Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 31

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==222-D-1
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
'Boeren en tuinders moeten meer zelfvertrouwen uitstralen' : minister Gerda Verburg vindt waardering sector onvoldoende \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Court, J. de la \ Liere, J. van \ 2008
help
Perspectief voor een duurzame visserij : het Europese Visserij Fonds (2007-2013) in kort bestek [Boek]
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit \ 2008
De consumptie van vis wordt steeds populairder. De consument stelt echter ook steeds hogere eisen aan de duurzaamheid van vis. De visserijsector moet, met hulp van de Nederlandse overheid en de Europese Unie een omslag maken
help
Biodiversiteit werkt: voor natuur, voor mensen, voor altijd : beleidsprogramma biodiversiteit 2008-2011 [Boek]
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit \ cop. 2008
Een breed beleidskader, ondertekend door de ministeries LNV, VROM, Internationale Samenwerking, mede gedragen door Defensie, Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, Onderwijs. Het is de Nederlandse beleidsinzet en antwoord op verscheidene zaken van ...
help
Technologie als hefboom voor duurzame ontwikkeling [Boek]
Kasteren, J. van \ 2008
Aanleiding voor dit essay is het twintigjarig jubileum van het programma Milieu & Technologie dat SenterNovem uitvoert voor de ministeries van VROM, EZ en LNV. Sinds 1988 stimuleert het programma bedrijven in de industrie bij het milieuvriendelijker ...
help
'We willen geen razzia houden' : serie inspectiediensten : deel 6 \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Sleegers, J. \ 2008
De Vreemdelingenpolitie controleert of mensen legaal in Nederland zijn. Informatierechercheur Jacques Peters van de Vreemdelingenpolitie voert samen met de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst grootscheepse controles uit in de tuinbouw. De laatste ...
help
Kabinetsstandpunt Hoeksche Waard [Boek]
Hoeven, M.J.A. van der \ Cramer, J. \ 2008
In de Planologische Kernbeslissing (PKB) van de Nota Ruimte was in de noordrand van de Hoeksche Waard een bovenregionaal bedrijventerrein van netto 120 ha. opgenomen voor de sector ‘havenafgeleide bedrijvigheid’. Het overige deel van de Hoeksche Waar ...
help
Sturen op infrastructuren : een investeringsopdracht [Boek]
Dohmen, J. \ Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid \ 2008
In het politieke debat, in de kranten en op straat zijn heel wat zorgen te beluisteren over de staat van de Nederlandse infrastructuren. Het zijn zorgen over treinen die niet op tijd rijden, prijzen die alsmaar stijgen, energievoorziening die uitvalt ...
help
ILG-bestuursovereenkomsten sorteren effect, maar... delft integrale gebiedsontwikkeling het onderspit? \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Ark, R. van \ Jong, D. de \ 2008
De prestatieafspraken krachtens het Investeringsbudget voor het Landelijk Gebied (ILG) blijken een sjabloon voor de aanpak van de gebiedsopgaven. Dit wringt met de filosofie van het ILG om de gebieden centraal te stellen. Het zou helpen als het rijk ...
help
Ruimte, regie en rekenschap [Boek]
Lodders-Elfferich, P.C. \ 2008
De commissie heeft de mogelijkheden verkend voor een bestuursakkoord tussen rijk en provincies voor de periode 2009 – 2011 over (verdere) decentralisatie van een aantal onderwerpen enerzijds en een financiële bijdrage van de provincies van € 600 mln. ...
help
Duurzame globalisering: een wereld te winnen [Boek]
Sociaal-Economische Raad \ 2008
Dit advies doet voorstellen voor beleid waarmee het globaliseringsproces in goede banen kan worden geleid. Deze voorstellen hebben betrekking op het versterken van de positie van Nederland in het globaliseringsproces en een meer duurzame en eerlijke ...
help
Beter besturen bij rampen : een passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing [Boek]
Raad voor het openbaar bestuur \ 2008
help
Jaarrapport ... landelijke jeugdmonitor [Jaarverslag, serie]
Centraal Bureau voor de Statistiek \ 2008-2009
help
Uitvoeringskader Natuur en Milieu Educatie (NME) 2008-2011 [Boek]
[2008]
Uitvoeringskader bij de nota Natuur- en Milieu-Educatie (NME): "Kiezen leren en meedoen" van de ministeries LNV, VROM en OCW
help
Verklaring inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen [Boek]
Sociaal-Economische Raad \ 2008
help
Ontwerp nationaal Waterplan [Boek]
Stumpe, J. \ 2008
Het ontwerp Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle voorgaande Nota's Waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is opgesteld op basis van het wetsvoorstel Waterwet dat naar verwachting in 2009 ...
help
Ontwerp beleidsnota Noordzee [Boek]
2008
Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het veranderend gebruik van de Noordzee, de nieuwe maatschappelijke vraagstukken en de ontwikkelingen in beleid die hiermee samenhangen. Hieruit volgen de maatschappelijke ontwikkelopgaven die de uitgangspunten ...
help
Ontwerp beleidsnota IJsselmeergebied [Boek]
2008
Het IJsselmeergebied is, met zijn open ruimte en vergezichten, historische steden, prachtige natuur en vele recreatievoorzieningen een plek om te wonen, te werken en te recreëren. Men kan er genieten van mooi Nederland, een uniek waterlandschap. Deze ...
help
Ontwerp beleidsnota waterveiligheid [Boek]
Postma, R. \ Tekstbureau Met Andere Woorden \ 2008
Het Nederlandse beleid voor bescherming tegen overstromingen vindt zijn basis in de jaren vijftig van de vorige eeuw. In die tijd heeft de eerste Deltacommissie uitgangspunten en normen voor waterveiligheid voorgesteld. Sindsdien zijn de omstandighed ...
help
Kengetallen kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21e eeuw [Boek]
Kind, J. \ Gauderis, J. \ Velzen, E. van \ Silva, W. \ 2008
In de wet staan normen voor de bescherming van grote delen van Nederland tegen overstromingen. Deze normen zijn gebaseerd op omstandigheden en berekeningen uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Sinds die tijd zijn de mogelijke gevolgen van een over ...
help
Een cultuur van ontwerpen : visie architectuur en ruimtelijk ontwerp [Boek]
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap \ [ca. 2008]
In Nederland doet zich een merkwaardige paradox voor. Nederlandse architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten staan internationaal hoog aangeschreven. Het ontwerp is een exportproduct. Met werk over de hele wereld vertegenwoordigen ontwe ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.