help
Bodembiodiversiteit in de praktijk [Boek]
DLV Plant \ Louis Bolk Instituut \ HLB \ 2014
help
Groenbemesters: vriend of vijand? [Brochure]
DLV Plant \ 2013
Groenbemesting wordt steeds vaker ingezet in het teeltplan om de structuur te verbeteren en het organische stofgehalte van de bodem te verhogen. Dit om verlies van mineralen te beperken en om grondgebonden ziektes en plagen te reduceren. Groenbemeste ...
help
Teelthandleiding framboos [Boek]
DLV Plant \ [ca. 2013]
Teelthandleiding voor framboos. Aan bod komen de teelt in de kas en de verlate teelt framboos.
help
Aaltjeswaardplantschema [Boek]
DLV Plant \ Praktijkonderzoek Plant & Omgeving \ HLB \ cop. 2012
In elk bouwplan komen aaltjes voor. Als de aaltjessoorten bekend zijn, is het aaltjeswaardplantschema een handig hulpmiddel om de ideale gewaskeuze en gewasvolgorde te bepalen.
help
Onderzoek naar taksterfte in coniferen : eindrapportage 2008-2011 [Boek]
DLV Plant \ [ca. 2012]
Taksterfte veroorzaakt al jaren een probleem in de coniferenteelt. De naalden en schubben verkleuren bruin. Taksterfte vermindert de sierwaarde van het eindproduct en leidt tot uitval bij de kweker. In 2008 en 2009 heeft DLV Plant onderzoek gedaan na ...
help
Beheersing wortelknobbelaaltjes : hoe knobbelvrij te telen in de akkerbouw, vollegrondsgroententeelt, vaste plantenteelt en de bloembollenteelt? [Brochure]
DLV Plant \ PPO-AGV \ cop. 2011
Wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.) kunnen in akkerbouwgewassen, vollegrondsgroenten, vaste planten en bloembollengewassen zowel de opbrengst verlagen als kwaliteitsschade veroorzaken. Bovendien kunnen sommige soorten zich eenvoudig verspreiden v ...
help
Beheersing van aardappelmoeheid in de akkerbouw [Boek]
Bouwkamp, T.F. \ DLV Plant \ nVWA Divisie Plant en NAK \ cop. 2011
Deze brochure van het Actieplan Aaltjesbeheersing geeft informatie over de achtergronden, regelgeving, bemonstering, bestrijding en beheersing van aardappelcysteaaltjes. Met praktische voorbeelden worden maatregelen toegelicht om aardappelmoeheid te ...
help
Schoon & middelenvrij in de paddenstoelenteelt [Boek]
DLV Plant \ 2011
Het project Schoon & Chemischmiddelenvrij, ontstaan vanuit het Masterplan Gewasbescherming uit 2007, had tot doel de telers en toeleveranciers van paddenstoelen te informeren over de mogelijkheden om middelenvrij te telen. Daarnaast werden ze geïnfor ...
help
Wildschade [Presentatie]
DLV Plant \ [ca. 2011]
Informatieve presentatie over wildschades. Het bestaan van het Faunafonds, de bejaagbare diersoorten en de jachtperiodes. De vrijgestelde dieren (hetzij landelijk, hetzij provinciaal). Foto's van vraat aan gewassen.
help
Luis- en virusbestrijding in pootaardappelen : het komen tot een optimale wijze van bestrijding [Boek]
Russchen, H.J. \ DLV Plant \ 2011
In opdracht van het Productschap Akkerbouw heeft DLV Plant in 2009 en 2010 proefveldonderzoek op 4 locaties uitgevoerd. Het doel van dit project is om te komen tot een optimale luis- virusbestrijding in pootaardappelen. De inzet van minerale olie is ...
