Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 100 / 114

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==502-B
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Digitaal ondersteund boeren \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2016
Tobias Menne van Bayer CropScience ziet landbouwers in de toekomst veel gerichter omgaan met de heterogeniteit binnen hun velden. Met zijn team van de afdeling Digital farming werkt hij technieken uit om landbouwers daarin te ondersteunen.
help
Dossier Hoe omgaan met organische mest? \ Management&techniek [Artikel]
Vanwijnsberghe, J. \ Dekeyser, D. \ Moermans, S. \ Snauwaert, E. \ Vanwijnsberghe, J. \ Van de Ven, G. \ 2016
In dit Dossier Hoe omgaan met organische mest? de volgende artikelen: 1 Systemen om meng- en stalmest toe te dienen. 2 Organische bemesting wordt maatwerk. 3 Dilemma tussen transport en het toedienen van mest
help
De bodem is de basis \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2016
Eind februari stelde de Bodemkundige Dienst van België haar nieuwste studie voor over de evolutie van de bodemvruchtbaarheid. Er kwamen ook enkele andere actualiteiten inzake bodemvruchtbaarheid aan bod.
help
Specifieke banden sparen de bodem \ Management&techniek [Artikel]
Vandenbosch, A. \ 2016
Michelin is en blijft hét premiummerk in de bandenwereld. Nieuwe producten staan volledig in kader van het respect voor de bodem.
help
Neerslag hypothekeert de opbrengst \ Management&techniek [Artikel]
2016
Gemiddeld viel er in mei en juni 70% meer neerslag dan normaal. Plaatselijk zorgden buien voor nog extremere situaties. Het tweede agrometeorologisch bericht van dit jaar objectiveert de situatie en bekijkt de mogelijke gevolgen voor de oogst.
help
Nu opletten voor alternaria \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2016
Tijdens het proefveldbezoek van de landbouwpers in juni benadrukte Christian Walravens van Syngenta het belang van preventiemaatregelen tegen alternaria in aardappelen.
help
Nitraatresidu verlagen met groenbedekkers \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2016
Half november organiseerde Inagro een bezoek aan een proefveld met groenbedekkers in Tielt. De proef moest vooral het effect van de verschillende mengsels op het nitraatresidu in de bodem tonen en meten.
help
Praktijkcentra bestendigen proefveldwerking \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2016
Ook begin juni was de vele regen al gespreksonderwerp nummer 1 tijdens ons bezoek aan de proefvelden van het Departement Landbouw&Visserij [Dep. L&V]. Wij bezochten de proefvelden bij de familie Roosens in Nieuwenhove.
help
Proefveldbezoek Bottelare: 'een fusariumjaar' \ Management&techniek [Artikel]
Van Dijck, L. \ 2016
Het huidig groeiseizoen is niet normaal verlopen met temperaturen onder het gemiddelde en neerslag ver boven het gemiddelde. Een moeilijke zaai en een verzadigde bodem door de vele regen in juni, dat blijft niet zonder gevolgen. Toch lagen veel proev ...
help
Case IH toonde de nieuwe Luxxum en Maxxum \ Management&techniek [Artikel]
Huybrechts, M. \ 2016
De EU Tier 4-norm legt strenge uitstootnormen op aan tractoren. Vanaf volgend jaar is Case IH ook voor de middenklasse klaar met deze wetgeving. Dit vergde heel wat aanpassingen, zo veel zelfs dat er direct ook een aantal andere verbeteringen aan de ...
help
Bietenteelt op weg naar postquotumtijdperk \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2016
Betteravenir trok volgens de organisatoren KBIVB en ITB zowat 12.000 bezoekers naar Moyvillers nabij Compiègne in Noord-Frankrijk. Behalve nieuws over bietenrooiers en andere aan suikerbieten gerelateerde machines viel er ook heel wat informatie te r ...
help
Moet je ploegen voor je aardappelen teelt? \ Management&techniek [Artikel]
Huybrechts, M. \ 2016
Goede landbouwgrond moet beschermd worden tegen erosie. De akkerbouwer heeft hier een bijzondere verantwoordelijkheid en velen werken heel plichtsbewust aan erosiepreventie. Toch bleek dat voor de overheid onvoldoende en werden er spelregels opgestel ...
help
Medailles voor vernieuwingen van John Deere \ Management&techniek [Artikel]
Huybrechts, M. \ 2016
Tijdens Agritechnica ontving John Deere 3 gouden en 10 zilveren medailles voor vernieuwingen. Dat zijn er zo veel dat Cofabel, als Belgische importeur, extra toelichting gaf aan de landbouwpers.
