Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 24

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==222-D-1
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Evaluatie tijdelijke bijdrageregeling arbo-projecten : aanpak en begeleiding [Boek]
Bondt, N. \ Bok, R. \ Lindenbergh, A. \ 1998
Op 7 juli 1994 is tussen de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), en het georganiseerd agrarisch bedrijfsleven een samenwerkingsovereenkomst afgesloten inzake de verbete ...
help
De ruimte tussen analyse en beleid : EZ discussienota "Ruimte voor economische dynamiek" \ Stedebouw & ruimtelijke ordening : [tijdschrift voor ruimtelijke ontwikkeling en omgevingskwaliteit] [Artikel]
Licher, H. \ 1998
help
Fitheid en gezondheid bij Nederlandse militairen : veranderingen in de periode 1985 / 87 en 1995 / 97 \ Voeding : maandblad van de Stichting Voeding Nederland = Netherlands journal of nutrition [Artikel]
Brussaard, J.H. \ 1998
In vergelijking tot onderzoek van 1985 en 1987 bleek in 1996 een duidelijke verbetering zichtbaar in het serumcholesterol. Het totale beeld voor cardiovasculair risico was gunstiger dan in 1985 en 1987. De bestrijding van overgewicht en roken maken d ...
help
Zes keer anders : de Rijkswaterstaat in de Bataafs-Franse tijd (1798 - 1813) \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bosch, T. \ 1998
help
Scrapie - plan gaat door : ministerie betaalt f.11 miljoen \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
1998
In tien jaar tijd moeten de Nederlandse fokschapen ongevoelig zijn voor deze ziekte
help
De situering van economische activiteiten in Nederland : vragen rond de ruimtelijk-economische structuur \ Stedebouw & ruimtelijke ordening : [tijdschrift voor ruimtelijke ontwikkeling en omgevingskwaliteit] [Artikel]
Buijs, S. \ 1998
help
De groene ruimte en economische dynamiek : landelijk gebied is meer dan "open ruimte" \ Stedebouw & ruimtelijke ordening : [tijdschrift voor ruimtelijke ontwikkeling en omgevingskwaliteit] [Artikel]
Kurstjens, P. \ 1998
help
Vijfentwintig jaar nationale ruimtelijke ordening en hoe nu verder? : vier grote nota's en een aanbeveling voor de vijfde \ ROM magazine : Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [Artikel]
Leeflang, H. \ 1998
help
Pleidooi voor landgoederen en buitenplaatsen \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Nas, R.M.W.J. \ 1998
Laat de ruimtelijke ordening kwaliteitsherstel bevorderen door plaats te reserveren voor de buitenplaats. Nieuwe iniatieven zijn noodzakelijk om rust en ruimte te bewaren in een steeds voller Nederland
help
Provincies over grondverwerving en particulier natuurbeheer \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Kuindersma, W. \ 1998
Resultaten van een enquete onder provincies over grondverwerving voor natuur en particulier natuurbeheer. De verschillen tussen provincies blijken groot te zijn
help
Meer geld voor monumentenzorg en toch minder subsisie? \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Kaptein, L.A. \ 1998
Op 15 juni 1997 is het Besluit Rijkssubsidiering Restauratie Monumenten 1997 van kracht geworden. Deze nieuwe rijksregeling voor de restauratie van Rijksmonumenten beoogt te komen tot een doelmatiger verdeling van schaarse middelen naar behoefte
help
Landinrichting: een instrument in ontwikkeling \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Vernhout, H. \ 1998
help
Milieuaspecten in gebiedsgericht beleid : studie in het kader van het project "Handvat toetsingskader gebiedsgericht milieubeleid in het landelijk gebied" - Dl. 1: Planproces [Boek]
Wezel, H.A.T.M. van \ Hille, M.G.F. \ Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer \ 1998
help
Evaluatie stimuleringskader LNV : verspreidingsprogramma markt en concurrentiekracht, investeringsregeling markt en concurrentiekracht, onderdeel verwerking en afzet van landbouwproducten [Boek]
Besseling, P. \ 1998
Voorliggend rapport is de evaluatie van de eerste tender Investeringsregeling Markt en concurrentiekracht onderdeel Verwerking en Afzet van landbouwproducten. Het onderzoek is uitgevoerd door IKC Landbouw in opdracht van Directie Landbouw van het Min ...
help
Bedrijfslocatiemonitor - Regionale verkenningen 2010 [Boek]
Centraal Planbureau \ 1998
help
National environmental policy plan 3 [Boek]
Nederland. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer \ Nederland. Ministerie van Economische Zaken \ Nederland. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij \ 1998
help
Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek [Boek]
Nederland. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid \ 1998
WRR analyse
help
Nationaal milieubeleidsplan 3 [Boek]
Nederland. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer \ Nederland. Ministerie van Economische Zaken \ Nederland. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij \ 1998
help
Structuurnota zee- en kustvisserij : evaluatie van de maatregelen in de kustvisserij gedurende de eerste fase (1993 - 1997) : rapportage van implementatie beleidspunten en beheersmaatregelen, ecologisch en sociaal-economisch onderzoek, uitvoering beheersplan kustvisserij, handhaving en sanctionering [Boek]
Nederland. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij \ 1998
help
Evalueren met beleid : de Evaluatiecommissie Wet Milieubeheer in bedrijf [Boek]
Geest, J. van \ Ringeling, A. \ 1998
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.