Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 72

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==502-B
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De oogst van Bloeiend Bedrijf : akkerranden voor natuurlijke plaagbeheersing [Brochure]
[ca. 2015]
Het landelijke samenwerkingsverband Bloeiend Bedrijf, met een kleine 600 deelnemers en 1200 kilometer bloeiende akkerranden heeft kleur gegeven aan het Nederlandse landschap en bijgedragen aan vergroening. Het is duidelijk geworden dat vergroening ui ...
help
Waarde van organische stof in project Bodemkwaliteit op Zandgrond [Brochure]
Haan, J. de \ Spruijt, J. \ Verstegen, H. \ 2015
In het project Bodemkwaliteit op zandgrond zijn de baten van organische stofaanvoer uitgerekend. In het bouwplan van de proef blijkt de waarde van effectieve organische stof (EOS) gemiddeld 60 cent per kg te zijn. EOS is het deel van de aangevoerde o ...
help
Effecten van grond-bewerking op bodem-biologie en ziekte-werendheid van de bodem [Brochure]
Postma, J. \ Schilder, M. \ Bloem, J. \ Scholten, O. \ Balen, D. van \ [2015]
Op de Broekemahoeve in Lelystad loopt vanaf 2009 een meerjarig veldexperiment om de effecten van niet-kerende grondbewerking in een gangbare en biologische akkerbouwrotatie op klei te onderzoeken. Het grond-bewerkingssysteem met ploegen wordt vergele ...
help
Teelt van biologische peen in NKG [Brochure]
Balen, D. van \ Haagsma, W. \ [2015]
In een teeltsysteem met vaste rijpaden wordt de standaard grondbewerking ploegen vergeleken met niet kerende grondbewerking (NKG) met woelen na oogst en zonder woelen na oogst. De 6-jarige vruchtwisseling van het biologische teeltsysteem is als volgt ...
help
Teelt van biologische aardappel in NKG [Brochure]
Balen, D. van \ Haagsma, W. \ [2015]
In een teeltsysteem met vaste rijpaden wordt de standaard grondbewerking ploegen vergeleken met niet kerende grondbewerking (NKG) met woelen na oogst en zonder woelen na oogst. De 6-jarige vruchtwisseling van het biologische teeltsysteem is als volgt ...
help
Teelt van biologische zomertarwe in NKG [Brochure]
Balen, D. van \ Haagsma, W. \ [2015]
In een teeltsysteem met vaste rijpaden wordt de standaard grondbewerking ploegen vergeleken met niet kerende grondbewerking (NKG) met woelen na oogst en zonder woelen na oogst. De 6-jarige vruchtwisseling van het biologische teeltsysteem is als volgt ...
help
Bodemscan© zand- en dalgronden : beoordelingskader veenkoloniale gronden [Brochure]
Koopmans, C. \ Zanen, M. \ Berg, C. ter \ 2015
Deze brochure is opgesteld in het kader van het Praktijknetwerk Veldleeuwerik Veenkoloniën. Bijdragen zijn geleverd door akkerbouwers die volgens de systematiek van Stichting Veldleeuwerik werken en door onderzoekers van het Louis Bolk Instituut. Daa ...
help
Sturen met organische stof in de Veenkoloniën [Brochure]
Zanen, M. \ 2015
Veel organische stof in de veenkoloniale gronden is afkomstig van veen dat er ooit groeide. Deze organische stof is zeer koolstofrijk en stikstofarm. De humus die hieruit ontstaat heeft dezelfde eigenschappen. Het C/N-quotiënt van deze gronden ligt m ...
help
Compost duurzaam ingezet [Brochure]
Schrik, Y. \ Koopmans, C. \ [2015]
Compost wordt veel ingezet om de organische-stofbalans op peil te houden. Toch biedt compost meer dan enkel organische stof. Compost is effectiever en duurzamer in te zetten in de open teelten wanneer rekening wordt gehouden met de kwaliteit, de prij ...
