Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 30

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: corporatie/naam==Stichting RIONED
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Miezeren of plenzen... voor elke bui de juiste aanpak [Boek]
Stichting RIONED \ 2018
Voor onze beleving én de manier waarop we met regen (moeten) omgaan, maakt het uit hoeveel water er naar beneden komt. Die hoeveelheid kan per bui sterk verschillen. Daarom ter illustratie een vergelijking met spons, afvoerpijp en bad. En per soort b ...
help
Jaarbericht 2018 [Jaarverslag]
Stichting RIONED \ 2018
In essentie gaat het goed met het stedelijk waterbeheer in Nederland. Het afvalwater stroomt probleemloos de afvoer in en gaat naar de rioolwaterzuivering (rwzi), wordt daar gezuiverd en vervolgens relatief schoon in oppervlaktewater geloosd. Bij een ...
help
Proeftuin persleidingen : handreiking inventarisatie en onderzoek [Boek]
Langeveld, J. \ Haan, C. de \ Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ Stichting RIONED \ 2015
Persleidingen transporteren het in de riolering verzamelde afvalwater naar de rwzi. Daarmee vormen ze een essentieel onderdeel van de afvalwaterketeninfrastructuur. Het grootste deel van de persleidingen in Nederland stamt uit de periode van de inwer ...
help
Regenwatersystemen op de testbank : benchmark functioneren bij extreme neerslag [Boek]
Luijtelaar, H. van \ Stichting RIONED \ [2015]
Welke systemen en maatregelen werken in welke mate om regenwater te verwerken en overlast te beperken of voorkomen?
help
Proeftuin Enschede: risicogestuurd (afval)waterbeheer [Boek]
Hartemink, J. \ Meijer, R. \ Stichting RIONED \ Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2015
Met de methodiek van risicogestuurd beheer kunnen beheerders, bestuurders en uitvoerders zowel onderling als naar bewoners en bedrijven de gemaakte keuzes over te verwachten serviceniveau en bijbehorende lasten helder maken. In dit rapport leest u zo ...
help
De riolering op straat : maaiveldhoogtekaarten voor het bebouwd gebied [Boek]
Glasbergen, M. \ Moens, M. \ Luijtelaar, H. van \ Stichting RIONED \ 2014
help
Feitenonderzoek mechanische riolering [Boek]
Esch, K.J. van \ Leusink, E. \ Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ Stichting RIONED \ Grontmij Nederland \ 2014
In het buitengebied zijn eind vorige eeuw met een flinke financiële inspanning voorzieningen voor het afvalwater aangelegd. Gemeenten en waterschappen stellen zich de vraag hoe de bestaande infrastructuur zo effectief mogelijk moet worden beheerd en ...
help
Proeftuin maatschappelijke kosten- en batenanalyse : onderzoek van toepasbaarheid en nut voor risicogestuurd rioleringsbeheer [Boek]
Kappenburg, N. \ Veeneman, K. \ Beenen, T. \ Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ Stichting RIONED \ [2014]
Onderzocht is of rioleringsbeheerders met een relatief eenvoudige MKBA risicogestuurd rioleringsbeheer kunnen invullen. De proeftuin liep van september 2013 tot juni 2014. De deelnemers waren Leeuwarden, Heerenveen, Tytsjerksteradiel, de Noordelijke ...
help
Assetmanagement en stedelijk waterbeheer [Boek]
Beenen, T. \ Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ Stichting RIONED \ [2014]
Voor doelmatig beheer is kennis nodig van de wensen van belanghebbenden en van het huidige functioneren in die specifieke context. In stedelijk waterbeheer bepaalt de lokale context wat een probleem is en wat de meest effectieve oplossing is. Assetma ...
help
Neerslaginformatie voor het bebouwde gebied : stand van zaken en ontwikkelingen [Boek]
Reichard, H.L. \ Stichting RIONED \ cop. 2011
'Neerslaginformatie voor het bebouwde gebied' geeft rioleringsbeheerders een toegankelijk overzicht van de stand van zaken en de ontwikkelingen van neerslaginformatie uit radar en regenmeters. Het gebruik van radar is niet nieuw, maar wordt wel steed ...
