help
Voorontwerp begrenzingenplan Welsumer - Duursche Waarden en Engelse Werk II : 260 ha natuurontwikkelingsgebied [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1994
help
Evaluatie van de Regeling beheersovereenkomsten : reacties PCBL's op voorstellen inzake wijziging van de Regeling beheersovereenkomsten [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1993
Reacties op LV regeling
help
Evaluatie van de Regeling beheersovereenkomsten : advies van de Commissie Beheer Landbouwgronden aan de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, inzake wijziging van de Regeling beheersovereenkomsten [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1993
Advies LNV regeling
help
Voorontwerp - begrenzingenplan voor het natuurontwikkelingsproject Mantingerveld (456 ha) [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1993
help
Uitbreiding: Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Zeeuwsch-Vlaanderen 2 (231 ha beheersgebied; 258 ha reservaatsgebied) [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1992
help
Beheersplan voor het reservaatsgebied Westwoud (80 ha reservaatsgebied) : herziening [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1992
help
Beheersplan voor het reservaatsgebied Westerkwartier - Zuid (604 ha reservaatsgebied) : herziening [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1992
help
Beheersplan voor het beheersgebied Ade (896 ha beheersgebied) [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1992
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Helvoirts Broek (191 ha beheersgebied; 231 ha reservaatsgebied) [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1992
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Arkemheen (1060 ha beheersgebied; 367 ha reservaatsgebied) [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1992
help
Beheersplan voor het beheersgebied Appingedam (139 ha beheersgebied) [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1992
help
Beheersplan voor het reservaatsgebied Het Dommeldal en Het Breugels Broek (707 ha reservaatsgebied) : herziening [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1992
help
Beheersplan voor het reservaatsgebied Limmen - Heiloo (285 ha reservaatsgebied) : herziening [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1992
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Mergelland - West (847 ha beheersgebied; 692 ha reservaatsgebied) : herziening - uitbreiding [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1992
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Noord - Oost Twente (83 ha beheersgebied, 187 ha reservaatsgebied) [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1992
help
Beheersplan voor het reservaatsgebied Naardermeer (442 ha reservaatsgebied) : herziening [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1992
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Noord - Zeeland (62 ha beheersgebied; 53 ha reservaatsgebied) : uitbreiding [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1992
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Voorne - Putten (173 ha beheersgebied en 89 ha reservaatsgebied) : herziening [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1992
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Zuid-Beveland (295 ha beheersgebied; 546 ha reservaatsgebied) : tweede uitbreiding [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1992
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Wonseradeel - zuid (104 ha beheersgebied; 278 ha reservaatsgebied) : herziening [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1992
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Midden-Limburg West [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1991
help
Beheersplan voor het reservaatsgebied Lutjegast - Doezum (392 ha) [Boek] - Herz.
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1991
help
Ontwerp-beheersplan voor het beheers- en reservaatgebied Veluwe (2455 ha) [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1991
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Drentsche Aa [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1991
Beheersplan Commissie Beheer Landbouwgronden
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Het Wijboschbroek (200 ha) : herziening [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1991
help
Beheersplan voor het reservaatsgebied uiterwaarden van Utrecht [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1991
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Amstelland [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1991
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Burgumermar - De Leijen [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1991
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Waterland [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1990
help
Beheersplan voor het reservaatsgebied Norg - Vries [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1990
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Rijn- en Waaluiterwaarden [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1990
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Zuid-Beveland (uitbreiding) [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1990
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Winterswijk - Oost [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1990
In beheersgebieden wordt er naar gestreefd de landbouw blijvend een bestaan te bieden, terwijl tegelijkertijd de bedrijfsvoering is gericht op doeleinden van natuur en landschap. De landbouwers ontvangen daarvoor een vergoeding wanneer zij, op basis ...
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Winterswijk - West [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1990
In beheersgebieden wordt er naar gestreefd de landbouw blijvend een bestaan te bieden, terwijl tegelijkertijd de bedrijfsvoering is gericht op doeleinden van natuur en landschap. Er is sprake van een actieve beheersprestatie. De ondernemers in de lan ...
