Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 52 / 52

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==502-B
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Odoorn : landbouw - economische verkenning van een veenkoloniaal akkerbouwgebied [Boek]
Heeres, H.J. \ 1988
Dit rapport beschrijft de recente (1981-'86) en de te verwachten ontwikkeling (tot 1996) van de landbouw in het Drentse landinrichtingsgebied Odoorn (ca. 2800 ha), ten noordwesten van Emmen
help
De beoordeling van grasland, een methodisch onderzoek : de werking van biologisch - dynamische spuitpreparaten en chilisalpeter : verslag van een driejarig onderzoek bij Sake Gerritsen, Doldersum, 1983 - 1985 [Boek] - 2e gew. dr.
Vries, A. de \ 1988
Onderzoek is uitgevoerd naar de werking van de biologisch-dynamische spuitpreparaten hoornmest en hoornkiezel op grasland en naar de interactie van de werking van deze preparaten met die van een bemesting met chilisalpeter A new method has been devel ...
help
Wat kan een vlinder zeggen over het landschap? : een fenomenologische studie van graslanden en dagvlinders op Terschelling in de zomer van 1987 [Studentenverslag]
Vereijken, J.F.H.M. \ 1988
The relation between butterflies and the use of pastures is described. Biodynamic pastures attract more butterflies due to the presence of more flowers and flowering compared to conventional pastures. After this study the author developes a theory ab ...
help
Energiebewuste bedrijfsvoering op een melkveebedrijf ; resultaten en ervaringen van 4 jaar onderzoek op de Waiboerhoeve 1982 - 1986 [Boek]
Bruins, W.J. \ Eldik, J. van \ 1988
help
Invloed van ruilverkavelingen op de resultaten van akkerbouwbedrijven [Proefschrift]
Groote, L. de \ [1988]
help
De toekomst is aan de boordcomputer \ Vollegrond : vakblad voor de vollegrondsgroenteteler [Artikel]
1988
help
L. Vollebregt, Zeewolde : de consument bepaalt hoe de ui er uit moet zien \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Lohuis, H. \ 1988
help
Onderzoek op Sprenger instituut leert: prei beter bewaarbaar in CA-cel \ Groenten en fruit [Artikel]
Embrechts, A.J.M. \ 1988
help
Ook op een vollegrondsbedrijf moet worden gerekend \ Groenten en fruit [Artikel]
Rovers, J. \ 1988
help
Vroege spitskool : niet zozeer kilo's, maar kwaliteit \ Boer en tuinder : weekblad van de Katholieke Nederlandse boeren en tuindersbond K.N.B.T.B. [Artikel]
Verstegen, S. \ 1988
De uitvoering van teeltmaatregelen en het kunnen inspelen op "ongrijpbare" factoren als weersomstandigheden, met het doel om zo vroeg mogelijk kool van goede kwaliteit te kunnen aanvoeren
help
Erwten en veldbonen hebben de tijd mee \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Roodenburg, K. \ 1988
help
Kluit- en paperpotplanten volwaardig alternatief trapplant \ Groenten en fruit [Artikel]
Zoest, B. van \ 1988
help
De teelt van suikermais: nieuwe groente op akkerbouwbedrijf [rassenbijlage] \ ZLM : Zeeuwsch land- en tuinbouwblad : officieel orgaan van de Maatschappij tot Bevordering van Land- en Tuinbouw en Veeteelt in Zeeland [Artikel]
Buitelaar, B. \ Pelt, D.J. van \ 1988
In 1987 werd meer suikermais geteeld op het Eiland van Dordrecht en de Hoeksche Waard. De conservenfabriek Hak te Giessen voegde namelijk suikermais toe aan haar sortiment. Teeltervaringen van 1987 zijn behandeld alsmede een saldoberekening over 1987 ...