help
Down the drain! 13 april 2010 : ochtendprogramma over 'urban drainage' [Website]
Stichting RIONED \ 2010
Website met de handouts van de drie presentaties tijdens het ochtendprogramma over 'urban drainage' van RIONED (Down the drain! 13 april 2010). De drie presentaties zijn: 1. Didrik Meijer (Witteveen+Bos) simuleert het hydraulisch functioneren van rio ...
help
Riolering in beeld : benchmark rioleringszorg ... [Tijdschrift]
Stichting RIONED \ 2010-
help
RIONEDdag 2010 [Website]
Stichting RIONED \ 2010
Website met de handouts van de presentaties tijdens RIONEDDAG 2010 (4 februari). Naast een algemeen programma gingen de vijf parallelprogramma’s over: 1 Buienradar en neerslagmeting: samen een sterker beeld; 2 Rioolwater als grondstof; 3 Slim rioleri ...
help
Handreiking emissiemetingen : bepaling van buigemiddelde concentraties van relevante emissies uit het afvalwatersysteem en registratie van systeem- en gebiedskenmerken [Boek]
Langeveld, J. \ Liefting, E. \ Stichting RIONED \ Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ cop. 2010
Deze handreiking is een hulpmiddel voor rioleringsbeheerders die een lokaal praktijkonderzoek starten naar emissies vanuit rioolstelsels. Daarbij ligt de nadruk op de meetopzet die nodig is voor betrouwbare metingen van de waterkwaliteit.
help
Handleiding uitvoering debietmetingen op proefopstelling in Breda [Boek]
Stowa \ Stichting RIONED \ 2009
Riolering is niet de meest ideale omgeving voor meetapparatuur. Hierdoor kan meetapparatuur in de praktijk minder goed werken dan de specificaties doen vermoeden. Bij de proefopstelling in Breda kunnen leveranciers –onder voorwaarden– de werking van ...
help
Regenwateroverlast in de bebouwde omgeving : inventariserend onderzoek onder gemeenten [Boek]Bijbehorende website
Luijtelaar, H. van \ Stichting RIONED \ cop. 2008
Stichting RIONED heeft voorjaar 2007 in een onderzoek onder alle gemeenten de aard, oorzaken en mogelijke oplossingsrichtingen van wateroverlast in de bebouwde omgeving geïnventariseerd. Aanleidingen zijn de klimaatverandering en de publiciteit over ...
help
Ondergrondse infiltratie van regenwater : een literatuur- en praktijkonderzoek naar milieurisico's [Boek]
Boogaard, F. \ Rombout, J. \ Stichting RIONED \ cop. 2008
Ondergrondse infiltratie is niet aantoonbaar risicovoller dan bovengrondse infiltratie. In tegenstelling tot bovengrondse infiltratievoorzieningen als wadi’s en bodempassages was nog weinig bekend over de mogelijke bodemverontreiniging door ondergron ...
help
Klimaatverandering, hevige buien en riolering : visie van Stichting RIONED [Boek]
Stichting RIONED \ [2007]
In Klimaatverandering, hevige buien en riolering staat wat de samenleving van de riolering mag verwachten en hoe zij zich kan aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Het is de visie van Stichting RIONED, de koepelorganisatie op het gebied van d ...
help
Stedelijke wateropgave : vergelijking normen voor water op straat en inundatie [Boek]
Stichting RIONED \ 2006
Er is een norm voor het optreden van water op straat in relatie tot de capaciteit van de riolering en een norm voor overstromingen van waterlopen in relatie tot de capaciteit van de watergangen. Deze brochure legt het verband tussen beide normen uit ...
help
Benchmarking rioleringszorg 2005 : samenvattend rapport [Boek]
Stichting RIONED \ 2005
In 2005 hebben 35 gemeenten - op vrijwillige basis - deelgenomen aan de benchmark rioleringszorg. In het samenvattend rapport Benchmarking Rioleringszorg 2005 zijn de totaalresultaten beschreven. Gemeenten zijn getypeerd op grond van omgevingsfactore ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.