Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 18 / 18

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==222-D-1
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Vierde Nederlandse Actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn (2010-2013) [Boek]
2009
De Nitraatrichtlijn verplicht de lidstaten om vierjarige actieprogramma's te maken. In dit actieprogramma staan de maatregelen die Nederland vanaf 2010 neemt om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Voor nitraat komt het er o ...
help
‘Nationaal Waterplan ambitieus, maar dilemma’s onderbelicht’ \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kragt, F. \ Gaalen, F. van \ Franken, R. \ Grinsven, H. van \ Knoop, J. \ Wortelboer, R. \ 2009
Het ontwerp-Nationaal Waterplan is een overzichtelijk, toegankelijk en ambitieus plan. De dilemma’s verbonden aan het realiseren van de integrale wateropgave op de korte en lange termijn zijn echter onvoldoende in beeld gebracht. Het realiseren van d ...
help
Thema normen en waarden \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
2009
Dit nummer van Kennis Online gaat over Normen en waarden. Over doelen, normen en bijbehorende getallen in beleid en wetenschap. Ingrid de Jong probeert dierenwelzijn op een andere manier te meten. Zij kijkt niet naar de stal en de ruimte, maar naar d ...
help
Beheer- en Ontwikkelplan voor de rijkswateren 2010-2015 : werken aan een robuust watersysteem [Boek]
Rijkswaterstaat \ 2009
Het plan beschrijft het beheer van de rijkswateren voor de periode 2010-2015. Rijkswaterstaat voert het beheer uit. Het BPRW is opgesteld binnen de kaders van Europese richtlijnen, nationale wetgeving en nationaal beleid. Onderdeel van het BPRW is ee ...
help
Beleidsbrief modernisering monumentenzorg [Boek]
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap \ cop. 2009
Monumenten blijven staan, maar het huidige monumentenbeleid is aan verandering toe. Zo is het huidige stelsel te weinig ingesteld om gebiedsgericht werken te ondersteunen. Wat voor visie is nodig op het monumentale erfgoed? Welk beleid hoort bij die ...
help
Rethinking retirement [Boek]
Euwals, R. \ Mooij, R. de \ Vuuren, D. van \ Centraal Planbureau \ [2009]
help
‘De politiek maakt de keuzes’ : Erik Mulleneers, clustercoördinator Mest en milieu, LNV-directie Landbouw : thema normen en waarden \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Mulleneers, E. \ 2009
Meten is weten. Maar wat er met de resultaten gebeurt hangt af van de doelen die de regering heeft gesteld en de afspraken die zijn gemaakt, maakt Erik Mulleneers van de Directie Landbouw duidelijk. “Onderzoekers moeten niet op de stoel van beleidsma ...
help
Kennis voor de beleidsagenda : dinsdag 12 mei 2009 : Wageningen UR presenteert aansprekende resultaten kennisbasisonderzoek 2008 aan LNV [Boek]
Opdam, P. \ Pérez-Soba, M. \ Groot, D. de \ Vellinga, P. \ Loon, J. van \ Backus, G. \ Visser, C. de \ Zondervan, C. \ Geest, L. van de \ Maassen, K. \ Nielen, M. \ Tacken, G. \ Voet, H. van der \ Vollebrecht, M. \ Poppe, K.J. \ Seventer, E. van \ Kropff, M. ` \ Bakema, F. \ Hogendorf, S. \ Wageningen UR \ 2009
Verzameling presentaties van resultaten uit de bijeenkomsten over het kennisbasisonderzoek
help
Met een niet toekomstvast Deltaplan wordt geld in het water gegooid \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schrier, D. van der \ 2009
Er van uitgaande dat het Deltaplan 2008 of het Deltaplan II het juiste plan voor de toekomst is, dienen alle werken hiermee in overeenstemming te zijn. We moeten immers voorkomen dat overbodige werken worden uitgevoerd. De uit te voeren hoogwatergeul ...
help
Wro opnieuw een regelcircus : Rijk en provincie doen doorzettingsmacht gelden \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Brand, P. van den \ 2009
De oude WRO was een onwerkbaar wangedrocht van regels en bepalingen. Maar ook de nieuwe Wro lijkt uit te draaien op een regel- en richtlijnencircus. Een aantal provincies maakt uitgebreide, strakke verordeningen. Ook het concept van de AmvB Ruimte va ...
help
Review van het ontwerp-Nationaal Waterplan [Boek]
Gaalen, F. van \ 2009
Het ontwerp-Nationaal Waterplan is onvoldoende duidelijk over de dilemma’s bij realisatie van haar streefbeelden. Hoewel het plan overzichtelijk en toegankelijk is, zijn de hardnekkige problemen bij het realiseren van de langetermijnstreefbeelden onv ...
help
Gezonde bodem beperkt financiële schade in land- en tuinbouw en natuur \ BloembollenVisie [Artikel]
Ciggaar, W. \ 2009
Namens Wageningen UR en de verschillende land- en tuinbouwsectoren presenteerden en overhandigden Piet Boonekamp (Wageningen UR )en IJzebrand Rijzebol (LTO) in maart 2009 het onderzoekprogramma 'Bodem Vitaal! aan de Vaste Kamercommissie Landbouw
help
Maatlat Government-Governance [Boek]
Vreke, J. \ Gerritsen, A.L. \ Kranendonk, R.P. \ Pleijte, M. \ Kersten, P.H. \ Bosch, F.J.P. van den \ 2009
In diverse publicaties wordt aangegeven dat er de laatste decennia in de relatie tussen de centrale overheid en de overige publieke en private actoren een verschuiving is opgetreden van government naar governance. Bij government bepaalt één dominante ...
help
‘Houd oog voor verhaal achter de cijfers’ : thema normen en waarden \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Termeer, K. \ 2009
Controle vraagt om cijfers, maar complexe vraagstukken zijn moeilijk in cijfers te vangen. Het is daarom vooral belangrijk dat we in het vizier houden waar de cijfers over gaan, en durven te leren van fouten, zegt bestuurskundige Katrien Termeer
help
Niemand regeert : de privatisering van de Nederlandse politiek [Boek]
Chavannes, M. \ Oppenheimer, R.L. \ 2009
'De Nederlandse overheid is als een broodje zacht open asfaltbeton. Twee identieke zachte happen met een toegankelijk lijkende harde laag ertussen.' Dat ontdekte Marc Chavannes na zijn terugkeer uit Frankrijk en Amerika. Nederland heeft zich bekeerd ...
help
‘Je kunt ondernemers toch niet vragen miljoenen euro’s risico te lopen?’ \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Noorduyn, L. \ 2009
Systeeminnovaties vragen misschien wel om een nieuwe rol van de overheid. Een rol waarbij de overheid risicodragend participeert. Die gedachte werkt Kees Oomen, directeur van de nieuwe LNV-directie Agroketens en Visserij, met zijn ambtenaren verder u ...
help
Special: Kennisbasis \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV. Special [Artikel]
Bakema, F. \ Simons, A. \ Kimman, T. \ 2009
Verslag van de kennisbasisdag van 12 mei 2009 en de belangrijkste onderzoeksresultaten uit 2008
help
Het adaptieve vermogen van het Nationaal Waterplan \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Klostermann, J.E.M. \ Biesbroek, G.R. \ Jong, P. \ Gupta, J. \ Bergsma, E. \ 2009
Het probleem van klimaatverandering vraagt om adaptief vermogen: niet alleen in de vorm van nieuwe harde infrastructuur, maar ook in de vorm van nieuwe soorten beleid en wetgeving. Maakt het huidige stelsel van Nederlands beleid, wet- en regelgeving ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.