Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 50 / 116

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==300-G-1
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Doorbraak Nereda™ : innovatieve technologie voor afvalwaterzuivering \ DHV times : internationaal tijdschrift van de DHV Groep [Artikel]
Giesen, A. \ 2005
Het vervuilde water van huishoudens en bedrijven letterlijk op de korrel nemen. Achter deze eenvoud schuilt DHV’s revolutionaire techniek, Nereda™, die gebruik maakt van aërobe slibkorrels. Ruimtewinst en lagere kosten zijn de nu al geroemde eigensch ...
help
Stappenplan handhaving huishoudelijke afvalwaterstromen : Hellendoorn neemt verantwoordelijkheid \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]
Tillemans, W. \ Ronde, K. de \ Knoppers, R. \ 2005
Vanaf 1 januari 2005 mag er geen ongezuiverd huidhoudelijk afvalwater worden geloosd op bodem of oppervlaktewater. Royal Haskoning heeft in samenwerking met de gemeente Hellendoor een handhavingsstrategie opgesteld voor afvalwaterlozingen in de bodem ...
help
Fuzzy Control op de rwzi Utrecht [thema automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bentem, A. van \ Duin, O. \ Nijdam, P. \ 2005
Bedrijfsvoerders van rioolwaterzuiveringsinstallaties worden vandaag de dag geconfronteerd met tegenstrijdige eisen; het effluent moet aan strenge eisen voldoen en de operationele kosten moeten zo laag mogelijk zijn. Daar komt nog bij dat het toegeno ...
help
Rijnland start grootschalige zandfiltratie afvalwaterzuivering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Booy, C. de \ Kramer, J.F. \ 2005
Het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat in de komende jaren zeven afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi’s) aanpassen en uitbreiden met biologische zandfiltratie. Het betreft de awzi’s Alphen Noord, Bodegraven, Haarlem-Waarderpolder, Leiden Noord, Le ...
help
Proef bij Hunze en Aa's en Noorderzijlvest met nieuw informatiesysteem [thema automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boets, R. \ Nes, K. van \ Wit, J. de \ 2005
De waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest beschikken sinds kort over een systeem om operationaele zuiveringsinfomratie te registreren en zuiveringsbeheerders bij hun werk te ondersteunen. Dit informatiesysteem maakt deel uit van de zogeheen I ...
help
Rioolwaterzuivering slim geregeld? [thema automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berge, A. van den \ Schagen, K. van \ 2005
Onder de prikkelende titel 'Zuurstofregeling uit de tijd?' verscheen in H2O tien jaar geleden een artikel over beluchtingsregelingen voor rwzi's. Hierin werd onder meer aangetoond dat met een geavanceerde regelaar tot 20 procent energie bespaard kan ...
help
Nog steeds ongezuiverde lozingen in het buitengebied: onduidelijkheid over stand van zaken per 1 januari [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Per 1 januari van dit jaar zouden geen ongezuiverde lozingen in het buitengebied meer mogen plaatsvinden. Alle woningen zouden óf aangesloten moeten zijn op het riool, óf over een adequate voorziening (lees: minimaal een septic tank met een inhoud va ...
help
Afvalwaterzuivering buitengebied kan vaak efficiënter : haalbaarheidsstudies introduceren IBA's [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Post, V. \ Box, J. \ 2005
Afvalwaterzuivering in het buitengebied kan vaak efficiënter georganiseerd worden. Volgens de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) is het sinds 1 januari 2005 verboden om ongezuiverd huishoudelijk afvalwater te lozen. Begin 2004 bestonden nog c ...
help
'Gelders model' helpt burger met ongezuiverde lozingen : ongezuiverde lozingen in buitengebied Gelderland verdwenen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Op papier is het geen probleem voor gemeenten en provincies om ongezuiverde lozingen in het buitengebied op te lossen. Als gemeente vraag je ontheffing van de zorgplicht aan bij de provincie, als provincie verleen je die ontheffing, en voila, problee ...
