help
Mapping science through bibliometric triangulation: An experimental approach applied to water research \ Journal of the Association for Information Science and Technology [Artikel]
Wen, B. \ Horlings, E. \ Zouwen, M. van der \ Besselaar, P. van den \ 2017
The idea of constructing science maps based on bibliographic data has intrigued researchers for decades, and various techniques have been developed to map the structure of research disciplines. Most science mapping studies use a single method. Howeve ...
help
Internationale samenwerking voor water: het belang van duurzame netwerken \ H2O online [Artikel]
Hessels, L. \ Heringa, P. \ Zouwen, M. van der \ Vierssen, W. van \ 2016
Op basis van een grootschalige database van door de Europese Commissie gefinancierde onderzoeksprojecten, is het internationale netwerk van wateronderzoek in kaart gebracht. Het Europese waternetwerk is de afgelopen 30 jaar enorm gegroeid, zowel in o ...
help
The foreseeable future for water planning : time to change [Boek]
Segrave, A.J. \ Zouwen, M. van der \ Vierssen, W. van \ Wen, B. \ 2014
People and societies conceptualise and experience time in fundamentally different ways. This basic aspect of perception significantly influences the way we frame problems and conceive solutions. This book shows how time perspectives differ across nat ...
help
Innovatie in assetmanagement bij Vitens [Boek]
Pieron, Miranda \ Zouwen, Mariëlle van der Zouwen \ Kloosterman, Rian \ Frijns, Jos \ 2014
De watersector is een technologie-intensieve sector waarin voortdurend wordt geïnnoveerd. Niet alle kennis en technologieën die worden bedacht, ontwikkeld of al beschikbaar zijn vinden hun weg naar gebruik in de dagelijkse praktijk. Vitens wil inzich ...
help
How do dimensions of proximity relate to the outcomes of collaboration? A survey of knowledge-intensive networks in the Dutch water sector \ Economics of innovation and new technology [Artikel]
Heringa, P.W. \ Horlings, E. \ Zouwen, M. van der \ Besselaar, P. van den \ Vierssen, W. van \ 2014
There is a growing body of literature on the importance of proximity for innovation and other knowledge-related outcomes. We examine the impact of geographical, social, organisational, and cognitive proximity for a heterogeneous population, including ...
help
Ontsmetten van recirculatiewater in de aardbeienteelt : literatuuronderzoek en testen met Xanthomonas [Boek]
Broek, R. van den \ Evenhuis, A. \ Verhoeven, J. \ Wolf, J. van der \ Krijger, M. \ Kastelein, P. \ Zouwen, P. van der \ 2013
Vanuit de glastuinbouw zijn een groot aantal technieken bekend om dit water te ontsmetten zoals: langzame zandfiltratie, UV ontsmetting. verhitting, waterstofperoxide en ozon. In de boomteelt worden ook moerasfilters gebruikt. Elk systeem heeft zijn ...
help
Onderzoeksverslag 'Distributie van Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis in tomatenplanten' [Boek]
Wolf, J.M. van der \ Zouwen, P.S. van der \ Ludeking, D. \ Hamelink, M.R. \ Schenk, M. \ 2012
Van 2009 tot 2011 werden kasproeven uitgevoerd om de kolonisatie van tomatenplanten met Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) vanuit besmet zaad en de secundaire verspreiding van Cmm in een gewas te bestuderen.
help
De verspreiding van Clavibacter in tomaten [Poster]
Ludeking, D. \ Hamelink, R. \ Wolf, J. van der \ Zouwen, P. van der \ [2011]
Informatieposter getiteld "De verspreiding van Clavibacter in tomaten". Het quarantaine organisme Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) vormt een grote bedreiging voor de tomatenteelt in Nederland. De bacterieziekte veroorzaakt ernstig ...
help
Xcc-besmetting Brassica zaad : hoe raakt Brassica zaad besmet met Xanthomonas campestris pv. campestris? [Poster]
Wolf, J. van der \ Zouwen, P. van der \ [2011]
Poster met onderzoeksinformatie over Xcc-bemetting tijdens de zaadproductie van Brassica.
help
Waternetwerken aan het werk \ WT-afvalwater [Artikel]
Zouwen, M. van der \ Wen, B. \ Heringa, P. \ Horlings, E. \ Vierssen, W. van \ Besselaar, P. van den \ 2011
Hoewel samenwerking in kennisontwikkeling tussen een variëteit aan betrokkenen in de watersector al jaren de normaalste zaak van de wereld lijkt, weten we weinig van deze kennisnetwerken. Onderzoek naar de structuur van het watergerelateerde kennissy ...