help
Maaimeststoffen in bedrijfs- en ketenverband : plantaardige meststoffen in de praktijk [Brochure]
Hospers, M. \ Burgt, G.-J. van der \ Janmaat, L. \ 2015
Wie duurzaam landbouw wil bedrijven, moet goed voor de bodem zorgen. Deze is immers de grondslag voor de productie. Het behouden en opbouwen van organische stof, verzorgen van de bodemstructuur en verzorgen van het bodemleven zijn functies die de bas ...
help
Beregeningssignaal [Brochure]
Vermeer, C. \ Hermans, G. \ [2014]
Agrariërs gaan zuinig en efficiënt om met water. Een slimme ondernemer voorkomt dat hij onnodige kosten maakt. Te vroeg beregenen kost geld. Te laat of te veel ook. Het adviesprogramma Beregeningssignaal helpt om van dag tot dag een goed besluit te n ...
help
Beregeningssignaal : efficiënt beregenen [Brochure]
[ca. 2014]
Het adviesprogramma Beregeningssignaal helpt om van dag tot dag een goed besluit te nemen over beregening. De gebruiker voert éénmalig de bedrijfsgegevens in en tekent zijn percelen in. Om het systeem up-to-date te houden, moet de gebruiker wel de be ...
help
Akkerweb : akkerweb uw perceel in beeld [Brochure]
Been, T. \ Molendijk, L. \ 2014
Akkerweb biedt de GIS-functionaliteit en enkele algemene generieke applicaties aan, zoals webservices om satelliet data te downloaden of de functionaliteit voor het genereren van een taakkaart.
help
Economische evaluatie 2011-2012 : bodemkwaliteit op zandgrond [Brochure]
Spruijt, J. \ Haan, J. de \ 2014
Voor het project Bodemkwaliteit op zandgrond worden de opbrengst en de kosten vergeleken van handmatig wieden tegenover grondbewerking tegen onkruid. Bemesten met drijfmest tegenover meststoffen en NKG (niet kerende grondbewerking) tegenover ploegen.
help
Checklist voor veilig spuitwerk : kantoorversie [Brochure]
[ca. 2014]
Wanneer het loonbedrijf de checklist aan houdt voorkomt hij dat schade ontstaat. Bovendien verkleint dit de kans dat een ontstane schade niet gedekt blijkt te zijn op de spuitverzekering. Tenslotte kunnen boetes en andere straffen voorkomen worden.
help
DSV groenbemesters : met bodemverbeteraars de bodemweerbaarheid verbeteren en extra voer produceren [Brochure]
[ca. 2014]
Groenbemesters zijn onmisbaar om de bodem te verbeteren en langdurig hoge opbrengsten te halen bij een intensief bouwplan. Hoe kunnen groenbemesters bijdragen in het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en bodemweerbaarheid?
help
Effect van groenbemesters op fosfaatvastlegging en volggewas [Brochure]
Wijk, K. van \ [2014]
Vanwege de gebruiksnormen die de fosfaatgift beperken, is het belangrijk te weten hoeveel fosfaat door groenbemesters wordt opgenomen. En of die fosfaat later weer beschikbaar komt voor opname door een volggewas. In een groenbemestersproef in het sei ...
help
Bodemgasemissies bij minimale grondbewerking: Proof of Principle [Brochure]
Wijk, K. van \ Berg, W. van den \ [2014]
Rond minimale grondbewerking worden door PPO-AGV diverse aspecten onderzocht zoals opbrengst, doorworteling, onkruiddruk, maar ook het effect op bodemgasemissies. Een veronderstelling is dat bij minimale grondbewerking (M) de emissies van broeikasgas ...
help
Kiemkracht: (akker)bouw de toekomst! [Brochure]
Bouwkamp, T. \ 2014
De akkerbouw als maaksector produceert en levert voedsel met de hoogst kwaliteit. De dienstensector levert de meeste actuele kennis. Deze markten moeten elkaar ook in de toekomst blijven versterken.
help
Spectraal metingen: moderne beslissingsondersteuning vanuit de lucht [Brochure]
Schoon Water voor Brabant \ [ca. 2014]
Een meer gerichte inzet van gewasbeschermingsmiddelen en/of bemestingsstoffen draagt positief bij aan emissie-beperking. Een van de nieuwste beslissisings- ondersteunende technieken hierbij is het gebruik van hyperspectraalmetingen vanuit de lucht. D ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.