help
Mapping the shrub layer in a forest using LiDAR : testing a method to predict the presence of a shrub layer using the Actueel Hoogtebestand Nederland point clouds [Studentenverslag]
Zomer, Gersom \ 2018
help
Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie : Noord-Holland [Boek]
Zomer, Jeroen \ 2017
Voor u ligt de deelbiografie van de provincie Noord-Holland. Deze is opgebouwd uit vier thematische hoofdstukken, te weten land en water, handel, visserij, en wonen en leven. De hoofdstukken beginnen met een doorgaans chronologische verhaallijn. Daar ...
help
LiveDijk XL Noorderzijlvest : State of the Art 2015 [Boek]
Nieuwenhuis, J.-W. \ Meer, M. van der \ Bakkenist, S. \ Pluijmers, Y. \ Clemens, R. \ Zomer, W. \ 2016
Waterschap Noorderzijlvest heeft tijdens de derde toetsingsronde in 2010, 22 km van hun dijken langs de Waddenzeekust afgekeurd. Het was de voor het Waterschap aanleiding om in samenwerking met Stichting IJkdijk te starten met monitoring. Het project ...
help
Eindrapport validatie-experiment zettingsvloeiing : meten aan zettingsvloeiing [Boek]
Ham, G.A. van den \ Mastbergen, D.R. \ Koelewijn, A.R. \ Brake, C.K.E. ter \ Zomer, W.S. \ 2015
Stichting IJkdijk bereidde in het kader van het tweede IJkdijk-ontwikkelprogramma sinds 2012 een grootschalig experiment voor naar het faalmechanisme zettingsvloeiing en voerde dit uit in 2014, in de Westerschelde. Zettingsvloeiing is een mechanisme ...
help
Staat van zoönosen 2014 [Boek]
Zomer, T. \ Kramer, T. \ Sikkema, R. \ De Rosa, M. \ Valkenburgh, S. \ Friesema, I. \ Roest, H.-J. \ Giessen, J. van der \ Kerkhof, H. van den \ Kortbeek, T. \ Pelt, W. van \ Braks, M. \ Maassen, K. \ 2015
De Staat van zoönosen geeft jaarlijks een overzicht van infectieziekten die overgaan van dier op mens, de zogenoemde zoönosen. Het gaat om de mate waarin meldingsplichtige zoönosen voorkomen en de ontwikkelingen daarvan op de lange termijn. Hierbij b ...
help
Pesticide use in fruits, ten years of monitoring in the Netherlands [Boek]
Rijk, T.C. \ Zomer, P. \ Mol, H.G.J. \ [2014]
For ten years RIKILT, Wageningen UR in cooperation with the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) has monitored the use of pesticides in the production of fruits, vegetables, and ornamentals during the growing season.
help
Staat van zoönosen 2013 [Boek]
Zomer, T. \ De Rosa, M. \ Stenvers, O. \ Valkenburgh, S. \ Roest, H.-J. \ Friesema, I. \ Maas, M. \ Giessen, J. van der \ Pelt, W. van \ Maassen, K. \ 2014
De Staat van zoönosen 2013 geeft een overzicht van de mate waarin zoönosen in Nederland voorkomen en ontwikkelingen daarin op de lange termijn. Zoönosen zijn infectieziekten die van dier op mens overgaan. Net als in voorgaande jaren waren er in 2013 ...
help
Economische effecten van ‘Kip van Morgen' : kosten en baten voor consumenten van een collectieve afspraak in de pluimveehouderij [Boek]
Mulder, M. \ Zomer, S. \ Benning, T. \ Leenheer, J. \ 2014
In 2013 hebben supermarkten en de pluimveesector een akkoord gesloten om te komen tot ‘verduurzaming’ van het assortiment kip in de Nederlandse supermarkten (Productschap Pluimvee & Eieren, 2013). De afspraak, met de naam “Kip van Morgen” (KvM) behel ...
help
KD10P06 - Wouter Zomer - Livedijk Eemshaven [Video]
Zomer, W. \ STOWAvideo \ 2012
2 presentaties op de 7e Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2010 over de LiveDijk Eemshaven pilot. Met de LiveDijk Eemshaven pilot wordt kennis en ervaring opgedaan op het gebied van het toepassen van nieuwe (sensor) inspectietechnieken in de beheerpra ...
help
Landschapsontwikkeling en cultuurhistorische waarden langs de bovenen middenloop van het Koningsdiep (Zuidoost-Friesland) [Boek]
Worst, D. \ Zomer, J. \ 2011
Cultuurhistorische inventarisatie in het plangebied van het beekherstelproject Koningsdiep in Zuidoost-Friesland. Dit op verzoek van Dienst Landelijk Gebied. In het kader van een nadere uitwerking van het raamplan Koningsdiep van de Landinrichtingsco ...
