Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 22

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==300-G-1
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Aantoonbare optimalisaties op rwzi’s door toepassing van flotatietech-niek (DAF) \ H2O online [Artikel]
Veldhoen, A. \ Broeders, E. \ Flameling, T. \ Piron, D. \ 2015
Dissolved Air Flotation (DAF) wordt toegepast om vergaand zwevende stof uit afvalwater te verwijderen. DAF kan op rioolwaterzuiveringsinstallaties worden gebruikt ter vervanging van de voorbezinktank (VBT). Demonstratieonderzoek toont aan dat DAF hog ...
help
Doe meer met een elektrode \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Piron, D. \ 2011
Voor de regeling van de beluchting wordt veel gebruik gemaakt van een zuurstofmeter al dan niet in combinatie met een ammonium- of nitraatanalyser. De laatste tijd worden ook veel meters toegepast met een sensor, waarin een ionselectieve elektrode is ...
help
Zandfilter rwzi Nijmegen, samenwerking in de waterketen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Piron, D. \ Verstegen, W. \ Schilling, E. \ 2009
In 1994 heeft gemeente Nijmegen in het Gemeentelijk Rioleringsplan vastgelegd dat er maatregelen in het rioolsysteem genomen moeten worden. Dit onder andere naar aanleiding van de zogenoemde basisinspanning waarin vuilemissiereductie uit het rioolste ...
help
Fenton verbetert slibontwatering \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Piron, D. \ 2008
Voor totale kosten van de slibverwerking is het drogestofgehalte van de slibkoek een belangrijke factor. Hoe hoger het drogestofgehaltes, des te lager zijn de kosten. Op de rwzi Nijmegen wordt het slib ontwaterd met twee kamerfilterpersen tot een dro ...
help
Schoon, schoner, schoonst effluent op de rwzi Maasbommel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Betuw, W. van \ Piron, D. \ Kruit, J. \ Segers, J. \ 2008
Het bereiken van een goede chemische en biologische toestand van onze oppervlaktewateren is een stapje dichterbij. Door toepassing van nabehandeling van het effluent kan de waterkwaliteit worden verbeterd. Dit blijkt uit het STOWA-onderzoek dat onlan ...
help
Effluent nabehandeling op de RWZI Maasbommel \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Kruit, J. \ Betuw, W. van \ Piron, D. \ Brouwer, H. \ Segers, J. \ Uijterlinde, C. \ 2008
In de periode 2006-2007 is op de rwzi Maasbommel een onderzoek naar de toepassing van nabehandelingstechnieken voor een rwzi uitgevoerd. De toepassing van actieve kool en polymeerdosering in verschillende configuraties en het verwijderen van KRW gere ...
help
Opportunities for effluent reuse at municipal wastewater treatment plant Maasbommel \ 6th IWA specialty conference on wastewater reclamation and reuse for sustainability, 9-12 oktober 2007, Antwerpen, Belgium [Hoofdstuk uit boek]
Betuw, W. van \ Kruit, J. \ Segers, J. \ Piron, D. \ Uijterlinde, C.A. \ 2007
As the effluent standards for municipal wastewater treatment plants are getting stricter, the Water boards are investing more in technologies for wastewater treatment. These new technologies can drastically enhance the effluent quality, bringing new ...
help
Warmteuitwisseling afvalverbrandingsinstallatie en rwzi Nijmegen succesvol \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hulsbeek, J. \ Piron, D. \ Kruit, J. \ Segers, J. \ 2006
Door de uitwisseling van restwarmte met de naastgelegen afvalverbrandingsinstallatie is de oorspronkelijk geplande uitbreiding van de rwzi Nijmegen significant aangepast. Het benodigde beluchtingsvolume kon met circa 30 procent worden gereduceerd. Op ...
help
RWZI Bommelerwaard, defosfateren in de sliblijn \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Piron, D. \ 2006
De rwzi Bommelerwaard is begin jaren negentig ontworpen in de hoogtijdagen naar het onderzoek van biologische defosfatering. Hergebruik van fosfaat stond toen bij het voormalige zuiveringsschap hoog in het vaandel. Een mogelijkheid daartoe is defosfa ...
help
'Schoon' effluent een stap dichterbij \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kiestra, F. \ Kruit, J. \ Piron, D. \ Segers, J. \ Uijterlinde, C. \ 2006
Op de onderzoekslocatie rwzi Maasbommel van het Waterschap Rivierenland wordt momenteel, in samenwerking met Royal Haskoning en STOWA, een aantal polishingtechnieken getest voor vérgaande zuivering van het effluent. Op basis van de eerste resultaten ...
