help
Fysische scheidingstechnieken voor reiniging van baggerspecie : eindrapport [Boek]
DHV Raadgevend Ingenieursbureau \ 1998
help
Verwerking van baggerspecie in grondreinigingsinstallaties [Boek]
DHV Raadgevend Ingenieursbureau \ 1998
help
Prioritering van herstelmaatregelen voor de functiewateren in de provincie Friesland : eindrapport [Boek]
DHV Raadgevend Ingenieursbureau \ 1997
help
Karakterisatieproeven voor baggerspecie [Boek]
DHV Raadgevend Ingenieursbureau \ 1997
help
Bedrijfstakonderzoek stankbestrijding op RWZI's : handleiding voor het vaststellen van geuremissies bij RWZI's [Boek] - 2e ed.
Pinksterboer, E.E.P. \ Romer, P. \ DHV Raadgevend Ingenieursbureau \ 1996
help
Wvo-heffingen voor de landbouw : verkenning van de praktische mogelijkheden [Boek]
Landbouw-Economisch Instituut \ DHV Raadgevend Ingenieursbureau \ 1996
help
Noord-Brabantse waterkwaliteitsbeheerders : Waterschap de Aa, Waterschap de Dommel, Waterschap de Maaskant, Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch, Hoogheemraadschap van West-Brabant : handleiding ontwerp randvoorzieningen 2, 1995 [Boek]
DHV Raadgevend Ingenieursbureau \ 1995
Voor het goed ontwerpen en beoordelen van randvoorzieningen volgens de laatste methodieken is een herziening van de handleiding (Handleiding voor het ontwerpen van bergbezinkvoorzieningen) noodzakelijk. Daartoe is op 8 mei 1995 opdracht verleend aan ...
help
Protocol nulsituatie - bodemonderzoek : Besluit opslaan in ondergrondse tanks [Boek]
Nieuwkoop, J.A.W. \ Schouten, A. \ DHV Raadgevend Ingenieursbureau \ 1995
help
Herstelplan Naardermeer [Boek]
Broodbakker, N.W. \ DHV Raadgevend Ingenieursbureau \ 1993
Terrein Natuurmonumenten
help
Studie naar de kosten verbonden aan de reductie van de vuilemissie van verschillend gedimensioneerde afvalwatersystemen : samenvattend rapport [Boek]
DHV Raadgevend Ingenieursbureau \ 1993
In het voorliggende rapport worden de resultaten samengevat van een studie naar de kosten verbonden aan de reductie van de vuilemissie van verschillend gedimensioneerde afvalwatersystemen. In de studie is het effect op kosten en milieurendement nageg ...
help
De mogelijkheid van regulerende heffingen voor de vermindering van het mineralenoverschot van de Nederlandse landbouw [Boek]
Vos, J.B. \ Leopold, J.H. \ Sterk, H.J. \ DHV Raadgevend Ingenieursbureau \ 1992
help
Provincie Friesland - Rijks Planologische Dienst : voorbeeldplan Friese polders rond : werkdocument [Boek]
Fiselier, J.L. \ DHV Raadgevend Ingenieursbureau \ 1992
help
Desktop publishing en remote sensing [Boek]
DHV Raadgevend Ingenieursbureau \ 1992
help
Ontwikkelingsvisie voor natuurvriendelijke oevers in het Noordzeekanaal-complex [Boek]
DHV Raadgevend Ingenieursbureau \ 1992
help
De chemische kwaliteit van de Nederlandse heide [Boek]
DHV Raadgevend Ingenieursbureau \ 1991
help
Interpretatie en identificatie van gebruiksmogelijkheden van NOAA - AVHRR satellietopnamen in het beheer en onderzoek van het IJsselmeergebied [Boek]
Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater \ DHV Raadgevend Ingenieursbureau \ Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut \ 1991
help
Kokkelsector Zevibel : relatie tussen kokkelvisserij en het ecologisch functioneren van de Waddenzee, Voordelta en Oosterschelde [Boek]
DHV Raadgevend Ingenieursbureau \ 1991
help
Maten in het bouwbesluit : bepalingsmethoden voor inhoud, oppervlakte en afmetingen [Boek]
DHV Raadgevend Ingenieursbureau \ 1990
help
Gedifferentieerd tariefsysteem afvalinzameling [Boek]
DHV Raadgevend Ingenieursbureau \ 1989
help
Improvement of classification results from satellite imagery to update and differentiate landuse classes on topographic maps [Boek]
National Aerospace Laboratory NLR \ DHV Raadgevend Ingenieursbureau \ 1989
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.