Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 90

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==408-J
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Handbook for composting and compost use in organic horticulture [Boek]
Wurff, André W. G. van der \ Fuchs, Jacques, G.. \ Raviv, Michael \ Termorshuizen, Aad J.. \ 2016
Compost, as a product of recycling processes, can be a very appropriate input material for organic farming, provided the composting process is well-managed, the input materials are free of contaminants, and the resulting product is applied according ...
help
Compostering reststromen van vaste planten- en zomerbloementelers [Boek]
Slootweg, C. \ 2015
Elk teeltbedrijf van Vaste Planten en Zomerbloemen heeft een reststroom van plantaardig materiaal. Deze reststroom wordt nu meestal als afval afgevoerd. Hiermee verdwijnen kostbare nutriënten en organische stoffen van het bedrijf, die later in de vor ...
help
Verwerken van maaisel voor landbouwkundig gebruik : waarde van compost, bokashi en bermgraskuil als meststof [Boek]
Janmaat, Leen \ 2015
Agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken ondersteunt het project Humest. Hierbij wordt nat maaisel van HHNK en gemeenten door vijf boeren verwerkt tot Humest. Humest is goed voor grasland, het bodemleven en de weidevogels. Bovendien zorgt he ...
help
Composteren als valorisatievorm van reststromen in de Vlaamse land- en tuinbouw: knelpunten en opportuniteiten [Boek]
Viaene, J. \ Reubens, B. \ Vandecasteele, B. \ Willekens, K. \ 2014
Verschillende cascade systemen worden voorgesteld, maar vaak wordt de aandacht voor bodemkwaliteit, die aan de basis van een duurzame productie ligt, als laagwaardige valorisatie beschouwd. Er is echter pas echt sprake van sluiten van kringlopen wann ...
help
Champost als bouwmateriaal [Boek]
Oei, P. \ 2013
Onderzocht zijn de mogelijkheden om van zuivere compost (na verwijderen van de dekaarde) een alternatief product te maken voor de bouwsector. Een traditionele behandeling zoals die voor spaanplaten in gebruik is, leidt tot een plaat met inferieure ei ...
help
Organische bemesting van hyacint : kan stalmest bij hyacint vervangen worden door GFT-compost? [Boek]
Vreeburg, P. \ Korsuize, A. \ 2013
Veel hyacintentelers zijn ervan overtuigd dat een flinke stalmestgift noodzakelijk is voor een goede opbrengst. Het gebruik van stalmest wordt beperkt door de meststoffenwet die in 2006 is ingevoerd en de aanscherpingen in latere jaren. Hierdoor vrez ...
help
Bedrijfseconomische effecten van verhoging van het bodemorganische-stofgehalte: compostgebruik in de akkerbouw [Boek]
Wit, J. de \ 2013
Berekende bedrijfseconomische effecten bij gebruik van GFT-compost zijn positief voor een gemiddeld akkerbouwbedrijf in Zuid-Nederland (circa +55 € per ha per jaar). Sensitiviteitsanalyse voor andere situaties laat zien dat de soort compost en het ef ...
help
Input-output fase III : bijvoeden en vulgewicht [Boek]
Baars, J. \ Sonnenberg, A. \ Visser, P. de \ Blok, C. \ 2013
Het 'input-output' project wil meer inzicht verschaffen in de teelt van champignons zodat duidelijk wordt waar de grenzen/knelpunten van het huidige systeem liggen en waar mogelijkheden liggen voor verbetering. In vorige fasen van het project is bepa ...
help
Afvoer en verwerking van N-rijke gewasresten : vergisting en compostering [Boek]
Ruijter, F.J. de \ 2012
Afvoeren van stikstofrijke gewasresten in het najaar verlaagt de nitraatuitspoeling. Na afvoer moeten de gewasresten op een goede manier worden verwerkt, zodat de verliezen niet op een andere plaats of in een andere vorm plaatsvinden. Deze studie ric ...
help
Input-output Fase II [Boek]
Sonnenberg, A. \ Blok, C. \ 2012
In het verleden zijn diverse studies gedaan aan klimaat, substraat en het uiteindelijke product, de champignon. Hierdoor zijn kwaliteit en opbrengt sterk verbeterd. Toch is er onvoldoende kennis over wat precies de opbrengst en de kwaliteit van het p ...