help
Bestrijdingsmiddelen in het effluent van rioolwaterzuiveringen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zindler, A. \ Michels, K. \ Overbeek, H. \ 2005
Het vermoeden bestaat dat rioolwaterzuiveringsinstallaties een aanzienlijke bijdrage leveren aan de belasting van bestrijdingsmiddelen op oppervlaktewater. Om inzicht te krijgen in deze belasting, is een tweetal metingen uitgevoerd in het effluent va ...
help
MBR verantwoord alternatief voor toekomstige samenwerking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roest, H. van der \ Uijterlinde, C. \ Geraats, B. \ 2005
De hoofdredacteur van dit vaktijdschrift schreef in één van zijn commentaren vorig jaar "Het denken op korte termijn wordt een plaag". Deze woorden zijn van toepassing op vele hedendaagse situaties en vormen regelmatig een belemmering voor potentieel ...
help
Piping & instrumentation diagrams van rwzi's \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Poulus, E. \ 2005
In dit artikel wordt gepoogd de voordelen van P&ID’s en de noodzaak van een goed beheer en onderhoud van de op de P&ID’s (Piping & instrumentation diagrams) aanwezige informatie weer te geven en na te gaan hoe dit kan worden georganiseerd
help
Goed zuurstof meten zonder automatische zuurreiniging, een droom of werkelijkheid? \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Liebergen, J. van \ 2005
In de overdekte eerste beluchtingstrap van de rwzi Nieuwveer is een geslaagd onderzoek uitgevoerd naar een alternatieve zuurstofmeter. Het probleem was dat het membraan van de huidige zuurstofmeter vervuilde door een hardnekkige afzetting. De afzetti ...
help
Proefinstallatie Membraan BioReactor (MBR) \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Houten, M. van \ 2005
Er wordt in 2006 een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Hilversum gebouwd. Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht heeft in principe gekozen voor een Membraan Bio-Reactor (MBR) met een MTR-kwaliteit. MTR staat voor maximaal toelaatbaar ris ...
help
Waardecreatie in de (afvalwater)keten : waterschap Regge en Dinkel en Twentse gemeenten hanteren bedrijfskundige en sociologische theorieën bij samenwerking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Voskamp, T. \ 2005
Ongeacht wie de waterketendienst levert; de burger moet het gevoel hebben dat de geleverde dienst meer waard is dan hij er voor betaalt. Dit betekent dat waarde gecreëerd moet worden. Naar aanleiding van het Interdepartementale Beleidsonderzoek Water ...
help
De voorspoedige opstart van de MBR-installatie in Varsseveld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schyns, P. \ Lawrence, D. \ Durieux, F. \ 2005
Het opstarten van een membraanbioreactor vereist de nodige voorbereiding. Op de rwzi Varsseveld is een simulatie-installatie toegepast om meer zekerheid te hebben dat de opstart van de 'echte' installatie soepel kan verlopen. Inmiddels stemmen de eer ...
help
Unieke vorm van waterzuivering in Steenwijk \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Hoving, R. \ 2005
Begin dit jaar tekenden dijkgraaf Marga Kool (waterschap Reest en Wieden) en wethouder Teun Boxum (gemeente Steenwijkerland) een uniek afvalwaterakkoord. Door een goede afstemming tussen investeringen in de riolering en de zuivering wordt de vervuili ...
help
Reduceren afvalwater goedkoper dan riool uitbreiden \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Visser, P. \ 2005
Lozen van spui- en ander afvalwater op het riool blijft een problematische en kostbare oplossing. Veel beter lijkt gebruikmaking van beter gietwater, waarmee spuien langer is uit te stellen. Beter gietwater is bijvoorbeeld te realiseren door ontzouti ...
help
Afvalwater reduceren goedkoper dan riool uitbreiden \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Visser, P. \ 2005
Niets meer lozen op het oppervlaktewater, maar alle (glastuinbouw) bedrijven aansluiten op de riolering. Het besluit werd al ruim tien jaar geleden genomen, maar blijkt lastig uit te voeren én dat is kostbaar. Er lijken daarnaast ook slimmere oplossi ...
help
Aërobe korrelslibtechnologie alternatief voor actiefslibproces \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bruin, L.M.M. de \ Kraan, M.W. \ Verkuijlen, J. \ 2005
DHV heeft in samenwerking met de TU Delft een nieuwe innovatieve biologische afvalwaterzuiveringstechnologie ontwikkeld: de aërobe korrelslibtechnologie. De zuiveringstechnologie is een doorbraak op aëroob zuiveringsgebied en is inzetbaar voor het zu ...
