Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 100 / 356

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: corporatie/naam==Wageningen UR
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Inauguratie Pieter Zuidema [Video]
Zuidema, P. \ Wageningen UR \ 2015
Hoogleraar Pieter Zuidema vertelt over zijn onderzoek naar invloed van global change op tropische bossen.
help
Demonstratie effecten grondbewerking, groenbemester en rijsnelheid op de bodemstructuur [Video]
Wageningen UR \ 2015
In de Veenkoloniën is een grote kans op stuifschade en verslemping. Een goede bodemstructuur kan veel leed voorkomen. Om een goede bodemstructuur te krijgen is een juiste grondbewerking met een passende rijsnelheid belangrijk. Ook groenbemesters kunn ...
help
De kunst van het kiezen met omgevingseconomie : oefenboek [Boek]
Kirchholtes, U. \ HAS Hogeschool \ CAH Dronten \ Wageningen UR \ 2014
Omgevingseconomie is een vakgebied wat gaat over keuzes maken die de welvaart maximaliseren. Omgevingseconomie onderscheidt zich van andere economische disciplines doordat zowel de financiële en niet-financiële waarde die ontstaat door een project wo ...
help
Zeewierteelt heeft de toekomst [Brochure]
Wageningen UR \ [2014]
Brochure over de mogelijkheden van zeewier en zeewierteelt in Nederland.
help
Natuurgrassen als product : waar speciaal op letten bij oogst en verwerking? : checklist [Brochure]
Wageningen UR \ Staatsbosbeheer \ Natuurmonumenten \ Probos \ 2014
Waar op letten? Dat is afhankelijk van bestemming van het product! Wanneer wat checken... Bij de planning geldt: Wat is de status van het product afval: afval / geen afval? Check de vergunningen! Voordat het werk van start gaat: Check de terreinomsta ...
help
Kwaliteit leveren! : haal bollen met een afwijking eruit : Odrzuccaj chore i porazone cebulki [Poster]
Wageningen UR \ [2014]
Afbeeldingen van aangetaste bollen van lelies die bij het sorteren verwijderd moeten worden.
help
Manure : a valuable resource [Boek]
Leenstra, F. \ Vellinga, T. \ Neijenhuis, F. \ Buisonjé, F. de \ Wageningen UR \ 2014
This brochure explores the Dutch approach to the sustainable and productive use of manure. It shows how the Netherlands prevents the dispersion of nutrients into the environment and optimises the value of manure. The Dutch manure policy and technolog ...
help
Wageningen Campus strategy : gateway to smart food in a green world [Boek]
Wageningen UR \ 2013
The education, science and research at Wageningen UR have earned it an outstanding international reputation. Wageningen UR continuously invests in this high quality by hiring highly educated and qualified staff and by investing in outstanding infrast ...
help
Mestscheidingswijzer [Software]
Wageningen UR \ 2013
Met de mestscheidingswijzer kan berekend worden of mestscheiding voordeel oplevert voor het bedrijf.
help
Minder voetzoollaesies door goed management [Video]
Wageningen UR \ [2012]
Onderzoek naar voetzoollaesies bij vleeskuikens met als doel het bedrijfsmanagement bij pluimveehouders te verbeteren.
help
Mest met meerwaarde : direct/indirect mestgebruik door de glastuinbouw in Noord Nederland: een technische en economische haalbaarheidsstudie [Boek]
Wageningen UR \ CropEye \ 2012
De intensivering van de veeteelt (4 stuks vee per hectare) in Nederland heeft o.a. geleid tot een groeiend overschot aan mest met vaak onvoldoende mogelijkheden voor de individuele boer om deze mest af te zetten op eigen land. Toch vormt dierlijke me ...
help
Pro Dromi viert eerste verjaardag [Video]
Wageningen UR \ 2012
Video van AgriLife.tv. over het éénjarig bestaan van Pro Dromi. Dit werd gevierd met een symposium. Wat vinden de gasten van dit nieuwe kraamhok?
help
Kennisnetwerk Duurzaam Terreinbeheer (KDT) [Boek]
Vlaswinkel, M. \ Dijk, C. van \ Kempenaar, C. \ Wageningen UR \ [2012]
Informatie over het Kennisnetwerk Duurzaam Terreinbeheer (KDT), dat in het najaar van 2010 van start is gegaan. Dit netwerk valt onder verantwoordelijkheid van het CROW. Het netwerk bestaat uit deskundigen en stakeholders op het gebied van duurzaam t ...
help
Eikenprocessierups op verkeerde spoor [Video]
Wageningen UR \ 2012
Filmpje over een natuurproduct dat onderzoekers van Plant Research International (PRI), onderdeel van Wageningen UR, hebben gevonden waarmee eikenprocessierupsen om de tuin geleid kunnen worden. In samenwerking met gemeenten en groenbeheerders moet v ...
