Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 116

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==300-G-1
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Doorbraak Nereda™ : innovatieve technologie voor afvalwaterzuivering \ DHV times : internationaal tijdschrift van de DHV Groep [Artikel]
Giesen, A. \ 2005
Het vervuilde water van huishoudens en bedrijven letterlijk op de korrel nemen. Achter deze eenvoud schuilt DHV’s revolutionaire techniek, Nereda™, die gebruik maakt van aërobe slibkorrels. Ruimtewinst en lagere kosten zijn de nu al geroemde eigensch ...
help
Stappenplan handhaving huishoudelijke afvalwaterstromen : Hellendoorn neemt verantwoordelijkheid \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]
Tillemans, W. \ Ronde, K. de \ Knoppers, R. \ 2005
Vanaf 1 januari 2005 mag er geen ongezuiverd huidhoudelijk afvalwater worden geloosd op bodem of oppervlaktewater. Royal Haskoning heeft in samenwerking met de gemeente Hellendoor een handhavingsstrategie opgesteld voor afvalwaterlozingen in de bodem ...
help
Fuzzy Control op de rwzi Utrecht [thema automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bentem, A. van \ Duin, O. \ Nijdam, P. \ 2005
Bedrijfsvoerders van rioolwaterzuiveringsinstallaties worden vandaag de dag geconfronteerd met tegenstrijdige eisen; het effluent moet aan strenge eisen voldoen en de operationele kosten moeten zo laag mogelijk zijn. Daar komt nog bij dat het toegeno ...
help
Rijnland start grootschalige zandfiltratie afvalwaterzuivering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Booy, C. de \ Kramer, J.F. \ 2005
Het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat in de komende jaren zeven afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi’s) aanpassen en uitbreiden met biologische zandfiltratie. Het betreft de awzi’s Alphen Noord, Bodegraven, Haarlem-Waarderpolder, Leiden Noord, Le ...
help
Proef bij Hunze en Aa's en Noorderzijlvest met nieuw informatiesysteem [thema automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boets, R. \ Nes, K. van \ Wit, J. de \ 2005
De waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest beschikken sinds kort over een systeem om operationaele zuiveringsinfomratie te registreren en zuiveringsbeheerders bij hun werk te ondersteunen. Dit informatiesysteem maakt deel uit van de zogeheen I ...
help
Rioolwaterzuivering slim geregeld? [thema automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berge, A. van den \ Schagen, K. van \ 2005
Onder de prikkelende titel 'Zuurstofregeling uit de tijd?' verscheen in H2O tien jaar geleden een artikel over beluchtingsregelingen voor rwzi's. Hierin werd onder meer aangetoond dat met een geavanceerde regelaar tot 20 procent energie bespaard kan ...
help
Nog steeds ongezuiverde lozingen in het buitengebied: onduidelijkheid over stand van zaken per 1 januari [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Per 1 januari van dit jaar zouden geen ongezuiverde lozingen in het buitengebied meer mogen plaatsvinden. Alle woningen zouden óf aangesloten moeten zijn op het riool, óf over een adequate voorziening (lees: minimaal een septic tank met een inhoud va ...
help
Afvalwaterzuivering buitengebied kan vaak efficiënter : haalbaarheidsstudies introduceren IBA's [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Post, V. \ Box, J. \ 2005
Afvalwaterzuivering in het buitengebied kan vaak efficiënter georganiseerd worden. Volgens de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) is het sinds 1 januari 2005 verboden om ongezuiverd huishoudelijk afvalwater te lozen. Begin 2004 bestonden nog c ...
help
'Gelders model' helpt burger met ongezuiverde lozingen : ongezuiverde lozingen in buitengebied Gelderland verdwenen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Op papier is het geen probleem voor gemeenten en provincies om ongezuiverde lozingen in het buitengebied op te lossen. Als gemeente vraag je ontheffing van de zorgplicht aan bij de provincie, als provincie verleen je die ontheffing, en voila, problee ...
help
Bestrijdingsmiddelen in het effluent van rioolwaterzuiveringen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zindler, A. \ Michels, K. \ Overbeek, H. \ 2005
Het vermoeden bestaat dat rioolwaterzuiveringsinstallaties een aanzienlijke bijdrage leveren aan de belasting van bestrijdingsmiddelen op oppervlaktewater. Om inzicht te krijgen in deze belasting, is een tweetal metingen uitgevoerd in het effluent va ...