help
Aandacht voor bodem en precisielandbouw \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2016
De aardappeldemodag lokt om de 2 jaar enkele duizenden geïnteresseerden uit de aardappelwereld naar de terreinen van het onderzoekscentrum van PPO in Westmaas. Eind augustus viel er op de editie van 2016 andermaal heel wat nieuws te rapen
help
Gemiddeld 3,8 ton minder \ Management&techniek [Artikel]
2016
Het Landbouwcentrum Granen (LCG) legde dit jaar op 9 plaatsen rassenproeven voor wintertarwe aan. Dit jaar was vooral de bloeiperiode moeilijk, ten gevolge van de vele regen op dat moment. De opbrengsten lagen dan ook een stuk lager dan vorig jaar.
help
Triticale gaf behoorlijke opbrengsten \ Management&techniek [Artikel]
Derycke, V. \ Haesaert, G. \ Martens, D. \ 2016
Hoewel triticale de laatste jaren aan belang inboette ten voordele van korrelmaïs, blijft het een interessant gewas in de vruchtafwisseling van veebedrijven. Om het opbrengstniveau veilig te stellen en de productiekosten laag te houden, moet een goed ...
help
Grote lokale verschillen \ Management&techniek [Artikel]
2016
Juli en augustus waren volgens het KMI ‘normale’ maanden in Ukkel, zowel inzake temperatuur als neerslag. Dit neemt echter niet weg dat het in die maanden op vele plaatsen in het land fors droger was dan gemiddeld.
help
Eiwit duurder, energie goedkoper \ Management&techniek [Artikel]
2016
Maandelijks bepaalt de Universiteit Wageningen een energie- (kVEM- en kVEVIprijs) en een eiwittoeslagprijs per kg DVE. Deze worden berekend uit de actuele prijzen van verschillende mengvoergrondstoffen.
help
Lagere opbrengsten in rassenproeven wintergerst \ Management&techniek [Artikel]
2016
Net als overal in het land lagen de opbrengsten ten gevolge van de overdadige neerslag in juni ook in de rassenproeven van het Landbouwcentrum Granen (LCG) beduidend lager dan in het recordjaar 2015. Toch konden grote verschillen worden vastgesteld t ...
help
Bedreigen pospiviroïden onze land- en tuinbouw? \ Management&techniek [Artikel]
Van Bogaert, N. \ De Jonghe, K. \ Smagghe, G. \ 2016
In 2006 werd voor het eerst over viroïden in Belgische tomaten gerapporteerd. Sindsdien vond men ze ook in andere gewassen. Hun wijdverspreide latente aanwezigheid in een aantal sierplanten bracht vragen en onzekerheden met zich mee, voornamelijk met ...
help
Gewasbescherming in de uienteelt \ Management&techniek [Artikel]
Van Bavel, J. \ 2016
Uien zijn de sterkst groeiende groenteteelt in België. Maar het is geen gemakkelijke teelt, en de gewasbescherming in uien blijft een delicaat gegeven. Expert Geert Verhiest van Sanac Fyto gaf dit voorjaar een boeiende voordracht op het PCG over het ...
help
Precisielandbouw, een stand van zaken \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2016
Agrometius organiseerde begin juli voor het eerst de Nationale Precisielandbouw Demodagen. Geïnteresseerden konden precies vernemen hoe ver de techniek ondertussen in staat is om de landbouwer bij te staan in diverse aspecten van zijn bedrijfsvoering ...
help
Lemken, vernieuwend in zaaitechniek \ Management&techniek [Artikel]
Huybrechts, M. \ 2016
Hoe worden 100.000 maïszaadjes per ha het best mogelijk verdeeld? Voorlopig zaaien we de maïs nog zoals 50 jaar geleden, op een rijafstand van 75 cm. Ooit komt daar verandering in. Misschien sneller dan we denken. Binnenkort doet de Azurit , zijn int ...
help
Is aardappelen bewaren altijd rendabel? \ Management&techniek [Artikel]
Cools, K. \ 2016
Het aantal landbouwers dat aardappelen teelt neemt af. Bij wie doorgaat met de teelt neemt het areaal wel toe. Daarbij stelt zich vaak vrij snel de vraag of er bijkomende opslagcapaciteit gebouwd en of zelf bewaren nog rendabel is of niet.
help
Kunstmest uit varkensmest \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2016
Het werd al eerder geopperd dat het energie- en geldverspilling is om eerst via mestverwerking stikstof uit de mest te halen en in de lucht te blazen, en die nadien terug uit de lucht te halen om er kunstmest van te maken. Men is goed op weg om dat p ...