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Doniawerstal en Polder Houttoom [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1990
help
Beheersplan voor het reservaatsgebied Tempelstukken [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1990
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Melderslo [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1990
help
Beheersplan voor het reservaatsgebied Ankeveen - Kortenhoef [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1990
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Mander [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1990
help
Beheersplan voor het reservaatsgebied Vredewold - Langewold [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1990
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Zuidwolde : herziening [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1990
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Walcheren (uitbreiding Kleverskerke) [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1990
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Noord - Zeeland [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1990
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Weerribben / Blankenhammerpolder (503 ha) -ged. herziening- [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1990
Beheersplan Commissie Beheer Landbouwgronden
help
Beheersplan voor het reservaatsgebied Wommels [Boek] - Herz.
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1990
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Pesse [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1990
help
Beheersplan voor het beheersgebied Bokkewiel [Boek] - Herz.
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1990
help
Beheersplan voor het reservaatsgebied Rouveen I [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1990
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Noord-West Overijssel [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1990
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaat[s]gebied Zuidermeerpolder [Congresverslag]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1990
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Terherne [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1990
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Eelde [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1990
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Tytsjerksteradiel : herziening [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1990
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Buitenpolders - Wijde Rijn [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1990
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied IJsseluiterwaarden Overijssel [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1990
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Zuidwolde : herziening [Boek] - Herdr.
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1990
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Mergelland - West [Boek] - Herz
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1989
Beheersplan Commissie Beheer Landbouwgronden
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Westerbork [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1989
Beheersplan Commissie Beheer Landbouwgronden
help
Beheersplan voor het reservaatsgebied Beilen [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1989
Beheersplan Commissie Beheer Landbouwgronden
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Mergelland - Oost [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1989
Beheersplan Commissie Beheer Landbouwgronden
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Ruurlo [Boek] - Herz.
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1989
Het landschap waarin de relatlenotagebieden in de ruilverkaveling "Ruurlo" zijn gelegen is karakteristiek voor de Gelderse Achterhoek. De basis voor dit landschap is gelegd vóór en tijdens de ijstijden. In de laatste periode werden stuwwallen gevormd ...
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Schardammerkoog c.a. [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1989
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied De Gouw [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1989
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied de Lindevallei [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1988
Beheersplan Commissie Beheer Landbouwgronden
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Polder Mijnden [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1988
Beheersplan Commissie Beheer Landbouwgronden
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Echtener- en Groote Veenpolder [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1988
Beheersplan Commissie Beheer Landbouwgronden
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Kollumerland [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1988
Beheersplan Commissie Beheer Landbouwgronden
help
Beheersplan voor het reservaatsgebied Botshol - Nellestein [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1988
Beheersplan Commissie Beheer Landbouwgronden
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Roerdal [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1988
Beheersplan Commissie Beheer Landbouwgronden
help
Beheersplan voor het beheersgebied De Maasheggen [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1988
Beheersplan Commissie Beheer Landbouwgronden
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Ruinerwold - Koekange [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1988
Beheersplan Commissie Beheer Landbouwgronden
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Diever [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1988
Beheersplan Commissie Beheer Landbouwgronden
help
Advies inzake de vereenvoudiging van het relatienotabeleid [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1988
Om het tempo waarin beheersmaatregelen worden uitgevoerd te versnellen moeten procedures van concrete begrenzing en beheersplannen worden vereenvoudigd. Daarnaast moeten beheersplannen en beheersovereenkomsten worden gestandaardiseerd. De voorgesteld ...
help
Beheersplan voor het beheersgebied polder Henswoude [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1988
Beschrijving van het reservaatsgebied; doelstellingen van natuur- en landschapsbeheer; de landbouw in het reservaatsgebied en het vergelijkingsgebied; het beheer; berekening van de grondslagen van de vergoedingen. Beheersplan Commissie Beheer Landbou ...