help
Aaltjesmanagement in de akkerbouw [Boek]
DLV Plant \ PPO-AGV \ 2010
Deze brochure bevat de meest recente kennis en informatie over aaltjesherkenning en maatregelen voor aaltjesbeheersing. Leeswijzer Het herkennen van aaltjes is het begin van aaltjesbeheersing. In hoofdstuk 2 worden daarom de belangrijkste aaltjes in ...
help
Demodag innovaties aardbeien [Boek]
DLV Plant \ LTO Groeiservice \ ZLTO \ 2009
In opdracht van de Landelijke gewascommissie Aardbei van LTO Groeiservice heeft DLV Plant op 28 augustus 2008 een “Demodag Innovaties Aardbeien” georganiseerd in samenwerking met LTO Groeiservice en ZLTO. De demodag is mede mogelijk gemaakt met finan ...
help
Onderzoek naar geïntegreerde aanpak van boterbloemluis Aulacorthum solani : fase 1, 2a en 2b [Boek]
DLV Plant \ 2009
De boterbloemluis vormt al jaren een struikelblok in de geïntegreerde teelt van diverse sierteeltgewassen. Voornamelijk in het gewas Begonia weerhoudt de boterbloemluis de geïntegreerde teelt.
help
Watervoorziening snijhortensia gerelateerd aan ontwikkelingsstadium : onderzoek naar de optimale watervoorziening en waterbehoefte [Boek]
Dijkstra, T. \ Verberkt, H. \ DLV Plant \ 2009
In de teelt van snijhortensia speelt dagelijks de discussie over het watergeven. Het gaat dan om de invloed die de watergift heeft op de ontwikkeling van het gewas, de manier om de potten egaal vochtig te krijgen, het voorkomen van calamiteiten etc. ...
help
Groeibeheersing Ilex verticillata [Boek]
Meij, J. van der \ DLV Plant \ 2009
Het remmiddel Alar is nog slechts toegelaten onder glas. Kwekers van Ilex verticillata zijn daarom dringend op zoek naar een alternatief. Indien gedurende het tweede jaar van de teelt van Ilex verticillata geen groeiremmer wordt gebruikt, lopen de zi ...
help
Residubeheersing in andijvie : verzamelen residugegevens [Boek]
DLV Plant \ 2009
Vanwege de eisen die afzetkanalen hebben betreffende het residu op groente- en fruit producten, is er op een vollegrondsgroentebedrijf een project uitgevoerd, waardoor er inzicht is verkregen in het aanwezig zijn van residu door het volgen van een be ...
help
Wildschade [Brochure]
Hamont, J. van \ DLV Plant \ 2009
Wildschade is niet specifiek iets dat voorkomt in de biologische landbouw. Alle boeren en tuinders hebben hiermee te maken. Wild kan voor fikse problemen zorgen. Daarom is het belangrijk om preventieve maatregelen te treffen om schade te voorkomen of ...
help
Plantsensoren en modellering de volgende stap in optimalisatie van de bedrijfsvoering chrysant [Boek]
Roelofs, T. \ Veld, P. de \ Corsten, R. \ Verberkt, H. \ DLV Plant \ [2009]
Ontwikkelen en implementatie van een verbeterd teeltsturingssysteem op basis van groeimodellen die momentane input krijgen vanuit sensoren t.a.v. gewasgroei en gewasontwikkeling.
help
Stikstof meettechnieken in de aardbeienteelt [Boek]
DLV Plant \ 2009
In een consultancy opdracht van het Productschap Tuinbouw is door DLV Plant in 2009 een inventarisatie gemaakt naar alle beschikbare Stikstof-meettechnieken in de land- en tuinbouw die bruikbaar zijn in de teelt van aardbei. De groei en productie van ...
help
Residubeheersing in bleekselderij : verzamelen residugegevens [Boek]
DLV Plant \ 2009
Vanwege de eisen die afzetkanalen hebben betreffende het residu op groente- en fruit producten, is er op een vollegrondsgroentebedrijf een project uitgevoerd, waardoor er inzicht is verkregen in het aanwezig zijn van residu, door het volgen van een b ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.