help
Spijt van emigratie : 'we zijn naïef en te goedgelovig geweest' \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Horst, M. ter \ 2010
Familie Verhoef emigreerde in 2008 naar het Duitse plaatsje Katzwinkel (deelstaat Rijnland-Palts). Ze zijn niet te spreken over de emigratie-begeleiding.
help
"2005 wordt een goed jaar" : het profiel van... Albert Zoer \ In de strengen : het Nederlandse sportpaard / Warmbloedpaardenstamboek in Nederland [Artikel]
Dekker, C. \ 2004
Het profiel van een ruiter die enigszins tegenvallende resultaten in Aken en Calgary behaalde, maar in Zuidlaren het jaar goed afsloot
help
De Nederlandse vissersvrouw : rol, positie en ambitie van echtgenotes van Nederlandse kottereigenaren [Boek]
Hoefnagel, E.W.J. \ Smits, M.J.W. \ 2000
help
Emancipatie-effectrapportage stimuleringskader [Boek]
Bock, B. \ Welboren, P.A.J. \ Lindenbergh, A.G. \ 2000
help
Ervaring als basis : Beninese en Nederlandse vrouwen leren van elkaars leven [Boek]
Anema, K. \ 1998
help
Gender, participation and citizenship in the Netherlands [Boek]
Bussemaker, J. \ Voet, R. \ 1998
help
Beeldvorming, gender en handicap : advies en onderzoek naar beeldvorming die vrouwen met een handicap waarnemen [Boek]
Emancipatieraad \ 1997
help
Power, reproduction and gender : the inter-generational transfer of knowledge [Boek]
Harcourt, W. \ 1997
help
New freedoms, new dependencies : new reproductive technologies, women's health and autonomy [Proefschrift]
Gupta, J.A. \ 1996
help
De vrouw die vanzelf spreekt : gender en representatie in het Nederlandse adviesradenstelsel [Proefschrift]
Oldersma, G.J. \ 1996
help
Made in Beijing [Boek]
Emancipatieraad \ 1996
help
Economische groei, duurzaamheid en emancipatie : een economische verkenning [Boek]
Haagsma, R. \ 1996
help
Onafhankelijk expertcentrum emancipatie : advies over doelstelling, functie en organisatiestructuur van een expertcentrum emancipatie ten behoeve van de nieuwe adviesraden [Boek]
Emancipatieraad \ 1995
help
Oudere vrouwen : sekse telt : een sekse-gerichte benadering in het ouderenbeleid [Boek]
Emancipatieraad \ 1995
help
Family farms, gender and agrarian change in Eastern Europe : an annotated bibliography [Boek]
Holzner, B.M. \ Vredendaal, P. van \ Webbink, J.F. \ 1995
help
Geregeld werken, flexibel winkelen : advies over de voorgenomen verruiming van de Winkelsluitingswet [Boek]
Emancipatieraad \ 1995
help
Ethiek in de gezinsverzorging : gender en de macht van zorg = Ethics in professional home care : gender and the power of care [Proefschrift]
Gremmen, C.C.M. \ 1995
help
The masque of femininity : the presentation of woman in everyday life [Boek]
Tseelon, E. \ 1995
help
Pensioen, emancipatie en gelijke behandeling = Pensions, emancipation and equal treatment [Proefschrift]
Kraamwinkel, M.M.H. \ 1995
help
De effektiviteit van de Wet gelijke behandeling m/v : eerste deelonderzoek [Boek]
Blom, J.A.H. \ 1994
help
Het mysterie Thea : advies vrouwen en technologie [Boek]
Emancipatieraad \ 1994
help
Dynamics in marriage and cohabitation : an inter-temporal, life course analysis of first union formation and dissolution [Proefschrift]
Manting, D. \ 1994
help
Deeltijdarbeid, een cadeautje voor de vrouwenbeweging?! : [verslag van de salon over bevordering van deeltijdarbeid op 4 november 1993 te Utrecht] [Boek]
Jong, J. de \ Friesen, I. \ Sap, J. \ 1994
help
Population : the complex reality : a report of the population summit of the world's scientific academies [Congresverslag]
Graham - Smith, F. \ 1994
help
Barber, een opbouwend arrest? : een inventariserend onderzoek naar de stand van zaken rond artikel 119 EEG - verdrag, bovenwettelijke pensioenen en het Barber-arrest [Boek]
Brink, M. van den \ 1993
