Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 55

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==300-G-1
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Fuzzy Control op de rwzi Utrecht [thema automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bentem, A. van \ Duin, O. \ Nijdam, P. \ 2005
Bedrijfsvoerders van rioolwaterzuiveringsinstallaties worden vandaag de dag geconfronteerd met tegenstrijdige eisen; het effluent moet aan strenge eisen voldoen en de operationele kosten moeten zo laag mogelijk zijn. Daar komt nog bij dat het toegeno ...
help
Proef bij Hunze en Aa's en Noorderzijlvest met nieuw informatiesysteem [thema automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boets, R. \ Nes, K. van \ Wit, J. de \ 2005
De waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest beschikken sinds kort over een systeem om operationaele zuiveringsinfomratie te registreren en zuiveringsbeheerders bij hun werk te ondersteunen. Dit informatiesysteem maakt deel uit van de zogeheen I ...
help
Rioolwaterzuivering slim geregeld? [thema automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berge, A. van den \ Schagen, K. van \ 2005
Onder de prikkelende titel 'Zuurstofregeling uit de tijd?' verscheen in H2O tien jaar geleden een artikel over beluchtingsregelingen voor rwzi's. Hierin werd onder meer aangetoond dat met een geavanceerde regelaar tot 20 procent energie bespaard kan ...
help
Nog steeds ongezuiverde lozingen in het buitengebied: onduidelijkheid over stand van zaken per 1 januari [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Per 1 januari van dit jaar zouden geen ongezuiverde lozingen in het buitengebied meer mogen plaatsvinden. Alle woningen zouden óf aangesloten moeten zijn op het riool, óf over een adequate voorziening (lees: minimaal een septic tank met een inhoud va ...
help
Afvalwaterzuivering buitengebied kan vaak efficiënter : haalbaarheidsstudies introduceren IBA's [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Post, V. \ Box, J. \ 2005
Afvalwaterzuivering in het buitengebied kan vaak efficiënter georganiseerd worden. Volgens de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) is het sinds 1 januari 2005 verboden om ongezuiverd huishoudelijk afvalwater te lozen. Begin 2004 bestonden nog c ...
help
'Gelders model' helpt burger met ongezuiverde lozingen : ongezuiverde lozingen in buitengebied Gelderland verdwenen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Op papier is het geen probleem voor gemeenten en provincies om ongezuiverde lozingen in het buitengebied op te lossen. Als gemeente vraag je ontheffing van de zorgplicht aan bij de provincie, als provincie verleen je die ontheffing, en voila, problee ...
help
Bestrijdingsmiddelen in het effluent van rioolwaterzuiveringen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zindler, A. \ Michels, K. \ Overbeek, H. \ 2005
Het vermoeden bestaat dat rioolwaterzuiveringsinstallaties een aanzienlijke bijdrage leveren aan de belasting van bestrijdingsmiddelen op oppervlaktewater. Om inzicht te krijgen in deze belasting, is een tweetal metingen uitgevoerd in het effluent va ...
help
MBR verantwoord alternatief voor toekomstige samenwerking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roest, H. van der \ Uijterlinde, C. \ Geraats, B. \ 2005
De hoofdredacteur van dit vaktijdschrift schreef in één van zijn commentaren vorig jaar "Het denken op korte termijn wordt een plaag". Deze woorden zijn van toepassing op vele hedendaagse situaties en vormen regelmatig een belemmering voor potentieel ...
help
Waardecreatie in de (afvalwater)keten : waterschap Regge en Dinkel en Twentse gemeenten hanteren bedrijfskundige en sociologische theorieën bij samenwerking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Voskamp, T. \ 2005
Ongeacht wie de waterketendienst levert; de burger moet het gevoel hebben dat de geleverde dienst meer waard is dan hij er voor betaalt. Dit betekent dat waarde gecreëerd moet worden. Naar aanleiding van het Interdepartementale Beleidsonderzoek Water ...
help
De voorspoedige opstart van de MBR-installatie in Varsseveld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schyns, P. \ Lawrence, D. \ Durieux, F. \ 2005
Het opstarten van een membraanbioreactor vereist de nodige voorbereiding. Op de rwzi Varsseveld is een simulatie-installatie toegepast om meer zekerheid te hebben dat de opstart van de 'echte' installatie soepel kan verlopen. Inmiddels stemmen de eer ...
