Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 20

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: corporatie/naam==Planbureau voor de Leefomgeving
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Aanpassen aan klimaatverandering : kwetsbaarheden zien, kansen grijpen [Boek] - Tweede editie (april 2014)
Oostenbrugge, R. van \ Knoop, J. \ Muilwijk, H. \ Vonk, M. \ Ligtvoet, W. \ Döpp, S. \ Planbureau voor de Leefomgeving \ 2014
Het Nederlandse kabinet wil in de eerste helft van 2016 een Nationale Adaptatie Strategie uitbrengen. Het PBL is gevraagd om de kennis over de mogelijke effecten van klimaatverandering bijeen te brengen en aangrijpingspunten hiervoor aan te dragen. E ...
help
Naar een schone economie in 2050: routes verkend : hoe Nederland klimaatneutraal kan worden [Boek]
Planbureau voor de Leefomgeving \ Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland \ Simone Langeweg Tekst- en Communicatieadvies \ cop. 2011
Nederland kan in 2050 80 procent minder broeikasgassen uitstoten. Daarvoor is het nodig nu al in te zetten op een mix van 4 elementen: energiebesparing, biomassa, CO2-afvang en opslag, en schone elektriciteit. Dat staat in het vandaag verschenen rapp ...
help
Een delta in beweging : bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland [Boek]
Ligtvoet, W. \ Gerwen, O.-J. van \ Planbureau voor de Leefomgeving \ cop. 2011
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is in 2008 door het toenmalige ministerie van VROM verzocht om een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden voor een klimaatbestendige ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. In 2009 heeft het PBL een ee ...
help
Balans van de leefomgeving ... [Serie]
Planbureau voor de Leefomgeving \ 2010-
help
Kennismarkt 27 april 2010 : van onderbouwend onderzoek Wageningen UR naar producten Planbureau voor de Leefomgeving [Boek]
Wageningen Universiteit en Research Centrum \ Planbureau voor de Leefomgeving \ 2010
Dit werkdocument bevat 34 bijdragen van Alterra, LEI m.b.t. Planbureau
help
Voedsel, biodiversiteit en klimaatverandering : mondiale opgaven en nationaal beleid [Boek]
Westhoek, H.J. \ Berg, M. van den \ Opdam, S. \ Planbureau voor de Leefomgeving \ cop. 2010
De zekerheid van de voedselvoorziening, het behoud van de biodiversiteit en de beperking van de klimaatverandering zijn drie belangrijke mondiale opgaven. Er bestaan diverse verbanden tussen deze drie opgaven. Dit levert dilemma’s op voor beleid en p ...
help
Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening : eerste resultaten [Boek]
Buitelaar, E. \ Planbureau voor de Leefomgeving \ cop. 2010
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) evalueert de werking van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die in 2008 in werking is getreden. De evaluatieperiode beslaat de eerste vijf jaar na inwerkingtreding van de wet, dat wil zeggen de periode 2008-20 ...
help
Bedrijvigheid en leefbaarheid in stedelijke woonwijken [Boek]
Raspe, O. \ Noorman, N. \ Planbureau voor de Leefomgeving \ cop. 2010
Leefbaarheidsproblemen in stedelijke woonwijken, zoals overlast, verloedering, inbraken en leegstand van winkelpanden leiden ertoe dat bedrijven eerder uit deze wijken vertrekken, minder overlevingskansen hebben en worden geremd in hun groeimogelijkh ...
help
Monitor Nota Ruimte 2010 [Boek]
Planbureau voor de Leefomgeving \ Centraal Bureau voor de Statistiek \ Wageningen Universiteit en Researchcentrum \ 2010
De 'Monitor' schetst aan de hand van zeventig indicatoren een beeld van Nederland op ruimtelijk gebied, en geeft een overzicht van de periode 2000-2008. De indicatoren van de Monitor Nota Ruimte zijn onderverdeeld in twee groepen thema’s. Deze komen ...
help
De toekomst van bedrijventerreinen: van uitbreiding naar herstructurering [Boek]
Renes, G. \ Weterings, A. \ Gordijn, H. \ Langeweg, S. \ Planbureau voor de Leefomgeving \ cop. 2009
Het beleid voor bedrijventerreinen behoeft aanpassing. Gemeenten moeten veel meer op regionaal niveau de terreinen gaan plannen, programmeren en herstructureren. Nu zijn zij bij het aanbieden van ruimte voor bedrijven vooral gericht op het aanleggen ...