help
Missie CVI : wij beschermen de dier- en volksgezondheid door veterinair onderzoek op topniveau [Presentatie]
Wageningen UR \ 2012
Presentatie op de landelijke onderwijsdag van Produktschap Zuivel op 27 november 2012.
help
Kennis van Wageningen UR bestemd voor AOC-onderwijs - Lespakket geïntegreerde gewasbescherming [Boek]
Wageningen UR \ AOC Raad \ cop. 2012
Dit lespakket bestaat uit presentaties, artikelen, filmpjes, een quiz en ander informatiemateriaal. Zo is er informatiemateriaal uit het afgesloten projecten ‘Telen met toekomst opgenomen. In dit project zijn teeltmethoden ontwikkeld die zorgen voor ...
help
Kennis van Wageningen UR bestemd voor AOC-onderwijs - Lespakket Duurzaam Onkruidbeheer op verhardingen (DOB) [Boek]
Plant Research International \ Wageningen UR \ AOC Raad \ 2012
Lespakket over duurzaam onkruidbeheer op verhardingen (DOB). Op de cd staan lesmodules over duurzaam onkruidbeheer, het registeren van middelgebruik, certificering onkruidbeheer en onkruidbestrijdingstechnieken op verhardingen. Het lespakket is samen ...
help
Kennis van Wageningen UR bestemd voor AOC-onderwijs - Lespakket plantenvirussen [Boek]
Wageningen UR \ 2012
Dit lespakket is het resultaat van samenwerking tussen onderzoekers en docenten. Vanuit heel Wageningen UR is informatie bijeengebracht en in begrijpelijke presentaties gegoten. Het lespakket omvat vier inhoudelijke onderdelen: Introductie Plantenvir ...
help
Meer transparantie in de veehouderij [Video]
Wageningen UR \ 2012
Landbouwhuisdieren moeten in 2015 te zien zijn. Dat staat in de Nota Dierenwelzijn 2007. In de praktijk worden al diverse initiatieven ontplooid zoals zichtstallen. Het LEI onderzocht hoe veehouders en burgers aankijken tegen transparantie. Voor veeh ...
help
IMARES [Video]
Wageningen UR \ 2012
Videokanaal van IMARES op YouTube. IMARES richt zich op strategisch en toegepast marien ecologisch onderzoek, met als werkvelden: ecologie, visserij, milieu en aquacultuur.
help
Transition to a Bio-based Economy [Video]
Wageningen UR \ 2012
A sustainable economy based on renewable resources. Wageningen UR works on the green raw materials, productions processes, and biobased products (chemicals, materials and energy & fuels) needed for this transition.
help
Oplossingen voor bodemmoeheid in de fruitteelt [Brochure]
Wageningen UR \ 2012
De herinplant in de fruitteelt is alleen mogelijk als de bodemmoeheid wordt aangepakt. Alternatieve methoden van grondontsmetting waren tot nu toe in de meeste gevallen minder effectief of in vergelijking met chemische grondontsmetting veel duurder. ...
help
Haalbaarheid van RTK-GPS voor biologische tuinbouwbedrijven [Brochure]
Bernaerts, S. \ Delanote, L. \ Wageningen UR \ 2012
Dit bioKennisbericht geeft informatie over de haalbaarheid van RTK-GPS voor biologische tuinbouwbedrijven en over de rentabiliteit aan de hand van twee voorbeelden.
help
Opfok, een zaak van opfokker én leghennenhouder [Brochure]
Wagenaar, J.P. \ Kempen, I. \ Wageningen UR \ 2012
Leghennenhouder willen dat de overgang van de opfokstal naar de legstal zo vlot mogelijk verloopt. Een bezoek aan de opfokker kan zeker bij helpen bij een goede voorbereiding. Dit BioKennisbericht gaat in op de volgende vragen: wat kun je vragen aan ...
help
Kruiden en de mineralenvoorziening van melkvee [Brochure]
Eekeren, N. van \ Wageningen UR \ 2012
Mineralen zijn nodig voor een goede weerstand, gezondheid, groei en productie van melkvee. Rantsoenen van uitsluitend ruwvoeder leveren vaak onvoldoende mineralen, met name de koper en selenium. Door ruwvoerrijke rantsoenen moeten biologische bedrijv ...
help
Biologisch melkvee natuurlijk gezond : het stalboekje Melkvee in de praktijk [Brochure]
Groot, M. \ Wageningen UR \ 2011
Biologische (melk)veehouders beschikken sinds begin 2010 over de ‘stalboekjes’ van het project Natuurlijk Gezond. De stalboekjes geven biologische veehouders handvaten voor het gebruik van kruiden en andere natuurlijke producten. Deze producten kunne ...
