help
LKN : landschapsecologische atlas van Nederland [Boek]
Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied \ Informatie- en Kenniscentrum Natuurbeheer \ Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie \ 1997
Gezamenlijke uitgave van: Staring Centrum, PUDOC en IKC Natuurbeheer
help
Intensieve landfarming van verontreinigde baggerspecie : ontwatering en afbraak [Boek]
Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied \ 1997
help
Mogelijkheden van extensieve landfarming voor biologische reiniging van baggerspecie [Boek]
Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied \ 1997
help
Zandstad : kansen voor de Randstad! : discussie-scenario ten behoeve van 'Nederland 2030, verkenning ruimtelijke perspectieven' [Boek]
Stichting Het Nederlands Economisch Instituut \ Stichting Het Nederlands Economisch Instituut \ Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied \ 1996
Rapport in samenwerking met RPD
help
Onderzoek in het kader van het Meerjarenplan Gewasbescherming : 1991-1995 : onderzoekprogramma : eindrapport - II: Bodemziekten [Boek]
Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied \ 1995
help
Onderzoek in het kader van het Meerjarenplan Gewasbescherming : 1991-1995 : onderzoekprogramma : eindrapport - III: Biologische bestrijding van bovengrondse ziekten en onkruiden [Boek]
Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied \ 1995
help
Onderzoek in het kader van het Meerjarenplan Gewasbescherming : 1991-1995 : onderzoekprogramma : eindrapport - IV: Emissiebeperkende toedieningstechnieken [Boek]
Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied \ 1995
help
Onderzoek in het kader van het Meerjarenplan Gewasbescherming : 1991-1995 : onderzoekprogramma : eindrapport - Samenvatting [Boek]
Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied \ 1995
help
Onderzoek in het kader van het Meerjarenplan Gewasbescherming : 1991-1995 : onderzoekprogramma : eindrapport - Summary: research within the frame work of multi-year crop protection plan (1991-1995) [Boek]
Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied \ 1995
help
Onderzoek in het kader van het Meerjarenplan Gewasbescherming : 1991-1995 : onderzoekprogramma : eindrapport - I: Ecotoxicologische risico's [Boek]
Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied \ 1995
help
IRSELCAD-2 : integration of remote sensing based data on environment and landuse into cadastral landconsolidation information : final report [Boek]
National Directorate of the Cadastre and Public Registers Agency \ EFTAS Nederland \ Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied \ 1995
help
Strategisch plan 1994 - 1997 DLO - Staring Centrum [Boek]
Klundert, A.F. van de \ Boekhorst, J.K.M. te \ Bolt, F.J.E. van der \ Dijkstra, H. \ Harms, W.B. \ Hoeks, J. \ Cate, B. ten \ Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied \ 1994
help
Integration of remote sensing based data on environment and landuse into cadastral landconsolidation information (IRSELCAD) project : final report [Boek]
The National Directorate of the Cadastre and Public Registers Agency \ Eftas Nederland Teledetectie en Geoinformatica \ Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied \ 1994
help
2nd workshop on crop - water models "Water balance, crop water use and production" = 2eme atelier des modeles sur l'eau et la culture "Bilan d'eau, usage de l'eau par les plantes et production" [Congresverslag]
Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied \ [1993]
help
Wageningen studies in historical geography\Report / SC-DLO Agricultural Research Department, The Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research [Serie]
Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied \ 1992-1994
help
Research on acid sulphate soils in the humid tropics : proposal phase 2 [Boek] - rev. ed.
International Institute for Land Reclamation and Improvement \ International Institute for Land Reclamation and Improvement \ Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied \ [ca. 1992]
help
Deelprogramma natuurontwikkeling : de as van de ecologische hoofdstructuur : verdiepende fase [Boek]
Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond \ DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek \ Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied \ 1992
Onderdeel natuurbeleidsplan
help
Jaarverslag... DLO - Staring Centrum / DLO-Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied [Jaarverslag, serie]
Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied \ 1991-2000
help
Remote sensing and watershed modelling towards a hydrological interface model [Boek]
ITC \ Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied \ IWACO Adviesbureau voor Water en Milieu \ 1991
help
Rapport van de Werkgroep Informatievoorziening Landinrichtingsprojecten [Boek]
Landinrichtingsdienst \ Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied \ 1991
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.