help
Concept - rapport betreffende ruilverkaveling van gronden in de gemeenten Assen, Beilen en Rolde, genaamd Hooghalen (ca 1875 ha) [Boek]
Nederland. Ministerie van Landbouw en Visserij \ [1999]
help
Symposium PPS in 't groen, 13 april 1994, Grand Hotel Krasnapolsky te Amsterdam [Congresverslag]
Nederland. Ministerie van Landbouw en Visserij \ Nederland. Ministerie van Landbouw en Visserij \ 1994
Congres LNV over publiek private samenwerking
help
Plan van aanpak onderzoek biologische landbouw [Boek]
Nederland. Ministerie van Landbouw en Visserij \ 1993
In this report it is outlined which research policy the Department of Agriculture, Nature Management and Fisheries will carry out in The netherlands
help
Mest- en ammoniakbeleid derde fase : notitie [Boek]
Nederland. Ministerie van Landbouw en Visserij \ 1993
help
Emancipatiebeleid landbouw [Boek]
Nederland. Ministerie van Landbouw en Visserij \ 1992
help
Notitie bos en water : achtergronddocument bij de evaluatie meerjarenplan bosbouw [Boek]
Nederland. Ministerie van Landbouw en Visserij \ 1992
help
Nota landschap : Regeringsbeslissing visie landschap [Boek]
Nederland. Ministerie van Landbouw en Visserij \ 1992
help
Advies openluchtrecreatie landinrichtingsproject Drachten [Boek]
Nederland. Ministerie van Landbouw en Visserij \ 1992
Beheersplan LNV
help
LAC-signaalwaardenrapport : signaalwaarden voor het gehalte van milieukritische stoffen in de bodem met het oog op landbouwkundige gebruiksmogelijkheden van verontreinigde gronden [Boek]
Smilde, K.W. \ Nederland. Ministerie van Landbouw en Visserij \ 1991
Het rapport vormt voor de landbouw een belangrijke aanvulling op de vele publicaties die verschijnen over bodemverontreiniging en de gevolgen voor het milieu. In slechts enkele publicaties wordt aandacht geschonken aan de gevolgen van verontreinigde ...
help
Kiezen voor recreatie : beleidsnota openluchtrecratie 1991 - 2010 : beleidsvoornemen [Boek]
Nederland. Ministerie van Landbouw en Visserij \ 1991
help
Beheerbeleid openluchtrecreatievoorzieningen [Boek]
Nederland. Ministerie van Landbouw en Visserij \ 1990
In deze notitie wordt de visie van het rijk beschreven op het beheer van openluchtrecreatievoorzieningen die gerealiseerd zijn met rijkssubsidies en die onder beheer zijn bij andere overheden. Met handhaving van de bestaande uitgangspunten (vrije en ...
help
Evaluatie mestbeleid [Boek]
Nederland. Ministerie van Landbouw en Visserij \ 1990
help
Startnotitie milieu-effectrapportage : voor delen van het Structuurschema landbouw, natuur en openluchtrecreatie [Boek]
Nederland. Ministerie van Landbouw en Visserij \ Nederland. Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening \ 1990
Bespreking van de aard van voorgenomen besluiten, waarvoor de verplichting geldt een milieu-effectrapport op te stellen, van mogelijke milieu-effecten, die daarmee samenhangen, en van mogelijke alternatieve beslissingen. Daarnaast wordt aangegeven we ...
help
Structuurnota landbouw : regeringsbeslissing [Boek]
Nederland. Ministerie van Landbouw en Visserij \ 1990
LNV beleid
help
Recreatiedeeladvies herinrichting Achtkarspelen [Boek]
Nederland. Ministerie van Landbouw en Visserij \ 1990
Beheersplan LNV
help
Advies openluchtrecreatie landinrichtingsproject Land van Maas en Waal [Boek]
Nederland. Ministerie van Landbouw en Visserij \ 1990
Beheersplan LNV
help
Meerjarenprogramma natuur en landschap\Zitting Tweede Kamer der Staten-Generaal : vergaderjaar... [Tijdschrift]
Nederland. Ministerie van Landbouw en Visserij \ 1990-
Meerjarenprogramma's.
help
Nationaal milieubeleidsplan (NMP) [Boek]
Nederland. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer \ Nederland. Ministerie van Economische Zaken \ Nederland. Ministerie van Landbouw en Visserij \ 1989
Dit NMP bevat de strategie voor het milieubeleid voor de middellange termijn, gericht op het bereiken van een duurzame ontwikkeling. Deze strategie is gebaseerd op de bevindingen van de Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling, neergelegd in het i ...
help
Milieucriteria ten aanzien van stoffen ter bescherming van bodem en grondwater [Boek]
Nederland. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer \ Nederland. Ministerie van Landbouw en Visserij \ 1989
help
Structuurnota landbouw : beleidsvoornemen [Boek]
Nederland. Ministerie van Landbouw en Visserij \ 1989
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.