help
Nieuwe rwzi Aarle-Rixtel weer helemaal bij de tijd \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Claessen, V. \ Zandt, E. van der \ 2005
Waterschap Aa en Maas gaat de rwzi Aarle-Rixtel aanpassen zodat deze voldoet aan de eisen van het lozingenbesluit Wvo stedelijk afvalwater. Diverse onderdelen van de rwzi zijn technisch verouderd en/of voldoen niet meer aan de hedendaagse eisen. De h ...
help
Tilburgs Waterketenbedrijf produceert werkwater \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Ekkelboom, J. \ 2005
Dat bedrijven voor hun productieprocessen drinkwater gebruiken, is doodzonde. De gemeente Tilburg, Waterschap De Dommel en de Tilburgse Waterleidingmaatschappij (TWM) hebben daarom de handen ineen geslagen en een alternatief bedacht. Vanaf begin dit ...
help
Ionselectief als alternatief voor titrimetrisch \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Timmerman, P. \ 2005
Op de rwzi Nieuwegein is gedurende een periode van zeven weken een test uitgevoerd met een ionselectieve ammoniummeter van het merk Hydrion en vergeleken met een reeds geïnstalleerde titrimetrische ammoniummeter van Danfoss. Uit de resultaten blijkt ...
help
Slib kan barsten! : STOWA-onderzoek naar de effecten van slibdesintegratie op praktijkschaal \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Uijterlinde, C. \ 2005
De kosten voor slibverwerking vormen een aanzienlijk deel van de kosten voor het zuiveringsbeheer. Dit pleit ervoor om de mogelijkheden die er zijn om de slibverwerkingskosten te beperken zo goed mogelijk te benutten. Een technologische ontwikkeling ...
help
Aanleg rioolwaterpersleiding Niedorp \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Korsman, H. \ 2005
Het lijkt zo simpel, een rioolwaterpersleiding aanleggen van A naar B, maar dat is het niet. Een optimalisatiestudie en het basisrioleringsplan wezen uit dat in de gemeente Niedorp het een en ander moest gebeuren aan de afvalwaterketen. Het afvalwate ...
help
Van biogas naar aardgas \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Geijsen, F. \ 2005
Bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, dat Noord-Holland boven het Noordzeekanaal als werkgebied heeft, wordt rioolwater gezuiverd door het Afvalwaterketenbedrijf (AWKB). Op diverse locaties van het AWKB komt bij het zuiveringsproces biogas ...
help
Rwzi Maasbommel : vergelijking MBR en zandfiltratie \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Piron, D. \ Kiestra, F. \ 2005
Waterschap Rivierenland heeft in 2002 in samenwerking met de STOWA en Royal Haskoning, een onderzoek gestart naar de toepasbaarheid van een MembraanBioReactor (MBR) en continue zandfiltratie voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater. Onderzoch ...
help
Een nieuwe zuinige persluchtinstallatie voor rwzi Bodegraven \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
2005
Omdat de rwzi Bodegraven de kosten van perslucht in verhouding tot het werkelijke gebruik te hoog vond zocht men een oplossing
help
Kroonprins Willem Alexander opent rwzi Varsseveld met MBR-zuivering : congres en MBR-special H2O \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
De opening van de eerste rioolwaterzuiveringsinstallatie in Nederland die het huishoudelijk afvalwater door middel van een membraanbioreactor zuivert, wordt groots aangepakt. Kroonprins Willem Alexander opent de rwzi Varsseveld op 3 mei. Aanstaande m ...
help
Flinke groei in toepassing van membraanfiltratie : AWWA Membrane Technology Conference in Phoenix \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hofman, J. \ Beerendonk, E. \ 2005
Ongeveer 1.100 deelnemers vormden het gehoor op het tweejaarlijkse membraancongres van de American Water Works Association (AWWA) dat van 6 tot 9 maart plaatsvond in Phoenix (Arizona). Het congres leverde geen berichten op over grote nieuwe doorbrake ...
