Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 20

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==222-D-1
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Effecten van het kabinetsbeleid voor milieu en klimaat : verkenning voor de Motie-Halsema [Boek]
Kruitwagen, S. \ 2011
De motie-Halsema vraagt expliciet om een doorrekening van het kabinetsbeleid vanwege de internationale verplichtingen waar het kabinet zich aan committeert. De resultaten van het kabinetsbeleid worden daarom vergeleken met Europese afspraken over te ...
help
Milieu dossier : reflectie op rol overheid bij verduurzaming productketens : nieuwe fase in transitie naar duurzame producten \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Vermeulen, W. \ Kok, M. \ Oorschot, M. van \ 2011
Het marktaandeel van meerdere duurzame producten is inmiddels het nichestadium ontstegen. Die verduurzaming wordt door de overheid primair gezien als een verantwoordelijkheid van de maatschappelijke partners : het bedrijfsleven, de burger en belangen ...
help
Naar de kern van de bio-economie: de duurzame beloftes van biomassa in perspectief [Boek]
Asveld, L. \ Est, R. van \ 2011
Dit rapport gaat in op de vraag hoe de Nederlandse overheid de overgang naar de bio-economie het best kan begeleiden. De onderzoekers analyseerden daarvoor niet alleen de technologische stand van zaken. Ook het tot nu toe gevoerde Nederlandse beleid ...
help
Op weg naar een grondstoffenstrategie : quick scan ten behoeve van de Grondstoffennotitie [Boek]
Korteweg, R. \ Ridder, M. de \ Den Haag Centrum voor Strategische Studies \ cop. 2011
Het doel van deze quick scan is om inzicht te verschaffen in de verschillende facetten die spelen rond de leveringszekerheid van biotische en abiotische grondstoffen en de mogelijkheden van Nederland om daarmee om te gaan. Het doel van de quick scan ...
help
Kennisagenda EL&I en bevolkingsdaling [Boek]
Breman, B.C. \ Coninx, I. \ 2011
Het thema krimp staat hoog op de politieke en bestuurlijke agenda. Krimp is in eerste instantie een demografisch verschijnsel maar bevolkingsdaling heeft ook invloed op de sociaal-economische omstandigheden en op (het gebruik van) de fysieke ruimte. ...
help
Gouden driehoek is niks nieuw onder de zon \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Sikkema, A. \ 2011
De 'gouden driehoek' is sinds 2010 het buzzword in Nederland kennisland. Minister Verhagen en ondernemersvoorman Bernard Wientjes laten er hun licht over schijnen tijdens de opening van het academisch jaar 2011/2012. Hoe de filosofie van Wageningen U ...
help
Overheidsingrepen in de energiemarkt : onderzoek naar het Nederlandse speelveld voor fossiele brandstoffen, hernieuwbare bronnen kernenergie en energiebesparing [Boek]
Visser, E. de \ 2011
Het onderzoek ‘Overheidsingrepen in de energiemarkt’ is uitgevoerd door Ecofys en CE Delft, in opdracht van Eneco en Triodos Bank. In deze studie zijn onder begeleiding van een groep prominente economen en energiespecialisten, de overheidsinterventie ...
help
Kabinetsreactie op het advies ‘Duurzaamheid en Daadkracht’ van de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa [Brief]
[2011]
Reactie van het kabinet op adviezen van de Commissie Corbey.
help
New earth, new chemistry : actieagenda topsector chemie [Boek]
2011
De actieagenda stelt twee centrale ambities voor de lange termijn: 1. In 2050 staat Nederland wereldwijd bekend als hét land van de groene chemie. 2. In 2050 staat Nederland in de mondiale top drie van producenten van slimme materialen. Naast deze am ...
help
Klimaatbrief 2050 : uitdagingen voor Nederland bij het streven naar een concurrerend, klimaatneutraal Europa [Boek]
2011
In deze brief wordt verkend hoe een klimaatneutrale economie specifiek voor Nederland zou kunnen uitwerken en welke voorbereidingen zinvol zijn -ondanks de grote onzekerheden- om tijdig kansen te benutten. Deze brief baseert zich op onafhankelijk ond ...
