Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 13 / 13

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: corporatie/naam==Raad Landelijk Gebied
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Randstad 2040 : domein voor 8 miljoen inwoners [Boek]
Raad Landelijk Gebied \ [2008]
help
Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, publieke belangen centraal : advies over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid [Boek]
Raad Landelijk Gebied \ 2007
Volgens de Raad voor het Landelijk Gebied moet het Europees landbouwbeleid gericht zijn op publieke belangen als duurzaam landgebruik en voedselzekerheid. Gerichte betalingen voor geleverde diensten als milieu, natuur, landschap of dierenwelzijn zijn ...
help
Gebiedsontwikkeling: het investeren waard : briefadvies over de provinciale regierol bij gebiedsontwikkeling [Boek]
Raad Landelijk Gebied \ 2007
Medio 2006 heeft het Interprovinciaal Overleg (IPO) de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) gevraagd advies uit te brengen over de provinciale regierol bij gebiedsontwikkeling, mede in relatie tot de invoering van de Wet Inrichting Landelijk Gebied ( ...
help
Briefadvies Zuidvleugel : extra inzet voor de Zuidvleugel! [Boek]
Raad voor Verkeer en Waterstaat \ VROM-raad \ Raad Landelijk Gebied \ 2007
Om de gestelde doelen in voldoende mate te kunnen bereiken, is er op drie thema’s extra inzet nodig: de kwaliteit van de leefomgeving, de bereikbaarheid en de sociaaleconomische structuur. Aldus het gecombineerde advies van Raad voor Verkeer en Water ...
help
Het Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 langs de lat van het landelijk gebied: bijdrage aan het debat [Boek]
Raad Landelijk Gebied \ 2007
Wat de Raad voor het Landelijk Gebied opvalt in het beleidsprogramma is dat het landelijk gebied er nauwelijks in voor komt. Het Kabinet legt een zwaar accent op economische en sociale innovatie. Voor zover het beleidsprogramma al inzicht geeft in ee ...
help
Achter open deuren : advies over de provinciale regierol bij gebiedsontwikkeling [Boek]
Raad Landelijk Gebied \ 2007
Het advies 'Achter open deuren' is geschreven voor de provincies (IPO) en geeft aanbevelingen voor de provinciale regierol in gebiedsontwikkeling. Dit eerste advies van de raad aan de provincies hangt samen met de nieuwe rol van de provincies die is ...
help
Van uitzonderlijke en universele betekenis : briefadvies over de Nederlandse inzet voor het werelderfgoed [Boek]
Raad Landelijk Gebied \ 2007
Nederland dient terughoudend te zijn bij het voordragen van cultureel erfgoed voor de Werelderfgoedlijst. Dan blijft er voldoende ruimte over voor het werelderfgoed in niet-westerse landen dat nog onvoldoende wordt beschermd. Ook zou Nederland de pla ...
help
Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid: bedrijfstoeslagen, briefadvies over het systeem van bedrijfstoeslagen [Boek]
Raad Landelijk Gebied \ 2007
De Raad voor het Landelijk Gebied adviseert de nieuwe minister van LNV, mevrouw Verburg, snel een brede discussie over de toekomst van het Europees landbouwbeleid te stimuleren. De discussie moet uitmonden in een visie op de toekomst van de landbouw ...
help
Van zorgen naar borgen : naar een bestuurlijke omslag bij LNV [Boek]
Raad Landelijk Gebied \ 2006
Het ministerie streeft naar meer verantwoordelijkheid voor maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven bij natuur en platteland. De Raad voor het Landelijk Gebied heeft de gevolgen van deze bestuurlijke omslag bestudeerd en oordeelt dat de toekoms ...
help
Tijd voor kwaliteit : advies over kwaliteitsbeleid voor het platteland [Boek]
Raad Landelijk Gebied \ 2005
De raad stelt vast dat de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied in de laatste decennia sterk is verminderd. De ruimtelijke kwaliteit, zoals die tot voor kort ruim aanwezig was, kwam tot stand door een voortdurende, nauwe wisselwerking tussen ...
help
Kies positie in transitie : advies aan de Tweede Kamer over financiering van transities in het landelijk gebied [Boek]
Raad Landelijk Gebied \ 2005
Transitie in het landelijk gebied betreft: versterking van de lokale economie; duurzame landbouw; betere kwaliteit van natuur en landschap; milieu- en watercondities; sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid. Bestaande geldstromen worden geïnve ...
help
Recht op groen : advies over de groene kwaliteit van de openbare ruimte - Dl. 1: Beleidsadvies [Boek]
Raad Landelijk Gebied \ 2005
In de Nota Ruimte treedt de rijksoverheid terug voor het onderdeel groen. Het Rijk legt de verantwoordelijkheid voor de groene kwaliteit van de openbare ruimte bij provincies en gemeenten. Tegelijk stimuleert het Rijk gemeenten sterk op het gebied va ...
help
Recht op groen : advies over de groene kwaliteit van de openbare ruimte - Dl. 2: Analyse [Boek]
Raad Landelijk Gebied \ 2005
De Raad voor het Landelijk Gebied maakt zich zorgen over de groene kwaliteit van de openbare ruimte. De groene kwaliteit schiet nu al tekort en in de verstedelijkende omgeving groeit de bebouwing snelelr dan het nieuwe groen. De Raad brengt het advie ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.