Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 37

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==300-G-1
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Delft Blue Water gietwater; schoner dan regenwater \ WT-afvalwater [Artikel]
Scherrenberg, S.M. \ Mulder, J.W. \ Weij, P. \ Appeldoorn, K. \ 2013
Als gevolg van de klimaatveranderingen wordt verwacht dat zoetwatertekorten steeds vaker zullen voorkomen. Het is daarom wenselijk om het gebruik van alternatieve zoetwaterbronnen, zoals gezuiverd stedelijk water, nader te onderzoeken. In het innovat ...
help
Delft Blue Water : innovatieve zuiveringstechnologie voor duurzame en kosteneffectieve productie van maatwerkwater \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Helsen, O. \ Scherrenberg, S. \ Mulder, J.W. \ Brouwer, H. \ Appeldoorn, K. \ Weij, P. \ Novak, S. \ 2012
Het innovatieproject Delft Blue Water is een demonstratieonderzoek naar hergebruik van effluent op awzi Harnaschpolder. Met behulp van diverse nabehandelingstechnieken wordt water geproduceerd van twee kwaliteitsniveaus; MTR-kwaliteit voor oppervlakt ...
help
Tertiaire zuivering voor vergaande stikstof \ WT-afvalwater [Artikel]
Scherrenberg, S.M. \ Mulder, J.W. \ 2011
Vergaande stikstof- en fosfaatverwijdering is sinds de introductie van de Europese Kaderrichtrichtlijn Water een onderwerp dat veel is onderzocht. Verschillende technieken voor de nabehandeling van RWZI-effluent zijn getest, waaronder zandfiltratie, ...
help
Erratum to "Startup of reactors for anoxic ammonium oxidation: Experiences from the first full-scale anammox reactor in Rotterdam" [Water Research 41 (2007) 18] \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Star, W.R.L. van der \ Abma, W.R. \ Blommers, D. \ Mulder, J.W. \ Tokutomi, T. \ Strous, M. \ Picioreanu, C. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2010
he authors regret that an error has occurred. In the description of the Q-PCR, the used probes were not described correctly. In the research a 1:1 ratio of probes AMX-361 and AMX-381 was used. Probe AMX-382 was not used at all.
help
Menggedrag van de biologie in de MBR Heenvliet \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Braak, M. van den \ Mulder, J.W. \ Langhorst, W. \ 2010
Onderzoek naar de mogelijkheden van MBR (membraanbioreactor) zuiveringstechniek voor zuivering van huishoudeijk afvalwater is in volle gang. Op dit moment is bij het waterschap Hollandse Delta een onderzoek van een hybride MBR systeem op de rwzi Heen ...
help
Hybride Membraan Bioreactor Heenvliet, de eerste ervaringen \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Mulder, J.W. \ 2009
In navolging op pilotonderzoeken op diverse locaties zijn in Nederland drie praktijkinstallaties met MBR voor huishoudelijk afvalwater gerealiseerd. In dit artikel worden de eerste resultaten beschreven met de MBR Heenvliet. Het betreft een hybride M ...
help
MBR rwzi De Drie Ambachten voorbeeld van ketensluiting met de industrie [: thema Proceswater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mulder, J.W. \ Boks, P. de \ Jager, R. de \ Veraart, A. \ 2009
Vanaf 2001 gebruikte Evides Industriewater zeewater voor de productie van demiwater voor Dow Chemicals in Terneuzen. Hiertoe is microfiltratie, gevolgd door omgekeerde osmose (RO) toegepast. Sinds 2007 is overgeschakeld van zeewater naar gezuiverd af ...
help
An aeration energy model for an immersed membrane bioreactor \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Verrecht, B. \ Judd, S. \ Guglielmi, G. \ Brepols, C. \ Mulder, J.W. \ 2008
A simple model for evaluating energy demand arising from aeration of an MBR is presented based on a combination of empirical data for the membrane aeration and biokinetic modelling for the biological aeration. The model assumes that aeration of the m ...
help
Nieuwste resultaten nageschakelde zuiveringstechnieken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
Nieuwenhuijzen, A. van \ Elzen, J. den \ Uijterlinde, C. \ Mulder, J.W. \ 2008
Nu het tweejarig onderzoek naar een breed scala aan nageschakelde zuiveringstechnieken op de zuiveringsinstallatie Leiden Zuid-West bijna is afgerond, is het de vraag of deze technieken op korte termijn op rwzi’s zullen worden toegepast. Tijdens een ...