help
Tweede voortgangsrapportage internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen [Boek]
Sociaal-Economische Raad \ Commissie Internationaal Maatschappelijk Verantwoordlijk Ondernemen \ 2011
help
Kabinetsstandpunt schappen laat nog veel vragen open \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Leht, P. van \ 2011
Met het kabinetsstandpunt is de discussie rond de product- en bedrijfsschappen een volgende fase ingegaan. Dit najaar is het woord aan de diverse tuinbouwsectoren en de Tweede kamer.
help
'Veredeling vraagt langdurig investeren' : Marien Valstar, EL&I-directie Agroketens en Visserij \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
2011
Groene veredeling kan duurzame landbouw bevorderen en helpen om de snelgroeiende wereldbevolking te voeden. Daarom is de overheid betrokken bij het onderzoeksprogramma Groene veredeling, waarin wetenschappers en bedrijven nauw samenwerken. ‘Kennis st ...
help
Naar fytopia : heroverweging van het fytosanitair beleid met behulp van een bestuurskundig kader [Boek]
Bremmer, J. \ Slobbe, R. \ 2011
Het fytosanitair beleid kan hervormd worden door te toetsen of ondernemers invasieve plantenziekten en -plagen willen én kunnen beheersen. Besmetting van plantaardige producten met invasieve plantenziekten leidt tot welvaartverlies door marktfalen. M ...
help
Kennisgids 3 : vastgoed en archeologie : verwerving, beheer en vervreemding van rijksvastgoed en bescherming van archeologisch erfgoed [Boek] - 2e geheel herziene druk
Bos, H. van den \ 2011
Voor u ligt de RVR-kennisgids Vastgoed en Archeologie, een gids die praktische informatie over dit onderwerp bundelt en toegankelijk maakt. Het in 1992 door de lidstaten van de Raad van Europa ondertekende Verdrag van Valletta (Malta) beschermt het E ...
help
Businessplan BioBased Economy 2.0 : samenvattingen van de zes Workpackages [Boek]
2011
Dit document is een voorbereiding van het Businessplan Biobased Economy en bevat de samenvattingen van de 6 workpackages: 1. Groeikracht! Teeloptimalisatie en biomassaproductie ; 2. Bio-energie en Biochemicaliën; 3. Economie, Beleid, Duurzaamheid; 4. ...
help
Spoorzoeken en wegbereiden : een reisgids voor de energietransitie [Boek]
Hekkenberg, M. \ Londo, M. \ 2011
Onze energiehuishouding, één van de pijlers van de Nederlandse onze samenleving, zal de komende decennia drastische veranderingen ondergaan. Dat zal een bij tijd en wijle moeizaam en pijnlijk proces worden. Aan beleidsmakers de taak die veranderingen ...
help
Hernieuwbare warmte in de SDE+-regeling [Boek]
Mozaffarian, M. \ Wassenaar, J.A. \ Lensink, S.M. \ 2011
In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie hebben ECN en KEMA de mogelijkheden onderzocht om hernieuwbare warmte via de SDE+-regeling te ondersteunen. Via twee workshops is gedurende het onderzoek met marktpartijen ov ...
help
Overheid en onderwijsbestel : beleidsvorming rond het Nederlandse onderwijsstelsel (1990-2010) [Proefschrift]
Bronneman-Helmers, R. \ 2011
In het onderzoek staat de beleidsvorming rond vier kenmerken van het Nederlandse onderwijsstelsel centraal: de vrijheid van onderwijs (artikel 23 GW), de verhouding tussen regulier en speciaal onderwijs, het vroege selectiemoment bij de overgang van ...
help
The preference policy: implications for patients [Studentenverslag]
Pastoors, I. \ 2011
As an attempt to reduce the expenditures on pharmaceutical care in the Netherlands, the preference policy was introduced in 2005. This policy allows health care insurers to determine which brand of a certain medication they reimburse based on price, ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.