help
MBR verantwoord alternatief voor toekomstige samenwerking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roest, H. van der \ Uijterlinde, C. \ Geraats, B. \ 2005
De hoofdredacteur van dit vaktijdschrift schreef in één van zijn commentaren vorig jaar "Het denken op korte termijn wordt een plaag". Deze woorden zijn van toepassing op vele hedendaagse situaties en vormen regelmatig een belemmering voor potentieel ...
help
Piping & instrumentation diagrams van rwzi's \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Poulus, E. \ 2005
In dit artikel wordt gepoogd de voordelen van P&ID’s en de noodzaak van een goed beheer en onderhoud van de op de P&ID’s (Piping & instrumentation diagrams) aanwezige informatie weer te geven en na te gaan hoe dit kan worden georganiseerd
help
Goed zuurstof meten zonder automatische zuurreiniging, een droom of werkelijkheid? \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Liebergen, J. van \ 2005
In de overdekte eerste beluchtingstrap van de rwzi Nieuwveer is een geslaagd onderzoek uitgevoerd naar een alternatieve zuurstofmeter. Het probleem was dat het membraan van de huidige zuurstofmeter vervuilde door een hardnekkige afzetting. De afzetti ...
help
Proefinstallatie Membraan BioReactor (MBR) \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Houten, M. van \ 2005
Er wordt in 2006 een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Hilversum gebouwd. Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht heeft in principe gekozen voor een Membraan Bio-Reactor (MBR) met een MTR-kwaliteit. MTR staat voor maximaal toelaatbaar ris ...
help
Waardecreatie in de (afvalwater)keten : waterschap Regge en Dinkel en Twentse gemeenten hanteren bedrijfskundige en sociologische theorieën bij samenwerking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Voskamp, T. \ 2005
Ongeacht wie de waterketendienst levert; de burger moet het gevoel hebben dat de geleverde dienst meer waard is dan hij er voor betaalt. Dit betekent dat waarde gecreëerd moet worden. Naar aanleiding van het Interdepartementale Beleidsonderzoek Water ...
help
De voorspoedige opstart van de MBR-installatie in Varsseveld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schyns, P. \ Lawrence, D. \ Durieux, F. \ 2005
Het opstarten van een membraanbioreactor vereist de nodige voorbereiding. Op de rwzi Varsseveld is een simulatie-installatie toegepast om meer zekerheid te hebben dat de opstart van de 'echte' installatie soepel kan verlopen. Inmiddels stemmen de eer ...
help
Unieke vorm van waterzuivering in Steenwijk \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Hoving, R. \ 2005
Begin dit jaar tekenden dijkgraaf Marga Kool (waterschap Reest en Wieden) en wethouder Teun Boxum (gemeente Steenwijkerland) een uniek afvalwaterakkoord. Door een goede afstemming tussen investeringen in de riolering en de zuivering wordt de vervuili ...
help
Reduceren afvalwater goedkoper dan riool uitbreiden \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Visser, P. \ 2005
Lozen van spui- en ander afvalwater op het riool blijft een problematische en kostbare oplossing. Veel beter lijkt gebruikmaking van beter gietwater, waarmee spuien langer is uit te stellen. Beter gietwater is bijvoorbeeld te realiseren door ontzouti ...
help
Afvalwater reduceren goedkoper dan riool uitbreiden \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Visser, P. \ 2005
Niets meer lozen op het oppervlaktewater, maar alle (glastuinbouw) bedrijven aansluiten op de riolering. Het besluit werd al ruim tien jaar geleden genomen, maar blijkt lastig uit te voeren én dat is kostbaar. Er lijken daarnaast ook slimmere oplossi ...
help
Aërobe korrelslibtechnologie alternatief voor actiefslibproces \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bruin, L.M.M. de \ Kraan, M.W. \ Verkuijlen, J. \ 2005
DHV heeft in samenwerking met de TU Delft een nieuwe innovatieve biologische afvalwaterzuiveringstechnologie ontwikkeld: de aërobe korrelslibtechnologie. De zuiveringstechnologie is een doorbraak op aëroob zuiveringsgebied en is inzetbaar voor het zu ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.