Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 26

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==222-D-1
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Ambitieus programma voor modernisering agro-sector : Visienota Voedsel en Groen \ Agrarisch onderwijs : onafhankelijk maandblad [Artikel]
Boetzkes, P. \ 2000
Ministerie van LNV kijkt 10 jaar vooruit. Het 'agrofoodcomplex' wordt steeds meer een integraal onderdeel van de moderne en internationale netwerkeconomie en vraagt om meer hoog gekwalificeerd personeel
help
Belastingherziening 21ste eeuw : welke gevolgen voor de agrarische sector? \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Hochstenbach, W.J. \ 2000
Uitleg van de achtergronden en gevolgen van de Wet Inkomstenbelasting 2001 met een kort overzicht van voorgestelde belastingplannen voor ondernemingen o.a. uit de land- en tuinbouw
help
De betaalbaarheid van een AOW-spaarfonds \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Montfort, K. van \ Gerritsen, S. \ 2000
help
Stad en milieu samen op de schop \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]
Houtsma, W.H. \ 2000
Het rijk heeft een belangrijk deel van de financiering van het stedelijk vernieuwingsbeleid gekoppeld aan een integrale aanpak, waarin ook voor het milieu een plaats is ingeruimd
help
Het nut van een milieuvergunning : de milieuspecialist van CUMELA Nederland helpt u op weg \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Klok, J. \ 2000
Uitleg over de rechten en plichten van een milieuvergunning en over de vergunningprocedure
help
Milieu-investeringsaftrek van kracht : de regeling geldt met terugwerkende kracht tot begin dit jaar \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Fournier, W. \ 2000
help
Heeft u nog vragen over de nieuwe subsidieregeling? \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Weersink, H.F.M. \ 2000
Knelpunten in de subsidieregelingen 'Natuurbeheer' en 'Agrarisch Natuurbeheer' van het Ministerie van LNV
help
Milieuinvesteringsaftrek met terugwerkende kracht tot 1 januari 2000 \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Fournier, W. \ 2000
Verwachte stimuleringsregeling voor loonwerkbedrijven met een opsomming van de milieu-investeringen die onder de MIA zouden kunnen vallen
help
De melding herzien : bedrijven krijgen meer vrijheid bij wijzigingen in de milieuvergunning \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]
Evenblij, M. \ 2000
Voorstel van VROM om bedrijven aanpassing in hun productieproces af te laten doen met een melding aan het bevoegd gezag. Het grootste struikelblok voor flexibiliteit is echter de formulering van de milieuvergunning zelf
help
Evaluatie grondwaterbeleid : de doorwerking van het rijksbeleid in de provincie Groningen, Fryslân, Drenthe [Boek]
Baerends, B. \ 2000
help
Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland : ter invulling van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad, van 17 mei 1999 [Boek]
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij \ 2000
help
Anders omgaan met water : waterbeleid in de 21e eeuw - Anders omgaan met water : waterbeleid in de 21ste eeuw [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2000
De directe aanleiding voor dit kabinetsstandpunt over het waterbeleid in de 21e eeuw is de zorg over het toenemende hoogwater in de rivieren, wateroverlast en de versnelde stijging van de zeespiegel. De Commissie Waterbeheer 21e eeuw concludeert dat ...
help
Anders omgaan met water : waterbeleid in de 21e eeuw - Ruimte voor de rivier [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2000
Het kabinetsstandpunt 'Ruimte voor de rivier' gaat over veiligheid en wateroverlast in relatie tot onze grote rivieren. Om de kans op overstromingen langs de rivieren op het vereiste niveau te handhaven is het noodzakelijk een goede mix van ruimtelij ...
help
Anders omgaan met water : waterbeleid in de 21e eeuw - 3e Kustnota : traditie, trends en toekomst [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2000
Voor wat betreft de 3e Kustnota neemt de druk op de kust vanaf land en zee toe. Rekening wordt gehouden met klimaatverandering, met name een versnelde zeespiegelstijging. Dit vergt in de toekomst bredere en sterkere waterkeringen. Vanaf land wordt de ...
help
VBTB en gedecentraliseerd rijksbeleid \ Beleidsanalyse : driemaandelijkse publikatie van het Ministerie van Financien [Artikel]
Broek, F.P.G. van den \ Dam, E.W. van \ Veldhuizen, C.J.J. \ 2000
De operatie "van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording" (vbtb) moet vanaf begrotingsjaar 2002 resulteren in een overzichtelijke begroting en verantwoording van de bereikte resultaten
help
Mensen, wensen, wonen : wonen in de 21e eeuw [Boek]
Remkes, J.W. \ Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer \ 2000
Ook wel nota Remkes genaamd
help
Voorlopige integrale visie IJsselmeergebied 2030 [Boek]
Ministerie van Economische Zaken \ 2000
help
Van A naar Beter : Nationaal verkeers- en vervoersplan 2001-2020 : beleidsvoornemen - Deel A: Hoofdlijnen van beleid [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2000
help
Grond voor beleid : eindrapportage interdepartementaal beleidsonderzoek grondbeleid [Boek]
Richelle, J.N.M. \ Werkgroep IBO Grondbeleid \ 2000
Dit Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) grondbeleid heeft tot doel om beleidsvarianten te ontwikkelen die kunnen bijdragen aan een betere werking van de grondmarkt. De beoordeling van deze varianten inclusief hun effect is niet in dit rapport ...
help
Ruimte voor pacht : evaluatie en toekomstvisie pachtbeleid [Boek]
Commissie Pachtbeleid \ 2000
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.