Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 41 - 60 / 1242

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==222-D-1
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Evaluatie Regeling subsidie Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek 2008-2014 en KB-programma 2011-2014 [Boek]
Korlaar, L. \ Hertog, P. den \ Steur, J. \ Vankan, A. \ Velde, R. te \ Kaashoek, B. \ 2015
Middels de Regeling subsidie Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek financiert het Ministerie van Economische Zaken (hierna EZ) onderzoek dat door de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (hierna DLO) wordt uitgevoerd. In opdracht van EZ heeft ...
help
Evaluatie vogelgriep [Boek]
Boer, A. de \ 2015
Deze evaluatie richt zich op het handelen van het Ministerie van EZ ten tijde van de vogelgriep uitbraak in 2003 en is bedoeld als basis voor verantwoording aan de Tweede Kamer (inhoudelijke evaluatie) en om te leren en te verbeteren (interne procese ...
help
Green Deal Aanpak [Video]
2015
Kort filmpje over de Green Deals.
help
Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 15 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/232935, tot wijziging van de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009 \ Staatscourant : Nederlandse staatscourant, officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 [Artikel]
Dijkstra, S.A.M. \ 2015
Op deze lijst staan alle milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Bedrijven kunnen tot 36% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscal ...
help
Green Deal groene gewasbescherming [Presentatie]
Etten, J. van \ 2015
Doelstelling Green Deal gewasbescherming: De verduurzaming van de gewasbescherming in de land- en tuinbouw te versnellen door de toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico voor mens, dier en milieu te vergemakkelijken. Leerles ...
help
Onderzoeksagenda Biobased Economy 2015-2027 : 'B4B: biobased voor bedrijven, burgers en beleid' [Boek] - Versie: 3.0, final
Stichting TKI-BBE \ 2015
Deze onderzoeksagenda Biobased Economy 2015 – 2027 beschrijft vier programmalijnen (of roadmaps) voor de ontwikkeling van de BBE in Nederland met een vergezicht naar 2027. Dit voor de top-sectoren Agri & Food, Chemie en Energie.
help
Innoveren en ondernemen met beleid : analytische achtergrondstudie van de beleidsdoorlichting artikel 12 (innovatie) en 13 (ondernemingsklimaat) ministerie van Economische Zaken [Boek]
Hertog, P. den \ Janssen, M. \ Minne, B. \ Veldkamp, J. \ Korlaar, L. \ Bongers, F. \ Erven, B. \ 2015
Dit rapport licht het beleid van het ministerie van Economische Zaken door op het gebied van de beleidsartikelen 12 en 13 (‘een sterk innovatievermogen’ respectievelijk 'een excellent ondernemingsklimaat’) voor de periode 2009-2013. Dit beleid wordt ...
help
Verkenning effect alternatieve brandstoffen voor de categorieën bij- en meestook in de SDE+ [Boek]
Londo, M. \ Meijer, R. \ Cremers, M. \ Lensink, S. \ 2015
De SDE+ bevat in 2015 twee categorieën voor de inzet van biomassa in kolencentrales. EZ overweegt om in de regeling een clausule op te nemen die het producenten mogelijk maakt om voor een deel van de totale biomassa-inzet gebruik te maken van alterna ...
help
Overzicht bio-based calls in Europese programma’s [Boek]
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland \ 2015
In dit overzicht heeft RVO de verschillende Europese lopende onderzoeks- en innovatie programma’s op het gebied van Biobased Economy op een rijtje gezet.
help
Duurzame wijsheid in pacht [Boek]
Dijkman, W. \ Visser, A. \ [2015]
Groen Ontwikkelfonds Brabant wil voorwaarden meegeven bij de verpachting van gronden binnen en buiten het Brabantse natuurnetwerk die substantieel bijdragen aan beleidsdoelstellingen van de provincie. CLM heeft maatregelen benoemd die bijdragen aan b ...
help
Tussenbalans groene groei 2015 [Boek]
Ministerie van Economische Zaken \ Ministerie van Infrastructuur en Milieu \ 2015
In de Tussenbalans Groene Groei schetst het kabinet de belangrijkste resultaten op de pijlers en domeinen sinds de brief 'Groene Groei: voor een sterke, duurzame economie' van 28 maart 2013. Het kabinet vindt vergroening van de economie noodzakelijk ...