help
Hoe als loonsproeier restwater vermijden? \ Management&techniek [Artikel]
Schellekens, A. \ Koopmans, K. \ 2016
Volgens het jongste VMM-rapport worden nog steeds aanzienlijke hoeveelheden gewasbeschermingsmiddel aangetroffen in het oppervlaktewater. Een gevolg is dat erkenningen worden ingetrokken of dat de overheid extra maatregelen oplegt, zoals het aanlegge ...
help
Zes innovaties voor de aardappelteelt \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2016
Eind november zullen op Interpom in Kortrijk opnieuw de beste innovaties voor de aardappelteelt worden gekozen. Omdat de bezoekers mee mogen stemmen brengen we alvast de genomineerde innovaties in beeld.
help
Vlinderbloemigen leggen je geen windeieren in het GLB \ Management&techniek [Artikel]
Goyens, G. \ 2016
In Vlaanderen is het gebruik van vlinderbloemigen als eiwitleverancier nog niet goed ingeburgerd. Daarom keert de overheid al enkele jaren een VLI-premie uit aan wie met vlinderbloemigen aan de slag wil.
help
Kuhn demonstreert grondbewerkingsmachines \ Management&techniek [Artikel]
Huybrechts, M. \ 2016
Grondbewerking krijgt veel aandacht bij Kuhn. Hoewel de Franse fabrikant zijn grootste omzet uit de ruwvoederwinning haalt, blijft het merk een van de koplopers in Europa op het vlak van bodembewerking.
help
Klein maar gevaarlijk \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2016
Half november organiseerde het ILVO een contactdag aardappelen voor telers en verwerkers. Het werd duidelijk dat men op het ILVO zowel het opsporen en preventiemaatregelen voor al langer gekende ziekten en plagen als voor mogelijke nieuwe bedreiginge ...
help
Nieuwe T5- en T6-series versterken middensegment \ Management&techniek [Artikel]
Vandenbosch, A. \ 2016
New Holland stelde midden maart nabij Lyon 2 nieuwe tractorseries voor aan de internationale vakpers. De vernieuwde T5 en T6 voldoen aan de strengere emissienorm Tier 4B. Deze veelzijdige tractoren zijn erg geschikt voor veehouders zowel als voor gem ...
help
Fosfaat op de bemestingsagenda \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2016
Het nieuwste MAP introduceerde een uitgebreid fosfaatluik in de aanpak van overbemesting. Omdat fosfaat sterk samenhangt met dierlijke mest komt de organische stof in de bodem in het gedrang.
help
Nieuwe trends in bodembewerking op agritechnica \ Management&techniek [Artikel]
Huybrechts, M. \ 2016
Bodembewerking zal in de toekomst hand in hand gaan met bodembescherming. De mechanisatiewereld werkt daar volop aan. Tijdens Agritechnica in Hannover werden de nieuwe trends op dit gebied belicht.
help
Dossier Actuele thema's in de gewasbescherming \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ Heylen, K. \ Decraecke, H. \ Van Outryve, J. \ 2016
In dit dossier de volgende artikelen: 75 Jaar Phytofar. Van aanvraag tot toelating. Geïntegreerde oplossingen voor de boer. Werken aan duurzaamheid. Gewasbescherming en veilige voeding. Planten kijken tegen nieuwe teelttechnieken aan.
help
Akkerbouw in Duitsland : dossier \ Management&techniek [Artikel]
Steegmans, R. \ Huybrechts, M. \ Vleeschouwers, B. \ Cools, K. \ 2015
Dit dossier akkerbouw in Duitsland bestaat uit de volgende artikelen: Keuze voor schaalvergroting en differentiatie. Hoe bolt het in Duitsland? Uien als hoofdteelt. Het begint op Limburgerhof.
help
Fit in je hoofd [Dossier] \ Management&techniek [Artikel]
Van Dijck, L. \ 2015
Het dossier “Fit in je hoofd” omvat de volgende artikelen: 1) Het leven op de boerderij. 2) Ik zie het even niet meer zitten. 3) Mathias helpt Siska nog steeds vooruit: Vorige zomer verloor Siska Morlion-Vanpeteghem uit Beveren-aan-de-IJzer haar man ...
help
Spuiwaterspreider van eigen makelij \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2015
Met wat oud en nieuw materiaal - maar vooral met veel vindingrijkheid en geduld“- wisten Tim Slegers en Bart Rommens een spuiwaterbemester te maken. We gingen kijken hoe het werkt.
help
Komende weken belangrijk voor opbrengsten \ Management&techniek [Artikel]
2015
Nagenoeg het hele land kreeg in mei en juni af te rekenen met neerslagtekorten. Als de droogte aanhoudt, zou dit wel eens negatieve gevolgen kunnen hebben voor de maïs en de aardappelen. Half juni voorzagen de gewasgroeimodellen echter nog geen of sl ...
