Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 96

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: corporatie/naam==Wageningen UR
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De kunst van het kiezen met omgevingseconomie : oefenboek [Boek]
Kirchholtes, U. \ HAS Hogeschool \ CAH Dronten \ Wageningen UR \ 2014
Omgevingseconomie is een vakgebied wat gaat over keuzes maken die de welvaart maximaliseren. Omgevingseconomie onderscheidt zich van andere economische disciplines doordat zowel de financiële en niet-financiële waarde die ontstaat door een project wo ...
help
Manure : a valuable resource [Boek]
Leenstra, F. \ Vellinga, T. \ Neijenhuis, F. \ Buisonjé, F. de \ Wageningen UR \ 2014
This brochure explores the Dutch approach to the sustainable and productive use of manure. It shows how the Netherlands prevents the dispersion of nutrients into the environment and optimises the value of manure. The Dutch manure policy and technolog ...
help
Wageningen Campus strategy : gateway to smart food in a green world [Boek]
Wageningen UR \ 2013
The education, science and research at Wageningen UR have earned it an outstanding international reputation. Wageningen UR continuously invests in this high quality by hiring highly educated and qualified staff and by investing in outstanding infrast ...
help
Mest met meerwaarde : direct/indirect mestgebruik door de glastuinbouw in Noord Nederland: een technische en economische haalbaarheidsstudie [Boek]
Wageningen UR \ CropEye \ 2012
De intensivering van de veeteelt (4 stuks vee per hectare) in Nederland heeft o.a. geleid tot een groeiend overschot aan mest met vaak onvoldoende mogelijkheden voor de individuele boer om deze mest af te zetten op eigen land. Toch vormt dierlijke me ...
help
Kennisnetwerk Duurzaam Terreinbeheer (KDT) [Boek]
Vlaswinkel, M. \ Dijk, C. van \ Kempenaar, C. \ Wageningen UR \ [2012]
Informatie over het Kennisnetwerk Duurzaam Terreinbeheer (KDT), dat in het najaar van 2010 van start is gegaan. Dit netwerk valt onder verantwoordelijkheid van het CROW. Het netwerk bestaat uit deskundigen en stakeholders op het gebied van duurzaam t ...
help
Kennis van Wageningen UR bestemd voor AOC-onderwijs - Lespakket geïntegreerde gewasbescherming [Boek]
Wageningen UR \ AOC Raad \ cop. 2012
Dit lespakket bestaat uit presentaties, artikelen, filmpjes, een quiz en ander informatiemateriaal. Zo is er informatiemateriaal uit het afgesloten projecten ‘Telen met toekomst opgenomen. In dit project zijn teeltmethoden ontwikkeld die zorgen voor ...
help
Kennis van Wageningen UR bestemd voor AOC-onderwijs - Lespakket Duurzaam Onkruidbeheer op verhardingen (DOB) [Boek]
Plant Research International \ Wageningen UR \ AOC Raad \ 2012
Lespakket over duurzaam onkruidbeheer op verhardingen (DOB). Op de cd staan lesmodules over duurzaam onkruidbeheer, het registeren van middelgebruik, certificering onkruidbeheer en onkruidbestrijdingstechnieken op verhardingen. Het lespakket is samen ...
help
Kennis van Wageningen UR bestemd voor AOC-onderwijs - Lespakket plantenvirussen [Boek]
Wageningen UR \ 2012
Dit lespakket is het resultaat van samenwerking tussen onderzoekers en docenten. Vanuit heel Wageningen UR is informatie bijeengebracht en in begrijpelijke presentaties gegoten. Het lespakket omvat vier inhoudelijke onderdelen: Introductie Plantenvir ...
help
Tabel voor Verticillium dahliae vatbare soorten [Boek]
Productschap Tuinbouw \ Wageningen UR \ [ca. 2011]
Tabel voor Verticillium dahliae vatbare soorten bij laanbomen, fruitbomen en struiken, sierstruiken en heesters en onkruiden.