help
Onderzoek naar afschaffen ingrepen bij pluimveehouderij [Video]
Wageningen UR \ 2011
Gedurende de afgelopen vijf jaar is door WUR Livestock Research onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om ingrepen bij pluimvee af te schaffen. Marijke de Jong (Dierenbescherming) en Jan Vroegindeweij (Kuikenbroederij het Anker) van de Stuurgroep Ing ...
help
Tabel voor Verticillium dahliae vatbare soorten [Boek]
Productschap Tuinbouw \ Wageningen UR \ [ca. 2011]
Tabel voor Verticillium dahliae vatbare soorten bij laanbomen, fruitbomen en struiken, sierstruiken en heesters en onkruiden.
help
Handboek pluimveehouderij [Boek] - Herz. uitg
Vermeij, I. \ Wageningen UR \ 2011
Het Handboek Pluimveehouderij is een naslagwerk voor Nederlandse pluimveehouderij. Het Handboek Pluimveehouderij is bedoeld voor pluimveehouders, maar daarnaast ook nuttig voor onder andere agrarische adviseurs, onderwijsinstellingen en ieder ander d ...
help
Agro-landerij: een moderne, regionale samenwerking [Boek]
Wageningen UR \ cop. 2011
Het project regionaal gemengd bedrijf Zuidoost Drenthe is gericht op het maken van een businessplan voor een vergaande samenwerking tussen akkerbouwers en veehouders in zuidoost Drenthe, gebaseerd op specialisatie in de bedrijfsvoering. Het uiteindel ...
help
CO2-neutraal stoken met biomassa [Brochure]
Wageningen UR \ [ca. 2011]
Het gebruik van biomassa als brandstof kan financieel voordeel opleveren ten opzichte van het gebruik van aardgas. Wel heb je bij gebruik van alternatieve brandstoffen te maken met hogere investeringen in kachel en voorzieningen voor opslag en aanvoe ...
help
Warmtepomp verplaatst warmte en kou naar behoefte [Brochure]
Wageningen UR \ [ca. 2011]
Een warmtepomp is geschikt om warmte of kou van de ene naar de andere plaats te brengen, waarbij de warmtepomp 'laagwaardige' warmte omzet in 'hoogwaardige' warmte. Hiermee is flink op energie te besparen. Wel is er elektriciteit nodig om de pomp te ...
help
Huisvesting konijnen [Video]
Wageningen UR \ 2011
Konijnen zijn sociale dieren. De sector en het ministerie van EL&I zoeken daarom voor mogelijkheden om voedsters in groepen te houden. Onderlinge agressie is nog een probleem. Met schuilmogelijkheden en afleiding wordt geprobeerd agressie te verminde ...
help
Met meer comfort naar meer rendement : Pro Dromi [Video]
Wageningen UR \ 2011
Pro Dromi is ontworpen door 14 zeugenhouders. Pro Dromi kent 8 'easy' onderdelen. Dit filmpje gaat over één van die onderdelen: 'Easy nesting.'
help
Beter welzijn vissen : samen werken aan een beter welzijn van vissen [Video]
Wageningen UR \ 2011
De universiteiten van Nijmegen, Wageningen en Utrecht werken samen aan een beter welzijn voor vissen. Daarbij wordt uitgegaan van het idee dat vissen die veel positieve dingen meemaken, beter in staat zullen zijn om met negatieve dingen in het houder ...
help
Biobased materialen in de wereld van de infrastructuur [Video]
Wageningen UR \ 2011
Biobased Materialen voor de Infrastructuur. Mogelijkheden om biobased materialen toe te passen in bv. asfalt, straatmeubilair, bruggen, verven en coatings. En ook bronnen van biomassa langs de weg en het water, die bruikbaar zijn in de biobased kring ...
help
Bescherm je longen tegen stof [Brochure]
Winkel, A. \ Wageningen UR \ 2010
Biologische varkenshouders werken vaak lange uren in de stal, vanwege de grote zorg voor de dieren. Daarnaast is strooisel een vereiste in de biologische varkenshouderij. Hierdoor zouden biologische varkenshouders aan hoge stofconcentraties bloot kun ...
help
BioKennis voor biologische agroketens [Video]
Wageningen UR \ 2010
Video waarin ondernemers vertellen wat de website BioKennis voor hen kan betekenen. Video van AgriLife.tv.
help
Familiekudde - natuurlijk houderijsysteem voor melkvee [Brochure]
Verwer, C. \ Wageningen UR \ 2010
De Familiekudde is een innovatief concept dat bijdraagt aan een duurzame (biologische) melkveehouderij. Veehouders uit het praktijknetwerk ‘Familiekudde’ staan op het punt om dit totaal nieuwe houderijsysteem toe te passen op hun bedrijf. In de Famil ...