help
D-tec maakt precisiebemesting mogelijk \ Management&techniek [Artikel]
Steegmans, R. \ 2015
Elke akkerbouwer en tuinder die mest aanvoert, zou meteen willen weten wat er in de mest zit en wat de gehaltes zijn. Binnenkort kan het. D-TEC ontwikkelde een technologie op basis van een nabij-infraroodsensor, gekoppeld aan een kalibratiemodel. Nad ...
help
Vlaamse soja doorstaat de praktijktest \ Management&techniek [Artikel]
Vandenbosch, A. \ 2015
Soja is een uitstekende eiwitbron. Daardoor is het een belangrijk ingrediënt in de meeste voederrantsoenen. Overzeese soja ligt echter onder vuur wegens minder duurzaam. Aveve onderzocht, samen met enkele partners, of de teelt van Vlaamse soja en het ...
help
De onzichtbare revolutie heet Farmsight \ Management&techniek [Artikel]
Huybrechts, M. \ 2015
Met het FarmSight-concept van John Deere wordt de informatie over een perceel, teelt en de taak die wordt uitgevoerd door de bedrijfsleider, loonwerker of afnemers elektronisch en al dan niet draadloos vastgelegd en praktisch bruikbaar gemaakt.
help
Claas is klaar voor Agritechnica \ Management&techniek [Artikel]
Huybrechts, M. \ 2015
De grote mechanisatiefirma’s brengen op dit moment hun nieuwigheden voor Agritechnica 2015, de oogstmachines aan beurt.
help
Aandachtpunten op de Werktuigendagen : dossier \ Management&techniek [Artikel]
Vandenbosch, A. \ 2015
In dit Dossier Aandachtspunten op de werktuigdagen de volgende artikelen: Zien en gezien worden. Bodembewerking met Actisol spaart de bodem. Spitten vermijdt een extra werkgang.
help
Kverneland brengt verrassend nieuwe ideeën \ Management&techniek [Artikel]
Huybrechts, M. \ 2015
Kverneland behoort enige tijd tot de groep Kubota. De Japanners zien duidelijk brood in de Europese landbouwmechanisatie. Dankzij een degelijk investeringsbeleid ondergaan de Kverneland-machines geregeld nieuwe ontwikkelingen. Met het oog op Agritech ...
help
C6000-serie voor de boer die zelf wil oogsten \ Management&techniek [Artikel]
2015
Landbouwmachinefabrikant Deutz-Fahr introduceerde in juli in Kroatië haar nieuwe C6000-maaidorserreeks. In de buurt van haar maaidorserfabriek in Zupanja stelde de fabrikant haar nieuwe ‘kleine’ 5-schuddermachine voor. Ideaal voor landbouwers die bij ...
help
De toekomst van gewasbescherming \ Management&techniek [Artikel]
Van Outryve, J. \ 2015
Onze landbouw is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van toeleveringsproducten. Zullen we op termijn nog toegang hebben tot innovatieve zaaizaden, plantgoed, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, landbouwmachines? We stellen ons die vraag omda ...
help
Case IH-Steyr vernieuwt conform Tier 4 Final \ Management&techniek [Artikel]
Vandenbosch, A. \ 2015
De economische crisis laat zich stilaan ook voelen in de landbouwmechanisatie. Ondanks een dalende verkooptrend, verdedigt Case IH - Steyr haar marktaandeel met verve. Midden juni presenteerden beide merken enkele nieuwe tractormodellen in het Nederl ...
help
John Deere toont nieuwigheden voor 2016 \ Management&techniek [Artikel]
2015
In november is het weer Agritechnica in Hannover, de grootste en belangrijkste landbouwmechanisatiebeurs ter wereld. Meerdere bedrijven tonen nu al hun nieuwigheden. John Deere deed dit recent ook.
help
Biochar en/of compost als bodemverbeterend middel? \ Management&techniek [Artikel]
D'Hose, T. \ Ruysschaert, G. \ Debode, J. \ Vanden Nest, T. \ Vandecasteele, B. \ 2015
Herhaaldelijk toepassen van compost blijkt een goede methode om het koolstofgehalte en de bodemkwaliteit op korte termijn te verhogen, zonder aanleiding te geven tot extra nutriëntenverliezen. Proeven geven aan dat de effecten van biochar beperkter z ...
help
Winterveldbonen als derde teelt \ Management&techniek [Artikel]
Latré, J. \ Dewitte, K. \ Delanote, L. \ Beeckman, A. \ 2015
Het nieuwe GLB verplicht melkveebedrijven om minstens een derde teelt in te voeren in hun teeltplan. Vlinderbloemige teelten kunnen de snelste weg zijn naar een derde teelt en de invulling voldoende ecologisch aandachtsgebied. Enkele onderzoekscentra ...