help
Regional nature governance in the Netherlands : four decades of governance modes and shifts in the Utrechtse Heuvelrug and Midden-Brabant [Proefschrift]
Arnouts, R. \ 2010
Dit proefschrift heeft als doel te beschrijven hoe overheden en niet-overheden in de loop der tijden het Nederlandse natuurbeleid heben vorm gegeven om te bepalen of er sprake is van een verschuiving in sturing (governance shifts), een omgekeerde ver ...
help
Zoektocht naar nationale beleidsruimte in de EU-richtlijnen voor het milieu- en natuurbeleid : een vergelijking van de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn in Nederland, Engeland en Noordrijn-Westfalen [Boek]
Boer, S. de \ Bogaardt, M.J. \ Kersten, P.H. \ Kistenkas, F.H. \ Neven, M.G.G. \ Zouwen, M. van der \ 2010
In dit rapport is nauwkeurig uitgezocht hoe het proces van implementatie van drie EU-richtlijnen - de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water - is verlopen in twee landen - Nederland en Engeland - en in een Duitse d ...
help
Distributie van Clavibacter in tomatenzaailingen [Poster]
Schenk, M. \ Hamelink, R. \ Slawiak, M. \ Zouwen, P. van der \ Wolf, J. van der \ 2010
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) is een zaadoverdraagbare bacterie die bacteriekanker veroorzaakt in tomaat. Recente uitbraken van dit quarantaine pathogeen hebben geleid tot miljoenen euro’s schade. Cmm groeit langzaam en is moei ...
help
Governance without governance': how nature policy was democratized in the Netherlands \ Critical policy studies [Artikel]
Turnhout, E. \ Zouwen, M.W. van \ 2010
Trends in governance, including a changing role for the state and increasing civil society participation, are often seen as promising ways to achieve democratic legitimacy. The prominent presence of these claims and intentions in the new Dutch nature ...
help
Nieuwe ontsmettingsmethode tegen aardbeimijt : thema: innovatie en management - open teelten BO-06-002-014 [Poster]
Kruistum, G. van \ Vlaswinkel, M. \ Spoorenberg, P. \ Buddendorf, C. \ Schaik, A. van \ Zouwen, F. van \ [2009]
Bij de vermeerdering van aardbeiplanten is een aantasting door de aardbeimijt een bedreiging voor de kwaliteit van het plantmateriaal. In de productiefase is de aardbeimijt schadelijk voor de vruchtkwaliteit en opbrengst. Door de sanering van methylb ...
help
Op pad met... Riet Dumont in de Ooijpolder: hoe hou je de energie in het gebied \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Hazeleger, B. \ Zouwen, M. van der \ Dumont, M.J. \ 2009
In de Ooijpolder zijn agrariërs wars van subsidies voor groenblauwe diensten. Logisch, vindt Riet Dumont, ambtenaar bij de provincie Gelderland. De boer wil vastigheid, terwijl subsidieregelingen voortdurend onderwerp zijn van politieke discussie Pri ...
help
Belangrijke rol bloeminfecties bij infecties van kool (Brassica) zaad met Xanthomonas [Poster]
Wolf, J. van der \ Zouwen, P. van der \ Haas, L. de \ Köhl, J. \ [2009]
Poster met resultaten uit onderzoek naar de fase van de plantontwikkeling tijdens welke infecties met Xanthomonas kunnen leiden tot zaadinfecties, en de rol van de (bestuivende) insecten bij het ontstaan van zaadinfecties
help
Ringrotbestrijding met behulp van ozon [Boek]
Wolf, J. van der \ Bergervoet, J. \ Kastelein, P. \ Zouwen, P. van der \ 2009
Door het kistenreinigingsbedrijf van Frans Renne wordt een nieuwe kistenreinigingsmachine ontwikkeld. De methode is gebaseerd op ontsmetting met Ozon van recirculerend spoelwater en van kisten. In dit rapport wordt verslag gedaan van laboratorium-ond ...
help
Optimaliseren tijdstip en wijze CA-warmtebehandeling bij aardbei(moer)planten [Boek]
Kruistum, G. van \ Vlaswinkel, M. \ Buddendorf, C. \ Verschoor, J. \ Zouwen, F. van der \ 2009
Voor de ontsmetting van aardbei(moeder)planten voor vermeerdering werden in het verleden de planten begast met methylbromide. Vanaf 2008 is deze toepassing definitief verleden tijd. De laatste jaren is met veel inzet gezocht naar alternatieve bestrij ...
help
Implementation practices of nature compensation in the Netherlands : a comparative analysis [Studentenverslag]
Grit, M.A. \ 2009
This thesis is focused on the development of nature compensation policy. Nature compensation is a well known topic in the media nowadays. Briefly the concept of nature compensation includes mitigation- and compensation measures that are obligatory, i ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.