help
Standpunt AOC Raad over de positie van het groene onderwijs [Boek]
AOC Raad \ 2015
Onlangs heeft de Tweede Kamer de motie van Van Meenen en Dik-Faber aangenomen, waarin de regering wordt opgeroepen het groene onderwijs over te hevelen naar het ministerie van OCW. Gezien de vele reacties die dit teweeg heeft gebracht en de vragen di ...
help
Kies Kleur in Groen : culturele diversiteit in een internationale groene context : actieplan [Boek]
AOC Raad \ [ca. 2014]
Kies Kleur in Groen is een gemeenschappelijk actieplan van de AOC’s, Aequor en Stoas Hogeschool en richt zich op de versterking van culturele diversiteit binnen de instellingen in een internationale groene context. Het is belangrijk dat het groene on ...
help
Maatschappelijke stage in het groen : praktijkvoorbeelden van maatschappelijke stages in het vmbo-groen [Boek]
Kuggeleijn, M. \ AOC Raad \ [ca. 2014]
De maatschappelijke stage geeft jongeren de kans een belangrijke kant van onze samenleving te ontdekken en daarvan te leren. De groene sector biedt uitstekende mogelijkheden voor maatschappelijke stages. Niet alleen voor jongeren die een groene oplei ...
help
Kennis van Wageningen UR bestemd voor AOC-onderwijs - Lespakket geïntegreerde gewasbescherming [Boek]
Wageningen UR \ AOC Raad \ cop. 2012
Dit lespakket bestaat uit presentaties, artikelen, filmpjes, een quiz en ander informatiemateriaal. Zo is er informatiemateriaal uit het afgesloten projecten ‘Telen met toekomst opgenomen. In dit project zijn teeltmethoden ontwikkeld die zorgen voor ...
help
Kennis van Wageningen UR bestemd voor AOC-onderwijs - Lespakket Duurzaam Onkruidbeheer op verhardingen (DOB) [Boek]
Plant Research International \ Wageningen UR \ AOC Raad \ 2012
Lespakket over duurzaam onkruidbeheer op verhardingen (DOB). Op de cd staan lesmodules over duurzaam onkruidbeheer, het registeren van middelgebruik, certificering onkruidbeheer en onkruidbestrijdingstechnieken op verhardingen. Het lespakket is samen ...
help
Kennis van Wageningen UR bestemd voor AOC-onderwijs - Lespakket attentie: gewasresistentie! [Boek]
Wageningen UR \ Plant Research International \ AOC Raad \ cop. 2010
Binnen de succesvolle samenwerking tussen het cursusonderwijs van de AOC’s en het agrarische onderzoek van Wageningen UR is een nieuw lespakket samengesteld ten behoeve van het dag- en cursusonderwijs gewasbescherming (licentie verlengingsbijeenkomst ...
help
Kennis van Wageningen UR bestemd voor AOC-onderwijs - Lespakket gezond in de grond [Boek]
Wageningen UR \ Plant Research International \ AOC Raad \ cop. 2010
help
Toetsplaza [Website]
AOC Raad \ [ca. 2009]
Toetsplaza gaat over de landelijke toetsservice omgeving van het groene onderwijs. Met achtergrondinformatie, good practices, tips en trucs en handleidingen voor het gebruik van toetsplaza binnen de school
help
Projectleidersplatform en themamiddag 'plan van aanpak', 17-12-2007 [Presentatie]
AOC Raad \ 2007
Een presentatie van de AOC Raad over Projectleidersplatform van stimuleringsprogramma ‘Het Groene Leertraject’ en Themamiddag ‘Plan van aanpak’. Deze presentatie is de inleiding voor de themadag van 17 december 2007. Tijdens deze dag staat de ontwikk ...
help
Kennis van Wageningen UR bestemd voor AOC-onderwijs - Lespakket natuurlijke vijanden [Boek]
Wageningen UR \ AOC Raad \ cop. 2007
help
Actieplan examinering 2006-2007 : een overzicht van het eerste jaar, actieplan examinering [Boek]
AOC Raad \ 2007
In november 2006 hebben de AOC’s naar aanleiding van de teleurstellende bevindingen van KCE en op verzoek van LNV de handen ineen geslagen. Met het Actieplan Examinering werden vijf actiepunten geformuleerd. De ambitie: de kwaliteit van de examinerin ...
help
Het groen leertraject : herontwerp examenprogramma VMBO-groen [Boek]
AOC Raad \ [2005]
Presentatie door de AOC (Agrarische Opleidings Centra) Raad over herontwerp van het examenprogramma VMBO-groen. Het onderwijs in de groene beroepskolom moet meer competentiegericht worden ingevuld om daarmee tegemoet te komen aan de behoeften van de ...
help
Visie op examinering [Boek]
Bve Raad \ AOC Raad \ 2005
De Bve Raad (Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie) en de AOC Raad(Agrarische Opleidings Centra) willen met deze notitie hun visie op examinering uitdragen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de beide organisaties in een open dialoog met releva ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.