help
De teelt van suikermais : van zaai tot oogst \ Vollegrond : vakblad voor de vollegrondsgroenteteler [Artikel]
Mutsers, P. \ 1988
help
Voor stikstofgift bij 'kleine' gewassen gelden ook richtlijnen \ Groenten en fruit [Artikel]
Kroon, J.J. \ Pelt, D.J. van \ 1988
help
Prei : machines op zware grond technisch bekeken \ Groenten en fruit [Artikel]
Stallen, J. \ Mullem, W. van \ Meeldijk, B. \ 1988
help
Broccoli : Misschien past dit gewas ook op uw bedrijf \ Groenten en fruit [Artikel]
Keijzer, A. \ 1988
help
Kwaliteitsverlies bij de oogst kost geld \ Groenten en fruit [Artikel]
Schellekens, A. \ 1988
help
Suikermais is interessant voor lekkerbek en teler \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Ommeren, J. van \ 1988
help
Peul en tuinboon : planten opkweken voor vroegere oogst en ... betere prijzen \ Groenten en fruit [Artikel]
Zegers, A. \ 1988
help
Prei op klei, kan dat wel \ Groenten en fruit [Artikel]
Brakeboer, T. \ 1988
help
Rode kool : verschil in produktie bepaalt rassenkeus \ Groenten en fruit [Artikel]
Biesheuvel, A. \ Schroen, G. \ Zweep, F. v.d. \ 1988
help
Jaaroverzicht 1988 : wisselende ervaringen na een jaar zonder uitschieters \ Groenten en fruit [Artikel]
1988
help
Met lage tunnels tot diep in de herfst goede doordragers \ Groenten en fruit [Artikel]
Kreuzer, A. \ 1988
help
Oude jonkmansteelt van prei \ De boer en de tuinder : weekblad van de Belgische boerenbond [Artikel]
Vanparijs, L. \ 1988
Gedurende de teeltseizoenen 1984-1985, 1985-1986 en 1986-1987 zijn preirassen vergeleken op geschiktheid voor genoemde teelt, waarbij in juli-augustus in de vollegrond word gezaaid. Het gewas staat derhalve de hele winter op het veld
help
Knoflookteelt in Gelderland \ Prophyta : vakblad voor teeltmateriaal voor land- en tuinbouw [Artikel]
1988
De Stichting Roos & Lelie wil de teelt van een speciaal soort knoflook commercialiseren. Door de provincie werd hiertoe een subsidie toegekend van f. 240.000,--
help
Welke teelten kunnen nog in de herfst ? : regeren is vooruitzien \ Vollegrond : vakblad voor de vollegrondsgroenteteler [Artikel]
Dommelen, C. van \ 1988
help
Teelt van boerenkool alleen aantrekkelijk bij vorst \ Groenten en fruit [Artikel]
Schellekens, A. \ 1988
help
Kwaliteit van prei in winter en voorjaar \ "Kwaliteit" : PAGV - abonneedag 1988 [Artikel]
Kruistum, G. van \ 1988
help
Voorkom wormstekigheid in peen \ "Kwaliteit" : PAGV - abonneedag 1988 [Artikel]
Ester, A. \ 1988
help
Kwaliteitsverbetering uien \ "Kwaliteit" : PAGV - abonneedag 1988 [Artikel]
Visser, C.L.M. de \ 1988
help
Neem groenbemesters op in het teeltplan : het loont \ Groenten en fruit [Artikel]
Soorsma, H. \ 1988
help
Jo Sinke : "blij dat ik de gok heb genomen" : twintig boeren in Noordoostpolder zien kansen in teelt suikermais \ Friesch landbouwblad : officieel orgaan der Friesche Maatschappij van Landbouw : tevens orgaan van de Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland en van de Jongerein [Artikel]
Vetten, M. de \ 1988
help
Meer aandacht nodig voor kwaliteit prei op zwaardere grond \ Groenten en fruit [Artikel]
Bosma, K.W. \ 1988
help
Broccoli in Zuid-West Nederland : vooral groei in koolgebieden \ Vollegrond : vakblad voor de vollegrondsgroenteteler [Artikel]
Keyzer, A. \ 1988
help
Vier telers over hun klembandrooiers : liever een week op de machine dan een dag op de grond \ Vollegrond : vakblad voor de vollegrondsgroenteteler [Artikel]
1988
Bij de machineale oogst van prei kunnen beddenrooiers of klembandrooiers gebruikt worden. Tot nu toe is het gebruik van klembandrooiers ver in de minderheid. Een reden voor aanschaf is vooral de hogere capaciteit en het prettiger werken op de klemban ...