help
Aandacht voor IPM and kostprijs \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2015
Behalve de klassieke rassenproeven kan je op de proefvelden van het departement Landbouw en Visserij ook steeds informatie meekrijgen over een aantal actuele thema's. Dit jaar bezochten we de proefvelden bij de familie Roosens in Nieuwenhove.
help
Proeven akkerbouw op PIBO \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2015
Traditiegetrouw beet PIBO Campus de spits af van de traditionele proefveldbezoeken akkerbouw, die de onderzoeks- en voorlichtingscentra steevast organiseren in juni.
help
Praktijkgericht onderzoek ondersteunt biosector \ Management&techniek [Artikel]
Van Haver, S. \ 2015
De Open Velddag op het Proefbedrijf Biologische Landbouw van Inagro is een vaste afspraak voor biologische akkerbouwers en groentetelers, boeren met interesse voor bio en betrokken stakeholders. Vernieuwingen in mechanisatie en de teelt van spelt. ta ...
help
Frontlift met aansturing via de tablet \ Management&techniek [Artikel]
Huybrechts, M. \ 2015
Toen Henk Zuidberg in 1982 zijn eerste frontlift bouwde, kon niemand voorspellen dat het bedrijf na 33 jaar zo’n massale productie zou bereiken. In een kleine schuur werkte Henk aan zijn eerste frontlift voor een Valmet-tractor in opdracht van een bo ...
help
Onkruidbestrijding begint in het najaar \ Management&techniek [Artikel]
2015
Zeker op percelen met moeilijke onkruiden moet het herbicidengamma voor het najaar benut worden om problemen in het voorjaar te voorkomen.
help
Dossier De voordelen van irrigatie \ Management&techniek [Artikel]
Janssens, P. \ Dieleman, P. \ 2015
Dit dossier De voordelen van irrigatie bevat de volgende artikelen; Grotere oogst na irrigeren. Wordt druppelirrigatie een optie voor aardappelen? Wapen je nu al tegen een droge zomer.
help
Amazone toont nieuwe strooier en schijveneg \ Management&techniek [Artikel]
Huybrechts, M. \ 2015
De SIMA, de grootste Franse landbouwbeurs, komt eraan. Deze beurs vormt voor de grote firma’s het ideale moment om weer iets nieuws te presenteren. Voor Amazone is Frankrijk een belangrijke markt. Daarom presenteert het merk er een nieuwe kunstmestst ...
help
Boerenapps \ Management&techniek [Artikel]
2015
Van 22 tot en met 26 februari vindt de SIMA 2015 plaats in het noorden van Parijs. De APP helpt goed voorbereid de expo te bezoeken. Zoek en vind met behulp van de APP Cropalyser verschillende ziekten en plagen in rode biet, wortelen en kolen.
help
Van stro tot vezel : 'in beeld' werpt een andere blik op de land- en tuinbouw \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2015
In dit artikel wordt de vlasverwerking bij de bvba Devanta in Waregem (België) beschreven.
help
Bodemactivatie door minder diep en extensiever te werken \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2015
Stefan Muijtjens adviseert landbouwers op het gebied van niet-kerende grondbewerking (NKG), bedrijfseconomie en innovatietrajecten. Tijdens de infonamiddag Bioteelt van PIBO vertelde hij over de mogelijkheden die NKG biedt voor biotelers.
help
Ieder perceel zijn eigen maïsgras? \ Management&techniek [Artikel]
Van Dijck, L. \ 2015
Op een winterstudiedag van de NVWV in ’s-Hertogenbosch werd gediscussieerd over de grote uitdagingen in de maïsteelt. Welke bedreigingen zijn er en welke mogelijke oplossingen zijn er? En wat kunnen de ontwikkelingen in de mechanisatie betekenen op h ...
help
Boerenapps \ Management&techniek [Artikel]
2015
In deze rubriek worden 2 apps besproken: ForageXpert: Dit is een van de meest recente apps van het merk Kuhn en is gebaseerd op de hooibouwmachines van het merk zelf. Barenbrug: Vorig jaar werd de ‘Graslandapp’ gelanceerd. Er zijn 3 onderwerpen: het ...
help
Bouwen aan duurzaamheid \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2015
Begin september huldigde Bayer CropScience zijn eerste ForwardFarm in, op het bedrijf van Jan en Josse Peeters in Huldenberg. Samen met hen probeert Bayer hier nieuwe technieken uit, die de duurzaamheid van de landbouwsector moeten verhogen. Geïntegr ...
