Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 27

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==222-D-1
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Groene Groei: geen woorden maar daden \ Berichten buitenland : voor de Nederlandse agribusiness [Artikel]
Boonstra, C. \ 2014
Dat we niet langer economisch kunnen groeien terwijl we ongebreideld gebruik blijven maken van het natuurlijk kapitaal dat ons ter beschikking staat mag duidelijk zijn. De ‘Verklaring voor Groene Groei’, geïnitieerd door de OESO en in 2009 onderteken ...
help
Stimuleren van Groene Groei : verkenning van initiatieven voor circulaire en emissiearme economie [Boek]
Brouwer, F. \ Verburg, R. \ Burg, S. van den \ 2014
Het Kabinet heeft in 2013 een groene groeistrategie geformuleerd. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft het LEI een onderzoek uitgevoerd om de kansen en belemmeringen voor vergroening voor enkele voorbeelden uit te werken. D ...
help
Advies over de dubbeltellingregeling voor betere biobrandstoffen [Boek]
2014
Dit advies van de Commissie Corbey zet eerst uiteen hoe de dubbeltellingregeling in Nederland en andere EU-lidstaten is geïmplementeerd. Na een aantal overwegingen schetst dit advies vervolgens zowel een beeld van de meest wenselijke vorm van stimule ...
help
"Nu doorpakken met uitvoering energieafspraken" \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Heijne, R. \ Graaf, J. de \ 2014
Het Energieakkoord voor duurzame groei is opgesteld om eindelijk serieus werk te maken van energiebesparing en duurzame energieopwekking. Bij de uitvoering fungeert voormalig milieuminister Ed Nijpels als kapitein op het schip. “Met dit akkoord wordt ...
help
Duurzaam ondernemen [Brochure]
2014
Brochure van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over Duurzaam ondernemen. In de brochure wordt uitgelegd welke ondersteuning mogelijk is voor ondernemers.
help
Onderneem, bespaar en innoveer : de Overheid helpt [Boek]
2014
U heeft internationale plannen of innovatieve ideeën voor uw bedrijf. Om die te realiseren kunt u soms wat advies gebruiken. Ook de financiering rond krijgen is in de huidige economische tijden geen vanzelfsprekendheid. De Rijksdienst voor Ondernemen ...
help
Voortgangsrapportage Green Deals 2013 [Boek]
[2014]
De Green Deal-aanpak is een instrument in het Groene Groei-beleid van het kabinet. Initiatieven uit de samenleving staan in de aanpak centraal. Doel is het optimaal benutten van de dynamiek en creativiteit in de samenleving voor groene groei. De aanp ...
help
Groene economische groei in Nederland (Green Deal) [Boek]
2014
Kamerbrief over de voortgang van de Green Deal-aanpak.
help
Biobased Inkopen : waarom en hoe doe je dat? : een eerste verkenning biobased inkopen november 2013-juni 2014 [Boek]
2014
Geïnspireerd door het collegeprogramma 2011-2015, de Kamer van Koophandel en het beleidskader duurzame bedrijfsvoering, heeft Provincie Zeeland het initiatief genomen om haar eigen inkoopbeleid tegen het licht te houden met het doel te inventariseren ...
help
Invulling programma Van Afval Naar Grondstof [Brief]
Mansveld, W.J. \ 2014
Om duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen te stimuleren, werkt het Rijk samen met maatschappelijke partijen aan het programma Van Afval Naar Grondstof. In de brief van 20 juni 2013 zijn acht operationele doelstellingen van het programma geformu ...
help
Nederlandse investeringsinstelling : aanbeveling wind op zee [Boek]
2014
In het kader van het Energieakkoord van 6 september 2013 zijn afspraken gemaakt over de financiering van de voor het akkoord benodigde investeringen. In de tiende pijler van het akkoord is ten aanzien van grootschaliger duurzame energieprojecten afge ...
help
Handleiding bij de subsidieregeling Topsector energieprojecten [Boek]
2014
Binnen de Topsector Energie hebben zeven Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's) thema’s uitgewerkt: bio-energie, wind op zee, smart grids, zonne-energie, energiebesparing in de gebouwde omgeving, gas en energiebesparing industrie. De subsidier ...
help
MIA\Vamil 2014 : brochure en Milieulijst [Brochure]
2014
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en het ministerie van Financiën hebben via twee investeringsregelingen het investeren in milieuvriendelijke apparatuur extra aantrekkelijk gemaakt. Een ondernemer kan financieel voordelig investeren ...
help
Energie Investeringsaftrek (EIA) : Energielijst 2014 [Boek]
2014
De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. De EIA geeft ondernemers dubbel voordeel: de energiekosten gaan omlaag én de onde ...
help
Aanbod projecten voor energiefondsen blijft achter \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Veen, R. van der \ Wijnants, H.J. \ 2014
Steeds vaker worden subsidies ingewisseld voor een meer marktconforme manier van financieren. Met name fondsen om duurzame energieopwekking en energiebesparing te stimuleren zijn in opmars. Helaas is het ene fonds het andere niet. Met name de wirwar ...
help
Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek 2013 [Boek]
2014
Het rapport ‘Monitor Publiek gefinancierd Energieonderzoek 2013’ brengt alle publieke geldstromen voor energie-innovatie in 2013 in beeld. Ook thema’s en trends binnen de energie-innovatiesector komen aan de orde.
help
Koersvast en bijsturen : Agenda Topsectoren 2014 [Brochure]
2014
De jaarlijkse agenda is een gezamenlijke agenda van de topsectoren en geeft richting aan de activiteiten van de topteams in het betreffende jaar. In de agenda 2014 wordt doorgepakt op de implementatie en uitvoering van de topsectorenaanpak.
help
Vraagbaak : Wanneer het zwaailicht aan? \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
2014
Wanneer mag of moet ik een zwaailicht voeren op een trekker of een zelfrijdende landbouwmachine?
help
Gevolgen boycot Rusland: sector pleit voor overheidsondersteuning \ Food & nutrition : kwartaalblad voor de food- en nutritionsector in Zuid-Nederland [Artikel]
Joppen, L. \ 2014
Sommige sectoren binnen Nederlandse groenten- en fruitsector, zowel de primaire sector als de handel zijn onevenredig hard geraakt door de Rusland-boycot. Zowel LTO Nederland als de Rabobank pleiten voor overheidsondersteuning, waarbij het bedrijfsle ...
help
Rijbewijs, kenteken en keuring \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Beerling, W. \ 2014
Er staat veel te gebeuren op het gebied van landbouwvoertuigen en wetgeving. Er komt een T-rijbewijs voor chauffeurs van landbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid en naar alle waarschijnlijkheid hebben de voertuigen straks een kenteke ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.