help
Harmless lovers? : gender, theory and personal relationships [Boek]
Gane, M. \ 1993
help
Advies vrouwenopvangvoorzieningen : een landelijke regie voor een landelijke functie [Boek]
Emancipatieraad \ 1992
help
Women and mediation in Indonesia [Boek]
Bemmelen, S. van \ Djajadiningrat - Nieuwenhuis, M. \ Locher - Scholten, E. \ 1992
help
Tussen-advies inzake voorstellen van de Commissie Stevens [Boek]
Emancipatieraad \ 1992
help
Evaluatie stimuleringsregeling positieve actie voor vrouwen : interimrapportage 1991 [Boek]
Amstel, R. van \ Berg, T. van den \ 1992
help
Kinderen krijgen verzekerd? : een onderzoek naar de vrijwillige ziektewet als mogelijkheid voor zwangerschaps- en bevallingsverlof bij ondernemende en meewerkende vrouwen [Boek]
Overbeek, M.M.M. \ Nouws, J.T.F. \ 1992
help
Advies vrouwenhulpverlening, 1992 - 2002 [Boek]
Emancipatieraad \ 1992
help
De toekomst van de KPN : een onderzoek naar perspectieven van een organisatie voor plattelandsvrouwen : onderzoeksrapport [Boek]
Pijnenburg, A. \ 1991
help
De toekomst van de KPN : brochure ten behoeve van informatie en inspraak [Boek]
Pijnenburg, A. \ 1991
help
The absent mother, or women against women in the 'old wives' tale [Boek]
Warner, M. \ 1991
help
Vrouwen en mannen in Europa vandaag : de houding tegenover Europa en de politiek [Boek]
Mossuz - Lavau, J. \ 1991
help
Hoe kan het ook anders : een onderzoek naar belangen van agrarische vrouwen [Boek]
Litjens, M. \ Klaver, L. \ 1991
The research aims to contribute to the improvement of the promotion of women farmers interests in the Netherlands. This report indicates what these interests are and how to handle the subject in the future
help
Housewives in the field : power, culture and gender in a south - Brazilian village [Proefschrift]
Halsema, I, van \ 1991
The theme of the study is the changing power relations between women and men in a South-Brazilian village. The author did choose for a broad approach of this theme, taking into consideration a critique on the emphasis on economic variables in the few ...
help
Gelijke behandeling naar geslacht in aanvullende pensioenregelingen : juridisch, beleidsmatig en empirsch bekeken [Boek]
Veer, I. de \ Bruyn, K.T. \ Linden, M. van der \ 1991
help
Women and habitat : urban management, empowerment and women's strategies [Boek]
Muller, M.S. \ Plantenga, D. \ 1990
This article describes a general framework for analysing the way women in poor urban neighbourhoods of large cities in developing countries try and create more space and stability in their own residential environment, in an effort to gain more contro ...
help
Sociale vernieuwing op vrouwenmaat [Boek] - 1990
Emancipatieraad \ 1990
help
De kans van slagen : invloeden van culturen en regels op de loopbanen van vrouwen [Boek]
Veldman, A. \ Wittink, R. \ 1990
help
Times are changing (tempora mutantur) : the impact of women's emancipation on the field of housing and physical planning [Boek]
Modderman, E. \ Segond von Banchet - Schouten, G. \ [1990]
help
Advies nationaal milieubeleidsplan en emancipatie [Boek]
Emancipatieraad \ 1990
help
Vrouwenbeweging en internationale organisaties, 1868 - 1986 : een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van de internationale betrekkingen [Boek]
Reinalda, B. \ Verhaaren, N. \ 1989
help
1990 en de zelfstandigheid van vrouwen en mannen, moeders en vaders : verslag van de open Stichtingsraadvergadering van de Nederlandse Gezinsraad, 5 april 1989 [Congresverslag]
Stoelinga - Coomans, K.M. \ Pott - Buter, H.A. \ Peters, E. \ 1989
help
Advies kwaliteit versus kwantiteit [Boek] - 1989
Emancipatieraad \ 1989
help
Advies over wetsvoorstel Algemene wet gelijke behandeling [Boek]
Emancipatieraad \ 1988
