help
Bestrijding grondwateroverlast stedelijke gebieden : proefproject Roosendaal [Boek]
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij \ Technische Hogeschool Delft \ 1993
Grondwateronderzoek Heidemij.
help
Bij twijfel niet aanleggen [Boek]
Technische Hogeschool Delft \ 1983
help
Naar een betere infrastructuur voor de literatuur- en informatieverzorging [Boek]
Technische Hogeschool Delft \ Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen \ Landbouwhogeschool Wageningen \ 1981
Advies KNAW informatievoorziening
help
Stedelijke groei van de Haarlemse agglomeratie in de binnenduinrand [Boek]
Technische Hogeschool Delft \ 1979
help
Midden-Delfland : een gebied in ontwikkeling - Dl. B: Inventarisatierapport [Boek]
Technische Hogeschool Delft \ 1978
help
Landschapsparken : en de kernen dan...? [Boek]
Boogaard, H. van den \ Technische Hogeschool Delft \ 1976
help
Een limnologisch onderzoek van enige kunstmatig gevormde watervoorkomens in Zuid-Holland [Boek]
Technische Hogeschool Delft \ 1975
help
Watersport : kollegediktaat kollege HB 26b [Boek]
Technische Hogeschool Delft \ 1975
help
Midden-Delfland [Boek]
Technische Hogeschool Delft \ 1974
help
Waterland : wat zijn de gevolgen voor Waterland van het al dan niet voeren van een stimuleringsbeleid ten aanzien van de overloop vanuit de Randstad [Boek]
Technische Hogeschool Delft \ 1973
help
Ecologie - planologie : een systeem-theoretische benadering [Boek]
Priester, H. de \ Velde, G. van der \ Groot, J. \ Coppes, J. \ Baljeu, R. \ Technische Hogeschool Delft \ 1973
help
Zeeuws Meer? : eindrapport betreffende de afsluiting van de Oosterschelde, mogelijkheden van een stormvloedkering, compartimentering en milieu [Boek]
Technische Hogeschool Delft \ 1972
help
Plassengebied [Boek]
Technische Hogeschool Delft \ 1971
Inrichtingsplan TU Delft voor Groene Hart
help
Over Kaag, Braassem en Westeinder : een rekreatie-onderzoek met behulp van luchtfoto's, enquetes en tellingen [Boek]
Technische Hogeschool Delft \ 1970
help
Veldsport en terreinbehoefte : onderzoek naar de behoefte aan terreinen voor de gorganiseerde veldsport in Assen, Gouda en Helmond : rapport en bijlagen [Boek]
Technische Hogeschool Delft \ 1964
help
Stormramp 1953 = The flood disaster of 1953 in the Netherlands = Les inondations de 1953 dans les Pays-Bas [Boek]
Technische Hogeschool Delft \ 1954
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.