help
Waterkwaliteit met aandacht voor groenbedekkers : dossier \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ Huits, D. \ 2015
In dit dossier 'Waterkwaliteit met aandacht voor groenbedekkers' de volgende artikelen: CVBB werkt verder aan waterkwaliteit, Integrale benadering levert resultaten op, Bevindingen uit individuele begeleiding, Groenbedekkers als EAG, Groenbedekkers m ...
help
Steriele mannetjesvliegen helpen uienvlieg controleren \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2015
In Nederland worden al enkele jaren uien geteeld waarbij de uienvlieg onder controle wordt gehouden met steriele mannetjes. De verdeler van deze techniek, De Groene Vlieg, wil volgend ons land aan de slag. Daarom gingen we in Axel luisteren wat de st ...
help
Groenbedekker Mulchen voor het injecteren of zaaien \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2015
Normaal zijn groenbedekkers, zoals gele mosterd en bladrammenas, doodgevroren na de winter. Vorig jaar gebeurde dat niet. Dat wakkerde allerlei discussies aan over de beste aanpak voor het inwerken ervan. Machine-importeur Pool Agri toonde met de FX ...
help
Boerenapps \ Management&techniek [Artikel]
2015
Het artikel geeft een korte beschrijving van de Grimme Tools. Deze app is opgebouwd uit 4 verschillende rekenfunctionaliteiten. Met CalcMyTrack wordt berekend in welke rijen het spuitspoor komt. Het is snel uit te rekenen hoeveel knollen er per hecta ...
help
Bereken de optimale bufferzone \ Management&techniek [Artikel]
Nuyttens, D. \ Dekeyser, D. \ Declercq, J. \ Mertens, K. \ 2015
Begin januari 2015 werd www.spuithulp.be gelanceerd. Deze interactieve webtool moet landen tuinbouwers ondersteunen om in één oogopslag de juiste beslissing te treffen over spuitdoppen, druk, bufferzone en product telkens afhankelijk van de (vollegro ...
help
Irrigatiesturing speelt in op nakend vochttekort \ Management&techniek [Artikel]
Janssens, P. \ 2015
Irrigatie kan ook in het Belgische gematigde klimaat de gewasopbrengst verhogen van openluchtteelten. Voor aardappelen, uien en groenten is irrigatie rendabel mits ze wordt uitgevoerd op het juiste tijdstip.
help
Vlinderbloemigen als derde teelt op rundveebedrijven : dossier \ Management&techniek [Artikel]
Vandepoel, G. \ De Vliegher, A. \ Latré, J. \ Dewitte, K. \ Haessaert, G. \ 2015
Dossier bevat de volgende artikelen 1. Welke derde teelt op rundveebedrijven? 2. Gratis stikstof uit de lucht 3. Vlinderbloemigen zijn de moeite waard 3. Luzerne, voor melk en vleesvee 4. Zijn erwten en bonen rendabele teelten?
help
Sima in het jaar van de bodem \ Management&techniek [Artikel]
Huybrechts, M. \ 2015
Op de landbouwbeurs SIMA in Parijs zie je traditioneel veel grondbewerkingswerktuigen. Ook hier zie je dat er een trend is naar meer getrokken bodemwerktuigen.
help
Nieuwkomers overtuigen niet op alle vlakken \ Management&techniek [Artikel]
2015
In totaal werden 10 nieuwe rassen opgenomen in de rassenproeven van het Landbouwcentrum Aardappelen (LCA). Het is interessant om hun prestaties te vergelijken met die van de referentierassen.
help
Welke maïs telen in 2015? \ Management&techniek [Artikel]
2015
Meerjarige resultaten afkomstig uit verschillende landbouwstreken garanderen dat de aanbevolen maïsrassen uit de ILVO-rassenlijst performant zijn, en aangepast zijn aan de Belgische omstandigheden om in een teeltplan op te nemen. Dit artikel gaat hie ...
help
Monosem lanceert elektrische zaai-elementen \ Management&techniek [Artikel]
2015
Ter gelegenheid van de beurs Agritechnica in Hannover stelde Joskin Distritech, Belgisch verdeler van Monosem, de nieuwigheden van dit merk voor aan de landbouwbladen.
help
Duurzaamheid als eeuwige zoektocht \ Management&techniek [Artikel]
Van Outryve, J. \ 2015
Met een netwerk van landbouwbedrijven in Europa gaat Syngenta op zoek naar praktische duurzaamheid. Syngenta is niet de enige en doet dat ook niet alleen maar met partners in de keten. In Ittre wordt samengewerkt met machinefabrikant.
help
Elektrische geleidbaarheid nuttig voor precisielandbouw \ Management&techniek [Artikel]
Van Meirvenne, M. \ 2015
Een kaart van de elektrische geleidbaarheid van de bodem is de ideale vertrekbasis voor precisielandbouw. Ze is snel te verkrijgen, correleert goed met opbrengstkaarten en gaat jarenlang mee. We belichten de 2 types van bodemsensoren die men hiervoor ...