help
Emancipatieraad en decentralisatie : distantie en overbrugging : een studie in opdracht van de Emancipatieraad [Boek]
Welters, L.A. \ 1988
help
Sociale atlas van meisjes : een inventarisatie van de maatschappelijke positie van meisjes in Nederland [Boek]
Arends, J. \ 1988
help
MVM 1969 - 1988 [aktiegroep Man Vrouw Maatschappij] : spoor van vernieuwing [Boek]
Oostrum, P. van \ 1988
Overzicht van '20 jaar aktievoeren' van de aktiegroep MVM. MVM werd in 1988 opgeheven
help
Tijden veranderen : tempora muntantur : de gevolgen van vrouwenemancipatie voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening [Boek]
Modderman, E. \ Segond von Banchet - Schouten, G. \ [1988]
help
Van onzichtbaar naar onmisbaar : oudere vrouwen in West-Europa [Boek]
Hermans - Huiskes, M. \ Coopmans, M. \ 1988
help
Stimuleringsregeling positieve actie [Boek]
Emancipatieraad \ 1988
help
De vrouw in 2012 : vooruitzien en doorgaan : symposiumverslag, 12. 12. 1987, Niels Stensen College, Amerikalaan 17, Utrecht : ter gelegenheid van het 75 - jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen [Congresverslag]
Thomassen, Y. \ [1988]
help
Meisjes uit mijn straat : op zoek naar onze sociale kansen en ambities [Boek]
Schaardenburg, L. van \ 1988
help
De kracht van macht : theorieen over macht en hun gebruik in vrouwenstudies [Boek]
Gremmen, I. \ Westerbeek van Eerten, J. \ 1988
help
Bouwen in haar perspectief : vrouwen in verandering, consequenties voor de gebouwde omgeving [Boek]
Renou, M. \ 1988
help
Hopeful openings : a study of five women's development organizations in Latin America and the Caribbean [Boek]
Yudelman, S.W. \ 1987
help
The U.N. Decade for Women : documents and dialogue [Boek]
Fraser, A.S. \ 1987
Geschiedenis van de internationale vrouwenconferenties in Mexico (1975), Kopenhagen (1980) en Nairobi (1985)
help
Huisvrouw(en)vakwerk : 75 jaar Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen [Boek]
Jonker, I. \ 1987
help
Till they have faces : women as consumers [Boek]
Wells, T. \ Sim, F.G. \ 1987
Inleiding over verschillende onderwerpen zoals voeding, woonsituatie, technologie. Voornamelijk gericht op ontwikkelingslanden
help
De volkswijk, woning en werkplaats : overlevingsstrategieen van vrouwen in Derde-Wereldsteden [Boek]
Muller, M.S. \ Plantenga, D. \ 1987
help
Rural women in Latin America : [experiences from Ecuador, Peru and Chile] [Boek]
ISIS International \ 1987
help
Meisjes en jonge vrouwen : analyse [Boek]
Emancipatieraad \ 1987
help
Meisjes en jonge vrouwen : advies [Boek]
Emancipatieraad \ 1987
help
Advies eenvoud in de loon- en inkomstenbelasting : naar aanleiding van het kabinetsstandpunt over de hoofdlijnen van het rapport "Zicht op eenvoud" van de commissie Oort [Boek]
Emancipatieraad \ 1987
help
Vrouwen als voorhoede [Boek]
Langeveld, H.M. \ 1987
help
Vrouwenlevens 1500 - 1850 [Jaarverslag]
Jansz, U. \ Wildt, A. de \ Baar, M. de \ 1987
help
Voorlichting plattelandsontwikkeling vrouwen : Amsterdam 18 september 1987, voorstudie ten behoeve van het symposium Voorlichting - plattelandsontwikkeling - vrouwen : landbouwvoorlichting, handelingsbekwaamheid, volwassenenonderwijs, groepsparticipatie [Boek]
Marchie Sarvaas, C. du \ Tesselhoff, P. \ Versteeg, J. \ 1987
help
Erwerbsverhalten, Scheidungsrisiko und Wohlfahrtsniveau von Frauen [Proefschrift]
Giesecke, D. \ 1987
help
Perspectives of change : a study on the awareness building programmes and activities of the Progressive Women's Front, an organization of rural women in Sri Lanka [Studentenverslag]
Hoijtink, M. \ 1987
help
Als het huis te klein wordt : dertien vrouwen aan het woord [Boek]
Jongerius, M. \ 1987
help
Feminisme [Boek]
Ribberink, A. \ 1987
help