help
De nieuwe generatie voertechnieken [Video]
Wageningen UR \ 2010
Video over onderzoek naar drie slimmere voersystemen voor varkens. Het onderzoek is opgedeeld in drie verschillende deelprojecten: jong geleerd, oud gedaan, droogvoer aan een lange trog en voer op maat. De drie voersystemen worden toegelicht. Video v ...
help
Lammeren grazen op een veldkavel [Brochure]
Eekeren, N. van \ Wageningen UR \ 2010
Veel geitenbedrijven hebben een beperkt huiskavel. Als de lammeren ook op het huiskavel geweid worden, wordt de beweidingruimte voor de melkgevende geiten nog krapper. Een oplossing zou zijn om de lammeren van huis te laten grazen. Sander Koster van ...
help
Aaltjes in de biologische akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt [Brochure]
Hamont, J. van \ Janmaat, L. \ Wageningen UR \ 2010
In de bodem leven vele soorten aaltjes. De schadelijke plantparasitaire aaltjes kunnen op verschillende gewassen of waardplanten overleven. Ook op biologische percelen ontstaat soms schade door hoge populaties aaltjes. In dit BioKennisbericht een ove ...
help
Beter ruwvoer, minder krachtvoer [Brochure]
Schooten, H. van \ Smolders, G. \ Wageningen UR \ 2010
Biologische melkveehouders voeren om diverse redenen weinig krachtvoer ten opzichte van gangbare melkveehouders. Verschillende aanverwante aspecten zijn de afgelopen jaren binnen het onderzoeksproject Voeding Biologisch melkvee onderzocht. De resulta ...
help
BotrytisVoorspeller is nu beschikbaar als rekenmodel voor de praktijk [Website]
Wageningen UR \ cop. 2010
Met het computermodel 'BotrytisVoorspeller' kunnen gerbera-kwekers en adviseurs hiermee zelf het risico op infectie door de Botrytis-schimmel berekenen. Botrytis is smet op de bloemen in de vorm van necrotische plekken
help
Bokano-kuilafdeksysteem in vergelijkend onderzoek [Video]
Wageningen UR \ 2010
Filmpje waarin de werking van de Bokano afdekkuil wordt uitgelegd. Video van AgriLife.tv.
help
Echt Overijssel! [Website]
Wageningen UR \ cop. 2010
Website van Echt Overijssel! Echt Overijssel! stimuleert de samenwerking van landbouw, natuurbeheer en hun ketenpartners, van toeleveranciers tot horeca en recreatie. Het project streeft naar een grote rijkdom aan plant- en diersoorten op en rond lan ...
help
A world in transition : [92nd] Dies Natalis, 9 March 2010 [Rede]
Wageningen UR \ 2010
The programme of the Dies Natalis in 2010 is dedicated to the role of science in crucial transition processes. The second decade of this millennium faces a large number of complex and challenging issues that – when not dealt with – may cause great so ...
help
Omschakelen naar biologisch, iets voor u? [Brochure]
Idema, L. \ Raaijmakers, M. \ Wageningen UR \ 2010
Wat komt er kijken bij omschakelen van gangbare naar biologische boomteelt. Wat betekent biologische bomen en planten kweken in de praktijk en waar kun je terecht als er vragen rijzen. In dit Biokennis bericht wordt ingegaan op de biologische uitgang ...
help
Compost uit natuur en landschap [Brochure]
Bos, M. \ Wageningen UR \ 2010
Bij het beheer van natuurgebieden en landschapselementen zoals houtwallen, rietlanden en singels, komen grote hoeveelheden plantaardig materiaal vrij. Afvoer en verwerking van dit materiaal drukken zwaar op de beheerskosten. Biologische boeren kunnen ...
help
Kennisontwikkeling voor een robuuste aardappelketen [Brochure]
Wageningen UR \ 2010
Dit bioKennisbericht geeft informatie over projecten die zijn opgestart onder de paraplu van Bioimpuls, de koepel voor onderzoek in de biologische aardappelketen
help
Nieuwe ontwikkelingen bij mechanische onkruidbestrijding [Brochure]
Reuler, H. van \ Lans, A. van der \ Wageningen UR \ 2010
Zoals bij veel sectoren is ook de onkruidbestrijding bij de biologische boomkwekerij een van de grootste knelpunten. De afgelopen jaren zijn met name in de biologische landbouw veel methoden ontwikkeld en beproefd om het onkruid de baas te kunnen. Op ...