help
Elektrische aandrijving kent doorbraak \ Management&techniek [Artikel]
Huybrechts, M. \ 2015
Anno 2015 zijn meerdere firma’s klaar met hun ontwikkelingen van elektrische aandrijvingen in de landbouw. Allicht brengt ZF op haar honderdste verjaardag een stroomversnelling teweeg in de toepassing van stroom.
help
Betere productie dankzij beter datamanagement \ Management&techniek [Artikel]
Vandenbosch, A. \ 2014
Vandaag verwachten boer en loonwerker niet enkel intelligente machines, maar ook betrouwbare systemen om gemakkelijk de verkregen informatie uit te wisselen. John Deere ontwikkelde hiervoor een multifunctioneel digitaal landbouwwebportaal.
help
Erosiepreventie en IPM op proefvelden ADLO \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2014
De Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) organiseerde voor het eerst een opendeurdag van de proefvelden op het bedrijf van Koen en Walter Vanacker in Huldenberg. We staan stil bij enkele van de belichtte thema’s.
help
Rijenbemesting bij maïs \ Management&techniek [Artikel]
Van de Ven, G. \ Schellekens, A. \ Odeurs, W. \ Lattré, J. \ 2014
Rijenbemesting met kunstmest vindt binnen de maïsteelt algemeen ingang. Kunnen ook de nutriënten in mengmest beter worden benut als de mest via rijenbemesting wordt toegediend? Vergeleken zijn mengmest alleen of plus N27, diverse maisstarters, Humifr ...
help
Väderstad demonstreert in Lelystad \ Management&techniek [Artikel]
Huybrechts, M. \ 2014
Väderstad is een Zweedse fabrikant van grondbewerkingsmachines en zaaimachines. Sinds een tijdje is het Nederlandse bedrijf Homburg ook importeur van dit merk voor Vlaanderen. In Flevoland bij het PPO-agv was er onlangs een demo waarop de machines ge ...
help
Bewerken en zaaien in stroken \ Management&techniek [Artikel]
2014
De Engelse landbouwmachinefabrikant McConnel is vandaag niet zo bekend in ons land. Met een demonstratie met de nieuwe strip till-zaaimachine Seedaerator trachtte invoerder Pool Agri Import & Export hier verandering in brengen.
help
Busselajuin, de trots van het Pajottenland \ Management&techniek [Artikel]
Van Neck, W. \ 2014
De teelt van pijpui of stengelui is op Vlaams niveau een kleine teelt die zich voornamelijk bevindt in de Brusselse Rand. Ondanks de mindere bedrijfsresultaten van sommige sectoren in de groenteteelt blijft de zeer arbeidsintensieve teelt van bussela ...
help
Drempels voorkomen erosie en vervuiling oppervlaktewater \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2014
Het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) werkt samen met 2 loonwerkers om het toepassen van erosieremmende drempels tussen de ruggen te bevorderen. De aanleiding hiervoor is het strengere erosiebeleid in Vlaanderen.
help
Triazolen en strobilurines zijn nog altijd nuttig \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2014
BASF organiseerde de voorbije winter een studiemoment voor medewerkers van de landbouwcentra en voor de landbouwpers waarbij hun graanexperten stilstonden bij de schimmelziekten in graan. Ze gaven ook een antwoord op de vraag welke rol strobilurines ...
help
Zelf organische resten omzetten naar compost \ Management&techniek [Artikel]
Verhofstede, M. \ 2014
Wegens de strengere bemestingsnormen moeten land- en tuinbouwers opnieuw alles uit de kast halen om hun bodem te laten ‘werken’. Compost kan daarbij een belangrijke rol in spelen. Wie eigen plantaardige of dierlijke resten composteert, sluit een deel ...
help
Biologisch telen met NKG en groenbedekkers \ Management&techniek [Artikel]
Beeckman, A. \ 2014
Resultaten van meerjarige proeven door ILVO en Inagro tonen aan dat niet-kerende grondbewerking succesvol kan worden toegepast in de Vlaamse biologische landbouw als je het combineert met groenbedekkers.
help
Steeds meer interesse in koolzaad \ Management&techniek [Artikel]
Vandaele, A. \ Vandevoorde, A. \ 2014
Eind mei organiseerde Inagro in samenwerking met Zonnewindt een proefveldbezoek koolzaad in de West-Vlaamse polders. Naast dit verslag geven we ook een beeld van de rassenproef, die half juli geoogst werd.