help
Kroonprins Willem Alexander opent rwzi Varsseveld met MBR-zuivering : congres en MBR-special H2O \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
De opening van de eerste rioolwaterzuiveringsinstallatie in Nederland die het huishoudelijk afvalwater door middel van een membraanbioreactor zuivert, wordt groots aangepakt. Kroonprins Willem Alexander opent de rwzi Varsseveld op 3 mei. Aanstaande m ...
help
Flinke groei in toepassing van membraanfiltratie : AWWA Membrane Technology Conference in Phoenix \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hofman, J. \ Beerendonk, E. \ 2005
Ongeveer 1.100 deelnemers vormden het gehoor op het tweejaarlijkse membraancongres van de American Water Works Association (AWWA) dat van 6 tot 9 maart plaatsvond in Phoenix (Arizona). Het congres leverde geen berichten op over grote nieuwe doorbrake ...
help
MBR Schilde: anderhalf jaar onderzoek en operationele ervaring \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wilde, W. de \ Thoeye, C. \ De Gueldre, G. \ 2005
In België is in augustus 2003 de eerste membraanbioreactor (MBR) voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater in de Benelux gebruik genomen, door Aquafin op de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Schilde. De MBR functioneert parallel met een convent ...
help
Overlast en bestrijding van stank bij de verlading van ontwaterd slib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wiegant, W. \ Visser, A. \ Schellen, A. \ Uijterlinde, C. \ 2005
Geuroverlast tijdens het verladen van opgeslagen ontwaterd slib uit containers en slibsilo's treedt vaak op. De meeste stank is niet afkomstig van zwavel, maar van zwavelverbindingen als methaanthiol en dimethylsulfides. Bij verlading van in silo's o ...
help
MBR technology: future research directions [MBR special III] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brouwer, H. \ Temmink, H. \ Remy, M. \ 2005
De laatste decennia is wereldwijd veel onderzoek verricht naar de MBR-technologie. Desondanks ontbreekt vooralsnog een technologische doorbraak voor zuivering van communaal afvalwater. De kosten van de MBR-technologie blijven hoger dan voor de conven ...
help
The role of consultancy firms in the application of new wastewater purification technology [MBR special III] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Geraats, B. \ Jong, P. de \ Kruit, J. \ 2005
Nederland kent een lange en succesvolle traditie op afvalwaterbehandeling. De advies- en ingenieursbureaus vormen een belangrijke functie in de vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar de praktijkschaal. Door de betrokkenheid bij de bouw, opstart en ...
help
Industry is ready for MBR [MBR special III] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brons, H. \ 2005
Vanaf 1995 zijn circa 20 industriële toepassingen van de membraanbioreactor gerealiseerd. Met name voor wat betreft het sluiten van de waterkringloop is de MBR kansrijk in de industrie. Cerestar te Bergen op Zoom realiseert sinds 2001 door gebruik va ...
help
MBR applications outside the Netherlands: drivers and case studies [MBR special III] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Reitsma, B. \ Kox, L. \ Uijterlinde, C. \ 2005
Op het moment zijn er in diverse landen verschillende motieven voor de toepassing en ontwikkeling van membraanbioreactoren. In Noord-Amerika, Duitsland en Nederland is de voornaamste drijfveer de strengere lozingseisen die door veranderende wetgeving ...
help
Dutch MBR development: reminiscing the past five years [MBR special III] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lawrence, D. \ Ruiken, C. \ Piron, D. \ 2005
Het MBR-onderzoek dat sinds 2000 plaatsvond op de rioolwaterzuivering Beverwijk, heeft tot positieve inzichten geleid over de toepasbaarheid van de MBR-technologie voor het Nederlandse afvalwater. Het onderzoek stimuleerde de ontwikkeling van de MBR- ...
help
Co-operation and innovation for a sustainable and safe living environment : Dutch MBR development enters next phase [MBR special III] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roest, H. van der \ Brink, H. van \ Vries, M. de \ 2005
This special is a celebration of the official opening of the MBR Varsseveld and also to give an idea into the current activities surrounding the Dutch MBR development programme. This edition is in English
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.