help
Gezocht: biologische melkveehouders [Brochure]
Swienink, H. \ Wageningen UR \ 2010
Brochure met informatie voor melkveehouders over omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering
help
Gezocht: biologische ondernemers in de akkerbouw en groenteteelt [Brochure]
Bernaerts, S. \ Wageningen UR \ 2010
Brochure met informatie voor ondernemers die denken over omschakelen van gangbare naar biologische landbouw.
help
Prestaties van kruislingen Red Holstein en Montbeliarde [Video]
Wageningen UR \ 2010
Filmpje over de uiterlijke kenmerken van Holsteiners en Montbéliardes. Ook de prestaties van de rundveerassen komen aan bod. Video van AgriLife.tv.
help
Streptokokken eindelijk succesvol aangepakt [Video]
Wageningen UR \ 2010
Film over hoe een praktijkcentrum Sterksel het problemen met streptokokken onder de knie kreeg. Video van AgriLife.tv.
help
Robuuste bladluisbestrijding: een stappenplan [Brochure]
Messelink, G. \ Bloemhard, C. \ Wageningen UR \ 2010
Jaarlijks veroorzaken bladluizen schade aan gewassen. Naast zuigschade aan de planten, vervuilen kolonies luizen het gewas en de vruchten. Om dit te voorkomen zijn preventieve en curatieve maatregelen noodzakelijk. De juiste groeiomstandigheden en on ...
help
Planning methods 1 = Methods for operational planning - Toegepaste statistiek voor landgebruiksvraagstukken [Collegedictaat]
Carsjens, G.J. \ Jaarsma, R. \ Wageningen UR \ [2010]
help
Wageningen UR - GreenVision [Website]
Wageningen UR \ [ca. 2010]
GreenVision is het expertise centrum van Wageningen UR voor beeldverwerking. De missie van GreenVision is het bieden van concrete beeldverwerkingsoplossingen voor producten met grote natuurlijke variatie in de agro- en foodsector
help
Biologische grondontsmetting werkt! [Brochure]
Wageningen UR \ Louis Bolk Instituut \ [ca. 2010]
In de biologische teelt steken meerdere bodemgebonden ziekten & plagen de kop op. Naast wortelknobbelaaltjes ontstaat gewasschade door Verticillium dahliae. Deze besmetting dwingt de glastuinder tot ingrijpende maatregelen. Afgelopen jaren zijn meerd ...
help
Kennis van Wageningen UR bestemd voor AOC-onderwijs - Lespakket attentie: gewasresistentie! [Boek]
Wageningen UR \ Plant Research International \ AOC Raad \ cop. 2010
Binnen de succesvolle samenwerking tussen het cursusonderwijs van de AOC’s en het agrarische onderzoek van Wageningen UR is een nieuw lespakket samengesteld ten behoeve van het dag- en cursusonderwijs gewasbescherming (licentie verlengingsbijeenkomst ...
help
Verlenging groeiseizoen grasland [Brochure]
Wageningen UR \ 2010
Grasland is voor de Nederlandse biologische melkveehouderij de belangrijkste ruwvoerleverancier. Goed ruwvoer is extra belangrijk omdat biologisch krachtvoer relatief duur is. Ook streeft de sector naar meer (regionale) zelfvoorziening, hetgeen leidt ...
help
Bemesten op biologische bedrijven [Brochure]
Bernaerts, S. \ Janmaat, L. \ Wageningen UR \ 2010
De bemestingsregels voor biologische bedrijven zijn de afgelopen tijd fors aangepast. De komende jaren worden de regels verder aangescherpt. Sommige bedrijven moeten daarom hun teelt- en bemestingsplan aanpassen. Een minder intensief bouwplan, meer g ...
help
Blauwdruk voor Business Intelligence in de sierteelt [Boek]
Royal Lemkes Group \ Wageningen UR \ [ca. 2010]
Het doel van Business Intelligence is het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van ketenprocessen. Oftewel het verbeteren van de dagelijkse gang van zaken. Operationele Business Intelligence zou moeten bijdragen aan het doorvoeren van verbe ...
help
Biologische boeren maken werk van groene diensten, een tussenstand [Brochure]
Willems, S. \ Wageningen UR \ 2010
Biologische bedrijven hebben een goede uitgangspositie om een bijdrage te leveren aan meer biodiversiteit. Om die meerwaarde verder te ontwikkelen en te borgen is samen met Wageningen UR gewerkt aan een kwaliteitsnorm, de natuur- en landschapsnorm. D ...
help
Study on the implications of asynchronous GMO approvals for EU imports of animal feed products [Boek]
Wageningen UR \ University of Missouri \ Wageningen UR \ 2010
The aim of this study is to understand the implications of asynchronous approvals for genetically modified organisms (GMOs) that are imported to the European Union for use within animal feed products, specifically with regard to the EU livestock sect ...