help
MBR Schilde: anderhalf jaar onderzoek en operationele ervaring \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wilde, W. de \ Thoeye, C. \ De Gueldre, G. \ 2005
In België is in augustus 2003 de eerste membraanbioreactor (MBR) voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater in de Benelux gebruik genomen, door Aquafin op de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Schilde. De MBR functioneert parallel met een convent ...
help
Industrialisatie geeft speelruimte bij bouw awzi \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keusters, G. \ Holla, E. \ 2005
De realisatie van de nieuwe awzi Harnaschpolder omvat onder andere de bouw van 33 ronde tanks. Het bouwconsortium vond optimalisaties in het bouwproces, onder andere door toepassing van prefab-elementen
help
'Publiekprivate samenwerking levert winst op' : nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie Delfland in 2008 gereed \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Haje, A. \ 2005
Op 15 januari 2004 werd de eerste paal geslagen voor een nieuwe en een van de grootste afvalwaterzuiveringsinstallaties van Europa. De installatie zal vanaf 2008 de zuivering van afvalwater gaan verzorgen voor de Haagse regio en is vele malen groter ...
help
Overlast en bestrijding van stank bij de verlading van ontwaterd slib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wiegant, W. \ Visser, A. \ Schellen, A. \ Uijterlinde, C. \ 2005
Geuroverlast tijdens het verladen van opgeslagen ontwaterd slib uit containers en slibsilo's treedt vaak op. De meeste stank is niet afkomstig van zwavel, maar van zwavelverbindingen als methaanthiol en dimethylsulfides. Bij verlading van in silo's o ...
help
Beluchtingsregeling rwzi de Groote Lucht \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Schuurman, E. \ 2005
Op rwzi de Groote Lucht is in 2003 een nieuwe beluchtingsregeling in gebruik genomen. In de periode mei tot december is met deze regeling ervaring opgedaan. Door de uitgebreide procesautomatisering en de daarbij behorende dataregistratie was het goed ...
help
Stikstofeis noodzaakt rwzi Dokhaven tot innovatie \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Mulder, J. \ Eaisouiyen, T. \ Kevenaar, J. \ 2005
De rwzi Dokhaven is in 1987 in gebruik genomen. De installatie is ontworpen voor een vuillast van 470.00 ie en 19.000 m3/uur. Het zuiveringsproces is gebaseerd op het AB proces, een tweetraps proces met een zeer hoogbelaste eerste trap. Gevolgd door ...
help
Voedselreststoffen voor een schoner milieu \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Been, P. de \ 2005
Op rwzi Nieuwe Waterweg te Hoek van Holland worden voedselreststoffen als koolstofbron ingezet in het zuiveringsproces om verregaand stikstof en fosfaat te verwijderen. De voedselreststoffen die voorheen in de veevoerindustrie werden afgezet worden a ...
help
Sensortechniek alternatief voor analyser? \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Schuurman, E. \ 2005
In de periode februari tot en met september 2004 is in één van de vier beluchtingtanks van rwzi De Groote Lucht een proef uitgevoerd met een ammoniumsensor. Nadat bleek dat de meetwaarden van de sensor vergelijkbaar waren met die van de aanwezige amm ...
help
Vergelijkend onderzoek MBR en zandfiltratie rwzi Maasbommel \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Kiestra, F. \ Piron, D. \ Segers, J. \ Uijterlinde, C. \ 2005
In 2002 is de STOWA met het Waterschap Rivierenland, in samenwerking met Royal Haskoning, een onderzoek gestart op de rwzi Maasbommel naar de toepasbaarheid van een MembraanBioReactor (MBR) en continue zandfiltratie voor de behandeling van stedelijk ...
help
Membraanvervuiling in membraanbioreactoren door extracellulaire polymere substanties \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Geilvoet, S.P. \ Evenblij, H. \ Graaf, J.H.J.M. van der \ 2005
De Technische Universiteit Delft heeft in het kader van een onderzoek naar membraanvervuiling in MBR-systemen een kleinschalige filtratie-installatie ontwikkeld en een bijbehorend meetprotocol opgesteld, zodat de filtreerbaarheid van een gegeven slib ...
