Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 30

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==300-G-1
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Economische betekenis van waterzuiveringstechnologie : eindrapportage [Boek]
Muizer, A. \ Leusink, A. \ 2005
De doelstelling van het onderzoek is geweest om meer inzicht te krijgen in het belang en de marktpotentie van waterzuiveringstechnologie binnen en voor de Nederlandse economie. Het Ministerie van Economische Zaken heeft onder het motto ‘zuiver water, ...
help
Aanbevelingen voor de behandeling van afstromend regenwater : analyse van de vervuilingsrisico's bij verharde oppervlakken en selectie van behandelingstechnieken [Boek]
Lemmen, G.B. \ Mossevelde, T. van \ Schipper, P. \ Werkgroep Waterkwaliteit West-Nederland \ 2005
Met het oog op het bovenstaande heeft de wWw Grontmij opdracht gegeven het verwachte rendement van de mogelijke maatregelen voor de behandeling van water voor verschillende vuilparameters op basis van de beschikbare kennis te beschrijven. Onderscheid ...
help
Verkennend onderzoek naar de vorming van 'groen fosfaat' : onderzoek fosfaatterugwinning uit stripperwater BCFS rwzi Deventer [Boek]
Reitsema, B.A.H. \ Kuipers, H. \ 2005
De rwzi Deventer is in de jaren 2000-2003 uitgebreid volgens het BCFS- proces, met een voorziening om een fosfaatrijke deelstroom af te tappen. Dit vindt plaats via centraal in de beluchtingstanks aangebracht fosfaatstrippertanks. De uitvoeringsvorm ...
help
Conditionering van zuiveringsslib tot secundaire brandstof door reductie van het kwikgehalte [Boek]
Velsen, L. van \ 2005
Gedroogd slibgranulaat is qua fysische eigenschappen een gewilde brandstof, maar bevat doorgaans meer dan 0,4 mg Hg/kg droge stof en kan om deze reden slechts in beperkte mate in bestaande kolengestookte elektriciteitscentrales als secundaire brandst ...
help
Potentieel voor duurzame energie met biogas uit rioolwaterzuiveringen [Boek]
Coenen, J. \ Gastel, M. van \ Jong, K. de \ 2005
De mogelijkheid om duurzame energie te genereren via biogasproductie uit slib van waterzuiveringen is al lang bekend. Een belangrijk deel van de RWZI's maakt echter geen gebruik van de mogelijkheid om biogas te winnen door vergisting van slib, maar v ...
help
'Waterharmonica' in the developing world [Boek]
Mels, A. \ 2005
Tijdens het 25-jarig jubileum van STOWA ontving Theo Claassen (Wetterskip Fryslân), een prijs voor zijn visie op een schets van ecotechnologische toepassingen als schakel tussen effluent van RWZI's en oppervlaktewater. Dit als tegenhanger van hoogtec ...
help
Waterharmonica : de natuurlijke schakel tussen waterketen en watersysteem [Boek]
Schomaker, A.H.H.M. \ 2005
Dit rapport bevat een inventarisatie van systemen die gebruikt worden voor de zuivering van effluent en wel ecotechnische toepassingen, zoals: moerassystemen, vloeivelden (helofytenfilters), infiltratievelden, bufferzones, drasbermen, natuurvriendeli ...
help
Nut en noodzaak van het extraheren van effluenten voor de TEB-methodiek [Boek]
Roex, E. \ 2005
Totaal-effluentbeoordeling (TEB) is een effectgerichte methode om de milieubezwaarlijkheid van effluenten te bepalen. Deze methode heeft duidelijke voordelen ten opzichte van de huidige stofgerichte aanpak. Er ontstaat namelijk een totaalbeeld van de ...
help
Brongerichte inzameling en lokale behandeling van afvalwater : praktijkvoorbeelden in Nederland, Duitsland en Zweden [Boek]
Mels, A. \ Zeeman, G. \ Bisschops, I. \ 2005
Op verschillende plaatsen in Europa worden initiatieven genomen, gericht op de ontwikkeling van nieuwe concepten voor afvalwaterinzameling en -behandeling. Deze concepten zijn gebaseerd op de gescheiden inzameling en behandeling van stromen uit het h ...
