help
Zuiveringsslib als meststof \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1982
help
Infiltratie van huishoudelijk afvalwater en bodemverontreiniging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Chardon, G.M. \ Duijsens, L.J.E. \ Tukkers, A. \ 1982
help
Licht slib; voorkomen of bestrijden? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rensink, J.H. \ Donker, H.J.G.W. \ IJwema, T.S.J. \ 1982
help
Amsterdam en z'n afvalwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wismeijer, A.A. \ Weenink, J. \ 1982
help
De rioolwaterzuiveringsinrichting Amsterdam-Oost, ontwerpgrondslagen en uitvoering in hoofdlijnen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kruize, R.R. \ 1982
help
Afvalwaterzuivering op kleine schaal \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Yland, M.W.F. \ Siebel, M.A \ 1982
Een verkennende studie naar behandelingssystemen voor huishoudelijk afvalwater
help
Verwijdering en terugwinning van ammoniumstikstof uit afvalwater door toepassing van het lucht-strip/absorptieproces \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Postma, H.J.W. \ 1982
help
Kwaliteitenoverzicht van het slib van zuiveringsstations voor huishoudelijk afvalwater in Belgie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gauwenberge, P. van \ Ornowski, E. \ Hiernaux, G. \ 1982
help
Schoon water uit suikerbieten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vletter, R. de \ 1982
Een suikerfabriek van gemiddelde omvang produceert ca. 2.000 m3 afvalwater per etmaal. Onderzoek naar de mogelijkheid van anaerobe zuivering leverde toepasbaarheid in de praktijk op. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar mogelijke bestrijding van ver ...
help
Het effect van desinfectie van afvalwater : een vooronderzoek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mark, H. van der \ Havelaar, A.H. \ Kranen, H.J. van \ 1982
help
Afvalproblematiek bij de bereiding van drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Koppers, H.M.M. \ Hofman, J.M. \ 1982
Bij de bereiding van drinkwater op circa 250 produktielokaties ontstaat slib, door bezinking, filtering en coagulatie. Het gehalte aan zware metalen in dit slib overschrijdt de normen, gesteld in de Wet Chemische Afvalstoffen.
help
Biologische stabilisatie van slib. \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Velsen, A.F.M. van \ 1982
De aerobe en anaerobe behandeling van afvalwater.
help
Stikstofverwijdering met biorotoren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wouda, T.W.M. \ 1982
Een biorotor bestaat uit een horizontale as, waarop gemonteerd pakkingsmateriaal dat als aanhechtingsoppervlak voor biomassa fungeert en dat door afvalwater wentelt. De stikstofverwijdering via dit systeem kan oplopen tot 8 g N-NH4/m2d
help
Praktijkproef met biorotoren op de afvalwaterzuiveringsinrichting van de luchthaven Schiphol \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oldenkamp, S.A. \ Peetoom, P.M. \ 1982
Uit proeven blijkt, dat een systeem op basis van biorotoren geschikt is voor de biologische zuivering van huishoudelijk afvalwater, indien aan het effluent geen extreem hoge eisen worden gesteld
help
Anaerobe reactoren en biorotoren: een veelbelovende combinatie voor de behandeling van industrieel afvalwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Woelders, J.A. \ Borst, A.T. de \ Gram, F.J. de \ 1982
Met de voorbehandeling van afvalwater door middel van anaerobe reactoren gevolgd door biorotoren zijn zuiveringsrendementen verkregen vergelijkbaar met laag belaste actiefslibinstallaties. Het betreft afvalwater van een slachthuis
help
Cadmium, chroom, koper, lood, nikkel en zink in huishoudelijk afvalwater en in af te voeren neerslag \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Waal Malefijt, A.J.W. de \ 1982
Door middel van een literatuuronderzoek is getracht een bijdrage te leveren aan het opsporen van de bronnen van zware metalen in huishoudelijk afvalwater en in af te voeren neerslag en deze, zo mogelijk, te kwantificeren
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.