help
Handboek pluimveehouderij [Boek] - Herz. uitg
Vermeij, I. \ Wageningen UR \ 2011
Het Handboek Pluimveehouderij is een naslagwerk voor Nederlandse pluimveehouderij. Het Handboek Pluimveehouderij is bedoeld voor pluimveehouders, maar daarnaast ook nuttig voor onder andere agrarische adviseurs, onderwijsinstellingen en ieder ander d ...
help
Agro-landerij: een moderne, regionale samenwerking [Boek]
Wageningen UR \ cop. 2011
Het project regionaal gemengd bedrijf Zuidoost Drenthe is gericht op het maken van een businessplan voor een vergaande samenwerking tussen akkerbouwers en veehouders in zuidoost Drenthe, gebaseerd op specialisatie in de bedrijfsvoering. Het uiteindel ...
help
Kennis van Wageningen UR bestemd voor AOC-onderwijs - Lespakket attentie: gewasresistentie! [Boek]
Wageningen UR \ Plant Research International \ AOC Raad \ cop. 2010
Binnen de succesvolle samenwerking tussen het cursusonderwijs van de AOC’s en het agrarische onderzoek van Wageningen UR is een nieuw lespakket samengesteld ten behoeve van het dag- en cursusonderwijs gewasbescherming (licentie verlengingsbijeenkomst ...
help
Blauwdruk voor Business Intelligence in de sierteelt [Boek]
Royal Lemkes Group \ Wageningen UR \ [ca. 2010]
Het doel van Business Intelligence is het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van ketenprocessen. Oftewel het verbeteren van de dagelijkse gang van zaken. Operationele Business Intelligence zou moeten bijdragen aan het doorvoeren van verbe ...
help
Study on the implications of asynchronous GMO approvals for EU imports of animal feed products [Boek]
Wageningen UR \ University of Missouri \ Wageningen UR \ 2010
The aim of this study is to understand the implications of asynchronous approvals for genetically modified organisms (GMOs) that are imported to the European Union for use within animal feed products, specifically with regard to the EU livestock sect ...
help
Nature as the basis : opening academic year September 6th, 2010 [Rede]Bijbehorende website
Wageningen UR \ 2010
The Opening of the Academic Year in Wageningen is a joint starting point for the entire organisation, including Wageningen University, the Van Hall Larenstein University of Applied Sciences and the nine specialised and applied DLO research institutes ...
help
Kennis van Wageningen UR bestemd voor AOC-onderwijs - Lespakket gezond in de grond [Boek]
Wageningen UR \ Plant Research International \ AOC Raad \ cop. 2010
help
Verslag Symposium KIGO Welzijn 12 januari 2010 Hogeschool VHL te Wageningen [Boek]
Beek, G. van \ Wageningen UR \ 2010
Verslag van de gehouden presentaties tijdens het Symposium Welzijn, Hogeschool Van Hall Larenstein, Wageningen met als thema paardenwelzijn.
help
Strooisel en voer uit natuurterreinen : ervaringen en resultaten vanuit project "Verkenning melkveehouderij in combinatie met natuurterreinbeheer" [Boek]
Zijlstra, J. \ Evers, A. \ Wageningen UR \ 2010
De ervaringen van zeven Utrechtse melkveehouders en vier beheerders van natuurterreinen om melkveehouderij en terreinbeheer te combineren. Men heeft meer inzicht gekregen in de mogelijkheden van maaisel uit natuurterreinen. Voor de terreinbeheerders ...
help
Fean wetter buorkje II : samenvattende rapportage praktijkproeven hoger zomerpeil Fries Veenweidegebied 2007-2008 [Boek]
Provincie Fryslân \ Wetterskip Fryslân \ Aequator Groen & Ruimte bv \ Wageningen UR \ E Kwadraat Advies \ 2009
De provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân zoeken naar een vorm van peilbeheer die de bodemdaling in het Friese veenweidegebied vertraagt, maar een sterke landbouw niet in de weg staat. De oplossing wordt gezocht in hoger zomerpeil. Daarbij is ’s zom ...
help
Denkend aan ... verduurzaming, productie en transitie 2008 [Boek]
Peet, G. van der \ Wageningen UR \ 2009
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.