help
Inspectie van waterkeringen : een overzicht van meettechnieken [Boek]
Bakkenist, S.W. \ Zomer, W.S. \ 2010
Deze uitgave is een aanvulling op de rapportage Inspectietechnieken van Waterkeringen, een overzicht van meettechnieken uit 2006. Inspectie van waterkeringen is volop in ontwikkeling. Sinds de eerste uitgave in 2006 zijn er een flink aantal innovatie ...
help
Meer precisie in laserdata voor waterkeringbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Swart, L.M. \ Flos, S.J. \ Zomer, W.S. \ Epema, W.G. \ 2009
Onder andere voor de wettelijk verplichte vijfjaarlijkse toetsing van de primaire waterkeringen hebben waterschappen behoefte aan een gedetailleerd inzicht in de waterstaatkundige eigenschappen van de waterkeringen. Het wettelijk vastgestelde Voorsch ...
help
Houdbaarheid van hout: het laat-boreale dennenbos van Roderwolde (Dr) als case study naar de conserveringsomstandigheden van hout in veen \ Grondboor en hamer [Artikel]
Woldring, H. \ Zomer, J. \ 2009
Hout in veen geeft een beeld van de autochtone boomgroei in het verleden. In de afgelopen jaren werden bij het omwerken van een 60 cm dikke veenlaag in het Stobbenven bij Roderwolde grote aantallen stobben en stammen van grove den verwijderd. het den ...
help
De vestiging, ondergang en conservering van het laat-boreale dennenbos van Rolderwolde: een palynologische reconstructie \ Nieuwe Drentse volksalmanak : jaarboek voor geschiedenis en archeologie... [Artikel]
Woldring, H. \ Zomer, J. \ 2009
Sinds 2001 wiordt door de paleontologische afdeling van het Groninger Instituut voor Archeologie (Rijksuniversiteit Groningen) palynologisch onderzoek uitgevoerd in het gebied rond Roderwolde en het beekdal van het Peizediep (gemeente Noordenveld). O ...
help
Veenterpen in de Kop van Drenthe \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Zomer, J. \ 2009
In de woldgebieden in het noorden van Drenthe ligt een groot aantal zogenaamde veenterpen. De terpen liggen zonder uitzondering in veenweidegebied en zijn zelfs moeilijk te herkennen. Dit komt door de geringe hoogte van 25 tot 80 cm. De gemiddelde do ...
help
Waterkeringbeheerders uiten hun wensen over inspecties \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Vries, W.S. de \ Zomer, W.S. \ Blommaart, P.J.L. \ Wentholt, L.R. \ 2009
Na de kadeverschuivingen bij Wilnis en Terbregge en de verzakking van de kanaaldijk bij Stein hebben Rijkswaterstaat en Stowa in 2005 het programma Verbetering Inspectie Waterkeringen (VIW-1) gestart. Het doel is de inspecties van waterkeringen verde ...
help
Landschapsgeschiedenis van Roderwolde : een interdisciplinair onderzoek naar de natuurlijke landschapsgenese van een woldgebied in de Kop van Drenthe en de kolonisatie en ontginning in de late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd [Studentenverslag]
Zomer, J. \ 2009
In het noorden van Drenthe liggen op de overgang van het zand naar het veen de ‘onlanden’ van Drenthe. Deze onlanden zijn onderdeel van wat ook wel de ‘Kop van Drenthe’ wordt genoemd. Geologische gezien ligt de 'Kop van Drenthe' daar waar het pleisto ...
help
Cultuurhistorie uitgehold in Drents-Groningse Onlanden \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Elerie, H. \ Zomer, J. \ 2009
Hoewel er volgens de borden 'ruimte voor water, natuur en landbouw; ruimte voor u!’ komt, zetten Hans Elerie en Jeroen Zomer hun vraagtekens bij de herinrichtingsplannen voor de Peizermaden. De nieuwe plannen zijn volgens hen een aanslag op het cultu ...
help
5e kennisdag Inspectie waterkeringen : samenwerken geeft vorm [Boek]
Moser, G.M. \ Flos, S.J. \ Zomer, W. \ 2008
Op 7 maart 2008 is de 5e Kennisdag Inspectie Waterkeringen gehouden. Een initiatief van STOWA en Rijkswaterstaat Waterdienst om beheerders van waterkeringen een platform te bieden voor kennisuitwisseling en kennisdeling over inspectie van waterkering ...
help
Inspectie van waterkeringen : een overzicht van meettechnieken [Boek]
Moser, G.M. \ Zomer, W.S. \ 2006
In het rapport wordt onderscheid gemaakt naar waterkerende constructies in de vorm van grondkeringen en kunstwerken. Onderscheid naar primaire en regionale waterkeringen is voor de beschrijving van technieken niet wezenlijk van belang. Technieken voo ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.