Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 35

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==113-A
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Assessing the physical background of spatial variation in biomass production of corn: a case study for the Hupselse Beek catchment [Studentenverslag]
Wan, Quanxing \ 2018
Overarching objective: To determine the spatial variability of corn production in the Hupsel Brook Catchment area using remote sensing technique and find causes for this spatial variability based on physical influencing factors like soil types, groun ...
help
Inventarisatie en analyse zouttolerantie van landbouwgewassen op basis van bestaande gegevens [Boek]
Stuyt, L.C.P.M. \ Blom-Zandstra, M. \ Kselik, R.A.L. \ 2016
In het Deltaprogramma Zoetwater is het lastig gebleken economische analyses te maken voor de programmering van maatregelen en/of de beleidsmatige afweging rond waterbeschikbaarheid. Een van de knelpunten is het gemis aan inzicht in de droogte- en zou ...
help
De Hagmolenbeek: beekherstel met winst voor water, natuur en landbouw [Brochure]
Leeuw, C. de \ 2015
Op het landgoed Twickel in Twente is de afgelopen jaren gewerkt aan het realiseren van een aantal water- en natuuropgaven rond de Hagmolenbeek en de Buitenbeek in het kader van een pilot Boeren voor Natuur, waarin landbouw en natuur hand in hand gaan ...
help
NW European Policy-Science Working Group on Reducing Nutrient Emissions : mitigation options: Evaluating the impact of implementing nutrient management strategies on reducing nutrient emissions from agriculture in NW Europe [Boek]
Boekel, E.M.P.M. van \ 2015
In the northwestern part of Europe, many surface waters suffer from eutrophication through diffuse losses of nutrients from agriculture to surface water and relatively high nitrate concentrations in groundwater in nitrate vulnerable zones. A lot of r ...
help
Erfemissiescan : toolbox emissiebeperking [Website]
[ca. 2015]
Het Toolboxteam Water heeft met de erfemissiescan een digitale tool ontwikkeld waarmee agrariërs eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen. Daarnaast geeft de tool informatie over maatregelen ...
help
Beter systeem voor bepalen waterschade \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Hack, M. \ Bartholomeus, R. \ Kroes, J. \ Dam, J. van \ Bakel, J. van \ 2015
Een nieuw instrument voor het bepalen van schade bij landbouwgewassen als gevolg van te veel water, te weinig water of te veel zout: hoe moet dat er uitzien? En kan zo’n instrument bruikbaar zijn voor het doorrekenen van klimaatscenario’s? De Waterwi ...
help
Meetnet nutriënten landbouw specifiek oppervlaktewater : update toestand en trends tot en met 2014 [Boek]
Klein, Janneke \ Rozemeijer, Joachim \ 2015
De intensieve veehouderij in Nederland produceert grote hoeveelheden mest die wordt toegediend op akkers en weilanden. Het gebruik van deze dierlijke mest, nog aangevuld met kunstmest, zorgt voor te veel stikstof en fosfaat in bodem, grondwater en op ...
help
Wat weten we over fosfor en landbouw? - Deel 3: Mogelijke maatregelen om fosforconcentraties in water te verlagen [Boek]
Amery, F. \ Vandecasteele, B. \ 2015
Het is niet alleen belangrijk om de fosforverliezen richting waterlichamen te verminderen om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. De mondiale fosforvoorraden zijn aan het uitputten en het is belangrijk om zorgzaam met dit onvervangbare en ess ...
help
Emissiebeperking: ga ook aan de slag! [Video]
2015
Eén van de doelstellingen in de 2e Nota Duurzame Gewasbescherming is een reductie van normoverschrijdingen met 50% in 2018 en 90% in 2023. Om deze doelstelling te kunnen halen en een effectief middelenpakket te behouden is actie nodig. Daarom hebben ...
help
Aanleg eenvoudige wasplaats voor spuitmachines [Brochure]
2013
Informatie over de aanleg van een eenvoudige wasplaats voor het schoonmaken van spuitmachines.
help
Kennis moet stromen webtool [Website]
[ca. 2012]
De KMS webtool geeft zowel agrarische ondernemers als waterbeheerders inzicht in mogelijkheden om de waterkwaliteit maar ook de waterkwantiteit te verbeteren. In twee stappen is inzicht te krijgen in de voor de gebruiker meest relevante maatregelen. ...
help
Effectiveness of non-fertilized buffer strips in the Netherlands : final report of a combined field, model and cost-effectiveness study [Boek]
Noij, I.G.A.M. \ Heinen, M. \ Groenendijk, P. \ 2012
De effectiviteit is bestudeerd van 5 meter brede onbemeste bufferstroken (BS) met gemaaid gras om de belasting van het naastgelegen oppervlaktewater met nutriënten vanuit landbouwpercelen te verminderen.
help
Water sturen naar behoefte in de landbouw \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Garthoff, J. \ Duijkers, M. \ 2010
Nelen & Schuurmans heeft in opdracht van Agentschap NL een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om water te sturen naar behoefte van de landbouwsector. Samen met MeteoConsult en Dacom is aangetoond dat de behoefte voor een zogehete ...
help
Slimme maatregelen voor schoon oppervlaktewater [Brochure]
Clevering, O. \ Wageningen UR \ 2008
De Kaderrichtlijn Water (KRW) vereist dat alle Europese wateren in het jaar 2015 een goede ecologische kwaliteit hebben. Om dit te bereiken kan het nodig zijn dat belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfaat wordt teruggedrongen. De ove ...
help
Effectiveness of buffer strips in the Netherlands : research plan [Boek]
Noij, G.-J. \ 2006
On 1 July 2004 the European Commission and the Netherlands reached an agreement about the implementation of the Nitrates Directive for the nearby future. In this decree narrow fertilizer-free strips of 0.25 – 1.501 m are prescribed, depending on the ...
help
Duurzame landbouw in een schakelkast [Boek]
Smit, A. \ Kolk, J.W.H. van der \ Noij, G.J. \ Meeusen, M.J.G. \ 2004
Diverse benaderingen helpen bij het denken over transitie naar duurzame landbouw. In deze rapportage worden de sectorale benadering, de ketenbenadering en de ruimtelijke benadering naast elkaar gezet, waarbij wordt aangegeven wat sterke punten zijn e ...
help
Maatregelen om de belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfaat uit de landbouw te verminderen [Boek]
Beek, C.L. van \ 2003
help
Provinciale verkenning van de effecten van maatregelen in de landbouw ter vermindering van stikstofemissies naar atmosfeer, grondwater en oppervlaktewater [Boek]
Kros, J. \ Vries, W. de \ 2003
Dit rapport bevat de resultaten van verkenningen die zijn uitgevoerd naar de effecten van maatregelen in de landbouw op de emissie van stikstof uit de landbouw naar natuur, grondwater, en oppervlaktewater. Het doel van deze verkenningen is om de effe ...
help
Nutriëntenbalansen in de Vlietpolder in het jaar 1999 [Boek]
Beek, C.L. van \ Oenema, O. \ 2002
Voor de Vlietpolder (Zuid-Holland) zijn vier verschillende typen nutriënten-balansen opgesteld op verschillende schaalniveaus (bedrijf en perceel) voor 7 melkveehouderij bedrijven en 69 percelen. Bedrijfsoverschotten liepen uiteen van 208 tot 327 kg ...
help
Agricultural effects on ground and surface waters: research at the edge of science and society : proceedings of an international conference held at Wageningen, The Netherlands, in October 2000 [Congresverslag]
Steenvoorden, J. \ Claessen, F. \ 2002
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.