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Wieringen [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1988
Beschrijving van het reservaatsgebied; de doelstellingen van natuur- en landschapsbeheer; de landbouw in het reservaats- en vergelijkingsgebied; het beheer; berekening van de grondslagen van de vergoedingen. Beheersplan Commissie Beheer Landbouwgrond ...
help
Beheersplan voor het reservaatsgebied De Mortelen [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1988
Beheersplan Commissie Beheer Landbouwgronden
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Hengelo - Zelhem - Hackfort [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1988
In reservaatsgebieden is het gewenste natuurbeheer zodanig, dat het niet inpasbaar is binnen de agrarische bedrijfsvoering. Daarom streeft de overheid ernaar om de grond in deze gebieden te verwerven. Na aankoop zullen deze gronden worden overgedrage ...
help
Beheersplan voor het reservaatsgebied Heesseltse uiterwaard [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1988
Uitwerking van de relatienota ten behoeve van het beheersgebied van Heesseltse uiterwaarden.
help
Beheersplan voor de beheersgebieden Oosterschenge c.a. [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1988
Beheersplan Commissie Beheer Landbouwgronden
help
Beheersplan voor de beheers- en reservaatsgebieden Inlagen en Karrevelden op Zuid- en Noord-Beveland [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1988
Beheersplan Commissie Beheer Landbouwgronden
help
Beheersplan voor het reservaatsgebied Vroongronden [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1988
Beheersplan Commissie Beheer Landbouwgronden
help
Beheersplan voor de beheers- en reservaatsgebieden op Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philipsland [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1988
Beheersplan Commissie Beheer Landbouwgronden
help
Beheersplan voor het reservaatsgebied Oosterwolde [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1988
Beheersplan Commissie Beheer Landbouwgronden
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Duivenvoorde [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1988
Beheersplan Commissie Beheer Landbouwgronden
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Texel [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1988
Beheersplan Commissie Beheer Landbouwgronden
help
Beheersplan voor de reservaatsgebieden Haren [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1988
Beheersplan Commissie Beheer Landbouwgronden
help
Beheersplan voor het beheersgebied Slotermeer [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1988
Beheersplan Commissie Beheer Landbouwgronden
help
Uitbreiding Beheersplan voor de beheers- en reservaatsgebieden Oostermeer [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1988
Beheersplan Commissie Beheer Landbouwgronden
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Noord-West Salland [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1988
Beheersplan Commissie Beheer Landbouwgronden
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Vechtdal [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1988
Beheersplan Commissie Beheer Landbouwgronden
help
Beheersplan voor de beheers- en reservaatsgebieden Inlagen en Karrevelden op Schouwen en Tholen [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1987
Beheersplan Commissie Beheer Landbouwgronden
help
Beheersplan voor de beheers- en reservaatsgebieden Inlagen en Karrevelden op Zuid- en Noord-Beveland [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1987
Beheersplan Commissie Beheer Landbouwgronden
help
Beheersplan voor het beheersgebied Oosterschenge [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1987
Beheersplan Commissie Beheer Landbouwgronden
help
Beheersplan voor het reservaatsgebied St. Antoniegorzen [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1987
Beheersplan Commissie Beheer Landbouwgronden
help
Beheersplan voor de beheers- en reservaatsgebieden Brummen - Voorst [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1987
Uitwerking van de relatienota ten behoeve van het beheersgebied Brummen - Voorst.
help
Beheersplan voor de beheers- en reservaatsgebieden Oostermeer [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1987
Beheersplan Commissie Beheer Landbouwgronden
help
Beheersplan voor de beheers- en reservaatsgebieden Rammelwaard c.a. [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1987
Het beheersgebied "Terrein bij gemaal Middelbeek" en de reservaatsgebieden "Rammelwaard" en "Oude IJsselarm" liggen in de ruilverkaveling "Brummen- Voorst". De totale oppervlakte is 7 ha beheersgebied en 91 ha reservaatsgebied.
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Midden-Delfland [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1987
Beheersplan Commissie Beheer Landbouwgronden
help
Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied Struchterveld [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1987
Beschrijving van het reservaatsgebied; doelstellingen van natuur- en landschapsbeheer; de landbouw in het reservaatsgebied en in het vergelijkingsgebied; het beheer; de berekening van de grondslagen van de vergoedingen. Beheersplan Commissie Beheer L ...
help
Herzien beheersplan voor het reservaatsgebied Dwarsgracht - Belt Schutsloot, vaargebied [Boek]
Commissie Beheer Landbouwgronden \ 1987
Beschrijving van het reservaatsgebied; doelstellingen van natuur- en landschapsbeheer; de landbouw in het reservaatsgebied en in het vergelijkingsgebied; het beheer; de berekening van de grondslagen der vergoedingen. Beheersplan Commissie Beheer Land ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.