help
Biobased products [Website]
Wageningen UR \ cop. 2010
In Biobased Products, onderdeel van Wageningen UR, doen 75 medewerkers onderzoek en ontwikkelingswerk voor de effectieve, rendabele en duurzame productie van hoogwaardige chemicaliën, materialen en energiedragers uit biomassa (groene grondstoffen).
help
Nature as the basis : opening academic year September 6th, 2010 [Rede]Bijbehorende website
Wageningen UR \ 2010
The Opening of the Academic Year in Wageningen is a joint starting point for the entire organisation, including Wageningen University, the Van Hall Larenstein University of Applied Sciences and the nine specialised and applied DLO research institutes ...
help
Minder medicijngebruik door natuurlijke weerstand [Brochure]
Smolders, G. \ Wageningen UR \ 2010
Diergezondheid begint met een goed en duurzaam bedrijfsmanagement. In de biologische veehouderij is al een aantal jaren op verschillende manieren ervaring opgedaan met geen of zeer beperkt medicijn- en antibioticagebruik. Hoe blijven dieren gezond en ...
help
Voersamenstelling voor biologische leghennen [Dossier]
Krimpen, M. van \ Wageningen UR \ 2010
Goede voeding is belangrijk voor (de prestaties van) biologische leghennen. Kennis en inzicht in de voederwaarde van grondstoffen is noodzakelijk om een goed rantsoen samen te stellen. De voederwaarde van biologische grondstoffen wijkt vaak af van ga ...
help
Digitaal Informatie Systeem Vruchtwisseling : zomerbloemen & vaste planten [Website]
Wageningen UR \ [ca. 2010]
Online kennisbank over vruchtwisseling bij zomerbloemen en vaste planten. Via een aanvullingslink kunnen ervaringen en wetenswaardigheden door kwekers toegevoegd worden.
help
Biovak 2010 : 20&21 januari : IJsselhallen Zwolle [Video]
Wageningen UR \ 2010
Verslag van Biovak 2010, gehouden op 20 en 21 januari 2010 in de IJsselhallen in Zwolle. Video van AgriLife.tv.
help
Het varken als landschapsontwikkelaar [Video]
Wageningen UR \ 2010
Het varken kan een goede bijdrage leveren aan het onderhoud van natuurgebieden. Enkele varkenshouders uit het netwerk "het varken als landschapsontwikkelaar" hebben hun varkens inmiddels ingezet als natuurbeheerders. Video van AgriLife.tv.
help
Stoppen met castreren van mannelijke varkens [Video]
Wageningen UR \ 2010
Alle partijen willen er graag vanaf. Alleen de consumenten in enkele landen durven het nog niet aan om berenvlees te eten. Onderzoek moet de laatste onzekerheden in die landen wegnemen. Video van AgriLife.tv.
help
Kennis van Wageningen UR bestemd voor AOC-onderwijs - Lespakket gezond in de grond [Boek]
Wageningen UR \ Plant Research International \ AOC Raad \ cop. 2010
help
Schoon water voor iedereen [Brochure]
Wageningen UR \ [2010]
Het project Landbouw Centraal (2009 – 2011) wil in zeven pilotgebieden een efficiëntieverbetering op landbouwbedrijven realiseren die een groot deel van de waterkwaliteitsproblemen in die landbouwgebieden moet oplossen. Landbouw Centraal geeft 10-20 ...
help
List of names of woody plants and perennials = Naamlijst van houtige gewassen en vaste planten = Namensliste der Gehölze und Stauden = Listes de noms de plantes ligneuses et de plantes vivaces [Website]
Wageningen UR \ [ca. 2010]-
Website met een naamlijst van houtige gewassen en vaste planten in vier talen. De beide lijsten zijn door de ENA (European Nursery Association) erkend als de Europese standaard voor de naamgeving van boomkwekerijproducten. De naamlijst van vaste plan ...
help
Verslag Symposium KIGO Welzijn 12 januari 2010 Hogeschool VHL te Wageningen [Boek]
Beek, G. van \ Wageningen UR \ 2010
Verslag van de gehouden presentaties tijdens het Symposium Welzijn, Hogeschool Van Hall Larenstein, Wageningen met als thema paardenwelzijn.
help
Organic greenhouse horticulture in the Netherlands [Brochure]
Meijer, R. \ Wageningen UR \ 2010
In deze brochure informatie over totaal areaal van biologische glasgroenteteelt, de binnen- en buitenlandse markt ervan, de organisatie rond deze productgroep en de kennisontwikkeling rond energiegebruik, teeltsystemen, bodemvitaliteit, watergebruik, ...