help
Slimmere stikstofverwijdering in slibverwerking \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Mulder, J.W. \ Blommers, D. \ Abma, W. \ 2008
Bij de slibverwerking Sluisjesdijk in Rotterdam is een gecombineerde Sharon/Anammox-installatie in gebruik. Hiermee is het mogelijk stikstofverbindingen af te breken bij een veel lager energieverbruik, en zonder een extra koolstofbron toe te voegen
help
Dynamics of nitric oxide and nitrous oxide emission during full-scale reject water treatment \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Kampschreur, M.J. \ Star, W.R.L. van der \ Wielders, H.A. \ Mulder, J.W. \ Jetten, M.S.M. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2008
Emission of NO and N(2)O from a full-scale two-reactor nitritation-anammox process was determined during a measurement campaign at the Dokhaven-Sluisjesdijk municipal waste water treatment plant (Rotterdam)
help
Erratum to "Startup of reactors for anoxic ammonium oxidation: Experiences from the first full-scale anammox reactor in Rotterdam". [Water Research 41 (2007) 18] \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Star, W.R.L. van der \ Abma, W.R. \ Blommers, D. \ Mulder, J.W. \ Tokutomi, T. \ Strous, M. \ Picioreanu, C. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2008
The journal regrets that an error has occurred in the paper. In this article Table 5 was published in an incorrect format. The correct Table is given
help
De mogelijkheden en grenzen van het actief-slibproces: een verkenning \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]Bijbehorende website
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Bentem, A.G.N. van \ Buunen, A. \ Reitsma, B.A. \ Mulder, J.W. \ Uijterlinde, C.A. \ 2008
Het actief-slibproces wordt in Nederland zeer veel toegepast bij de behandeling van stedelijk afvalwater. Het is zowel hydraulisch als biologisch een flexibel en kosteneffectief systeem, met het vermogen om zonder (veel) chemicaliën nutriënten als fo ...
help
Zuivering krijgt facelift met hybride membraanbioreactor \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Evenblij, H. \ Mulder, J.W. \ Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Kramer, F. \ 2007
Door toenemende afvalwaterstromen, ruimteschaarste en het in werking treden van de Europese Kaderrichtlijn Water zijn waterschappen genoodzaakt nieuwe technieken en procesfiguraties toe te passen op rwzi's om aan de toekomstige eisen te voldoen. In v ...
help
Full-scale granular sludge Anammox process \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Abma, W.R. \ Schultz, C.E. \ Mulder, J.W. \ Star, W.R.L. van der \ Strous, M. \ Tokutomi, T. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2007
The start-up of the first full scale Anammox reactor is complete. The reactor shows stable operation, even at loading rates of 10 kg N/m3.d. This performance is the result of the formation of Anammox granules, which have a high density and settling v ...
help
Anammox in Rotterdam overtreft verwachtingen [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Abma, W. \ Mulder, J.W. \ Star, W. van der \ Strous, M. \ 2006
De eerste praktijkreactor met het Anammox-proces is succesvol begonnen. De installatie laat een stabiele werking zien, zelfs bij belastingen die 50 procent hoger liggen dan de ontwerpwaarde. Met deze ervaringen kan gesproken worden van een bewezen te ...
help
Membrane bioreactor for domestic wastewater: current expectations from the Dutch Water Authorities [MBR special III] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mulder, J.W. \ Korte, K. de \ Ellenbroek, H. \ 2005
In 2000 begon een grootschalig pilotonderzoek naar de toepassing van de membraanbioreactor voor de zuivering van communaal afvalwater in Nederland. De verwachtingen waren hooggespannen. In een zeer compacte installatie zou onder Nederlandse condities ...
help
Dutch MBR grows to maturity [MBR special III] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bentem, A. van \ Petri, C. \ Mulder, J.W. \ 2005
De MBR-ontwikkeling in Nederland is na vijf jaar pilotonderzoek toe aan de volgende fase. Op drie rioolwaterzuiveringsinstallaties worden MBR-installaties gebouwd. De eerste installatie, in Varsseveld, behandelt de gehele influentstroom en is sinds d ...
help
Hybrid MBR - the perfect upgrade for Heenvliet : research to establish optimal process parameters and minimum costs for future MBR installations [MBR special III] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mulder, J.W. \ Kramer, F. \ Sonsbeek, E. van \ 2005
The Heenvliet WWTP will be upgraded to a hybrid membrane bioreactor system. The new MBR will treat approximately 25% of the total hydraulic capacity, which is equal to the dry weather flow; during storm weather events the remaining influent will be t ...
help
Een kwart eeuw waterkwaliteitsbeheer in Zuid-Holland zuid : rapportage van Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden over het bewaken en verbeteren van het oppervlaktewater [Boek]
Twisk, W. \ Mulder, J.W. \ Horst, K. van der \ Minkelis, J. van de \ 2004
Het rapport bestaat uit drie delen. Het hoofdrapport ‘Waterkwaliteit en waterkwaliteitsbeheer’ beschrijft in algemene termen de inspanningen van Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden om helder en schoon oppervlaktewater te krijgen en te houde ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.