help
KIGO programma onderdeel : werken met groen compost : A - programma Melkveehouderij : eindrapportage [Boek]
2011
In dit samenwerkingsproject is aandacht besteed aan de mogelijkheden voor aanwending van groen compost als meststof in agrarische en natuurgebieden. Groen compost is een product dat vrijkomt bij de verwerking van gras en hout. Op dit moment is er een ...
help
Overzicht demonstraties "Meer waarde voor groencompost" : eindrapportage [Boek]
Haan, J. de \ Paauw, J. \ 2010
Dit rapport geeft een overzicht van resultaten uit het project “Meer waarde voor groencompost” uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving in opdracht van de Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR). Doelstellingen van het project ware ...
help
Meerjarige vergelijkingsproef met compost van Attero in de akkerbouw : project in opdracht van Attero [Boek]
Wijnholds, K.H. \ 2010
In opdracht van Attero (voorheen Conviro) is op PPO locatie 't kompas te Valthermond een meerjarige proef aangelegd met de toepassing van Laco-compost klasse 1 in een veenkoloniale rotatie met aardappelen, gerst en suikerbieten. Op basis van de jaarl ...
help
Meststoffen uit natuurterrein: biologische sector laat kansen liggen : verslag workshop 26 november 2009 [Boek]
Dekker, P.H.M. \ Balen, D. van \ Paauw, J.G.M. \ 2010
Op 26 november 2009 werd een workshop gehouden met vertegenwoordigers van de primaire sector, composteerders en natuurterreinbeheerders om met elkaar vast te stellen wat de potentie van retourstromen uit natuurterreinen is voor de biologische sector. ...
help
Levenscyclusanalyse groencompost : grootschalig en zelf composteren [Boek]
Dekker, P.H.M. \ Zeeland, M. van \ Paauw, J.G.M. \ 2010
In een levenscyclusanalyse (LCA) is de bereiding van groencompost op het agrarisch bedrijf vergeleken met de bereiding van groencompost op regioschaal door gespecialiseerde composteerbedrijven. Bereiding van groencompost op het agrarisch bedrijf heef ...
help
Compostwijzer Compost maken in vier stappen [Boek]
Iepema, G. \ 2008
Voor het in stand houden van veel natuurgebieden is maaien en afvoeren van het maaisel van belang. Het maaisel wordt vaak over grotere afstanden vervoerd om verwerkt te worden tot compost. In de directe nabijheid van het natuurgebied is in de landbou ...
help
Thermische verwerking champost [Boek]
Stam, A.F. \ Erbrink, J.J. \ 2008
Wat zijn de mogelijkheden om champost als een brandstof te gebruiken voor duurzame energietoepassingen. Het doel van de studie is een verkennend onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden om met champost als brandstof, eventueel samen met andere bioma ...
help
Invloed van compostsoorten op opbrengst, ziektewerendheid en kwaliteit van gewassen : onderzoek uitgevoerd op proefboerderij Kollumerwaard van 2003 t/m 2007 [Boek]
Floot, H.W.G. \ Paauw, J.G.M. \ Dekker, P.H.M. \ 2008
Om inzicht te krijgen in de gebruikswaarde van verschillende compostsoorten is van 2003 t/m 2007 een onderzoek uitgevoerd op proefboerderij Kollumerwaard van de SPNA. In een 1 op 4 rotatie van pootaardappelen, zomertarwe, suikerbieten, uien en vervol ...
help
The alternative uses of spent mushroom compost [Boek]
Oei, P. \ 2007
Nieuwe inzichten op het gebied van bioraffinage en biocascades leiden tot het volgende ontwerpprincipe voor de verwerking van champost: Scheiden van de dekaarde van de champost bij het leeghalen van de cellen en benutten van de dekaarde voor potplant ...
help
Valse meeldauw in biologische uien : effecten van compost [Boek]
Zanen, M. \ Hospers-Brands, M. \ 2007
Deze publicatie is tot stand gekomen in het kader van het project “Valse Meeldauw in biologische uien”, onderdeel van het HPA - project ‘Beheersing van valse meeldauw in uien’. Dit project had tot doel de optimalisatie van de beheersing van valse mee ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.