help
Minder methaan door langer afrijpen maïs [Video]
Wageningen UR \ 2010
Door maïs langer af te laten rijpen is het mogelijk de methaanuitstoot te verlagen. Er komen wel wat vragen bij kijken: hoe zit het met de voeropname? Hoe zit het met de conservering? Wordt alle zetmeel wel opgenomen. Dat zijn vragen die onderzocht w ...
help
Strooisel en voer uit natuurterreinen : ervaringen en resultaten vanuit project "Verkenning melkveehouderij in combinatie met natuurterreinbeheer" [Boek]
Zijlstra, J. \ Evers, A. \ Wageningen UR \ 2010
De ervaringen van zeven Utrechtse melkveehouders en vier beheerders van natuurterreinen om melkveehouderij en terreinbeheer te combineren. Men heeft meer inzicht gekregen in de mogelijkheden van maaisel uit natuurterreinen. Voor de terreinbeheerders ...
help
Voetafdruk wijst biologische sector de weg \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Sukkel, W. \ Wageningen UR \ 2009
Biologische producten hebben een milieuvriendelijk imago. Maar dat is niet terecht als je een onbespoten kiwi laat invliegen uit Nieuw-Zeeland. Wijnand Sukkel van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving onderzoekt of het berekenen van voedselkilometers e ...
help
Fean wetter buorkje II : samenvattende rapportage praktijkproeven hoger zomerpeil Fries Veenweidegebied 2007-2008 [Boek]
Provincie Fryslân \ Wetterskip Fryslân \ Aequator Groen & Ruimte bv \ Wageningen UR \ E Kwadraat Advies \ 2009
De provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân zoeken naar een vorm van peilbeheer die de bodemdaling in het Friese veenweidegebied vertraagt, maar een sterke landbouw niet in de weg staat. De oplossing wordt gezocht in hoger zomerpeil. Daarbij is ’s zom ...
help
Wat is myiasis? [Brochure]
Schapenorganisaties \ Wageningen UR \ [ca. 2009]
Wat is myiasis? Hoe is myiasis tijdig te herkennen? Met tips voor preventie
help
Milieueffecten weidegang biologische zeugen [Brochure]
Ellen, H. \ Wageningen UR \ 2009
Bij weidegang in de biologische zeugenhouderij kunnen problemen ontstaan bij het verkrijgen van een milieuvergunning, omdat niet alle effecten bekend zijn. De emissies naar lucht, water en bodem zijn hierbij belangrijk. In dit bioKennisbericht bekijk ...
help
Benutting van najaarsgras [Brochure]
Eekeren, N. van \ Govaerts, W. \ Wit, J. de \ Wageningen UR \ 2009
Door weersomstandigheden is najaargras vaak moeilijk in te kuilen. Aan de andere kant bevat najaarsgras, door het hoger klaveraandeel, juist het eiwit wat de geiten in het rantsoen hard nodig hebben. Darm Verteerbaar Eiwit (DVE) is vaak een knelpunt ...
help
Denkend aan ... verduurzaming, productie en transitie 2008 [Boek]
Peet, G. van der \ Wageningen UR \ 2009
help
Preventie en bestrijding van slakken [Brochure]
Rozen, K. van \ Balen, D. van \ Holwerda, J. \ Wageningen UR \ 2009
Veel biologische telers proberen grondbewerking tegenwoordig tot een minimum te beperken. Dit is goed voor de bodemstructuur en het bodemleven. Maar minimale grondbewerking lijkt schade door slakken juist te bevorderen. Ook de brede inzet van groenbe ...
help
Ideale stal voor elk bedrijf anders [Brochure]
Noorduyn, L. \ Wageningen UR \ 2009
De beste stal bestaat niet, want die is voor iedere melkveehouder weer anders. Wel is veel te leren van anderen, vooral van wat er goed of juist fout ging bij de bouw en het gebruik van een nieuwe stal. Kijken en leren van anderen staat dan ook centr ...
help
Klimaatonderzoek Wageningen UR : projecten, onderzoekers en expertise [Boek]
Loon-Steensma, J.M. van \ Vellinga, P. \ Remme, R. \ Loon, J. van \ Eijsackers, H. \ Maas, J. \ Loos, F. \ Welie, F. van \ Wageningen UR \ cop. 2009
Klimaatverandering vormt niet alleen een bedreiging, maar ook een kans om dingen beter te doen dan tot nu toe. Het is een uitdaging om de Nederlandse kwetsbaarheid om te zetten in onze sterkte. Onze sterkte gaat om het klimaatbestendig en klimaatneut ...
help
Climate Research Wageningen UR : projects, researchers and expertise [Boek]
Loon-Steensma, J.M. van \ Vellinga, P. \ Remme, R. \ Loon, J. van \ Eijsackers, H. \ Maas, J. \ Loos, F. \ Welle, F. van \ Wageningen UR \ cop. 2009
Wageningen UR focuses not only on the global climate system but also on regional and local climate phenomena, taking both scientific and social aspects into account in an integral way. Wageningen UR wants to play an effective role in the transition t ...