help
Rwzi Maasbommel : vergelijking MBR en zandfiltratie \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Piron, D. \ Kiestra, F. \ 2005
Waterschap Rivierenland heeft in 2002 in samenwerking met de STOWA en Royal Haskoning, een onderzoek gestart naar de toepasbaarheid van een MembraanBioReactor (MBR) en continue zandfiltratie voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater. Onderzoch ...
help
Vergelijkend onderzoek MBR en zandfiltratie rwzi Maasbommel \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Kiestra, F. \ Piron, D. \ Segers, J. \ Uijterlinde, C. \ 2005
In 2002 is de STOWA met het Waterschap Rivierenland, in samenwerking met Royal Haskoning, een onderzoek gestart op de rwzi Maasbommel naar de toepasbaarheid van een MembraanBioReactor (MBR) en continue zandfiltratie voor de behandeling van stedelijk ...
help
Dutch MBR development: reminiscing the past five years [MBR special III] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lawrence, D. \ Ruiken, C. \ Piron, D. \ 2005
Het MBR-onderzoek dat sinds 2000 plaatsvond op de rioolwaterzuivering Beverwijk, heeft tot positieve inzichten geleid over de toepasbaarheid van de MBR-technologie voor het Nederlandse afvalwater. Het onderzoek stimuleerde de ontwikkeling van de MBR- ...
help
Comparison of the MBR with continuous sand filtration at the Maasbommel WWTP : difficult to reach maximum tolerable risk quality for nitrogen and phosphate [MBR special III] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kiestra, F. \ Piron, D. \ Segers, J. \ 2005
Together with Royal Haskoning and STOWA, the Water board Rivierenland started a research programme on the applicability of the membrane bioreactor and continuous sand filtration for treatment of municipal wastewater. The research was located at Maasb ...
help
Vergelijking membraanbioreactor en zandfiltratie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kiestra, F. \ Piron, D. \ Segers, J. \ Kruit, J. \ 2004
Het tweejarig onderzoek te Maasbommel waarbij de resultaten van een membraanbioreactor vergeleken worden met nageschakelde continue zandfiltratie voor het bereiken van MTR-kwaliteit, is onlangs afgerond. Waterschap Rivierenland, Royal Haskoning en de ...
help
Welk pad kiest het waterschap? : thema water \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]
Kiestra, F. \ Piron, D. \ 2004
De normen voor de waterkwaliteit worden door de Europese wet- en regelgeving langzaam maar zeker aangescherpt. De nadruk komt niet meer alleen op de verwijdering van stikstof en fosfaat te liggen. De gevolgen voor de waterschappen en hun bestaande zu ...
help
Het ontwerpen van rwzi's voor MTR-kwaliteit stikstof en fosfaat \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wiegant, W. \ Kiestra, F. \ Piron, D. \ Kruit, J. \ 2004
Welke mogelijkheden en moeilijkheden doen zich voor bij het ontwerp van rioolwaterzuiveringsinstallaties die aan de MTR-kwaliteit voor stikstof en fosfaat moeten voldoen? Voor de verwijdering van fosfaat zijn zowel membraanbioreactoren als convention ...
help
Rioolwaterzuivering, een beweeglijk groeipad \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Verstegen, W. \ Piron, D. \ 2003
Steeds wordt gezocht naar mogelijkheden om de installatie van rioolwaterzuivering Nijmegen slimmer en efficiënter te kunnen laten werken
help
MBR Maasbommel: iets anders dan een rwzi \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Piron, D. \ Kiestra, F. \ 2003
Op de rwzi Maasbommel draait sinds het voorjaar van 2002 een proefinstallatie die moet aantonen of de MBR-technologie (membraanbioreactoren) tot een schoner oppervlaktewater leidt
help
MBR geschikt voor MTR-kwaliteit? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kiestra, F. \ Piron, D. \ Segers, J. \ Kruit, J. \ 2003
De naderende strenge MTR-kwaliteit noopt de waterkwaliteitsbeheerders tot nadenken over aanpassing van de bestaande rioolwaterzuiveringsinrichtingen. Voor dit doeleinde begon het Waterschap Rivierenland, in samenwerking met Royal Haskoning en STOWA, ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.