Women's informal associations in developing countries : catalysts for change? [Boek]
March, K.S. \ Taqqu, R.L. \ 1986
help
Feminism in France : from May '68 to Mitterrand [Boek]
Duchen, C. \ 1986
help
Vrouwen tussen wetenschap en beleid [Boek]
Triest, M. \ 1986
help
Emancipatie in ruimtelijk perspectief [Boek]
Emancipatieraad \ 1986
help
Toekomstgerichte strategieen voor de verbetering van de positie van vrouwen : wereldconferentie ter evaluatie en beoordeling van de resultaten van het VN - decennium voor de vrouw: gelijkheid, ontwikkeling en vrede, Nairobi, 15 - 26 Juli 1986 [Congresverslag]
Directie Coordinatie Emancipatiebeleid \ 1986
help
Onderzoek projecten emancipatiewerkers [Boek]
Instituut voor Psychologisch Marktonderzoek \ 1986
help
Vrouwen emancipatie en gemeenten : een overzicht van gemeentelijke beleidsmaatregelen op het terrein van emancipatie [Boek]
Ipenburg, M. \ Zoontjes, A. \ 1986
help
A selected and annotated bibliography on women and health in Africa [Boek]
Giorgis, B.W. \ 1986
De geannoteerde bibliografie omvat titels op medisch en sociaal-wetenschappelijk terrein met betrekking tot voeding, geestelijke gezondheid, geboorteregeling, besnijdenissen
help
Vrouwen zelfstandig : perspectieven op ondernemerschap [Boek]
Emancipatieraad \ 1986
help
Advies ten behoeve van de kabinetsformatie 1986 [Boek]
Emancipatieraad \ 1986
help
Women in popular movements : India and Thailand during the decade of women [Boek]
Omvedt, G. \ 1986
help
Vrouwendomein : woongeschiedenis van vrouwen in Nederland [Boek]
Grever, M. \ Hilhorst, M. \ Lakmaker, H. \ Beckmann, T. \ 1986
help
Vier muren, de keuken en de kwaal : een onderzoek naar de ervaringen en problemen van arbeidsongeschikte vrouwen [Studentenverslag]
Brunschot, K. van \ Smulders, M. \ 1986
help
Literatuuroverzicht van de positie van vrouwen en het emancipatiebeleid in 1985 [Boek]
Jansen, L. \ 1986
help
De Wereldconferentie van Nairobi [Congresverslag]
Maters, K. \ 1986
help
Ol mero igat paua : a report on the East Sepik women's network [Boek]
Aarnink, N. \ Blydorp, A. \ Pa'anasae, D. \ Cox, E. \ Oliver, J. \ 1986
help
Vrouwen in de wereld : een internationale atlas [Boek]
Seager, J. \ Olson, A. \ Kidron, M. \ 1986
help
Wat kunnen we met en voor elkaar doen? : een verslag van de conferentie 'Voedsel(productie) en de rol van plattelandsvrouwen', april 1986 [Congresverslag]
Roefs, J. \ 1986
help
De macht van de emoties : bewustwording als spil voor vrouwenbevrijding 1975 - 1985 [Boek]
Koster, A. \ Ruiter, N. de \ Huisman, J. \ 1985
help
Vrouw en informatica : informatie-technologie : doelstellingen en noodzakelijke maatregelen [Boek]
Emancipatieraad \ 1985
help
Met het oog op gisteren : vijftien vrouwen over zichzelf als kind en ouder [Boek]
Lengton, J. \ Miesen, B. \ Ruizeveld, K. \ 1985
help
When women rebel : the rise of popular feminism in Peru [Boek]
Andreas, C. \ 1985
help
Residential level struggle and consciousness : the experiences of poor women in Guayaquil, Ecuador [Boek]
Moser, C.O.N. \ 1985
This paper describes the critical role that women play in the formation, organisation and succes of local-level protest groups, and considers the implications of their roles, both for the women themselves and for the nature of struggle and consciousn ...
help
Mothers for life : motherhood and marginalization in the North Central Province of Sri Lanka [Boek]
Schrijvers, J. \ 1985
help
Vrouwen veranderen : ontwikkelingen in feiten en cijfers [Boek]
Wal, E. van der \ 1985
help
Uma makandra : verslag van een onderzoek naar de betekenis van een Surinaamse vrouwengroep voor Surinaamse vrouwen [Boek]
Juriaans, S. \ Kerssies, L. \ Kort, D. \ 1985
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.