help
Slechte ui komt binnenkort het land niet meer uit \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Wielen, S. van der \ 1988
help
Biologische snijmaisteelt : een goed idee \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Melgers, J. \ 1988
A description is given of: the position of maize in the rotation, manuring, soil cultivation. sowing and control of weeds
help
Phytophthora in aardappelen \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Oomen, G. \ 1988
In biological agriculture phytophthora in potatoes is a problem. Methods to prevent contamination are: hygienic farm management (strict selection of seed potatoes on phytophthora), an accelleration of the cultivation and an inhibition of the developm ...
help
Tjidsger Bijstra en Harm Betten verbouwen 1,5 ha suikermais : "als je geen hulp hebt hoef je er niet aan te beginnen" \ Friesch landbouwblad : officieel orgaan der Friesche Maatschappij van Landbouw : tevens orgaan van de Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland en van de Jongerein [Artikel]
1988
help
Terugblik teeltseizoen stamslabonen : grote verschillen tussen '87 en '88 \ Vollegrond : vakblad voor de vollegrondsgroenteteler [Artikel]
Houtum, N. van \ 1988
help
De teelt van droge peulvruchten: erwten of veldbonen? \ Plattelands post : magazine [Artikel]
Schans, D. van der \ Timmer, R. \ 1988
In het kort wordt ingegaan op teeltmaatregelen, knelpunten, onderzoek en perspectieven voor beide teelten
help
Voortaan ook grove zaden zuiver zaaien \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Ommeren, J. van \ 1988
Voor het zaaien van grove zaden van veldbonen is een nieuwe zaaimachine ontwikkeld
help
Bestrijding bladvlekkenziekte [in uien] soms ook effectief tegen koprot \ Boer en tuinder : weekblad van de Katholieke Nederlandse boeren en tuindersbond K.N.B.T.B. [Artikel]
Milliano, R. de \ 1988
De gewasbescherming van uien
help
Een impuls voor de Nederlandse uienteelt \ Maandblad / Suiker Unie [Artikel]
Buntsma, A. \ 1988
Kwaliteitsverbetering kan worden bereikt door toepassing van een snelle oogstmethode door vroeg rooien van de uien en deze vervolgens over te brengen naar speciaal ingerichte bewaarplaatsen waar de uien op kleur "gestookt" worden. Deze nieuwe methode ...
help
Vroege zomerprei wordt goed betaald \ Groenten en fruit [Artikel]
Houtum, N. van \ 1988
help
Broccoli blijkt geen eendagsvlieg te zijn \ Groenten en fruit [Artikel]
Gulik, Th. van de \ 1988
help
Bijen verhogen de opbrengst bij veldbonen \ Boer en tuinder : weekblad van de Katholieke Nederlandse boeren en tuindersbond K.N.B.T.B. [Artikel]
Herk, H.J. \ 1988
help
Nog niet veel machines voor de preiteelt op zwaardere grond \ Groenten en fruit [Artikel]
Mullem, W. van \ Stallen, J. \ 1988
help
Boer probeert teelt van suikermais : "als je geen risiko wilt lopen, moet je in loondienst gaan" \ ZLM : Zeeuwsch land- en tuinbouwblad : officieel orgaan van de Maatschappij tot Bevordering van Land- en Tuinbouw en Veeteelt in Zeeland [Artikel]
Vetten, M. de \ 1988
help
Rapport Duitse stromingsdeskundige geeft nieuwe kijk op ventilatie-normen : tegendruk in uien blijkt veel lager dan verwacht \ Friesch landbouwblad : officieel orgaan der Friesche Maatschappij van Landbouw : tevens orgaan van de Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland en van de Jongerein [Artikel]
1988
help
Ontwikkeling van een hardheidsmeter voor uien \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Hak, P.S. \ Ludwig, J.W. \ 1988
Nederland is 's werelds grootste uienexporteur met een aandeel van ca 25% in de wereldhandel. Diverse ontwikkelingen leggen een steeds zwaardere claim op de kwaliteit van de Nederlandse ui voor de verse markt. Het aspect hardheid wordt het belangrijk ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.