help
Werkprogramma 2010 [Boek]
Planbureau voor de Leefomgeving \ 2009
In dit Werkprogramma 2010 schetst het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de activiteiten die het in 2010 wil uitvoeren en de belangrijkste producten die het in 2010 zal uitbrengen. Naast deze evaluaties en verkenningen wil het PBL ook aandacht sch ...
help
Effecten van de kredietcrisis op klimaat- en energiebeleid [Boek]
Centraal Planbureau \ Planbureau voor de Leefomgeving \ 2009
Op verzoek van de minister van VROM, naar aanleiding van haar toezegging tijdens het kameroverleg over het beleidsprogramma Schoon en Zuinig van begin november 2008, hebben CPB (Centraal Planbureau) en PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) op hoofdli ...
help
A territorial impact assessment of territorial cohesion for the Netherlands [Boek]
Evers, D. \ Planbureau voor de Leefomgeving \ cop. 2009
In the Lisbon Treaty of the European Union, ‘territorial cohesion’ is going to be adopted as a new objective of the European Union in addition to social and economic cohesion. This means that once this treaty is ratified, the European Commission will ...
help
Wegen naar een klimaatbestendig Nederland [Boek]
Dorland, R. van \ Takken, W. \ Vliet, A.J.H. van \ Verhagen, A. \ Vos, C. \ Planbureau voor de Leefomgeving \ 2009
Ook Nederland heeft te maken met de gevolgen van klimaatverandering, zowel in positieve als in negatieve zin. Over negatieve gevolgen als temperatuurstijging, weersextremen, toename van de rivierafvoeren en een zeespiegelstijging voor de kust wordt v ...
help
Veroudering en herstructurering op bedrijventerreinen : een verkenning [Boek]
Traa, M. \ Knoben, J. \ Planbureau voor de Leefomgeving \ cop. 2009
Hoe betrouwbaar zijn de beschikbare gegevens over veroudering en herstructurering van bedrijventerreinen? Welke mogelijkheden zijn er om de verouderde terreinen her te gebruiken voor grootschalige logistiek en woningbouw? En hoe groot is de extra her ...
help
Compendium voor de leefomgeving [Website]
Planbureau voor de Leefomgeving \ Centraal Bureau voor de Statistiek \ Wageningen UR \ 2009
Het Compendium voor de Leefomgeving is een website met feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte in Nederland. Het is een uitgave het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Wageningen Universiteit ...
help
Kwaliteit voor later : ex ante evaluatie kaderrichtlijn water [Boek]
Ligtvoet, W. \ Cleij, P. \ Planbureau voor de Leefomgeving \ cop. 2008
Als belangrijke stap binnen het kaderrichtlijn-water-gebeuren zullen eind 2008 de zogeheten concept stroomgebiedbeheerplannen worden gepubliceerd; eind 2009 volgen de definitieve stroomgebiedbeheerplannen. Hoewel het besluitvormingsproces in de regio ...
help
Natuurcompensatie in de Voordelta bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte : achtergrondrapport bij de Natuurbalans 2008 [Boek]
Leeuwen, S.J. van \ Planbureau voor de Leefomgeving \ cop. 2008
De besluitvorming over de Tweede Maasvlakte en de Voordelta is een van de eerste casussen waar het Natura 2000-afwegingskader volledig wordt doorlopen voor een groot project. Ook in het proces voor de aanwijzing van Natura 2000-gebieden is de Voordel ...
help
Lessen uit mondiale milieuverkenningen [Boek] - 2e (inhoudelijk ongew.) dr
Kok, M.T.J. \ Balkema, A. \ Planbureau voor de Leefomgeving \ cop. 2008
Nooit eerder zijn er zoveel mondiale verkenningen op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling gepubliceerd als in het afgelopen jaar. Dit rapport gaat over de uitkomsten van vier mondiale verkenningen van internationale organisaties op het gebi ...
help
Evaluatie natuur- en landschapsbeleid : achtergrondrapport bij de Natuurbalans 2008 [Boek]
Bredenoord, H.W.B. \ Gaaff, A. \ Planbureau voor de Leefomgeving \ 2008
Zonder aanvullende maatregelen zullen de meeste rijksdoelen voor natuur- en landschapsbeleid niet worden gehaald. Dit blijkt uit een set kernindicatoren die samen een representatief beeld geven van de voortgang en de slagingskansen van het beleid. De ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.