Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 11 / 11

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==408-D
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Bodemgeschiktheidsbeoordeling voor landbouw, bosbouw en recreatie : t.b.v een optimalisatie van grondwater- en oppervlaktewaterpeilbeheer : state of the art 2011 [Boek] - 5e gew. dr
Huinink, J.T.M. \ 2011
Handleiding Bodemgeschiktheidsbeoordeling vormt een leidraad voor het afleiden van een kwantitatieve bodemgeschiktheidsbeoordeling voor een 20-tal vormen van bodemgebruik. Het is niet alleen bedoeld als leidraad voor het beoordelen van bodemgeschikth ...
help
Meer rendement door extra teeltbegeleiding \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Knuivers, M. \ 2011
Mol Agrocom en Van Iperen introduceren een nieuw teeltadviessysteem voor uien: bemesting en rassenkeus op basis van grondsoort en perceelhistorie
help
Bodemkundige informatie proeflocaties project effectiviteit bufferstroken [Boek]
Heinen, M. \ Kekem, A.J. van \ 2011
Voor het onderzoek naar het effect van bemestingsvrije perceelranden op de waterkwaliteit van het oppervlaktewater worden op vijf locaties in Nederland metingen uitgevoerd. De bodems op de vijf locaties zijn in detail gekarteerd (beschrijving bodempr ...
help
Updating soil information with digital soil mapping [Proefschrift]
Kempen, B. \ 2011
De Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, is de belangrijkste bron van bodeminformatie in Nederland. Deze kaart raakt echter in gebieden met veengronden verouderd. Door intensief gebruik van deze gronden verdwijnt het veen. Actualisatie van de bo ...
help
Veenactualisatie bodemkaart van Nederland : digitale bodemkartering [Presentatie]
Kempen, B. \ Vries, F. de \ 2011
Sommige bodemkenmerken zijn aan verandering onderhevig. Dat maakt, dat bodemkaarten niet meer actueel zijn. Met name veengronden zijn toe aan actualisatie. Deze presentatie laat zien, waar een actualisatie gewenst is
help
Regionale geologische variatie in samenstelling van de grond \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Vermooten, J.S.A. \ Heerdink, R. \ Griffioen, J. \ 2011
De ondergrond wordt door mensen gebruikt en beïnvloed. Belangrijke invloeden zijn bijvoorbeeld drainage, nutriënten- en kationeninspoeling als gevolg van bemesting, verontreiniging met organische verbindingen, metalen en andere contaminanten. We will ...
help
Natural handicaps in Dutch agricultural areas : assessment of less favoured areas based on economic criteria [Boek]
Vellinga, T.V. \ Reeuwijk, P. van \ Haan, M.H.A. de \ Evers, A. \ Wolf, P.L. de \ Smit, A. \ Brouwer, F. \ 2011
Smit en Brouwer (2009) hebben bodems met een landbouwkundige handicap geselecteerd aan de hand van biofysische criteria. De relevante biofysische criteria waren gerelateerd aan bodemeigenschappen: drainage, textuur, aanwezigheid van stenen en chemisc ...
help
'Zet bodeminformatie op kaart, maar wees zelf de legenda' : bodeminformatie geeft inzicht in duurzaam gebruik ondergrond \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Postma, S. \ 2011
In theorie is het logisch: zonder informatie kun je geen goede beslissingen nemen. Toch is de praktijk weerbarstiger. Met ILG-budget hebben provincies de af gelopen 4 jaar informatiepilots uitgevoerd. Stuk voor stuk experimenten in het ontsluiten en ...
help
'Wees zuinig op vruchtbare grond' \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Hack - ten Broeke, M.J.D. \ 2011
In Zuid-Europa neemt de hoeveelheid organische stof in de grond af en dreigt verwoestijning. Noordwest-Europese landen kennen weer andere bodembedreigingen. ‘Europa moet zuinig zijn op haar goede landbouwgronden’, meent Mirjam Hack, onderzoeker bij A ...
help
Validatie bodemkaart veengebieden provincie Utrecht, schaal 1 : 25 000 [Boek]
Kempen, B. \ Brouwer, F. \ Brus, D.J. \ Pleijter, M. \ Vries, F. de \ 2011
Door bodemgebruik en ontwatering oxideert er organische stof in de bodem. Ondiepe veenlagen worden hierdoor geleidelijk dunner, waardoor de bodemopbouw verandert. Door deze veranderingen is actualisatie van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 ...
help
Bodemgesteldheid en potenties voor natuurontwikkeling van 4 deelgebieden in het herinrichtingsgebied Beekdal Linde, 4de module Wolvega-Zuid [Boek]
Kiestra, E. \ Brouwer, F. \ Delft, S.P.J. van \ 2011
De Dienst Landelijk Gebied te Leeuwarden heeft Alterra gevraagd om de bodemgesteldheid van een aantal gebieden nauwkeurig in kaart te brengen. Voor één deelgebied is een fosfaatbemonstering gedaan en in alle deelgebieden is, bij ongeveer de helft van ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.