Geselecteerd op:

help
Flora en fauna in regio Utrecht : deelgebieden Houten - Schalkwijk en Harmelen - Breukelen. 2005 [Boek]
Provincie Utrecht \ 2006
De provincie Utrecht verzamelt sinds 1975 vlakdekkende informatie over flora, en sinds 1988 steekproefsgewijs informatie over fauna. In 2005 is gestart met een nieuwe methode voor flora en fauna, waarbij voor zowel flora als fauna zoveel mogelijk vla ...
help
Handleiding bestemmingsplannen 2006 [Boek]
Provincie Utrecht \ 2006
De handleiding bestemmingsplannen is een nadere uitwerking van het ruimtelijk beleid zoals dit is opgenomen in het streekplan van de provincie Utrecht. Deze handleiding is een hulpmiddel voor gemeenten bij het ontwikkelen en herzien van bestemmingspl ...
help
Kaders voor het GGOR in de provincie Utrecht : gewenst grond- en oppervlaktewater regime: heldere keuzes voor duurzaam waterbeheer [Boek]Bijlage. Kaart verdroogde gebieden, Utrecht
Provincie Utrecht \ 2006
Het rapport bestaat uit 3 delen: • Deel A: Bestuurlijke samenvatting. Dit onderdeel begint met een korte beschrijving van GGOR. Vervolgens worden in beknopte vorm de procesafspraken, uitgangspunten en verantwoordelijkheden voor het opstellen van het ...
help
De Grebbelinie boven water! : gebiedsvisie voor de Grebbelinie, deel 1: hoofdrapport [Boek]
Provincie Utrecht \ 2006
help
Streekplanuitwerking Nationale Landschappen : Arkemheen-Eemland, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Rivierengebied, Stelling van Amsterdam [Boek]
Provincie Utrecht \ 2006
Relatief beschouwd is Utrecht rijk bedeeld, immers globaal 2/3 van het provinciaal grondgebied is voorzien van de aanduiding ‘nationaal landschap’. Concreet gaat het om delen van 5 nationale landschappen: Groene Hart, Arkemheen-Eemland, Rivierengebie ...
help
Economische betekenis recreatie en toerisme 2006 [Boek]
Provincie Utrecht \ 2006
Hoe sterk is de Provincie Utrecht als trekpleister voor recreatie en toerisme. Om een beeld te krijgen van de economische betekenis van de sector heeft ECORYS een nulmeting uitgevoerd. Voor de provincie was dit een nieuw concept
help
Ecologische hoofdstructuur [Website]
Provincie Utrecht \ [ca. 2006]
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.