgroei [Boek]
Bruinsma, H. \ Zijderveld, Dick van \ 2005
Effect van grondbewerkingstijden op de gewasgroei. Voor moestuin en agrarische toepassing. De siderische Zon en Maan is de aanduiding- gezien vanaf de aarde- voor de omloop van de hemellichamen t.o.v. de daarachter liggende sterrenwereld. Deze hebben ...
help
Sturing ureum via voeding : verlaging van OEB-opname en synchronisatie van eiwit en energie grootste invloed op ureum \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Straalen, W.M. van \ Zijderveld, S. van \ 2005
Het ureumgehalte gaat in de nieuwe mestwetgeving een belangrijke rol spelen: een lager gehalte kan dan aantrekkelijk voor veehouders zijn, die willen voorkomen dat ze mest moeten afvoeren. Sturing van ureum via voeding kan op korte termijn resultaat ...
help
Als de Noordpool warmer wordt [Boek]
Hassol, S.J. \ Zijderveld, J. \ Corell, R. \ Arctic Climate Impact Assessment \ 2004
help
Validatie van de IPCC-methaanconversiefactor voor omstandigheden waaronder Nederlands melkvee gehouden wordt [Boek]
Zijderveld, S. van \ Straalen, W.M. van \ 2004
help
BSE surveillance in Nederland: eerste resultaten 2002 [thema: Microbiologie en voedselveiligheid] \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Zijderveld, F.G. van \ 2002
De genomen maatregelen gedurende de afgelopen tien jaar en de resultaten van opsporing
help
Het belang van een goede diagnostiek voor rundertuberculose \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Emmerzaal, A. \ Zijderveld, F.G. van \ Bakker, D. \ 1999
Informatie over bovine tuberculose: besmettingsroutes, pathogenese, diagnostiek, kenmerken bij immuunrespons, ELISA-betrouwbaarheid, bewaking en bestrijding in Nederland. Op het uitvoeren van tuberculinatie met de lange naaldspuit wordt nader ingegaa ...
help
De verdwenen ontginningsbasis van Kortenhoeven \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Zijderveld, W. van \ 1997
help
Analysis of paleomagnetic data : a tribute to Hans Zijderveld [Boek]
Dekkers, M.J. \ Langereis, C.G. \ Voo, R. van der \ Zijderveld, H. \ 1997
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.