help
Meer ruimte voor elke graanplant \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2014
“Ook ik ben chemisch opgeleid, net als mijn vader”, begint bio-akkerbouwer Kees Steendijk zijn verhaal. Kees en zijn echtgenote Connie hebben een akkerbouwbedrijf in Kamperland op het Zeeuwse eiland Noord-Beveland. Bio zoekt Boer en Bio zoekt Keten o ...
help
Toekomst van alternatieve voedergewassen \ Management&techniek [Artikel]
Vaes, R. \ 2014
De melkquotering wordt opgeheven, het nieuwe GLB confronteert bedrijven met vergroeningseisen en we staan voor de discussie over een nieuw MAP. Zijn deze nieuwe ontwikkelingen positief of negatief voor de toekomst van (alternatieve) voedergewassen?
help
Houd fytoproducten op het veld \ Management&techniek [Artikel]
Pauwelyn, E. \ Pollentier, A. \ 2014
Tijdens een regenbui kunnen heel wat liters water van je perceel afstromen. Op zijn weg neemt het water ook gewasbeschermingsmiddelen met zich mee, die het oppervlaktewater vervuilen. Nochtans zijn er maatregelen voorhanden om dit te beperken.
help
Aangepaste bemesting voorkomt droogtestress \ Management&techniek [Artikel]
Pacolet, W. \ 2014
Niemand kan ontkennen dat we de laatste jaren meer extreem weer hebben gekend, zoals hevige buien en langere periodes zonder neerslag. Een aangepaste bemesting kan de planten helpen om de droogte door te komen. Dankzij kalium en magnesium is, ook ond ...
help
De driewieler van Dewulf wankelt niet \ Management&techniek [Artikel]
Huybrechts, M. \ 2014
Bijna 30 jaar geleden kwam de firma Dewulf uit Roeselare met een uniek concept: de driewielige aardappelrooier. Vandaag blijkt dit systeem nog altijd de oplossing te zijn voor kwaliteitswerk en wendbaarheid. Vragen en suggesties van de praktijk zorgd ...
help
Op koers voor goede oogsten \ Management&techniek [Artikel]
2014
Het Agrometeorologische Bericht van VITO over mei en juni van 2014 belicht het opbrengstpotentieel van de gewassen op basis van de vegetatieontwikkeling gemeten door satellieten.
help
Nieuwe teelttechnieken helpen bio vooruit \ Management&techniek [Artikel]
Delanote, L. \ 2014
Biologische landbouw wordt performanter dankzij de slimme combinatie en de innovatie van teelttechnieken, rassenkeuze en mechanisatie. Dit werd duidelijk tijdens de jaarlijkse open velddag op het Proefbedrijf Biologische Landbouw van Inagro. Een geme ...
help
Gewassen hebben meetbare voorsprong \ Management&techniek [Artikel]
2014
Het eerste Agrometeorologisch Bericht van 2014 blikt terug op de uitzonderlijk zachte winter. Uit de satellietgegevens maakt VITO op dat het goede voorjaarsweer ook effectief voor een voorsprong zorgde bij de gewassen. Dit artikel werd overgenomen ui ...
help
Dag van het gras bundelt specialisme Aveve \ Management&techniek [Artikel]
Van Dijck, L. \ 2014
Het was een goede zet van Aveve om bij de organisatie van de Dag van het gras de kennis van Aveve Veevoeding, Aveve Land- en tuinbouw en dochterbedrijf Cofabel te bundelen. Zo kwamen op één locatie alle disciplines voor een rendabel graslandmanagemen ...
help
Efficiëntere hakselaar Big X uit nieuwe fabriek \ Management&techniek [Artikel]
Huybrechts, M. \ 2014
In 2003 bracht Krone zijn eerste zelfrijdende hakselaar op de markt. Een gedurfd project omdat de maïshakselaar nog steeds symbool staat voor de krachtigste machine in de landbouw. Na 10 jaar stellen we vast dat het merk zeer goed meespeelt tussen de ...
help
Specialist voor de professionele landbouwer \ Management&techniek [Artikel]
Vandenbosch, A. \ 2014
Het Duitse familiebedrijf Lemken hield vorige maand een internationale persconferentie in Kassel. Er werden solide jaarcijfers voorgelegd. Een alsmaar groter gamma bereikt dan ook steeds meer klanten in de gehele wereld.
help
10% meer ploegen in Duitsland \ Management&techniek [Artikel]
Huybrechts, M. \ 2014
De Duitse landbouw legt zich al langer toe op het systeem van niet-kerende grondbewerking (NKG). Hierdoor deed men veel ervaring op over allerlei grondbewerkingen. Ook door machinefabrikanten is al veel onderzoek gebeurd naar goede bewerkingstechniek ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.