help
Afvalwaterketen ontketend [Boek]
Mels, A. \ Kujawa, K. \ 2005
Op verschillende plaatsen in Europa worden initiatieven genomen, gericht op de ontwikkeling van nieuwe concepten voor afvalwaterinzameling en -behandeling. Deze concepten zijn gebaseerd op de gescheiden inzameling en behandeling van stromen uit het h ...
help
Pilot projecten onder architectuur : begeleiding van pilot projecten voor bouwen onder de referentie architectuur zuiveringsbeheer [Boek]
Dik, A. \ 2005
Informatie Architectuur staat momenteel volop in de belangstelling. Er is op dit vlak ook veel ondernomen om een breed draagvlak voor samenwerking binnen de watersector te creëren. Vele ICT initiatieven om de samenwerking tussen waterschappen op dit ...
help
Verkenningen zuiveringstechnieken en KRW [Boek]
Jong, P. de \ Evenblij, H. \ 2005
Het rapport ‘Verkenning zuiveringstechnieken en KRW' geeft een actueel overzicht van zuiveringstechnieken die in de nabije toekomst ingezet kunnen worden voor vergaande zuivering van RWZI-effluent. Dit om een bijdrage te kunnen leveren aan het behale ...
help
Anaerobic treatment of concentrated wastewater in DESAR concepts [Boek]
Kujawa, K. \ 2005
De haalbaarheid van anaërobe vergisting voor de behandeling van geconcentreerd zwartwater en keukenafval en zijn effect op het totale DESAH concept was de hoofdvraag van dit onderzoek. Deze haalbaarheid is uitgedrukt in: - het rendement dat kan worde ...
help
De effectiviteit van kokerafscheiders in de bergbezinktank in Limmen [Boek]
Veldkamp, R.G. \ Kluck, J. \ 2005
Het plaatsen van lamellen in een bergbezinkbassin kan het effect van bezinking aanmerkelijk vergroten. Lamellen kunnen enerzijds worden ingezet bij bestaande tanks met een te grote emissie. Anderzijds zijn lamellen mogelijk interessant bij nieuwe ber ...
help
Pond treatment technology [Boek]Inhoudsopgave
Shilton, A \ 2005
This book offers a comprehensive review of the pond technology field including the newest ideas and latest findings. Topics covered include: * The physical, chemical and biological characteristics of the pond environment; * A detailed review of pond ...
help
Foulants in ultrafiltration of wwtp effluent [Proefschrift]
Poele, S. te \ cop. 2005
In this thesis the physical and chemical mechanisms of membrane fouling during dead-end ultrafiltration of wwtp effluent have been investigated in order to optimise process conditions, pre-treatment and membrane cleaning
help
Bioaugmentation of nitrification in activated sludge systems [Proefschrift]
Salem, S.A.F. \ 2005
De nadruk van dit promotie-onderzoek lag op het evalueren van de potenties van het BABE-proces (Bio-Augmentation Batch Enchanted) als nieuw proces in het actiefslibsysteem met als speerpunten het evalueren van de N-verwijdering en het effectief enten ...
help
Membrane bioreactors for municipal wastewater treatment : state of science report [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ Witteveen+Bos Consulting Engineers \ 2005
The report describes the state of the science with regard to membrane bioreactor technology for application in municipal wastewater treatment. The report consists of the following parts: -database analysis; -a literature review on recent publications ...
help
MBR for municipal wastewater treatment : report of the GWRC research strategy workshop [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ Witteveen+Bos Consulting Engineers \ 2005
The objective of the workshop was to present the current state of knowledge on membrane bioreactor technology (MBR) for municipal wastewater treatment and to identifiy knowledge gaps and research needs in this field. Based on the knowledge gaps and m ...
help
DESAR options for separate treatment of urine [Boek]
Wilsenach, J. \ 2005
Menselijke urine bevat 80% van de totaal stikstofvracht, 70% van het kalium en rond 50% van het totaal fosfaat vracht in huishoudelijk afvalwater. Het volume van urine bedraagt minder dan 1% van het totaal afvalwater volume en kan met moderne “no-mix ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.