help
Handboek melkveehouderij [Boek] - Ed. 2009
Remmelink, G. \ Middelkoop, J. van \ Ouweltjes, W. \ Wemmenhove, H. \ Wageningen UR \ cop. 2009
Het digitale Handboek Melkveehouderij geeft in 13 hoofdstukken informatie over de ontwikkelingen in de moderne melkveehouderij. Behandeld worden: 1. Bodem en water; 2. Bemesting; 3 Grasland en voedergewassen; 4. Agrarisch natuurbeheer; 5. Voederwinni ...
help
Overzicht zetmeelaardappelrassen 2010 [Poster]
Wijnholds, K.H. \ Wageningen UR \ 2009
Poster met een overzicht van zetmeel-aardappelrassen in 2010.
help
100% biologisch en zelfvoorzienend [Brochure]
Noorduyn, L. \ Louis Bolk Instituut \ Wageningen UR \ 2009
Hoe kun je in je bedrijf kringlopen zo goed mogelijk sluiten terwijl je financieel gezond blijft draaien? De deelnemers van de themagroep 100% biologisch van het bedrijfsnetwerk biologische landbouw hebben de afgelopen periode een antwoord proberen t ...
help
Nieuwe bemestingsnormen voor de biologische landbouw : naar 100% biologische meststoffen en grondgebonden veehouderij [Brochure]
Berg, C. ter \ Prins, U. \ Wageningen UR \ 2009
In de biologische landbouw willen we naar 100% biologische mest. In een ideale situatie zijn de mineralenkringlopen gesloten en wordt voorkomen dat ongewenste stoffen op biologische bedrijven terecht komen. De ‘Werkgroep 100% biologische meststoffen’ ...
help
Energetische landbouw: veelbelovend? [Brochure]
Kieft, H. \ Wageningen UR \ [ca. 2009]
Een aantal melkveehouders met een energetisch gebalanceerde bedrijfsvoering heeft de handen ineengeslagen en voert samen met Wageningen UR een verkenning uit. Deze verkenning vindt plaats in het netwerk ‘Energetische Kwaliteit Melk’ en richt zich op ...
help
Normen en economische waarderingen voor: de rentabiliteitsindex 2008 en het productiegetal 2009 vleesvarkenshouderij [Boek]
Productschappen Vee, Vlees en Eieren \ Wageningen UR \ [ca. 2009]
ASG berekent jaarlijks de waarderingsnormen voor de rentabiliteitsindex en het productiegetal. Deze indexen geven de vleesvarkenshouder een beeld van het financieel voor- of nadeel bij verbetering of verslechtering van de technische resultaten. De va ...
help
Normen en economische waarderingen voor: de rentabiliteitsindex 2008 en het productiegetal 2009 zeugenhouderij [Boek]
Productschappen Vee, Vlees en Eieren \ Wageningen UR \ [ca. 2009]
De rentabiliteitsindex en het productiegetal geven een toegevoegde waarde aan het administratieprogramma voor de varkenshouder. Met behulp hiervan is het financiële voor- of nadeel te berekenen, wanneer bijvoorbeeld een verhoging van het aantal leven ...
help
Kredietcrisis en agrosector, situatie begin maart 2009 [Boek]
Wageningen UR \ 2009
Deze notitie van LEI Wageningen UR geeft een beeld van de situatie in de agrosector in samenhang met de kredietcrisis. Met name is in beschouwing genomen de ontwikkeling op markten en van prijzen van producten. Op basis hiervan wordt per sector een b ...
help
Bio-energy research at Wageningen University and Research Centre [Poster]
Wageningen UR \ 2009
Poster met een overzicht van onderzoek naar bio-energie bij Wageningen University en Research Centre.
help
Kennis voor de beleidsagenda : dinsdag 12 mei 2009 : Wageningen UR presenteert aansprekende resultaten kennisbasisonderzoek 2008 aan LNV [Boek]
Opdam, P. \ Pérez-Soba, M. \ Groot, D. de \ Vellinga, P. \ Loon, J. van \ Backus, G. \ Visser, C. de \ Zondervan, C. \ Geest, L. van de \ Maassen, K. \ Nielen, M. \ Tacken, G. \ Voet, H. van der \ Vollebrecht, M. \ Poppe, K.J. \ Seventer, E. van \ Kropff, M. ` \ Bakema, F. \ Hogendorf, S. \ Wageningen UR \ 2009
Verzameling presentaties van resultaten uit de bijeenkomsten over het kennisbasisonderzoek
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.