help
Tussenbalans Groene Groei [Brief]
Directoraat-generaal Bedrijfsleven & Innovatie \ 2015
Kamerbrief over de Tussenbalans Groene Groei, het vervolg op de beleidsbrief 'Groene Groei: voor een sterke, duurzame economie' van maart 2013. De bijgevoegde tussenbalans beschrijft hoe het kabinet het groenegroeibeleid, samen met partijen in de sam ...
help
Ruimte voor innovatieve investeringen door Ruimte in Regels : Programma Ruimte in Regels voor Groene Groei - R2G2 [Factsheet]
Ministerie van Economische Zaken \ Ministerie van Infrastructuur en Milieu \ [2015]
U wilt als ondernemer innovatief investeren. Dan kunt u aanlopen tegen wet- en regelgeving die u hierin beperkt. De overheid wil kijken hoe zij deze investeringen toch mogelijk kan maken. Daarom is het programma Ruimte in Regels voor Groene Groei (R2 ...
help
Rapportage hernieuwbare energie 2014 : jaarbericht SDE+, SDE, OV-MEP en MEP [Boek]
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland \ [2015]
De Rapportage hernieuwbare energie 2014 laat zien dat hernieuwbare energie onder het grote publiek steeds meer ingeburgerd raakt. Voor 2014 is vooral de grote toename in zon PV-projecten aanzienlijk. Zonnepanelen op daken worden steeds meer de norm. ...
help
Focus op prijs speelt biobased niet in de kaart : biobased inkoop door overheden \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Joppen, L. \ 2015
Overheden kunnen voor producenten van (deels) biobased producten het pad effenen. Simpel? Door deze producten te kopen. De praktijk leert dat dit allesbehalve eenvoudig is en dat het 'prijswapen' prevaleert. Gelukkig wordt er hard gewerkt om alle mit ...
help
Sectoren in beeld : jaarbericht sectoren 2015 [Boek]
Sabel Communicatie \ 2015
Het Jaarbericht Sectoren laat zien op welke wijze ondernemers en werknemers in de verschillende sectoren van de Nederlandse economie werken aan economisch herstel en groei. Er wordt een schets gegeven van de belangrijke trends en beleidsvraagstukken.
help
Green Deals in beeld : voortgangsrapportage Green Deals 2011-2015 [Boek]
Ministerie van Economische Zaken \ 2015
De voortgangsrapportage Green Deals in Beeld geeft met actuele informatie over de 185 Green Deals die de overheid tot en met medio 2015 heeft gesloten met ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere partijen. Net als in de vorige rapportage ...
help
Evaluatie regeling Zeldzame Huisdierrassen : eindrapport uitgebracht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Amersfoort, 3 juli 2015 [Boek]
Bureau Bartels B.V. \ 2015
De doelstelling van de evaluatie bestond uit het beantwoorden van de volgende vraag: Hoe kan de inhoud en uitvoering van (EZ-)activiteiten door de SZH worden beoordeeld, in hoeverre zijn daarmee de doelstellingen bereikt en wat zijn lessen voor de to ...
help
Groene Groei: geen woorden maar daden \ Berichten buitenland : voor de Nederlandse agribusiness [Artikel]
Boonstra, C. \ 2014
Dat we niet langer economisch kunnen groeien terwijl we ongebreideld gebruik blijven maken van het natuurlijk kapitaal dat ons ter beschikking staat mag duidelijk zijn. De ‘Verklaring voor Groene Groei’, geïnitieerd door de OESO en in 2009 onderteken ...
help
Stimuleren van Groene Groei : verkenning van initiatieven voor circulaire en emissiearme economie [Boek]
Brouwer, F. \ Verburg, R. \ Burg, S. van den \ 2014
Het Kabinet heeft in 2013 een groene groeistrategie geformuleerd. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft het LEI een onderzoek uitgevoerd om de kansen en belemmeringen voor vergroening voor enkele voorbeelden uit te werken. D ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.