help
Aquarec - geïntegreerde concepten voor hergebruik van afvalwater \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Koning, J. de \ Miska, V. \ Ravazzini, A.M. \ 2005
In 2003 is het door de Europese Commissie onder het 5e Kaderprogramma gesubsidieerde onderzoeksproject Aquarec van start gegaan. Het algemene doel van het project is het verbeteren van de kennis en de technologie, nodig voor een praktisch hergebruik ...
help
MBR technology: future research directions [MBR special III] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brouwer, H. \ Temmink, H. \ Remy, M. \ 2005
De laatste decennia is wereldwijd veel onderzoek verricht naar de MBR-technologie. Desondanks ontbreekt vooralsnog een technologische doorbraak voor zuivering van communaal afvalwater. De kosten van de MBR-technologie blijven hoger dan voor de conven ...
help
The role of consultancy firms in the application of new wastewater purification technology [MBR special III] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Geraats, B. \ Jong, P. de \ Kruit, J. \ 2005
Nederland kent een lange en succesvolle traditie op afvalwaterbehandeling. De advies- en ingenieursbureaus vormen een belangrijke functie in de vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar de praktijkschaal. Door de betrokkenheid bij de bouw, opstart en ...
help
Industry is ready for MBR [MBR special III] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brons, H. \ 2005
Vanaf 1995 zijn circa 20 industriële toepassingen van de membraanbioreactor gerealiseerd. Met name voor wat betreft het sluiten van de waterkringloop is de MBR kansrijk in de industrie. Cerestar te Bergen op Zoom realiseert sinds 2001 door gebruik va ...
help
MBR applications outside the Netherlands: drivers and case studies [MBR special III] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Reitsma, B. \ Kox, L. \ Uijterlinde, C. \ 2005
Op het moment zijn er in diverse landen verschillende motieven voor de toepassing en ontwikkeling van membraanbioreactoren. In Noord-Amerika, Duitsland en Nederland is de voornaamste drijfveer de strengere lozingseisen die door veranderende wetgeving ...
help
Dutch MBR development: reminiscing the past five years [MBR special III] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lawrence, D. \ Ruiken, C. \ Piron, D. \ 2005
Het MBR-onderzoek dat sinds 2000 plaatsvond op de rioolwaterzuivering Beverwijk, heeft tot positieve inzichten geleid over de toepasbaarheid van de MBR-technologie voor het Nederlandse afvalwater. Het onderzoek stimuleerde de ontwikkeling van de MBR- ...
help
Minder afvalwater, betere zuivering \ CBS webmagazine [Artikel]
Veen, T. ter \ Baas, K. \ 2005
In 2003 hebben de 378 rioolwaterzuiveringsinstallaties die Nederland telt in totaal ruim 1,7 miljard m³ afvalwater gezuiverd. Dat is 14 procent minder dan in 2002 en de laagste hoeveelheid sinds 1997. De aanvoer van afvalwater naar de zuiveringsinsta ...
help
Co-operation and innovation for a sustainable and safe living environment : Dutch MBR development enters next phase [MBR special III] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roest, H. van der \ Brink, H. van \ Vries, M. de \ 2005
This special is a celebration of the official opening of the MBR Varsseveld and also to give an idea into the current activities surrounding the Dutch MBR development programme. This edition is in English
help
The MBR in broad Dutch perspective [MBR special III] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Uijterlinde, C. \ Hofstra, M. \ Kraaij, E. \ Leenen, J. \ 2005
De weg die bewandeld moet worden om innovaties in de praktijk tot uitvoering te laten komen is doorgaans een moeilijke. Zo ook voor de MBR-technologie. De Nederlandse afvalwatersector is er echter in geslaagd om in een relatief kort tijdsbestek deze, ...
help
Membrane bioreactor for domestic wastewater: current expectations from the Dutch Water Authorities [MBR special III] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mulder, J.W. \ Korte, K. de \ Ellenbroek, H. \ 2005
In 2000 begon een grootschalig pilotonderzoek naar de toepassing van de membraanbioreactor voor de zuivering van communaal afvalwater in Nederland. De verwachtingen waren hooggespannen. In een zeer compacte installatie zou onder Nederlandse condities ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.