Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 45

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==222-D-1
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Beleidsplan drink- en industriewatervoorziening - Dl. 4: Planologische kernbeslissing : (tekst van de na parlementaire behandeling vastgestelde planologische kernbeslissing) [Boek]
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer \ [1997]
help
Wonen, zorg en welzijn van ouderen in het perspectief van modernisering \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Houben, P. \ 1997
Na een schets van de (beleids)veranderingen in de ouderenzorg van de laatste 15 jaar (aangeduid als modernisering) worden twee basistendensen in dit lange termijn proces nader beschouwd : de functionele aanpak in werkprocessen en de toenemende indivi ...
help
Wonen en zorg voor ouderen : experimenten en onderzoek in de jaren '90 \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Coolen, J. \ 1997
In beleidsnota's wordt verondersteld dat innovaties in zorgvoorzieningen en verbeteringen in huisvesting de mogelijkheden van ouderen om zelfstandig te blijven wonen vergroten. Om meer inzicht te krijgen in deze veronderstelde samenhang wordt m.b.v. ...
help
Ouderenbeleid 1997 : van zorgen voor... naar zorgen dat... \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Terpstra, E. \ 1997
Beschouwing over de vraag hoe beleidsmakers ervoor kunnen zorgen dat zorg, wonen en welzijn afgestemd zijn op de wensen van de oudere zelf. Gepleit wordt voor een beleid dat voorwaarden schept voor actief participeren door ouderen en extra aandacht b ...
help
Ketenkennis = ketenkracht : garanties over productiewijze kunnen concurrentiepositie verbeteren \ Oogst : CLO-land en tuinbouwblad [Artikel]
Stok, T. van der \ 1997
Vraaggesprek over ketenproductie en public relations om consument de kwaliteit van het product te garanderen
help
Risico-inventarisatie nog kort zelf uit te voeren \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Leth, P. van \ 1997
De belangrijkste knelpunten in arbeidsomstandigheden op het fruitteeltbedrijf worden genoemd in verband met de komende verplichte risico-inventarisatie
help
Volksgezondheid Toekomst Verkenning : basis voor het volksgezondheidsbeleid in het derde millennium [thema] \ Tijdschrift voor sociale gezondheidszorg [Artikel]
Klazinga, N. \ 1997
In zes artikelen belichten personen die bij de opstelling van de VTV betrokken zijn geweest aspecten ervan, in het zevende worden kritische kanttekeningen geplaatst
help
Policy review : from waiting lists to adverts : the allocation of social rental dwellings in the Netherlands \ Housing studies [Artikel]
Kullberg, J. \ 1997
help
Studiemiddag konijnenhouderij op het praktijkonderzoek pluimveehouderij te Beekbergen \ Kontaktblad N.O.K. / Nederlandse Organisatie van Konijnenhouders [Artikel]
1997
Weergave van inleidingen, gehouden op de studiemiddag konijnenhouderij: 1) consequenties voor de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren voor de konijnenhouderij; 2) IKB (Integrale Keten Bescherming bij konijnen; 3) opfok van voedsters
help
Mobiliteit loopt terug : aangepast beleid voor bereikbaarheid vereist : in stad en land daling van het aantal kilometers per inwoner \ ROM magazine : Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [Artikel]
Nicolai, J. \ 1997
help
Werkgelegenheid en sociale zekerheid in de 21e eeuw \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Hazeu, C.A. \ 1997
Artikel gebaseerd op het WRR-rapport 'Van verdelen naar verdienen'. Over beleid dat nodig is om de participatiegraad op de arbeidsmarkt te vergroten. Met een reactie van J. van Ours (p. 880)
help
De strijd om de ruimte \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Bork, G.J. van \ 1997
Aan de hand van de drie CPB-scenario's voor de ontwikkeling van de economie tot 2020 wordt de te verwachten ruimtebehoefte voor wonen, werken, natuur en landbouw in beeld gebracht en geconfronteerd met het aanbod zoals voorzien in de beleidsnota AcVi ...
help
Landinrichting: een instrument in ontwikkeling \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Vernhout, H. \ 1997
Landinrichting staat door de lange looptijd en de veelal ingewikkelde procedures nu niet bepaald bekend als een snel, flexibel en doorzichting instrument. De laatste tijd wordt er dan ook volop over gesproken over het aanpassen van het instrument aan ...
help
Domeinen als verkoper van agrarische staatseigendommen \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Timmermans, M.A.J. \ 1997
In de eerste helft van 1997 heeft een commissie van externe deskundigen zich gebogen over de vraag of er mogelijkheden zijn om de staatsgronden versneld af te stoten. Dit onderzoek heeft geleid tot het rapport van de commissie van Koopmans: 'Verkenni ...
help
McHealth versus de Droste-verpleegster : de harde hand van het maatschappelijk middenveld \ Leeftijd : tijdschrift over ouder worden [Artikel]
Ipenburg, B. \ 1997
'Denkraam' bij de beleidsvorming in en rond de thuiszorg en de ouderenzorg, met speciale aandacht voor de discussie over marktwerking in de zorgsector
help
Gezondheid en welzijn van struisvogels in Nederland \ Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij [Artikel]
Jonge, G. de \ 1997
Een overzicht van de (welzijns)knelpunten in de struivogelhouderij en de vooruitzichten op oplossingen daarvan
help
Landelijke start Keten Kwaliteit Melk in zicht : kwaliteitsborging op het melkveebedrijf \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
1997
Uitleg van de betrokkenheid van praktiserende dierenartsen bij 2 van de 6 onderdelen van het kwaliteitssysteem KKM: 1. Diergeneesmiddelen en 2. Diergezondheid en -welzijn
help
Nota stedelijke vernieuwing [Boek]
1997
help
De krimpende grenzen van het vreemdelingenbeleid : literatuuronderzoek [Studentenverslag]
Muller, P. \ 1997
help
Vierde nota Waterhuishouding : regeringsvoornemen [Boek]
Nederland. Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 1997
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.