help
Nanodeeltjes in consumentenproducten [Brochure]
Voedsel en Waren Autoriteit \ 2010
Uit deze inventarisatie kan worden opgemaakt dat het aantal consumentenproducten met nanodeeltjes (ca. 120) t.o.v. 2007 (100) niet veel gestegen is. De meerderheid van de consumentenproducten met nanodeeltjes (geclaimd) zijn (auto)onderhouds- en rein ...
help
Handhaving voedingsclaims 2009 [Boek]
Voedsel en Waren Autoriteit \ 2010
Dit rapport beschrijft de stand van zaken voor wat betreft naleving van de wetgeving voor voedingsclaims op etiketten van levensmiddelen die in de periode oktober 2009 - januari 2010 in de verkoop waren. In totaal werden daartoe 131 voorverpakte leve ...
help
2e Evaluatie kwaliteitssysteem Dierwaardig Vervoer en NBW-Q [Boek]
Voedsel en Waren Autoriteit \ 2010
Evaluatie kwaliteitssysteem Dierwaardig Vervoer en NBW-Q
help
Noodslachting op de boerderij [Brochure]
Voedsel en Waren Autoriteit \ [ca. 2010]
Dit blad informeert praktiserend dierenartsen over de juiste bedwelmingswijze en documenten voor noodslachting op de boerderij.
help
Residuen van bestrijdingsmiddelen op groente en fruit : overzicht van uitkomsten nVWA-inspecties, januari 2008 - december 2009 [Brochure]
Voedsel en Waren Autoriteit \ [2010]
De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) publiceert uitkomsten van het onderzoek naar residuen van bestrijdingsmiddelen op groente en fruit. In deze rapportage staan de meest opvallende bevindingen van de afgelopen twee jaar (januari 2008 - decem ...
help
Factsheet diervoeders 2009 : inspectie drogerijen [Boek]
Voedsel en Waren Autoriteit \ 2010
Naar aanleiding van de dioxine affaire in Ierland wordt geïnventariseerd welke drogerijen in Nederland actief zijn. Deze bedrijven worden geïnspecteerd op de wijze van droging en of er bij deze drogingsprocessen een mogelijke verontreiniging met diox ...
help
Mycotoxinen algemeen : dossier [Website]
Voedsel en Waren Autoriteit \ 2010
Wat zijn mycotoxinen? Wat doet de VWA (Voedsel en Waren Autoriteit)?
help
Melden en traceren : dossier [Website]
Voedsel en Waren Autoriteit \ 2010
Als een product, levensmiddel of diervoeder risico’s met zich brengt die de veiligheid en gezondheid van de consument in gevaar brengen, dan heeft een bedrijf een meldingsplicht. Met een goed systeem voor traceerbaarheid moet een bedrijf deze product ...
help
Hoe herken ik een Oost-Aziatische boktor? [Brochure]
Voedsel en Waren Autoriteit \ 2010
De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) heeft eind vorige week één exemplaar van de Oost-Aziatische boktor en twee uitvlieggaten aangetroffen in een Acer palmatum (esdoorn) in een tuin van een particulier uit Hoofddorp. Deze vondst is de aanleid ...
help
Interpretatiedocument VWA: verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen [Brochure]
Voedsel en Waren Autoriteit \ 2009
Sinds 1 januari 2006 is de Verordening (EG) Nr. 2073/2005 inzake de microbiologische criteria voor levensmiddelen (VMC) van kracht. Deze verordening richt zich met name op de verplichtingen voor het bedrijfsleven met betrekking tot de beheersing van ...
help
Monitoring voedingsclaims 2008 : factsheet [Boek]
Voedsel en Waren Autoriteit \ [2009]
Op 1 juli 2007 is Verordening (EG) Nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen van kracht geworden. De regelgeving is bedoeld om een hoog beschermingsniveau voor de consument te waarborgen, de consument de informatie te ve ...
help
Effectiviteit van waterfilters bestemd voor consumenten: een overzicht van de uitgevoerde onderzoeken door de VWA in de periode 2005-2008 : factsheet [Boek]
Voedsel en Waren Autoriteit \ [2009]
Dit rapport is een samenvatting van de resultaten naar de effectiviteit van verschillende waterfilters voor gebruik door consumenten. Het doel van deze onderzoeken was om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de meest gebruikte waterfilters. Hie ...
help
Microbiologisch onderzoek in levensmiddelen 2007 [Boek]
Voedsel en Waren Autoriteit \ 2009
Deze rapportage geeft de resultaten weer van het onderzoek naar de microbiologische status van verschillende levensmiddelen, bemonsterd en in onderzoek genomen in 2007. Afhankelijk van het product werd microbiologisch onderzoek verricht naar de aanwe ...
help
Nationaal Plan Diervoeders 2009 [Boek]
Voedsel en Waren Autoriteit \ 2009
Het nationaal plan diervoeders is een nadere uitwerking van de Controleverordening (EG) nr. 882/2004. Deze verordening stelt o.a. regels voor de organisatie van de officiële controles op het gebied van de diervoeding in de EU. In dit rapport wordt he ...
help
Kleurstoffen in alcoholische dranken : factsheet [Boek]
Voedsel en Waren Autoriteit \ 2009
Deze factsheet beschrijft een onderzoek naar kleurstoffen in alcoholische dranken. In dit onderzoek zijn 94 verschillende merken en soorten alcoholische dranken onderzocht op een 14tal kunstmatige kleurstoffen. In geen van de dranken werden de eisen ...
help
Effectmeting afgifte primaire aromatische amines uit nylon kookgerei : vervolgproject ND06B141-2: onderzoek chemische veiligheid van zwart nylon kookgerei [Boek]
Voedsel en Waren Autoriteit \ [ca. 2009]
De VWA heeft in 2005 en 2006 de afgifte van primaire aromatische amines (PAA) uit nylon kookgerei, zoals bakspatels, spaghettilepels, schuimspanen en soeplepels onderzocht. Gezien het nog steeds te hoge overtredingspercentage in 2006 door afgifte van ...
help
Advies inzake risico's kadavers in natuurgebieden [Boek]
Voedsel en Waren Autoriteit \ 2009
Karkassen van dode of gedode wilde dieren zoals Heckrunderen en konikpaarden, leveren een bijdrage aan de biodiversiteit door het voedselaanbod voor een breed scala van organismen. Bij het verteren van dierlijk weefsel zijn veel insecten en bacteriën ...
help
Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen betreffende de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten [Boek]
Voedsel en Waren Autoriteit \ 2009
De Voedsel en Waren Autoriteit heeft met dit infoblad richtlijnen opgesteld hoe levensmiddelenbedrijven om kunnen gaan met de beheersing van gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede levensmiddelen. Dit infoblad geeft een uitleg hoe bedrijven ...
help
Vitamine D [Brochure]
Voedsel en Waren Autoriteit \ 2009
Kennisblad met informatie over Vitamine D. In Nederland is de kans op een vergiftiging zeer gering. Een tekort aan vitamine D kan daarentegen voor bepaalde bevolkingsgroepen een reëel gevaar zijn. In de serie "Kennisbank Voedselveiligheid" beschrijft ...
help
Productvreemde delen in voedsel [Brochure]
Voedsel en Waren Autoriteit \ 2009
Productvreemde delen zijn alle materialen, die van nature niet in voedsel is thuishoren. In voedsel worden regelmatig insecten, larven, (delen) ongedierte, maar ook metaaldeeltjes, glas, houtsplinters en stukjes kunststof aangetroffen. Deze vreemde d ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.