Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 81

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: corporatie/naam==Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Water Act [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2010
De Nederlandse Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Ook levert deze wet een bijdrage aan kabinetsdoelstellingen, zoals vermindering van regels, vergun ...
help
Werk aan de delta : investeren in een veilig en aantrekkelijk Nederland, nu en morgen : Deltaprogramma 2011 [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit \ Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer \ 2010
Op Prinsjesdag heeft de (demissionair) minister van Verkeer en Waterstaat het Nationaal Deltaprogramma aangeboden aan de Tweede Kamer. Het belangrijkste doel van dat eerste Deltaprogramma is: ons land nu en in de toekomst beschermen tegen hoog water ...
help
Nota van Antwoord : beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2010-2015 [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2009
Het BPRW is het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren. Het beslaat de periode 2010-2015 en is opgesteld door Rijkswaterstaat. Het BPRW optimaliseert het beheer & onderhoud van de rijkswateren op basis van het beleid uit het Nationaal Waterpla ...
help
Programma rijkswateren 2010-2015 :uitwerking waterbeheer 21e eeuw, Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 : beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2010-2015 [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2009
Dit is het Programma Rijkswateren, onderdeel van het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW) 2010-2015 met daarin de uitwerking van de beleidsprogramma’s Waterbeheer 21e eeuw (WB21), de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000 ...
help
De Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) : hoofdlijnen van de watervergunning en de omgevingsvergunning [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ Ministerie van VROM \ 2009
Om te kunnen voldoen aan de eisen die het waterbeheer van de toekomst aan ons land stelt, wordt een nieuwe, integrale Waterwet voorbereid. Als ‘raamwet’ regelt de Waterwet echter niet alles: in het Waterbesluit (een algemene maatregel van bestuur), d ...
help
Stroomgebiedbeheerplan Maas [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2008
De Kaderrichtlijn Water heeft tot doel de oppervlaktewateren –waaronder ook overgangswater en kustwater- en het grondwater in de Europese Unie te beschermen en te verbeteren en het duurzaam gebruik van water te bevorderen. De doelstellingen van de KR ...
help
Stroomgebiedbeheerplan Rijndelta [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2008
De Kaderrichtlijn Water heeft tot doel de oppervlaktewateren –waaronder ook overgangswater en kustwater- en het grondwater in de Europese Unie te beschermen en te verbeteren en het duurzaam gebruik van water te bevorderen. De doelstellingen van de KR ...
help
Stroomgebiedbeheerplan Eems [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2008
De Kaderrichtlijn Water heeft tot doel de oppervlaktewateren – waaronder ook overgangswater en kustwater - en het grondwater in de Europese Unie te beschermen en te verbeteren en het duurzaam gebruik van water te bevorderen. De doelstellingen van de ...
help
Stroomgebiedbeheerplan Schelde [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2008
De Kaderrichtlijn Water heeft tot doel de oppervlaktewateren –waaronder ook overgangswater en kustwater- en het grondwater in de Europese Unie te beschermen en te verbeteren en het duurzaam gebruik van water te bevorderen. De doelstellingen van de KR ...
help
Zijn wij het eens? : externe versie uitvoeringsprogramma gecoördineerde inspraak op de Kaderrichtlijn Water [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2008
Om de inspraak te stroomlijnen te maken is een gezamenlijke planning en werkwijze uitgewerkt in het ‘Uitvoeringsprogramma KRW Inspraak dat op 3 oktober door het Landelijk Bestuur Overleg Water (LBOW) is vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma beoogt de ...
help
De Waterwet en waterbodems [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ Pauw Sanders Zeilstra Van Spaendonck \ 2008
Met het inwerkingtreden van de Waterwet gaat er voor handelingen in of aan de waterbodem veel veranderen. De regulering van het beheer van de waterbodem wordt namelijk een integraal onderdeel van het watersysteembeheer. Een integrale benadering betek ...
help
Schoon, mooi en veilig water: ook uw belang [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2008
Deze inspraakwijzer informeert u over de mogelijkheid uw mening te geven over de nieuwe waterplannen van de overheid. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft zes ontwerpplannen voor schoner, mooier en veiliger water opgesteld: • het Nationaal ...
help
Mobiliteit en water : nu denken over morgen : strategische Kennis- en Innovatieagenda [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2008
Met iconen als de Deltawerken en de Afsluitdijk heeft Nederland bewezen toonaangevend te kunnen zijn in innovatie. Sindsdien zijn de uitdagingen voor het omgaan met water, maar ook op het gebied van mobiliteit, er bepaald niet minder op geworden. Het ...
help
Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 : ontwerp : werken aan een robuust watersysteem [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2008
Het plan beschrijft het beheer van de rijkswateren voor de periode 2010-2015. Rijkswaterstaat voert het beheer uit. Het BPRW is opgesteld binnen de kaders van Europese richtlijnen, nationale wetgeving en nationaal beleid. Onderdeel van het BPRW is ee ...
help
Programma IJsselmeergebied Waterbeheer 21e eeuw, Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 : Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 – ontwerp [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2008
Dit Programma gaat over het IJsselmeer, Markermeer, Ketelmeer en de randmeren rond de Flevopolders. Rijkswaterstaat streeft naar een IJsselmeergebied waarin de veiligheid tegen overstromingen als topprioriteit is gegarandeerd, de zoetwatervoorziening ...
help
Programma Noordzeekustzone, Waddenzee en Eems-Dollard : Waterbeheer 21e eeuw, Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 : Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 – ontwerp [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2008
In dit Programma zijn voor het watersysteem Noordzeekustzone, Waddenzee en Eems-Dollard de doelen en maatregelen opgenomen die voortvloeien uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000 (N2000)
help
Programma Rivieren en Kanalen : Waterbeheer 21e eeuw, Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 : Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 - ontwerp [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2008
Dit is het Programma Rivieren en Kanalen, onderdeel van het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW) 2010-2015. Dit Programma gaat over de Nederlandse rivieren en kanalen die in beheer zijn van Rijkswaterstaat. Deze wateren liggen in de s ...
help
Programma Zuidwestelijke Delta : Waterbeheer 21e eeuw, Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 : Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 – ontwerp [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2008
Het Programma toetst de rijkswateren aan de chemische en ecologische milieukwaliteitseisen uit het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (Bkmw) en geeft aan welke maatregelen zullen worden genomen om daaraan te kunnen voldoen. Dit uiteraard in ...
help
De Waterwet in het kort [Brochure]Helpdesk Water voor details, achtergronden en recente ontwikkelingen van de Waterwet
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ Pauw Sanders Zeilstra Van Spaendonck \ 2008
Het ministerie van V&W heeft een infoblad opgesteld over de nieuwe Waterwet, die naar verwachting in de tweede helft van 2009 in werking treedt: 'De Waterwet in het kort'
help
Nieuwe normen waterbodems : normen voor verspreiden en toepassen op bodem onder oppervlaktewater [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ RIVM \ 2008
Dit rapport beschrijft de beleidsmatige argumentatie en de technische onderbouwing voor nieuwe normen voor waterbodems. Belangrijk is dat er onderscheid is gemaakt tussen toepassen en verspreiden. Het nuttig hergebruik van grond en bagger wordt gereg ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.